Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020

1 287 vues

Publié le

Formació de la UE

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020

 1. 1. UNITAT 14: LA FORMACIÓ DE LA UE. IPM / HMC Batxillerat Jordi Manero
 2. 2. Després de la Segona Guerra Mundial: Molts parlen de la necessitat de fomentar l’europeisme, la unificació dels estats del continent europeu. 1949 Creació del Consell d’Europa. 1951 Comunitat Europea del Carbó i l’Acer. Creació de la CECA Fomentar la cooperació i el desenvolupament. França, RFA, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos. Mercat únic per aquests dos productes.
 3. 3. CECA: Per primera vegada: S’accepta la lliure circulació de productes. Es crea un organisme comú de gestió. Antecedent directe de la CEE: 1957: Tractat de Roma. CEE EURATOM Comunitat Econòmica Europa. Comunitat Europea de l’Energia Atòmica. França, RFA, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos.
 4. 4. CEE: Vol la lliure circulació de mercaderies, serveis, capitals i persones. Supressió aranzels. Creació d’una política econòmica comuna. Transport. Agricultura. Comerç Exterior. La CEE tenia competència exclusiva en: La CEE, tot i els problemes (europessimisme) es consolidà: Ampliacions. 1957: 6 països 2018: 28 països
 5. 5. França, Itàlia, RFA, Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. 1957 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013 Dinamarca, R. Unit i Irlanda. Grècia. Espanya i Portugal. Finlàndia, Suècia i Àustria. Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Xipre, Malta i Hongria. Romania i Bulgària Croàcia UE dels 28
 6. 6. L’èxit de la CEE es traduí en una ampliació dels tractats: Superar el contingut merament econòmic. Així, la UE vol enfortir els lligams europeus, no només es centra en les qüestions econòmiques. Acta Única Europa: 1986: Ampliació del tractat a seguretat i defensa, medi ambient, innovació i investigació. Tractat de Maastricht: 1992: Creació de la UE.
 7. 7. - Decidí la unió econòmica i monetària (UEM). - Creà mecanismes de participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament Europeu. - Establí nous drets per als ciutadans. - Es creà la política exterior i de seguretat comunes (PESC). Tractat de Maastricht:
 8. 8. La UE té diverses institucions, que han de garantir el seu correcte funcionament: El Consell Europeu Format pels caps d’Estat o de Govern dels estats membres, acompanyats dels seus ministres d’Afers Exteriors. S’encarrega de definir les orientacions generals d’actuació i de desenvolupament. Dota a la UE d’impuls polític en qüestions fonamentals. És el màxim organisme polític de la UE.
 9. 9. El Consell de Ministres o Consell de la UE Format per representants dels Estats que integren la UE. Ministres d’Afers Exteriors dels països membres. Quan l'afer ho requereix, assisteixen a la reunió altres ministres. És el principal òrgan decisori de la UE Es prenen les decisions més importants i es coordinen les actuacions dels diferents estats.
 10. 10. El Parlament Europeu o d’Estrasburg Representa als ciutadans. Es reparteix les competències legislatives i pressupostàries amb el Consell de la Unió Europea. És elegit per sufragi universal. Cada Estat tria els seus eurodiputats, és a dir, als seus representants al Parlament Europeu.
 11. 11. La Comissió Europea És el principal òrgan executiu de la UE. Es preocupa per que les polítiques de la UE s’apliquin adequadament. Els comissaris són escollits pels estats membres de comú acord i el seu nomenament (per 5 anys) està sotmès a l’aprovació del Parlament europeu.
 12. 12. El Tribunal de Justícia de Luxemburg Exerceix la funció judicial. Està format per un jutge de cada país membre, que es renova cada cinc anys. Garanteix el respecte, la interpretació i el compliment de les lleis comunitàries. Les seves sentències són vinculants.
 13. 13. Tot i que la UE amplia els objectius inicials de la CEE per enfortir els lligams europeus, les qüestions econòmiques continuen sent fonamentals. Política Agrària Comuna. Garantir el proveïment, amb preus estables. Garantir el nivell de renda dels productors. Subvencions. Aranzels. Política de quotes.
 14. 14. Les polítiques de cohesió. La UE és un conjunt divers d’estats i regions, amb nivells de desenvolupament diferents. Cales polítiques per garantir el desenvolupament dels territoris menys rics. Fons Estructurals. Fons de Cohesió. Fomentar l’ocupació, desenvolupament rural, pesca i infraestructures. Financia projectes mediambientals i xarxes trans-europees de transport.
 15. 15. La Unió econòmica i monetària. Eliminació d’obstacles duaners. S'establiren els criteris de convergència. Per tal de poder aconseguir l'euro. Creació de la moneda única. Creació del Banc Central Europeu. Creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). No tots els països de la UE tenen euro. Eurozona: 19 països.
 16. 16. Avui, vivim una crisi de l’eurozona, sobretot com a conseqüència del problema grec. Eurozona.
 17. 17. Existència d’excedents agrícoles i pesquers. Deslocalització industrial, amb el conseqüent atur. Manca de modernització d’alguns sectors industrials i de serveis. Diferències de nivell de vida i benestar entre regions La UE és una de les zones més desenvolupades del món, amb més de 500 milions d’habitants. Tot i això, es mantenen problemes importants.
 18. 18. D’altra banda, com a conseqüència de la crisi que estem vivint, està augmentant l’euroescepticisme. El 2016, Gran Bretanya votà en referendum sortir de la UE: BREXIT. Actualment s’està negociant les condicions del Brexit S’executarà oficialment abans del 2020.

×