Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20170321 presentacio obres estiu_2017

Plus De Contenu Connexe

20170321 presentacio obres estiu_2017

 1. 1. Pla de Millora de l’Espai Urbà 2017  Aquest document recull el projecte executiu de les actuacions incloses en el Pla de Millora de l’Espai Urbà de 2017.  Les actuacions van ser proposades i votades per la ciutadania en un procés participatiu que es va celebrar a la tardor de 2016.  La Junta de Govern ha donat llum verda a aquest projecte en la sessió celebrada el 15 de març de 2017.
 2. 2. Pla de Millora de l’Espai Urbà 2017. Actuacions 1. Millores en l'accessibilitat de diferents cruïlles: • 1.1 C. Santa Creu amb c. Joaquim Monmany • 1.2 C. Hospitalet amb c. Miquel Coll i Alentorn • 1.3 C. Frederica Montseny amb c. Daora • 1.4 C. Josep Ricart amb c. Santiago Rusiñol • 1.5 C. Roses amb ptge. Fargas • 1.6 Rbla. Marquesa de Castellbell amb av. Montejurra 2. Millores al Parc d’Europa 3. Redefinició de la cruïlla c. Josep Ricart amb c. Daoíz i Velarde. 4. Espai de lleure a la Pineda de la Salut
 3. 3. Pla de Millora de l’Espai Urbà 2017. Actuacions  Les actuacions consistiran en: • Adequació de guals de vianants seguint criteris d’accessibilitat. • Creació de passos de vianants. • Creació de plataformes elevades. • Creació de guals de vehicles • Encaminaments per a persones invidents. • Millores en pavimentacions de vorera i calçada. • Creació “d’orelles” a voreres. • Canvis de traçat de passos i voreres. • Pintat de senyalització horitzontal. • Instal·lació de senyalització vertical. • Adequació de parcs i zones de lleure • Renovació de jocs infantils • Millores en il·luminació.
 4. 4. Obres Estiu 2017 Pressupost i terminis d’execució  Resum de pressupost El pressupost d’obra ascendeix a la quantitat de 330.135,95 € (IVA no inclòs). El tipus d’IVA a aplicar és del 21% i ascendeix a 69.328,55 €. El total de l’obra, IVA inclòs, ascendeix a 399.464,50 €.  Termini d’execució i garantia S’estima un termini d’execució de 12 setmanes, entre l’agost i l’octubre de 2017, i una garantia de 12 mesos.  Pendent d’adjudicació
 5. 5. Millora en l’accessibilitat: 1.1 Cruïlla c. Sta. Creu – c. J. Monmany Estat actual Amb el PMEU 2017
 6. 6. Millora en l’accessibilitat: 1.2 Cruïlla c. Hospitalet – c. Miquel Coll i Alentorn Estat actual Amb el PMEU 2017
 7. 7. Millora en l’accessibilitat: 1.3 Cruïlla c. Frederica Montseny – c. Daora Estat actual Amb el PMEU 2017
 8. 8. Millora en l’accessibilitat: 1. 4 Cruïlla c. Josep Ricart – c. Santiago Rusiñol Estat actual Amb el PMEU 2017
 9. 9. Millora en l’accessibilitat: 1.5 Cruïlla c. Roses – ptge. Fargas Estat actual Amb el PMEU 2017
 10. 10. Millora en l’accessibilitat: 1.6 Cruïlla rbla. Marquesa de Castellbell – av. Montejurra Estat actual Amb el PMEU 2017
 11. 11. Parc d’Europa: 2.1 Millores en il·luminació
 12. 12. Parc d’Europa: 2.2 Jocs infantils. Estat actual
 13. 13. Parc d’Europa: 2.3 Jocs infantils. Proposta
 14. 14. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart Planta general
 15. 15. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Estat actual
 16. 16. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Planta general
 17. 17. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Obra nova
 18. 18. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Geometria
 19. 19. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Paviments
 20. 20. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Senyalització
 21. 21. 3. Cruïlla c. Daoíz i Velarde amb Josep Ricart: Clavegueram
 22. 22. 4. Nou espai d’Oci a la Pineda de la Salut Estat actual
 23. 23. 4. Nou espai d’oci a la Pineda de la Salut: Proposta
 24. 24. 4. Nou espai d’oci a la Pineda de la Salut: Detalls
 25. 25. www.santfeliu.cat

×