Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20161027 presentació pla d'habitatge

697 vues

Publié le

Presentació del pla local d'habitatge de Sant Feliu de Llobregat 2016-2022.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

20161027 presentació pla d'habitatge

 1. 1. #PlaLocalHabitatge Pla Local d’Habitatge 2017-2022 Document de treball
 2. 2. #PlaLocalHabitatge És un conjunt de polítiques socials i urbanístiques per facilitar el dret a l’habitatge de la ciutadania. Pretén ser l’eix de les polítiques d’habitatge dels propers sis anys i servir de pilar per a futures actuacions. Què és el Pla Local d’Habitatge2
 3. 3. #PlaLocalHabitatgeA qui s’adreça • La ciutadania, en general. • Col·lectius amb necessitats especials. • Persones i famílies en situacions d’urgència social. 3
 4. 4. #PlaLocalHabitatgeLínies estratègiques 1 Gestió de situacions de major vulnerabilitat sòcioresidencial. 2 Increment del parc d’habitatge públic. 3 Increment del parc d’habitatge destinat a polítiques socials. 4 Foment de l’accés a l’habitatge, atenent les necessitats durant el curs de la vida. 5 Impuls a la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient. 6 Impuls a la simplicitat en la gestió ciutadana i noves formes de governança que afavoreixin la col·laboració amb els agents socials i amb les administracions. 7 Promoció de polítiques integrals en matèria d’habitatge i serveis socials així com avaluació i seguiment de les actuacions. 4
 5. 5. #PlaLocalHabitatgeCom ho farem? Planificant la política municipal en coordinació amb: • Pla de Rescat Social • Polítiques d’habitatge metropolitanes • Polítiques de gestió energètica municipals Disposant d’un parc públic d’habitatges de lloguer: • Que sigui assequible (20% per sota de preus de mercat) • Que contempli també lloguer social (30% per sota de preus de mercat) Donant resposta a les necessitats dels diferents col·lectius: • Habitatges d’1-2 habitacions (joves, gent gran, persones amb necessitats especials) • Habitatges de 3 habitacions (famílies) • Habitatges assistits • Habitatges adaptats 5
 6. 6. #PlaLocalHabitatgeCalendari octubre novembre desembre gener 25 octubre Consell Municipal de Serveis Socials Febrer-març Ple. Aprovació definitiva Pla Local d’Habitatge Próces participatiu 27 octubre Ple. Aprovació inicial del Pla de Rescat Social febrer/març 6
 7. 7. #PlaLocalHabitatgeQuin és el parc d’habitatgeQuin és el parc d’habitatge Cens 20111 Total d’habitatges: 18.460 Característiques del parc d’habitatge Està relativament envellit (37% dels habitatges d’abans de 1970) i pot presentar deficiències en matèria d’aïllament i accessibilitat (el 52% dels edificis de 4 plantes i més no disposen d’ascensor). Règim de tinença i tipologia d’habitatge En propietat En lloguer Altres (cessió, baix preu, etc.) 81,3 % 15,1 % 3,6 % 1 Els cens té periodicitat decennal 7
 8. 8. #PlaLocalHabitatgeQuina és la situació actual Règim de tinença i tipologia d’habitatges1 Compra plurifamiliars Compra unifamiliars Lloguer Impacte de la crisi sobre les llars i l’habitatge • Les famílies amb ingressos inferiors a 22.701 € (Salari Mínim Interprofessional) queden excloses del mercat. • Des de 2013 s’han donat 90 casos de risc de pèrdua d’habitatge. • Al 2015 l’Ajuntament ha concedit 126 ajuts per fer front al pagament de deutes d’habitatge. La compra-venda de segona mà és la principal font d’oferta immobiliària. L’oferta de lloguer és reduïda, doncs és inferior a la demanda i genera risc inflacionista. 1 Font: Idealista (juliol 2016) 80,7 % 5,7 %13,6 % 8
 9. 9. #PlaLocalHabitatgeQuina és la situació actual Borsa de lloguer municipal: • 228 habitatges llogats. • Preu mig: 465 €/mes (20% per sota del preu de mercat). • El 61% dels demandants queden exclosos per ingressos insuficients (inferiors al Salari Mínim Interprofessional). • Hi ha signes d’esgotament en la captació d’habitatges del parc privat. • Parc d’habitatge protegit de lloguer reduït: 10,6% dels HPO promoguts des de 1992. 9
 10. 10. #PlaLocalHabitatge Programa de gestió d’emergències habitacionals Servei d’assessorament, mediació i prevenció de la pèrdua de l’habitatge i la pobresa energètica Servei d’acompanyament allotjament temporal en situacions d’emergència habitacional (pèrdua de l’habitatge) i social. Ajuts al manteniment de l’habitatge i els subministraments: Servei de la borsa de lloguer social Habitatges d’inclusió (entitats) Programa habitatge públic. Programa d’increment i manteniment de l’habitatge públic Planejament i promoció: Constitució del PMSH 54 HPO (1/3 venda; 1/3 lloguer assequible, 1/3 lloguer social) (c/ Anselm Clavé, 21-25) 20 habitatges dotacionals (c/ Pla, 2) 52 habitatges dotacionals per a gent gran i necessitats especials (riera de la Salut, 3 Equipament Les Tovalloles) 65 habitatges dotacionals (Mas Lluí: c/ Clementina Arderiu - c/ Jacint Rius) 38 habitategs dotacionals (Mas Lluí: c/ Clementina Arderiu - c/ Joan de Batlle) 34 habitatges dotacionals (zona verda - c/ Frederica Montseny) Adquisició de sòl i habitatge: Solars construïts: patrimoni públic i privat construït (edifici SAREB) Habitatges: tanteig i retracte; adquisició al mercat Actuacions 2017-202210
 11. 11. #PlaLocalHabitatge Programa de mobilització del parc d’habitatge privat. Programa d’increment i manteniment del parc d’habitatge de titularitat privada destinat a polítiques socials Programa de mobilització d’habitatges buits d’entitats financeres Programa de mobilització del parc vacant Registre únic d’habitatges destinats a polítiques socials Programa habitatge i curs de vida Registre de sol·licitants d’habitatge de lloguer social i Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció Borsa de lloguer social i borsa de lloguer assequible Programa gent i habitabilitat Programa habitatge jove Programa de rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica Projecte Sant Feliu estalvia energia Oficina de gestió energètica Servei de tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’altres administracions (Consorci Metropolità de l’Habitatge, Diputació) Atenció a la ciutadania i noves formes de governança Nou model d’Oficina Local d’Habitatge Constitució de la Taula social de l’habitatge Administracions supralocals - Política metropolitana d’habitatge Actuacions 2017-202211
 12. 12. #PlaLocalHabitatge Gestió municipal de l’habitatge Comissió de seguiment del PLH Oficina Local d’Habitatge Registre únic de sol·licitants d’habitatge social i assequible Registre únic d’habitatge social i assequible Indicadors d’avaluació i seguiment Actuacions 2017-202212
 13. 13. Gràcies per la vostra atenció

×