Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20181219 Presentació enquesta de ciutat de 2018.

474 vues

Publié le

Enquesta quadriennal d'imatge de Sant Feliu.

 • If you want to download or read this book, copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • If you want to download or read this book, Copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

20181219 Presentació enquesta de ciutat de 2018.

 1. 1. GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L. c/ Provença 385-387 Entl. 1a planta 08025 Barcelona • Tel. 93 300 07 42 • www.gesop.net • www.twitter.com/_GESOP Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Informe de resultats - Novembre de 2018
 2. 2. Novembre de 2018 2Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Í n d e x Presentació i fitxa tècnica 3 La població entrevistada 7 Característiques sociodemogràfiques 8 Posicionament polític 13 Mitjans d’informació local 17 La ciutat de Sant Feliu de Llobregat 24 Satisfacció i evolució de la ciutat 25 Els més positiu i els principals problemes de la ciutat 29 La gestió municipal 45 Valoració 46 Serveis i actuació municipal 50 La tarifació social 55 Soterrament de les vies del tren 58 Decidim Sant Feliu de Llobregat 60 Política municipal 62 L’alcalde 65 Altres polítics locals 68 Expectatives electorals 73 Conclusions 81
 3. 3. Novembre de 2018 3Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat PRESENTACIÓ I FITXA TÈCNICA
 4. 4. Novembre de 2018 4Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat A les següents pàgines es presenta l’informe de resultats de l’enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat, que ha portat a terme GESOP per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant el mes de novembre de 2018. L’estudi té per objectiu conèixer l’opinió que té la ciutadania respecte a la situació del municipi, detectar els principals problemes i demandes en relació a la localitat, i conèixer la valoració de la ciutadania sobre l’actuació del govern municipal i sobre els serveis que el consistori gestiona. Sempre que ha estat possible, els resultats es comparen amb els realitzats amb anterioritat al municipi, concretament els anys 2004, 2005, 2006, 2010 i 2014. A més de l’anàlisi dels resultats relatius al conjunt de la ciutat, l’informe posa especial èmfasi en l’explicació de les diferències detectades entre els segments de la població entrevistada, així com entre els diferents districtes de la ciutat. Presentació
 5. 5. Novembre de 2018 5Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Tècnica d’investigació Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI). Àmbit geogràfic Sant Feliu de Llobregat. Població objectiu Població de 18 i més anys empadronada a Sant Feliu de Llobregat. Número d’entrevistes 800 entrevistes*. Tipus de mostreig Estratificat per districtes. Selecció aleatòria de les persones a entrevistar a partir de quotes creuades de sexe i edat. Per l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de la població objecte d’estudi. Marge d’error El marge d’error és de ± 3,4%, per a un nivell de confiança del 95,0% i p=q=0,5. Treball de camp Del 12 al 19 de novembre de 2018. Fitxa tècnica * A la pregunta sobre la notorietat i valoració dels líders polítics locals, per un error en la programació el nom de Lídia Muñoz no sortia al qüestionari. Un cop es va detectar l’error es va afegir al qüestionari. Per obtenir la informació dels que ja havien contestat l’enquesta es va retrucar a tots els entrevistats contactats anteriorment. En alguns casos no es va aconseguir contactar-hi i és per això que les dades sobre Lídia Muñoz s’han de llegir en base a 724 casos enlloc de 800.
 6. 6. Novembre de 2018 6Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Per situar les persones al seu districte de residència, se’ls ha preguntat el barri on viuen. La correspondència entre barris i districtes és la que es mostra a la taula següent: Fitxa tècnica BARRI DISTRICTE Can Maginàs Can Llobera Can Nadal Can Bertrand Falguera 2. Falguera Roses-Castellbell 3. Roses - Castellbell La Salut 4. La Salut Can Calders 5. Can Calders Les Grases 6. Les Grases Mas Lluí 7. Mas Lluí 1. Centre - Maginàs Correspondència entre barris i districtes: Un 10,8% dels enquestats ha dit que viu al “centre”. Aquesta casos s’han assignat al districte 1: Centre-Maginàs.
