Els éssers vius

ELSELS ÉSSERSÉSSERS VIUSVIUS
Coneixement del medi
Natural
Els virusEls virus
Són tan petits i senzills, que no se’ls
considera éssers vius.
Són organismes endocel·lulars :no es
poden reproduir per ells sols i per fer-ho
s’han d’introduir a les cèl·lules d’un altre
ésser viu.
Normalment provoquen malalties a
l’ésser viu en el què s’introdueixen, com
el xarampió, la grip o la sida.
Què en sabem?Què en sabem?
Saps què són els éssers inerts?
I els éssers vius? Quins grups hi ha?
Quines són les funcions vitals dels éssers
vius?
De totes , les més importants són...
Nutrició
Relació
Reproducció
En quins dos grans grups dividim els animals?
La cèl·lulaLa cèl·lula
Saps què és una
cèl·lula?
Com ho podries
definir?
Podem dir que una
cèl·lula és la unitat
més petita que forma
els éssers vius.
El descobriment de la cèl·lula
Cap al 1610 es va inventar el microscopi,
un aparell format per lents que augmenta
la mida dels objectes que es veuen a
través d’ell.
Aquest aparell va permetre veure les
cèl·lules.
Segons els italians , el va inventar Galileu.
 Segons els holandesos ho va fer
Zacharias Janssen.
Microscopi òptic
Microscopi de Robert Hooke i
dibuixos de les cèl·lules que va
observar-hi ( segle XVII)
Microscopi actual, amb
moltes lents d’augment
diferents.
Característiques principals de les cèl·lulesCaracterístiques principals de les cèl·lules
Com que estan vives realitzen les
mateixes funcions que els éssers vius. És a
dir fan les funcions de relació,
nutrició i reproducció.
La gran majoria d’elles són tan petites
que només es poden veure al
microscopi.
Hi ha diferents tipus de cèl·lules, amb
formes diferents.
ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULESESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES
Les cèl·lules estan
estructurades en tres
parts:
Membrana
cel·lular.
Nucli
Citoplasma , amb
orgànuls.
membrana
citoplasma
orgànuls
nucli
LA MEMBRANALA MEMBRANA
És la capa que envolta
i protegeix la cèl·lula.
És l’encarregada de
donar-li forma.
És porosa i permet el
pas de substàncies a
través d’ella.
Microfotografia d'una membrana.
436.740 augments
NUCLINUCLI
És l’òrgan encarregat
de dirigir les funcions
de la cèl·lula: captar
l’aliment, coordinar
els moviments i
reproduir-se.
Nucli d’una cèl·lula del fetge
CITOPLASMACITOPLASMA
 És el líquid contingut dins
de la membrana, format
per aigua i substàncies
nutritives.
 En ell hi suren els
ORGÀNULS
CEL·LULARS, que tenen
diferents funcions, com
per exemple
emmagatzemar l’aliment i
transformar-lo en energia.
Cèl·lules animals i vegetals
Les cèl·lules dels animals i de les plantes
són diferents. Quina diferència hi veiem?
Les cèl·lules animals
Tenen formes molt diferents: esfèriques,
cúbiques, estrellades,… i, de vegades, són
molt irregulars.
nucli
citoplasma
Membrana
cel·lular
Orgànuls
cel·lulars
Les cèl·lules vegetals
Normalment són més grans que les dels
animals.
Tenen una forma més regular, com
prismàtica.
Estan envoltades d’una paret cel·lular ,
que és dura.
Aquesta paret fa que les branques i els
troncs, a vegades, siguin tan durs.
Les cèl·lules vegetals
nucli
membrana
cel·lular
Paret
cel·lular
orgànuls
Orgànuls amb
pigments de
clorofil·la
Pluricel·lulars i unicel·lulars
Els animals i les plantes, normalment,
són éssers pluricel·lulars, perquè estan
formats per un gran nombre de cèl·lules.
Però també hi ha altres éssers que són
unicel·lulars, perquè estan formats per
una sola cèl·lula.
La reproducció de les cèl·lulesLa reproducció de les cèl·lules
Les cèl·lules es reprodueixen dividint-se en dos.
Els regnes d’éssers vius
Els éssers vius s’agrupen en regnes.
Sabries dir quants i quins són?
Regne animal.
Regne vegetal.
Regne dels fongs
Regne dels bacteris
El 5è regne
Els éssers vius
El regne dels animals
Els animals són éssers vius pluricel·lulars
que s’alimenten d’altres éssers vius.
Gairebé tots els animals es poden
desplaçar: per buscar l’aliment, fugir
dels perills, trobar refugi,…
Disposen d’òrgans dels sentits i d’un
sistema nerviós, que els permet
captar tot el que passa al seu
voltant.
Els éssers vius
El regne de les plantes
Les plantes són éssers vius pluricel·lulars que es
fabriquen el seu propi aliment. Per això diem
que són autòtrofes.
El procés que fan servir les plantes per fabricar-
se l’aliment és la fotosíntesi.
Per fer-la necessiten: aigua, sals minerals, diòxid
de carboni i llum solar.
Les plantes viuen fixades al sòl per l’arrel. La
tija creix per sobre del sòl i sosté les fulles, les
