Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20141023 presentació pressupost 2015

Plus De Contenu Connexe

20141023 presentació pressupost 2015

 1. 1. Actuacions i 2015 Pressupostos Audiència pública
 2. 2. 2 Pressupostos 2015 Pressupost ordinari Ingressos: 37.367.241 € Despeses: 37.367.241 € Inversions 7.525.329 € El fet d’haver assolit unes finances sostenibles al llarg del mandat ha permès elaborar un pressupost equilibrat, millorar els serveis i mantenir la plantilla i els salaris. Aquest pressupost contempla: • Reduir l’IBI prop d’un 2%, donant compliment a l’acord de Govern en què es deia que a final de mandat la variació de l’IBI seria menor que l’IPC. • Incrementar les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació. • Completar el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i el Pla d’Inversions de Mandat (PIM) • Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a liquidació del pressupost de 2014.
 3. 3. 3 Pressupostos 2015 2 Pressupost ordinari. Ingressos Disminueixen els ingressos per impostos i taxes: • L’IBI es rebaixa prop d’un 2%. • Reducció dels ingressos per IAE. • Congelació de la resta d’impostos i taxes ampliant les polítiques de tarifació social. El ingressos totals creixen al voltant d’1,82% per increment de les transferències d’altres administracions. % sobre Variació € Pressupost sobre 2015 2014 Impostos municipals 19.924.700 46,84% -4,89% Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament) 4.921.575 11,57% 4,62% Transferències corrents d’altres administracions 11.868.666 27,90% 13,98% Ingressos patrimonials 652.300 1,53% -0,75% Total ingressos ordinaris 37.367.241 87,84% 12,96%
 4. 4. 4 Pressupostos 2015 2 Pressupost ordinari. Ingressos El rebut mitjà de l’IBI baixa prop del 2%. És el segon any consecutiu que baixa. 2012 2013 2014 2015 2012-2015 Import mig per rebut 429,94 € 455,63 € 450,68 € 442,40 € 444,66 € Increment/decrement 3,40% 5,98% -1,09% -1,84% 6,45% IPC català de l’any anterior 2,50% 3,60% 0,20% 0,20% 6,50% Diferència entre IBI i IPC 0,90% 2,38% -1,29% -2,04% -0,05%
 5. 5. 5 Pressupostos 2015 3 Pressupost ordinari. Despeses • Continuïtat en les polítiques de foment de l’ocupació per a empreses i autònoms, d’acord amb la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social. • Increment de la despesa per a ajuts d’emergència i la lluita contra l’exclusió social i la pobresa. • Millora i increment dels serveis adreçats a la ciutadania un cop cobert el dèficit anterior. • Contenció en les despeses de personal. • Manteniment de les subvencions a entitats. € % sobre Variació sobre Pressupost 2015 2014 Despeses de personal 15.789.375 37,12% 0,25% Despeses de funcionament 14.266.625 33,54% 6,12% Despeses financeres 592.830 1,39% -26,09% Transferències 3.530.151 8,30% -0,53% Fons contingència 186.100 0,44% 0,00% Passius financers 3.002.160 7,06% 1,10% Total despeses ordinàries 37.367.241 87,84% 1,82%
 6. 6. 6 Pressupostos 2015 4 Pressupost d’inversions D % Prioritat en inversions de proximitat: Rehabilitació del Mercat Municipal 1.679.204 22,3 Inversions de reposició en equipaments municipals 956.000 12,7 Piscina Municipal de l’Escorxador (edifici de serveis) 616.500 8,12 Pla Director del Centre (1a fase) 500.000 6,6 Adequació polígons industrials (finançament 2015) 500.000 6,6 Ampliació biblioteca (finançament 2015) 478.225 6,4 Casal de Joves (finançament 2015) 444.000 5,9 Rehabilitació del Casal de la Gent Gran 400.000 5,3 Pl. Rafael Alberti (finançament 2015) 377.400 5,0 Pla de Millora Urbana i inversions en mobilitat 375.000 5,0 Reserva per a imprevistos 325.000 4,3 Remodelació pl. Catalunya 200.000 2,7 Millores en l’enllumenat públic 200.000 2,7 Sala Ibèria i Palau Falguera 200.000 2,7 Pas al Mas Lluí entre pg. Comte Vilardaga i c/ Roses 100.000 1,3 Horts urbans 50.000 0,7 Altres inversions 125.000 1,7 Inversions 7.526.329
 7. 7. Actuacions per àrees • Alcaldia • Àrea de Serveis Personals • Àrea de Serveis Territorials • Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica • Àrea d’Economia i Serveis Generals
 8. 8. 8 Pressupostos 2015 5 Alcaldia • Donar compte de la gestió municipal del mandat 2011-2015: - Informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament sobre la liquidació del pressupost de 2014. - Informe de l’acompliment del PAM 2012-2015 aprovat al maig de 2012. • Posar les bases per a l’elaboració del PAM 2016-2019: - Desenvolupament del Pla d’equipaments aprovat al desembre de 2014. - Desenvolupament dels plans estratègics aprovats en aquest mandat. • Donat que l’any 2015 hi haurà previsiblement eleccions al Congrés i al Parlament: - Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les competències i el finançament dels ajuntaments. - Plantejar als nous governs de l’Estat i de la Generalitat la urgència i la prioritat del soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu.