 7. 7. Novembre de 2018 7Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA POBLACIÓ ENTREVISTADA
 8. 8. Novembre de 2018 8Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
 9. 9. Novembre de 2018 9Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SIS DE CADA DEU EMPADRONATS A SANT FELIU DE LLOBREGAT MAJORS D’EDAT TREBALLA O BUSCA FEINA. UN 30% DELS ENTREVISTATS TÉ FORMACIÓ UNIVERSITARIA SEXE EDAT NIVELL D’ESTUDIS * SITUACIÓ LABORAL * Un 0,4% no contesta el nivell d’estudis ni la situació laboral. 47,9 52,1 Home Dona 13,9 29,1 27,5 29,5 De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més 29,5 39,7 30,4 Baix Mitjà Alt 54,8 6,1 4,4 26,4 7,8 Treballa Aturat Tasques de la llar Jubilat / Pensionista Estudiant
 10. 10. Novembre de 2018 10Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat UN TERÇ HA NASCUT A SANT FELIU DE LLOBREGAT I HI HA MÉS CASTELLANOPARLANTS (49,8%) QUE CATALANOPARLANTS (30,7) LLENGUA HABITUALLLOC DE NAIXEMENT * Un 0,3% no es posiciona quan se li pregunta el lloc de naixement. ** Un 0,3% no es posiciona quan se li pregunta la llengua habitual. *** 35,2 38,1 23,1 3,3 Sant Feliu Resta de Catalunya Resta d'Espanya Estranger 30,7 49,8 19,3 Català Castellà Ambdues TEMPS DE RESIDÈNCIA A SANT FELIU 5,7 19,1 16,6 25,2 33,3 Fins a 10 anys D'11 a 20 anys De 21 a 40 anys Més de 40 anys Tota la vida
 11. 11. Novembre de 2018 11Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat ELS DISTRICTES 1 I 3 SÓN ELS MÉS POBLATS DEL MUNICIPI DISTRICTE DE RESIDÈNCIA 25,4 15,7 20,0 10,2 14,1 3,0 11,7 Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 Districte 1 Districte 2 Districte 6 Districte 5 Districte 7 Districte 3 Districte 4
 12. 12. Novembre de 2018 12Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) Home 47,9 48,8 51,7 47,3 49,3 45,8 55,6 41,5 Dona 52,1 51,2 48,3 52,7 50,7 54,2 44,4 58,5 De 18 a 29 13,9 18,3 15,6 6,7 11,4 14,3 23,0 13,5 De 30 a 44 29,1 21,3 33,6 31,4 35,3 32,8 21,6 28,6 De 45 a 59 27,5 27,4 31,4 26,6 27,4 16,2 43,8 33,3 60 i més anys 29,5 33,0 19,4 35,3 25,8 36,7 11,5 24,6 Baix 29,5 24,4 30,7 30,0 45,8 36,2 16,9 19,1 Mitjà 39,7 37,4 41,5 39,8 40,6 41,7 47,1 37,5 Alt 30,4 38,2 27,1 30,3 13,6 20,7 33,6 43,4 Català 30,7 46,7 20,0 36,6 6,7 19,7 24,6 35,5 Castellà 49,8 36,1 56,2 45,1 70,5 66,1 54,4 40,5 Ambdues 19,3 17,2 23,1 18,3 21,2 14,2 21,0 24,0 Sant Feliu de Llobregat 35,2 39,8 31,6 41,2 30,3 34,2 52,7 20,8 Resta de Catalunya 38,1 38,0 41,4 32,4 34,9 32,0 33,1 54,7 Resta d'Espanya 23,1 19,9 23,7 22,9 28,7 27,5 14,2 21,7 Estranger 3,3 2,3 3,4 2,9 6,0 5,1 0,0 2,9 Fins a 10 anys 5,7 6,3 6,8 6,0 7,6 1,5 5,7 6,1 D'11 a 20 anys 19,1 15,9 22,8 12,6 12,3 11,7 17,0 47,7 De 21 a 40 anys 16,6 17,6 15,6 15,5 25,7 14,5 17,4 12,1 Més de 40 anys 25,2 24,2 23,9 26,8 26,8 38,2 9,5 13,9 Tota la vida 33,3 36,0 31,0 39,1 27,6 34,2 50,5 20,1 LLENGUA HABITUAL LLOC DE NAIXEMENT TEMPS DE RESIDÈNCIA TOTAL DISTRICTEDERESIDÈNCIA* SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS PERFIL DELS ENTREVISTATS ELS DISTRICTES 1 I, SOBRETOT, EL 7 ÉS ON HI HA MÉS POBLACIÓ AMB FORMACIÓ SUPERIOR El districte 1 és l’únic on hi ha una majoria de catalanoparlants. Als districtes 4 i 5, per contra, els castellanoparlants suposen més del 65% de la població del districte.
 13. 13. Novembre de 2018 13Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat POSICIONAMENT POLÍTIC
 14. 14. Novembre de 2018 14Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 7,5 3,7 44,4 17,0 18,6 3,0 5,6 Únicament espanyol Més espanyol que català Tan espanyol com català Més català que espanyol Únicament català Ni català ni espanyol NS / NC 19,1 13,4 11,5 5,3 3,8 3,4 2,8 0,4 1,2 2,2 0,3 14,5 11,2 10,8 ICV-EUiA PSC ERC C's CiU Junts per Sant Feliu PP Veïns per Sant Feliu Altres En blanc Nul No va votar No sap / No recorda No contesta 48,9 16,4 10,1 4,8 4,0 3,7 12,1 Esquerra Centre esquerra Centre Centre dreta Dreta Apolític NS / NC IDEOLOGIA SENTIMENT DE PERTINENÇA LA MAJORIA ES POSICIONA A L’ESQUERRA DE L’EIX IDEOLÒGIC, I SE SENT TAN CATALÀ COM ESPANYOL Esquerra 65,3 Dreta 8,8 Espanyol 11,2 Català 35,6 RECORD DE VOT A LES MUNICIPALS DE 2015 Reals (% sobre cens) (13,7) (11,2) (7,3) (6,2) (5,8) (4,5) (3,8) (4,4) (1,0) (0,5) (41,7) La distribució per record de vot segueix el perfil dels resultats de 2015, per bé que els partits més votats estan lleugerament sobrerepresentats