flors i els fruits.
Cèl·lules i teixits
Els éssers
pluricel·lulars estan
formats per cèl·lules
de molts tipus
diferents.
Les que són iguals
s’agrupen formant
teixits.
Alguns tipus de cèl·lules humanes: saps
quines són?
Cèl·lula del sistema nerviós: neurona
Cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells.
Cèl·lules musculars
Cèl·lules de la pell.
Cèl·lules reproductores: òvul i espermatozoides.
Diferents tipus de teixits humans
Dels teixits als organismes
Els teixits s’uneixen per treballar
conjuntament en una funció i donen
origen a un òrgan.
Al seu torn els òrgans s’uneixen formant
sistemes i aparells.
La unió de tots els aparells i òrgans dóna
lloc a un organisme , és a dir, a un ésser
viu complet.
Són els nivells d’organització dels éssers
vius.
Els éssers vius
Els éssers vius
El regne dels fongs
Els fongs s’assemblen
als animals i les
plantes, però com
que no són ben bé ni
una cosa ni l’altra
formen el seu propi
regne.
Característiques dels fongs:
No es desplacen i molts viuen al sòl.
No es fabriquen el seu aliment, l’han
de prendre d’altres éssers vius com
plantes en descomposició, restes
d’animals o aliments en mal estat.
Els més coneguts són els bolets, com el
xampinyó.
Però, et sembla que és el mateix fong que
bolet?
Fong o bolet?
Els fongs estan
formats per una
xarxa de fils
anomenada miceli.
Aquests fils recullen l’aliment i creixen
sota terra.
Quan arriba la temporada adequada els
filaments donen origen als bolets, que
intervenen en la reproducció del fong
(per espores).
Estructura dels fongs
Els bolets més coneguts!
Rovelló
Els bolets més coneguts!
Xampinyons
Els bolets més coneguts!
Ceps
Els bolets més coneguts!
Llenegues
Les floriduresLes floridures
Són fongs que creixen sobre altres éssers
vius. De vegades les floridures fan malbé
els aliments, però n’hi ha que s’usen a la
indústria.
Segur que els has vist sobre el pa, els
tomàquets, les llimones i altres aliments
quan fa dies que són a la nevera o dins de
bosses de plàstic i es mantenen humits
(són de color verd o negre).
Floridures d’alimentsFloridures d’aliments
Floridures beneficiosesFloridures beneficioses
Altres floridures són fongs
molt diferents dels
anteriors,com el Penici-
llium notatum, fong del
qual s'obté l'antibiòtic de
la penicil·lina, o el
Penicillium roqueforti i el
Penicillium camemberti,
que s'utilitzen en la
fabricació de formatge.
Penicillium notatum
LlevatsLlevats
Són fongs microscòpics unicel·lulars que
s’utilitzen per a produir aliments com el
pa, el vi o la cervesa. Els llevats duen a
terme un procés anomenat
fermentació, amb el qual transformen
substàncies en productes aprofitables per
produir aquests aliments.
llevat Pasta per fer pa
amb llevat
Les tòfonesLes tòfones
Les tòfones són
fongs molt apreciats
des de I'antiguitat
com a condiment.
 Viuen enterrades als
sòls dels boscos, amb
les arrels dels arbres,
per això no es
troben fàcilment.
Els éssers vius
El regne dels bacterisEl regne dels bacteris
Els bacteris són els éssers vius més petits que
hi ha.
Són tots unicel·lulars, però aquesta única
cèl·lula és més petita i senzilla que la dels animals
o plantes ( no té nucli).
Són molt abundants i els podem trobar a tot
arreu : al terra, l’aire, l’aigua...
També n’hi ha que viuen dins dels éssers vius,
com els bacteris de l’aparell digestiu, que ens
ajuden a fer la digestió dels aliments.
La flora intestinalLa flora intestinal
És un conjunt de
bacteris que viuen
a l’intestí.
La majoria són
beneficiosos.
N’hi ha unes 2.000
espècies diferents.
Els bacteris del iogurtEls bacteris del iogurt
El iogurt s’obté
per la fermentació
bacteriana de la
llet.
Bacteris negatiusBacteris negatius
Hi ha bacteris que
són perjudicials,
com el que
provoca el còlera
o l' amigdalitis.
Bacteri del còlera
MicrobisMicrobis
Generalment els éssers
unicel·lulars, com els
bacteris, que només es
poden veure amb un
microscopi , els solem
anomenar microbis.
Els éssers vius que no pertanyen a cap dels
altres quatre regnes queden inclosos en
aquest cinquè.
Hi trobem :
Protozous
Algues
Protozous:Protozous:
Acostumen a viure a l’aigua i, durant molt temps,
havien estat considerats animals.
Són unicel·lulars i les cèl·lules s’assemblen força a
les dels animals.
Parameci Ameba
AlguesAlgues
Són éssers vius
que viuen a l’aigua
i es fabriquen
l’aliment, com les
plantes.
Moltes són
unicel·lulars, però
també n’hi ha de
pluricel·lulars.
Virus de la gripVirus de la grip
Virus de la SIDAVirus de la SIDA
1 sur 58