 9. 9. 9 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Serveis socials, salut, gent gran • Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social. • Posar en funcionament el “rebost solidari”: productes frescos per a les famílies ateses en els bancs d’aliments. • Incrementar la partida d’ajuts ordinaris a famílies (beques de menjadors escolars, esplais, sortides escolars, etc.) per d’evitar l’exclusió per dificultats econòmiques i potenciar la igualtat d’oportunitats. • Garantir la cobertura d’aliments a la nostra infància durant tot l’any. • Consolidar el programa “Agents joves de salut“ per promocionar hàbits saludables en els joves. • Incrementar l’import destinat als Serveis Municipals d’Atenció Domiciliària i Teleassistència per garantir l’accés de tothom. • Reorganitzar les activitats per a la gent gran, incorporant el nou Centre Cívic Les Tovalloles.
 10. 10. 10 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Persones amb discapacitats • Incrementar ajuts destinats a facilitar la integració social del col·lectiu, fomentant la participació en activitats ordinàries. • Garantir l’atenció especialitzada a les persones amb discapacitat i les seves famílies. • Incrementar els ajuts destinats a garantir la mobilitat de les persones amb discapacitat reforçant el servei de transport adaptat “porta a porta”.
 11. 11. 11 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Educació • Fomentar l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius. • Donar suport a les AMPA i promoure la participació de mares i pares. • Millorar el coneixement del patrimoni i la història locals entre mestres, alumnat i famílies. • Impulsar el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora. • Ampliar l’horari d’acollida als centres 0-3 i oferir els serveis de Casal de Nadal i de Setmana Santa. • Ampliar les places de l’Escola Municipal de Música, consolidant la tarifació social i fomentant la presència de la música a la ciutat.
 12. 12. 12 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Esports • Consolidar el programa “Juga Verd Play” als Jocs Escolars de Catalunya. • Desenvolupar les línies de treball aprovades al Pla Estratègic de l’Esport. • Impulsar nous espais esportius al carrer. • Posar en funcionament l’edifici de serveis de la Piscina de l’Escorxador. • Mantenir els ajuts municipals per a persones aturades al Complex.
 13. 13. 13 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Cultura • Desenvolupar les línies de treball aprovades al Pla Estratègic de Cultura. • Finalitzar les obres de millora de la Sala Ibèria. • Iniciar les obres de la nova biblioteca Montserrat Roig. • Traslladar i posar en funcionament el nou edifici de l’Arxiu Comarcal al Mas Lluí. • Posar en marxa el nou espai cívic i cultural del Roserar de Dot i de Camprubí i finalitzar la recuperació de la col·lecció de rosers. • Continuar l’impuls de noves programacions d’arts escèniques i plàstiques, i de promoció de la literatura. • Avançar amb les colles en la creació del protocol de Festa.
 14. 14. 14 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Joventut • Iniciar les obres d’ampliació del Casal de Joves. • Apropar el Punt d’Informació Juvenil als equipaments i als espais de referència del jovent. • Continuar desenvolupant accions i actuacions previstes al Pla Jove. • Promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat, amb el desenvolupament del Programa de Voluntariat Ciutadà. • Posar en marxa el Punt d’assessorament i orientació per a joves. • Potenciar els tallers i les activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves.
 15. 15. 15 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Dona • Donar continuïtat al Servei d’Informació i Orientació a les Dones (SIAD). • Mantenir els convenis amb Benestar i Família pel Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. • Consolidar la Beca Blanca Bardiera, com a reconeixement de l’aportació de les dones en la història de Sant Feliu.
 16. 16. 16 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Participació Ciutadana • Impulsar les xarxes de barri de Can Calders i Mas Lluí i consolidar el suport a les xarxes ja existents de Falguera i la Salut. • Donar suport al moviment associatiu veïnal com a motor del treball comunitari als barris. • Continuar treballant en l’urbanisme participatiu. • Posar en marxa el Programa de Voluntariat Ciutadà. • Dabatre i aprobar el procès de remodelació de la pl. Francesc Macià.
 17. 17. 17 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Solidaritat i cooperació • Destinar el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. • Treballar l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat. • Impulsar projectes municipals de cooperació i donar suport a iniciatives solidàries ciutadanes. Nova ciutadania • Promoure la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu. • Continuar realitzant les sessions d’acollida de les persones nouvingudes.
 18. 18. 18 Pressupostos 2015 6 Àrea de Serveis Personals Policia Local • Implantar un sistema de gestió a les unitats mòbils amb localització georeferenciada en el mapa del municipi i en temps real. • Implantar el servei de motorista les 24 hores del dia, com a policia preventiva. • Posar en marxa d’una aplicació (app) de seguretat ciutadana per facilitar la comunicació de la ciutadania amb la Policia. • Finalitzar la confecció del Pla Local de Seguretat, per facilitar la gestió de la seguretat en el marc del model de policia de proximitat.