 15. 15. Novembre de 2018 15Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat POSICIONAMENT DELS ELECTORATS SEGONS IDEOLOGIA I SENTIMENT DE PERTINENÇA* ELS VOTANTS DE CECP I ELS ABSTENCIONISTES SÓN ELS MÉS PROPERS A LA MITJANA POBLACIONAL QUANT A IDEOLOGIA I SENTIMENT DE PERTINENÇA. Mitjanapertinença Mitjana ideologia Record municipals 2015 Record catalanes 2017 Record generals 2016 ESQUERRA DRETA ÚNICAMENT CATALÀ ÚNICAMENT ESPANYOL Absten- ció * Mitjanes de les respostes dels mateixos enquestats segons record de vot a les eleccions municipals, catalanes i generals. ** A les municipals es refereix als votants d’ICV-EUiA, a les catalanes als votants de Catalunya en Comú Podem i a les generals als d’En Comú Podem. *** A les municipals es refereix als votants de CiU, a les catalanes als de JxCat i a les generals als de PdeCAT. **** Els resultats de Veïns per Sant Feliu s’han de prendre amb cautela perquè es basen només en 4 casos que diuen haver votat aquesta formació el 2015. ** *** ****
 16. 16. Novembre de 2018 16Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat PERFIL ELECTORAL SANT FELI EN COMÚ LIDERA A LES ELECCIONS MUNICIPALS, ERC LES CATALANES I EL PSC LES GENERALS Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot SFC/CeCP / ECP / ICV-EUiA 13,7 19,1 14,9 5,9 12,0 10,1 20,3 17,4 14,4 PSC 11,2 13,4 8,5 10,9 12,9 11,8 14,3 17,0 16,0 ERC 7,3 11,5 11,2 16,8 16,5 17,4 8,7 11,8 14,4 C's 6,2 5,3 5,2 20,0 10,1 8,4 9,7 6,5 7,1 PDeCat / CiU / JxCat / CDC / PDeCat 5,8 3,8 2,4 17,1 8,5 4,0 5,6 6,0 3,2 Veïns per Sant Feliu 4,5 0,4 0,6 PP 4,4 2,8 1,7 3,3 1,8 1,4 9,6 2,7 2,4 Junts per Sant Feliu 3,8 3,4 CUP 3,5 3,2 3,5 Altres 1,2 1,6 0,9 1,4 1,8 1,0 1,7 En blanc 1,0 2,2 2,8 0,3 2,6 2,6 0,7 2,6 2,9 Nul 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 2,7 0,5 0,3 0,8 Abstenció 41,7 14,5 5,6 20,9 10,0 5,6 28,7 12,6 5,4 No sap 11,2 33,9 10,6 21,5 12,5 21,6 No contesta 10,8 11,2 10,0 11,0 9,6 10,2 ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS CATALANES ELECCIONS GENERALS El grau d’indefinició en l’àmbit municipal és força més acusat que en els altres escenaris.
 17. 17. Novembre de 2018 17Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat MITJANS D’INFORMACIÓ LOCAL
 18. 18. Novembre de 2018 18Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EL BUTLLETÍ MUNICIPAL I LES XARXES SOCIALS SÓN ELS PRINCIALS MITJANS D’INFORMACIÓ LOCAL PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Primera resposta i total de respostes– * Un 0,5% no es posiciona. MITJANS TRADICIONALS MITJANS DIGITALS BOCA - ORELLA I ALTRES 39,5 % 64,1 % 40,7 % 67,2 % 1a resposta Total 17,0 % 34,9 % 32,5 1,6 1,6 1,1 0,5 0,3 0,7 1,2 21,0 8,2 4,8 2,9 2,4 1,4 14,5 2,5 2,4 47,6 3,8 3,1 2,6 1,7 1,7 1,3 2,3 31,0 15,4 7,2 6,3 3,6 3,7 30,5 4,4 2,4 El Butlletí Premsa general Ràdio Sant Feliu Diari de Sant Feliu ETV - Llobregat televisió Carrer (cartells, plafons) Fulletons, revistes diverses Altres TV Xarxes socials (facebook, twitter) Web municipal (santfeliu.org) Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) L'agenda d'activitats "On anem" Butlletí digital Altres Internet Parlant amb la gent Altres Cap mitjà / No s'informa
 19. 19. Novembre de 2018 19Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EL BUTLLETÍ MUNICIPAL CONTINUA SENT EL PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL PERÒ AMB CLARA TENDÈNCIA A LA BAIXA EN FAVOR DE LES XARXES SOCIALS, QUE PASSEN A SER EL SEGON MITJÀ MÉS CITAT PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Primera resposta– * A partir de juny de 2005 es demanen dues respostes; els valors de la taula corresponen a la primera resposta. EVOLUCIÓ DE LA PRIMERA RESPOSTA* Hi ha un retrocés generalitzat de tots els mitjans tradicionals a favor de les xarxes socials. 2004 2005 2006 2010 2014 2018 El Butlletí 61,9 54,0 61,3 46,0 43,6 32,5 Ràdio Sant Feliu 2,0 5,3 4,0 5,5 3,5 1,6 Premsa general 1,7 1,3 2,3 3,8 1,8 1,6 Diari de Sant Feliu 19,2 4,3 9,3 0,8 4,9 1,1 Fulletons, revistes diverses 0,9 0,7 ETV - Llobregat televisió 0,7 1,5 2,0 3,3 1,1 0,5 Carrer (cartells, plafons) 0,8 0,6 0,3 Altres TV 0,5 1,5 1,2 Xarxes socials (facebook, twitter) 3,9 21,0 Web municipal (santfeliu.org) 1,7 2,0 1,5 8,5 8,1 8,2 Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) 4,9 4,8 L'agenda d'activitats "On anem" 1,0 1,5 2,4 2,9 Butlletí digital 3,5 1,5 2,4 Altres Internet 1,5 0,9 1,4 Parlant amb la gent 9,0 14,0 9,8 16,3 13,4 14,5 Altres 2,7 3,2 2,8 1,3 1,5 2,5 Cap mitjà / No s'informa 4,3 5,1 2,4 NS / NC 1,0 1,0 2,1 2,6 0,5 0,5