Recommandé

Regne dels fongs Regne dels fongs
Regne dels fongs Mprof
35.4K vues22 diapositives
Els fongsEls fongs
Els fongsbojosgalactics
4.4K vues22 diapositives
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusnciuran2
32.8K vues23 diapositives
Què són els bacterisQuè són els bacteris
Què són els bacterisgloria timbaler
33.1K vues5 diapositives
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusJoan Camps Pons
2.2K vues28 diapositives
Fongs - diversitat 1 esoFongs - diversitat 1 eso
Fongs - diversitat 1 esobsaura2
21.9K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Clasificació dels animalsClasificació dels animals
Clasificació dels animalscpeltossal
31.6K vues23 diapositives
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terraAlbert Albert
2.2K vues18 diapositives
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
35.1K vues21 diapositives
Fongs i bolets, primàriaFongs i bolets, primària
Fongs i bolets, primàriaVicent Ferris
12.8K vues20 diapositives
Alimentació fongsAlimentació fongs
Alimentació fongsbojosgalactics
2.5K vues10 diapositives
Reconeixent els fongsReconeixent els fongs
Reconeixent els fongsMprof
19.4K vues18 diapositives

Tendances(20)

Clasificació dels animalsClasificació dels animals
Clasificació dels animals
cpeltossal31.6K vues
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terra
Albert Albert2.2K vues
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
Dictats35.1K vues
Fongs i bolets, primàriaFongs i bolets, primària
Fongs i bolets, primària
Vicent Ferris12.8K vues
Alimentació fongsAlimentació fongs
Alimentació fongs
bojosgalactics2.5K vues
Reconeixent els fongsReconeixent els fongs
Reconeixent els fongs
Mprof19.4K vues
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof23.6K vues
Catalunya i les seves comarquesCatalunya i les seves comarques
Catalunya i les seves comarques
Lucianandy28.9K vues
Dictats preparatsDictats preparats
Dictats preparats
ebrachs4.8K vues
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms
5bmoli47.7K vues
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebrats
blogsbetaniacm98.8K vues
PlantesPlantes
Plantes
FedacStAndreuCSuperior5.4K vues
Comparació i metàforaComparació i metàfora
Comparació i metàfora
Sílvia Montals95.1K vues
Presentació ovípars i vivíparsPresentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivípars
eduardriudavets27.4K vues
Essers vius / Essers inertsEssers vius / Essers inerts
Essers vius / Essers inerts
Dmulalopez100.9K vues
Els alimentsEls aliments
Els aliments
Ferran González3.3K vues
Poesia de la primaveraPoesia de la primavera
Poesia de la primavera
Pilar López Soriano8.9K vues

En vedette

Els nombres enters.Els nombres enters.
Els nombres enters.isasastre
5.7K vues16 diapositives
éSsers vius 5èéSsers vius 5è
éSsers vius 5èEscola Montseny
2.5K vues14 diapositives
Els animalsEls animals
Els animalsCristina Margalef Vivancos
758 vues6 diapositives