 19. 19. 19 Pressupostos 2015 7 Àrea de Serveis Territorials Urbanisme i habitatge • Preservar les zones verdes i d’equipaments de Mas Lluí, desestimant la modificació del planejament del torrent del Duc. • Ampliar el parc d’Europa, connectant-lo amb el parc Iulia Quieta de Sant Just. • Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti i Catalunya, del parc del Llobregat, del Casal de Joves i de la Biblioteca Montserrat Roig. • Completar les obres de la Piscina de l’Escorxador. • Remodelar el Mercat Municipal. • Iniciar les obres del Pla Director Centre. • Aprovar l’avantprojecte de la pl. La Salut. • Desenvolupar el Pla de millora dels polígons industrials. • Ampliar els serveis de suport a les famílies amb problemes hipotecaris. • Promoure el mercat de pisos de lloguer social, amb contraprestacions als propietaris.
 20. 20. 20 Pressupostos 2015 7 Àrea de Serveis Territorials Via pública • Nou Pla de Manteniment i Millora de l’Espai Públic: supressió de més barreres arquitectòniques, renovació de paviments, voreres, etc. • Continuar amb l’adequació de la xarxa d’enllumenat per millorar el servei i reduir el consum elèctric. • Campanya de civisme amb la col·laboració de les associacions de veïns. • Adaptar l’edifici de Manteniment de la ctra. Sànson per unificar tots els serveis municipals relacionats amb la via pública.
 21. 21. 21 Pressupostos 2015 7 Àrea de Serveis Territorials Medi ambient i mobilitat • Aplicar mesures d’estalvi energètic a carrers, vehicles i edificis públics. • Connexió de l’itinerari amb bicicleta de Collserola al riu Llobregat. • Continuar la creació d’horts socials i horts lúdics. • Aprovar i aplicar el Pla de Protecció del Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva naturalesa agrícola i així afavorir-ne la preservació. • Impulsar el projecte de reutilització d’aigües regenerades per regar parcs. • Definir àmbits de prova del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta.
 22. 22. 22 Pressupostos 2015 8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Formació i ocupació • Nous plans d’ocupació per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de llarga durada i en risc d’exclusió social. • Donar continuïtat als programes de formació i treball per a joves (PTT i Joves per l’Ocupació). • Continuar col·laborant amb les empreses per a la recerca de llocs de treball. Comerç • Remodelar el Mercat Municipal. Data d’obertura: campanya de Nadal de 2015. • Continuar treballant en potenciar la visualització del comerç local a la Fira.
 23. 23. 23 Pressupostos 2015 8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Emprenedors i empresa • Donar continuïtat a les línies d’ajuts als emprenedors/es i a la contractació de personal. • Crear un espai de trobada dels nous emprenedors/es i de suport a la seva consolidació. • Desenvolupar una estratègia per innovar l’economia al municipi des de l’Ecoinnovació. • Fer de Sant Feliu un territori socialment responsable. Innovació • Assessorament personalitzat basat en innovació i TIC adreçat al teixit productiu (persones emprenedores, micropimes...). • Impulsar la creació, l’acceleració i la preincubació d’empreses del sector de les tecnologies digitals i d’Internet. • Consolidar Co-Work-TIC, l’espai de coworking (model de treball basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees i coneixement). • Renovar l’oferta de formació tecnològica dels Punt TIC adaptant-la a les noves necessitats.
 24. 24. 24 Pressupostos 2015 9 Àrea d’Economia i Serveis Generals Organització i recursos humans • Sistema de gestió integral de recursos humans. • Elaborar el Pla de formació a l’Ajuntament. • Continuar amb la política de contenció i eficiència dels recursos humans. • Seguiment i atenció de les baixes laborals (IT). • Desplegament del nou Reglament Orgànic Municipal. • Continuar amb el seguiment i control de la despesa de subministraments i telecomunicacions.
 25. 25. 25 Pressupostos 2015 9 Àrea d’Economia i Serveis Generals Serveis econòmics • Mantenir l’equilibri pressupostari amb un romanent de tresoreria positiu. • Iniciar el procés per incorporar la comptabilitat analítica de costos. • Utilitzar el romanent de tresoreria per finançar inversions sostenibles. • Mantenir el pagament a proveïdors a 30 dies. • Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a la liquidació del pressupost de 2014. Tecnologies i gestió del coneixement • Incorporar millores en el desplegament d’infraestructures tecnològiques de ciutat. • Posar en marxa dispositius de telegestió i control per assolir nivells d’eficiència energètica raonables. • Instal·lar pantalles informatives en edificis municipals. • Potenciar la comunicació amb la ciutadania a través de les xarxes socials. • Fomentar la presència i desplegament dels operadors de telecomunicacions al territori, per a banda ampla fixa i mòbil. • Aprofundir en les polítiques de millora de la transparència, participació i col·laboració amb la ciutadania (Govern Obert).
 26. 26. Gràcies per la vostra atenció

×