 20. 20. Novembre de 2018 20Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat ENTRE ELS MAJORS DE 45 ANYS EL BUTLLETÍ MUNICIPAL ÉS EL PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL PERÒ ELS MÉS JOVES OPTEN PER INFORMAR-SE A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Suma de les dues respostes– De fet, les xarxes socials són el principal mitjà entre els menors de 45 anys, especialment els més joves La gent més gran i els que tenen menor formació s’informen més a través del boca-orella Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) Butlletí municipal (“El butlletí”) 47,6 45,3 49,7 29,8 42,6 56,1 53,0 48,2 48,9 44,7 Premsa general 3,8 4,5 3,3 1,3 3,1 6,4 3,4 5,8 1,7 4,8 Ràdio Sant Feliu 3,1 2,8 3,3 0,7 2,5 7,4 5,8 3,0 0,7 Diari de Sant Feliu 2,6 4,1 1,3 3,9 3,2 2,9 1,2 1,5 2,3 4,2 Esplugues Televisió (ETV) (Llobregat Televisió) 1,7 1,6 1,9 2,9 0,6 3,0 1,1 2,4 1,8 0,9 Al carrer (cartells, plafons) 1,7 1,3 2,1 1,7 3,0 0,3 1,7 1,1 2,4 1,4 Fulletons, revistes diverses 1,3 1,3 1,2 2,1 1,4 0,6 1,3 0,9 1,1 1,9 Altres TV 2,3 2,1 2,6 1,1 0,4 6,4 5,3 1,6 0,4 Xarxes socials (Facebook, Twitter) 31,0 27,8 33,9 59,2 45,5 20,7 13,0 21,4 38,5 30,1 Web municipal (www.santfeliu.cat) 15,4 17,9 13,1 11,3 22,1 19,3 7,1 5,8 15,2 25,2 Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) 7,2 9,6 5,0 8,0 6,7 7,6 6,9 1,9 6,5 13,3 L’agenda d’activitats “On anem” 6,3 4,8 7,7 6,1 6,9 4,5 7,7 7,2 4,5 8,0 Butlletí digital 3,6 4,4 2,9 3,3 3,7 5,1 2,3 1,3 4,3 5,1 Altres internet 3,7 5,0 2,5 3,6 5,2 3,7 2,4 3,7 3,5 4,0 Parlant amb la gent 30,5 28,2 32,6 21,5 23,8 31,3 40,4 41,0 29,8 20,9 Altres 4,4 5,1 3,7 3,5 3,4 2,1 7,9 7,8 2,5 3,6 Cap mitjà / No s'informa 2,4 2,9 1,8 2,4 1,4 3,3 2,4 2,7 2,9 1,4 NS/NC 0,5 0,3 0,7 1,0 0,9 0,4 0,9 0,3 0,5 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS
 21. 21. Novembre de 2018 21Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat UN 12,3% DELS ENTREVISTATS DIU ESCOLTAR RÀDIO SANT FELIU AMB ALGUNA FREQÜÈNCIA. ELS QUE ESCOLTEN AQUESTA EMISSORA DE RÀDIO CONTINUEN A LA BAIXA RÀDIO SANT FELIU Amb quina freqüència escolta Ràdio Sant Feliu?* Sexe Edat Nivell d’estudis Record de vot 2015 Districte de residència * Un 0,2% no es posiciona. 20,3 12,0 10,3 9,8 7,8 9,5 11,0 9,0 7,0 4,5 2005 2006 2010 2014 2018 87,5 Setmanalment Menor freqüència No l'escolta 7,8 7,3 8,4 4,1 5,6 5,7 13,8 12,8 6,3 5,2 4,5 5,9 3,2 3,8 6,1 3,1 4,4 2,6 6,7 3,5 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) 7,8 15,2 10,0 9,5 9,0 7,7 6,8 6,4 2,5 5,0 7,0 8,9 5,5 16,1 7,6 5,7 4,5 6,6 4,2 8,0 4,7 1,3 1,9 9,5 5,0 3,3 7,8 4,4 2,6 2,8 Total (n=800) PSC (n=109) PP (n=23) JSF (n=24) ERC (n=90) C's (n=41) ICV-EUiA (n=153) No va votar (n=118) CiU (n=32) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 0,3 7,5 4,5 Cada dia Setmanalment Menor freqüència Un 87,5 no l’escolta mai o quasi mai Les persones més grans són les que diuen que connecten amb més freqüència amb Ràdio Sant Feliu
 22. 22. Novembre de 2018 22Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 51,0 48,7 53,2 71,4 68,0 47,6 27,9 36,5 58,3 55,6 80,9 73,1 68,9 52,9 49,5 48,4 46,1 44,9 44,7 47,7 50,8 45,6 58,3 55,7 60,8 53,5 48,7 51,3 46,4 28,6 32,0 52,4 71,3 62,7 41,7 44,4 19,1 26,9 31,1 47,1 50,5 50,7 53,2 55,1 55,3 51,8 48,6 54,4 41,7 44,3 39,2 46,5 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) VSF (n=4) JSF (n=24) ICV-EUiA (n=153) C's (n=41) ERC (n=90) No va votar (n=118) PSC (n=109) PP (n=23) CiU (n=32) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) LA MEITAT DELS SANTFELIUENCS UTILITZEN LES XARXES SOCIALS PER INFORMAR-SE DEL QUE PASSA A LA LOCALITAT, EL DOBLE QUE FA QUATRE ANYS ÚS DE LES XARXES SOCIALS PER SEGUIR L’ACTUALITAT LOCAL Vostè rep o segueix informació del que passa a Sant Feliu a través de les xarxes socials? 51,0 48,7 Sí No Sexe Edat Nivell d’estudis Record de vot 2015 Districte de residència 2014 2018 Sí 25,9 51,0 No 73,9 48,7 NS/NC 0,3 0,2 L’ús de les xarxes socials incrementa a mesura que es redueix l’edat. També és més habitual amb un nivell de formació mig o superior
 23. 23. Novembre de 2018 23Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 74,9 26,6 13,3 5,7 4,9 0,7 0,5 8,0 1,2 Facebook Twitter Instagram Correu electrònic Whatsapp Google + Linkedin Altres NS/NC FACEBOOK ÉS, AMB DIFERÈNCIA, LA XARXA SOCIAL MÉS UTILITZADA. TWITTER I INSTAGRAM TAMBÉ S’UTILITZEN, PERÒ MENYS XARXES SOCIALS UTILITZADES PER SEGUIR L’ATUALITAT LOCAL (Base: Rep o segueix informació del que passa a Sant Feliu a través de les xarxes socials) A través de quina o quines xarxes rep informació? –Espontània. Multiresposta– La majoria de mencions recollides a l’apartat altres fan referència a mitjans consultats a través d’internet però que no es poden incloure a cap xarxa social. Així, es menciona la consulta online del butlletí municipal, diaris digitals, la revista “on anem” o buscadors d’internet, entre altres. Facebook és la xarxa social més utilitzada entre homes i dones, a tots els grups d’edat i tots els nivells educatius. Ara bé, les dones fan servir més aquesta xarxa social que el homes i els de menor nivell formatiu més que els que tenen formació universitària. Per contra l’ús de Twitter sobresurt entre els homes, els més joves i els de més estudis. A mesura que incrementa l’edat augmenten les mencions tant al correu electrònic com als whatsapp Sobre el total de la població 38,2 13,6 6,8 2,9 2,5 Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt (n=404) (n=181) (n=223) (n=80) (n=148) (n=109) (n=67) (n=85) (n=181) (n=137) Facebook 74,9 68,3 80,4 71,3 77,8 72,4 76,0 82,7 73,9 70,8 Twitter 26,6 31,8 22,2 37,8 29,5 24,3 10,0 7,6 21,0 46,8 Instagram 13,3 11,3 15,0 27,4 15,0 7,5 1,6 5,8 14,1 17,1 Correu electrònic 5,7 4,0 7,1 1,6 6,0 6,4 8,8 4,2 7,7 4,0 Whatsapp 4,9 4,4 5,3 4,9 3,6 5,3 7,4 9,8 2,8 4,8 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS
 24. 24. Novembre de 2018 24Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA CIUTAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
 25. 25. Novembre de 2018 25Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SATISFACCIÓ I EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT
 26. 26. Novembre de 2018 26Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA GRAN MAJORIA DE RESIDENTS A SANT FELIU DE LLOBREGAT ESTAN MOLT O BASTANT SATISFETS DE VIURE AL MUNICIPI GRAU DE SATISFACCIÓ DE VIURE A SANT FELIU DE LLOBREGAT Vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat? 85,212,9 2… Molt + bastant Poc + gens 89,8 90,3 89,0 85,3 84,7 85,2 10,0 9,8 11,0 14,3 14,5 12,9 2004 2005 2006 2010 2014 2018 Record de vot 2015 Districte de residència Per a tots els segments de població i tots els electorats la gran majoria es mostra satisfeta de viure al municipi. La satisfacció creix i ronda o supera el 90% entre els menors de 45 anys, els que tenen formació universitària i els nascuts a Sant Feliu. Al districte 4, La Salut, és on hi ha un major nombre de persones que se senten poc o gens satisfetes de viure a Sant Feliu Per electorats, entre els votants de ICV-EUiA, JSF i CiU més del 90% diu estar molt o bastant satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat. Per contra, els votants del PP, PSC i C’s, els insatisfets superen el 20%. 36,4 48,8 11,2 1,7 1,9 Molt Bastant Poc Gens NS/NC 2018 36,4 35,0 37,8 30,7 38,4 34,6 38,9 40,3 36,6 32,3 37,6 34,6 36,4 38,7 48,8 52,4 45,5 60,5 51,2 47,4 42,2 39,0 50,0 57,4 51,7 48,4 46,6 42,6 12,9 10,7 14,9 8,8 8,5 16,6 15,7 17,7 12,3 8,8 8,6 15,4 14,5 18,7 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu de Llobregat (n=270) Resta de Catalunya (n=313) Resta d'Espanya (n=190) Estranger (n=25) 36,4 46,8 46,6 44,3 42,9 37,3 32,5 31,4 29,0 18,0 42,6 38,8 38,1 25,9 29,3 27,3 37,3 48,8 44,1 45,9 53,2 24,7 43,4 45,2 54,7 46,3 48,1 46,0 49,6 42,6 51,6 54,8 68,0 50,0 12,9 6,9 7,5 2,5 29,3 17,8 22,4 10,7 21,0 33,9 10,0 10,4 15,7 21,2 14,7 2,5 11,4 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) JSF (n=24) CiU (n=32) PP (n=23) ERC (n=90) C's (n=41) No va votar (n=118) PSC (n=109) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Nivell d’estudis
 27. 27. Novembre de 2018 27Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 35,5 34,3 36,5 49,1 38,9 25,9 34,5 34,9 36,3 34,5 34,2 34,6 35,5 53,3 29,4 32,7 26,5 26,1 28,3 35,3 26,8 21,0 32,7 33,8 29,6 31,6 27,5 20,0 31,4 30,5 32,3 23,2 30,9 36,1 31,5 37,7 28,8 29,1 33,3 30,8 31,4 21,8 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu de Llobregat (n=270) Resta de Catalunya (n=313) Resta d'Espanya (n=190) Estranger (n=25) DIVISIÓ D’OPINONS ENTRE ELS QUE CREUEN QUE EL MUNICIPI HA MILLORAT O HA EMPITJORAT EN L’ÚLTIM ANY EVOLUCIO RECENT DE LA CIUTAT En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu ha millorat o ha empitjorat? 44,3 43,0 47,8 45,0 40,9 35,5 41,5 26,8 32,0 25,3 30,6 29,4 11,9 27,8 18,8 27,3 25,3 31,4 2004 2005 2006 2010 2014 2018 Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis 35,5 42,7 40,2 38,6 35,2 32,0 29,2 26,5 16,9 33,7 39,2 31,2 41,4 31,9 39,2 39,6 29,4 22,0 29,5 38,1 20,8 38,9 25,0 33,0 46,1 48,1 31,0 27,3 31,8 25,2 24,5 35,7 32,8 31,4 33,0 26,1 22,1 39,9 29,1 43,8 40,5 34,7 51,9 30,0 30,2 34,8 32,0 39,9 22,7 21,9 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) No va votar (n=118) ERC (n=90) PSC (n=109) JSF (n=24) C's (n=41) PP (n=23) CiU (n=32) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) L’electorat de ICV-EUiA i els abstencionistes són els que valoren més positivament l’evolució del municipi. La divisió d’opinions sobre l’evolució recent de la ciutat es dona a la majoria de segments de població. Els que en fan una valoració positiva creix entre els més joves * Un 3,7% no es posiciona. 35,529,431,4 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS/NC En relació a les enquestes anteriors, es redueixen els que veuen una millora recent del municipi i incrementen els crítics.