En vedette(20)

Potències i arrelsPotències i arrels
Potències i arrels
Tomeu Perelló Torrens4.1K vues
Els nombres enters.Els nombres enters.
Els nombres enters.
isasastre5.7K vues
éSsers vius 5èéSsers vius 5è
éSsers vius 5è
Escola Montseny2.5K vues
Els animalsEls animals
Els animals
Cristina Margalef Vivancos758 vues
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Escola_Ponent759 vues
Els animalsEls animals
Els animals
josepboadaescola1.7K vues
Tema 7 animalsTema 7 animals
Tema 7 animals
Raquel Ibáñez6.6K vues
Funcions vitals 3 raFuncions vitals 3 ra
Funcions vitals 3 ra
Mi Guel4.6K vues
Unitat 3. els éssers viusUnitat 3. els éssers vius
Unitat 3. els éssers vius
Fernando Boïls Sais432 vues
Les tres funcions vitals marcosLes tres funcions vitals marcos
Les tres funcions vitals marcos
josemanuelcremades1.6K vues
Els animalsEls animals
Els animals
Marc_Bel_Ferre1.2K vues
Claudia FiolClaudia Fiol
Claudia Fiol
Vicenç Marí201 vues
AnimalsAnimals
Animals
Mprof836 vues
Les funcions vitalsLes funcions vitals
Les funcions vitals
Anna Fané2.5K vues
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
aprenentjunts6.8K vues
La resolució de problemesLa resolució de problemes
La resolució de problemes
Joan Picas i Casanovas1.8K vues
Projecte animalsProjecte animals
Projecte animals
brujats632 vues

Similaire à Els éssers vius

Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusnciuran2
6.6K vues23 diapositives
"Els éssers vius""Els éssers vius"
"Els éssers vius"nciuran2
564 vues23 diapositives
Tema 3..Tema 3..
Tema 3..elmurcielagoazul
441 vues7 diapositives
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers viusPEPESTEL
9.1K vues15 diapositives
t3 6è éssers viust3 6è éssers vius
t3 6è éssers viusRaulcasti
781 vues13 diapositives

Similaire à Els éssers vius(20)

Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
nciuran26.6K vues
"Els éssers vius""Els éssers vius"
"Els éssers vius"
nciuran2564 vues
Tema 3..Tema 3..
Tema 3..
elmurcielagoazul441 vues
Els éssers vius més senzills.Els éssers vius més senzills.
Els éssers vius més senzills.
alex_mascu2.9K vues
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers vius
PEPESTEL9.1K vues
t3 6è éssers viust3 6è éssers vius
t3 6è éssers vius
Raulcasti781 vues
Elsssersvius 5e (1)Elsssersvius 5e (1)
Elsssersvius 5e (1)
Albert Terrats105 vues
Els essers viusEls essers vius
Els essers vius
enbielet1.1K vues
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu4.1K vues
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
FerranMorell5.2K vues
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Escola Montseny2.6K vues
Els èssers vius Els èssers vius
Els èssers vius
Escola Montseny1.6K vues
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Marc_Bel_Ferre3.2K vues
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu1.5K vues
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu526 vues
Tema 5 5è BTema 5 5è B
Tema 5 5è B
pompeufabramollerussa1.9K vues
Unitat 3. els éssers viusUnitat 3. els éssers vius
Unitat 3. els éssers vius
Fernando Boïls Sais115 vues
Unitat 3. els éssers viusUnitat 3. els éssers vius
Unitat 3. els éssers vius
Fernando Boïls Sais356 vues

Dernier(8)

16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vues
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vues
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vues
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vues
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vues
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vues
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vues
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vues