 28. 28. Novembre de 2018 28Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EN CANVI, LA MAJORIA ÉS OPTIMISTA RESPECTE EL FUTUR DE LA CIUTAT EXPECTATIVES DE FUTUR DE LA CIUTAT I, de cara al futur, vostè creu que Sant Feliu millorarà o empitjorarà? 67,2 66,3 70,5 67,3 56,5 65,9 7,5 5,3 6,8 4,3 7,5 3,9 7,7 17,5 11,0 15,3 19,3 15,7 2004 2005 2006 2010 2014 2018 * Un 14,5% no es posiciona. 65,9 65,6 66,2 79,2 72,2 59,7 59,3 62,3 66,7 68,5 68,6 66,5 60,4 68,9 15,7 15,4 16,0 12,4 15,8 16,1 16,9 17,8 15,6 14,1 16,3 15,6 15,2 12,0 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu de Llobregat (n=270) Resta de Catalunya (n=313) Resta d'Espanya (n=190) Estranger (n=25) 65,9 73,9 72,7 71,9 67,7 65,6 63,4 62,7 49,4 48,1 0,0 64,8 69,2 64,1 64,8 62,6 60,3 73,4 15,7 10,9 17,5 17,4 14,4 14,0 30,8 12,6 21,9 51,9 0,0 13,6 15,5 18,0 23,8 16,3 7,4 11,0 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) JSF (n=24) No va votar (n=118) ERC (n=90) CiU (n=32) PP (n=23) PSC (n=109) C's (n=41) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 65,915,7 Millorará Continuarà igual Empitjorarà NS/NC L’optimisme amb el futur de la ciutat incrementa i recupera els valors de fa 8 anys. Per a tots els segments de població, la majoria creu que la ciutat millorarà de cara el futur. L’electorat del PP i C’s és el més pessimista. Sexe Edat Lloc de naixement Nivell d’estudis Record de vot 2015 Districte de residència
 29. 29. Novembre de 2018 29Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EL MÉS POSITIU I ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE LA CIUTAT
 30. 30. Novembre de 2018 30Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 27,9 10,8 8,8 2,6 26,9 19,9 6,7 12,1 11,1 6,0 4,6 0,8 12,1 4,3 3,3 2,6 0,3 3,2 1,8 1,2 4,3 Tranquil·litat, qualitat de vida Ambient, la gent Ciutat petita ("és com un poble") Seguretat Ben comunicada / Transports Proximitat a Barcelona L'entorn Serveis i equipaments Oci i cultura Té de tot / bons serveis en general Comerç Instal·lacions esportives Espais verds Ciutat neta Obres noves / canvis i millores Urbanisme Creixement, ciutat gran Li agrada Gestió municipal Barris o zones concretes Altres LA TRANQUIL·LITAT, LES BONES COMUNICACIONS I LA PROXIMITAT AMB BARCELONA CONTINUEN SENT LES QÜESTIONS MÉS DESTACADES POSITIVAMENT DEL MUNICIPI EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– El 87,8 % menciona algun aspecte positiu de la ciutat Ambient tranquil 50,1% ESPAI PÚBLIC 22,6% Serveis i equipaments 34,6% Comunicacions 26,9% Altres 10,5% Situació 26,6% Cap: 1,4% Tot: 0,4% NS/NC: 10,8%
 31. 31. Novembre de 2018 31Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat INCREMENTEN LES MENCIONS A LES BONES COMUNICACIONS I LA PROXIMITAT AMB BARCELONA RESPECTE LA CONSULTA DE FA QUATRE ANYS EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– 2004 2005 2006 2010 2014 2018 AMBIENT TRANQUIL 55,2 45,1 43,0 45,1 49,0 50,1 Tranquil·litat, qualitat de vida 30,6 25,0 25,3 25,5 25,3 27,9 Ambient, la gent 12,4 14,3 8,5 9,8 12,8 10,8 Ciutat petita ("és com un poble") 10,7 4,0 8,3 7,0 8,3 8,8 Seguretat 1,5 1,8 1,0 2,8 2,6 2,6 COMUNICACIONS 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 26,9 Ben comunicada / Transports 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 26,9 SITUACIÓ 20,6 17,8 13,5 20,6 22,1 26,6 Proximitat a Barcelona 15,9 