Els éssers vius

 • 2. Els virusEls virus Són tan petits i senzills, que no se’ls considera éssers vius. Són organismes endocel·lulars :no es poden reproduir per ells sols i per fer-ho s’han d’introduir a les cèl·lules d’un altre ésser viu. Normalment provoquen malalties a l’ésser viu en el què s’introdueixen, com el xarampió, la grip o la sida.
 • 3. Què en sabem?Què en sabem? Saps què són els éssers inerts? I els éssers vius? Quins grups hi ha? Quines són les funcions vitals dels éssers vius? De totes , les més importants són... Nutrició Relació Reproducció En quins dos grans grups dividim els animals?
 • 4. La cèl·lulaLa cèl·lula Saps què és una cèl·lula? Com ho podries definir? Podem dir que una cèl·lula és la unitat més petita que forma els éssers vius.
 • 5. El descobriment de la cèl·lula Cap al 1610 es va inventar el microscopi, un aparell format per lents que augmenta la mida dels objectes que es veuen a través d’ell. Aquest aparell va permetre veure les cèl·lules. Segons els italians , el va inventar Galileu.  Segons els holandesos ho va fer Zacharias Janssen.
 • 6. Microscopi òptic Microscopi de Robert Hooke i dibuixos de les cèl·lules que va observar-hi ( segle XVII) Microscopi actual, amb moltes lents d’augment diferents.
 • 7. Característiques principals de les cèl·lulesCaracterístiques principals de les cèl·lules Com que estan vives realitzen les mateixes funcions que els éssers vius. És a dir fan les funcions de relació, nutrició i reproducció. La gran majoria d’elles són tan petites que només es poden veure al microscopi. Hi ha diferents tipus de cèl·lules, amb formes diferents.
 • 8. ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULESESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES Les cèl·lules estan estructurades en tres parts: Membrana cel·lular. Nucli Citoplasma , amb orgànuls. membrana citoplasma orgànuls nucli
 • 9. LA MEMBRANALA MEMBRANA És la capa que envolta i protegeix la cèl·lula. És l’encarregada de donar-li forma. És porosa i permet el pas de substàncies a través d’ella. Microfotografia d'una membrana. 436.740 augments
 • 10. NUCLINUCLI És l’òrgan encarregat de dirigir les funcions de la cèl·lula: captar l’aliment, coordinar els moviments i reproduir-se. Nucli d’una cèl·lula del fetge
 • 11. CITOPLASMACITOPLASMA  És el líquid contingut dins de la membrana, format per aigua i substàncies nutritives.  En ell hi suren els ORGÀNULS CEL·LULARS, que tenen diferents funcions, com per exemple emmagatzemar l’aliment i transformar-lo en energia.
 • 12. Cèl·lules animals i vegetals Les cèl·lules dels animals i de les plantes són diferents. Quina diferència hi veiem?
 • 13. Les cèl·lules animals Tenen formes molt diferents: esfèriques, cúbiques, estrellades,… i, de vegades, són molt irregulars. nucli citoplasma Membrana cel·lular Orgànuls cel·lulars
 • 14. Les cèl·lules vegetals Normalment són més grans que les dels animals. Tenen una forma més regular, com prismàtica. Estan envoltades d’una paret cel·lular , que és dura. Aquesta paret fa que les branques i els troncs, a vegades, siguin tan durs.
 • 16. Pluricel·lulars i unicel·lulars Els animals i les plantes, normalment, són éssers pluricel·lulars, perquè estan formats per un gran nombre de cèl·lules. Però també hi ha altres éssers que són unicel·lulars, perquè estan formats per una sola cèl·lula.
 • 17. La reproducció de les cèl·lulesLa reproducció de les cèl·lules Les cèl·lules es reprodueixen dividint-se en dos.
 • 18. Els regnes d’éssers vius Els éssers vius s’agrupen en regnes. Sabries dir quants i quins són? Regne animal. Regne vegetal. Regne dels fongs Regne dels bacteris El 5è regne
 • 20. El regne dels animals Els animals són éssers vius pluricel·lulars que s’alimenten d’altres éssers vius. Gairebé tots els animals es poden desplaçar: per buscar l’aliment, fugir dels perills, trobar refugi,… Disposen d’òrgans dels sentits i d’un sistema nerviós, que els permet captar tot el que passa al seu voltant.
 • 22. El regne de les plantes Les plantes són éssers vius pluricel·lulars que es fabriquen el seu propi aliment. Per això diem que són autòtrofes. El procés que fan servir les plantes per fabricar- se l’aliment és la fotosíntesi. Per fer-la necessiten: aigua, sals minerals, diòxid de carboni i llum solar. Les plantes viuen fixades al sòl per l’arrel. La tija creix per sobre del sòl i sosté les fulles, les flors i els fruits.
 • 23. Cèl·lules i teixits Els éssers pluricel·lulars estan formats per cèl·lules de molts tipus diferents. Les que són iguals s’agrupen formant teixits.
 • 24. Alguns tipus de cèl·lules humanes: saps quines són? Cèl·lula del sistema nerviós: neurona
 • 28. Cèl·lules reproductores: òvul i espermatozoides.
 • 29. Diferents tipus de teixits humans
 • 30. Dels teixits als organismes Els teixits s’uneixen per treballar conjuntament en una funció i donen origen a un òrgan. Al seu torn els òrgans s’uneixen formant sistemes i aparells. La unió de tots els aparells i òrgans dóna lloc a un organisme , és a dir, a un ésser viu complet. Són els nivells d’organització dels éssers vius.
 • 33. El regne dels fongs Els fongs s’assemblen als animals i les plantes, però com que no són ben bé ni una cosa ni l’altra formen el seu propi regne.
 • 34. Característiques dels fongs: No es desplacen i molts viuen al sòl. No es fabriquen el seu aliment, l’han de prendre d’altres éssers vius com plantes en descomposició, restes d’animals o aliments en mal estat. Els més coneguts són els bolets, com el xampinyó. Però, et sembla que és el mateix fong que bolet?
 • 35. Fong o bolet? Els fongs estan formats per una xarxa de fils anomenada miceli. Aquests fils recullen l’aliment i creixen sota terra. Quan arriba la temporada adequada els filaments donen origen als bolets, que intervenen en la reproducció del fong (per espores).
 • 37. Els bolets més coneguts! Rovelló
 • 38. Els bolets més coneguts! Xampinyons
 • 39. Els bolets més coneguts! Ceps
 • 40. Els bolets més coneguts! Llenegues
 • 41. Les floriduresLes floridures Són fongs que creixen sobre altres éssers vius. De vegades les floridures fan malbé els aliments, però n’hi ha que s’usen a la indústria. Segur que els has vist sobre el pa, els tomàquets, les llimones i altres aliments quan fa dies que són a la nevera o dins de bosses de plàstic i es mantenen humits (són de color verd o negre).
 • 43. Floridures beneficiosesFloridures beneficioses Altres floridures són fongs molt diferents dels anteriors,com el Penici- llium notatum, fong del qual s'obté l'antibiòtic de la penicil·lina, o el Penicillium roqueforti i el Penicillium camemberti, que s'utilitzen en la fabricació de formatge.
 • 45. LlevatsLlevats Són fongs microscòpics unicel·lulars que s’utilitzen per a produir aliments com el pa, el vi o la cervesa. Els llevats duen a terme un procés anomenat fermentació, amb el qual transformen substàncies en productes aprofitables per produir aquests aliments.
 • 46. llevat Pasta per fer pa amb llevat
 • 47. Les tòfonesLes tòfones Les tòfones són fongs molt apreciats des de I'antiguitat com a condiment.  Viuen enterrades als sòls dels boscos, amb les arrels dels arbres, per això no es troben fàcilment.
 • 49. El regne dels bacterisEl regne dels bacteris Els bacteris són els éssers vius més petits que hi ha. Són tots unicel·lulars, però aquesta única cèl·lula és més petita i senzilla que la dels animals o plantes ( no té nucli). Són molt abundants i els podem trobar a tot arreu : al terra, l’aire, l’aigua... També n’hi ha que viuen dins dels éssers vius, com els bacteris de l’aparell digestiu, que ens ajuden a fer la digestió dels aliments.
 • 50. La flora intestinalLa flora intestinal És un conjunt de bacteris que viuen a l’intestí. La majoria són beneficiosos. N’hi ha unes 2.000 espècies diferents.
 • 51. Els bacteris del iogurtEls bacteris del iogurt El iogurt s’obté per la fermentació bacteriana de la llet.
 • 52. Bacteris negatiusBacteris negatius Hi ha bacteris que són perjudicials, com el que provoca el còlera o l' amigdalitis. Bacteri del còlera
 • 53. MicrobisMicrobis Generalment els éssers unicel·lulars, com els bacteris, que només es poden veure amb un microscopi , els solem anomenar microbis.
 • 54. Els éssers vius que no pertanyen a cap dels altres quatre regnes queden inclosos en aquest cinquè. Hi trobem : Protozous Algues
 • 55. Protozous:Protozous: Acostumen a viure a l’aigua i, durant molt temps, havien estat considerats animals. Són unicel·lulars i les cèl·lules s’assemblen força a les dels animals. Parameci Ameba
 • 56. AlguesAlgues Són éssers vius que viuen a l’aigua i es fabriquen l’aliment, com les plantes. Moltes són unicel·lulars, però també n’hi ha de pluricel·lulars.
 • 57. Virus de la gripVirus de la grip
 • 58. Virus de la SIDAVirus de la SIDA