11,5 9,0 16,8 15,6 19,9 L'entorn* 4,7 6,3 4,5 3,8 6,5 6,7 SERVEIS I EQUIPAMENTS 14,9 22,6 17,8 15,1 25,0 34,6 Serveis i equipaments 3,7 2,8 1,8 5,8 11,4 12,1 Oci i cultura 2,5 8,8 3,8 3,0 7,1 11,1 Té de tot / bons serveis en general 7,2 9,0 7,5 3,0 1,6 6,0 Comerç 1,5 2,0 1,5 1,8 3,0 4,6 Instal·lacions esportives 3,3 1,5 1,9 0,8 EVOLUCIÓ 2004 2005 2006 2010 2014 2018 ESPAI PÚBLIC 24,7 29,1 23,0 20,1 22,5 22,6 Espais verds 15,7 15,8 12,8 9,3 13,1 12,1 Ciutat neta 2,5 4,8 2,8 2,3 3,5 4,3 Obres noves / canvis i millores 3,0 6,5 6,3 6,5 2,3 3,3 Urbanisme 3,5 2,0 1,3 2,0 3,6 2,6 Creixement, ciutat gran 4,2 4,0 0,5 0,8 0,6 0,3 ALTRES 18,4 8,2 16,8 10,6 11,0 10,5 Li agrada 3,2 0,8 3,5 2,8 2,0 3,2 Barris o zones concretes 5,0 2,3 2,5 1,0 2,1 1,2 Gestió municipal 2,6 1,8 Soterrament de la via 5,0 2,3 Habitatge 3,5 1,8 2,8 1,0 Altres 6,7 3,3 3,0 3,5 4,3 4,3 Cap 1,0 4,3 2,0 1,8 1,9 1,4 Tot 1,0 1,3 5,8 0,5 0,6 0,4 NS/NC 11,7 9,8 10,8 17,3 12,0 10,8
 32. 32. Novembre de 2018 32Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat TANT ELS HOMES COM LES DONES, DE TOTES LES EDATS, NIVELLS FORMATIUS I NASCUTS O NO A SANT FELIU, DESTAQUEN POSITIVAMENT LA TRANQUILITAT I LES BONES COMUNICACIONS DEL MUNICIPI EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, malgrat sí estan incloses a la suma de cada bloc. Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) AMBIENT TRANQUIL 50,1 52,5 48,0 51,2 56,4 55,1 39,0 39,5 48,5 61,3 48,1 54,6 46,0 53,6 Tranquil·litat, qualitat de vida 27,9 31,9 24,3 28,6 31,9 29,7 22,1 22,5 27,0 33,9 24,5 31,8 25,7 37,9 Ambient, la gent 10,8 9,9 11,7 11,0 13,7 9,7 8,9 11,2 11,2 9,0 12,5 11,4 8,5 3,0 Ciutat petita (és com un poble) 8,8 8,5 9,0 9,5 6,6 13,3 6,5 3,1 8,4 15,0 9,3 8,7 8,3 8,4 Seguretat 2,6 2,2 3,0 2,1 4,2 2,4 1,5 2,7 1,9 3,4 1,8 2,7 3,5 4,3 COMUNICACIONS 26,9 25,6 28,0 29,9 24,1 28,7 26,5 23,9 27,9 28,8 29,0 24,7 26,7 33,6 Ben comunicada / Transports 26,9 25,6 28,0 29,9 24,1 28,7 26,5 23,9 27,9 28,8 29,0 24,7 26,7 33,6 SITUACIÓ 26,6 32,3 21,4 21,9 30,3 34,9 17,6 10,7 27,0 41,2 27,1 27,9 24,2 20,5 Proximitat a Barcelona 19,9 22,9 17,2 17,1 24,8 24,8 11,8 5,9 19,9 33,0 21,2 22,2 16,2 7,5 L'entorn 6,7 9,4 4,2 4,8 5,5 10,1 5,8 4,8 7,1 8,2 5,9 5,7 8,0 13,0 SERVEIS I EQUIPAMENTS 34,6 30,0 38,6 39,5 44,4 27,8 28,9 28,7 36,0 38,5 38,0 35,2 29,6 26,1 Serveis i equipaments 12,1 10,6 13,4 17,9 13,9 9,5 9,9 11,3 12,2 12,4 11,2 13,4 11,4 7,9 Oci i cultura 11,1 10,7 11,5 16,7 13,0 9,2 8,5 7,3 12,9 12,7 15,5 10,7 5,8 8,4 Té de tot / bons serveis en general 6,0 3,9 7,8 2,0 7,8 4,5 7,4 6,1 4,7 7,6 5,1 5,0 9,5 3,0 Comerç 4,6 3,9 5,2 2,9 9,1 3,2 2,2 2,7 5,4 5,4 5,1 5,3 2,3 6,8 ESPAI PÚBLIC 22,6 23,0 22,4 26,5 21,4 24,7 20,5 22,8 19,6 26,7 22,2 23,3 22,1 22,8 Espais verds 12,1 10,6 13,6 15,2 12,9 12,1 10,0 12,7 9,6 14,8 12,0 13,4 10,1 14,3 Ciutat neta 4,3 5,0 3,7 2,2 2,5 5,3 6,3 5,6 3,3 4,5 2,1 4,7 5,9 8,5 Obres noves / canvis i millores 3,3 3,5 3,1 5,7 3,3 3,3 2,3 3,6 3,6 2,8 4,9 1,3 4,9 Urbanisme 2,6 3,2 2,0 2,0 2,7 3,5 1,9 0,9 2,6 4,1 2,7 3,9 0,6 Creixement, ciutat gran 0,3 0,7 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 ALTRES 10,5 11,4 9,6 8,1 10,9 7,9 13,4 14,3 8,4 9,5 13,0 7,1 12,1 11,9 Li agrada 3,2 2,4 4,0 0,8 3,8 4,0 3,0 4,1 2,7 3,0 4,1 2,3 3,3 3,3 Tot 0,4 0,3 0,5 0,4 1,0 1,0 0,3 0,3 1,3 Cap 1,4 0,9 1,9 1,3 1,6 1,1 1,6 2,1 1,8 0,3 1,3 1,5 1,7 No ho sap 10,8 10,5 11,1 5,7 6,8 8,6 19,3 17,8 12,1 2,5 8,7 8,9 15,9 20,2 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT
 33. 33. Novembre de 2018 33Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA TRANQUIL·LITAT I LES BONES COMUNICACIONS SÓN TAMBÉ L’ASPECTE MÉS DESTACAT POSITIVAMENT A TOTS ELS DISTRICTES EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, malgrat sí estan incloses a la suma de cada bloc. Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) AMBIENT TRANQUIL 50,1 57,3 49,6 49,7 37,5 43,4 55,8 53,4 Tranquil·litat, qualitat de vida 27,9 28,0 27,4 28,8 26,9 23,0 32,6 32,7 Ambient, la gent 10,8 10,5 15,2 10,0 7,9 11,5 12,7 8,1 Ciutat petita (és com un poble) 8,8 15,4 5,8 6,9 1,4 6,5 10,5 10,3 Seguretat 2,6 3,4 1,2 4,0 1,3 2,4 2,3 COMUNICACIONS 26,9 30,6 19,8 28,6 32,0 23,2 21,8 26,6 Ben comunicada / Transports 26,9 30,6 19,8 28,6 32,0 23,2 21,8 26,6 SITUACIÓ 26,6 27,9 19,2 27,0 27,4 24,6 19,6 36,8 Proximitat a Barcelona 19,9 23,0 15,1 18,4 19,8 18,6 9,9 26,5 L'entorn 6,7 4,9 4,1 8,6 7,6 6,0 9,7 10,3 SERVEIS I EQUIPAMENTS 34,6 35,1 42,1 32,6 39,3 30,6 28,0 29,3 Serveis i equipaments 12,1 12,1 18,6 11,9 13,3 10,2 5,1 6,5 Oci i cultura 11,1 15,9 8,0 7,5 9,5 14,1 12,4 8,9 Té de tot / bons serveis en general 6,0 2,7 8,7 7,1 7,0 3,6 5,3 9,5 Comerç 4,6 3,9 6,1 3,8 8,2 2,7 5,2 4,4 ESPAI PÚBLIC 22,6 19,9 28,8 26,7 26,0 14,6 27,0 19,6 Espais verds 12,1 10,6 18,4 12,2 13,8 6,6 17,4 11,0 Ciutat neta 4,3 4,4 1,2 6,5 4,0 2,4 7,3 6,5 Obres noves / canvis i millores 3,3 2,2 7,3 3,5 5,4 1,4 1,4 Urbanisme 2,6 2,7 1,9 3,8 2,8 2,8 2,3 0,7 Creixement, ciutat gran 0,3 0,7 1,4 ALTRES 10,5 11,0 9,3 9,1 9,9 15,5 17,4 6,0 Li agrada 3,2 4,3 3,3 2,9 1,4 2,7 9,9 1,5 Tot 0,4 0,7 0,7 1,2 Cap 1,4 1,0 0,6 0,7 1,4 3,7 2,1 No ho sap 10,8 6,3 14,5 9,0 9,6 18,3 5,0 12,2 DISTRICTE CE RESIDÈNCIA Total
 34. 34. Novembre de 2018 34Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 22,9 5,2 2,1 19,7 18,5 18,1 5,6 4,0 1,3 0,3 10,2 7,7 4,4 3,1 5,7 4,5 3,1 2,8 2,5 2,3 1,2 8,1 3,6 2,9 0,2 6,5 3,3 2,8 2,1 3,6 Seguretat ciutadana Incivisme Policia (vigilància) Soterrament de la via del tren Estat espai públic Neteja Brutícia gossos Espais verds Soroll Contaminació Transports (metro i trambaix) Aparcament Circulació Comunicacions i accessos Habitatge Atenció joventut (equipaments) Serveis i equipaments sanitaris Equipaments i serveis socials Manca d'oci Serveis i equipaments educatius i culturals Instal·lacions esportives Manca de comerç Atur Impostos, preus Crisi econòmica Gestió municipal Problemes amb l'acollida de menors Immigració Pèrdua de caliu, d'ambient de poble Altres LA SEGURETAT CIUTADANA, SEGUIT DEL SOTERRAMENT DE LA VIA DEL TREN, L’ESTAT DE L’ESPAI PÚBLIC I LA NETEJA SÓN LES QÜESTIONS QUE MÉS PREOCUPEN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE LA CIUTAT Quin considera que és el problema més greu de Sant Feliu de Llobregat en aquests moments? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– El 91,0 % menciona algun aspecte negatiu de la ciutat Cap: 0,7% NS/NC: 8,3% Seguretat i civisme 30,2% Espai públic 67,5% Mobilitat 25,4% Serveis i equipaments 22,1% Situació econòmica 14,8% Altres 18,3%
 35. 35. Novembre de 2018 35Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA SEGURETAT CIUTADANA PASSA A SER LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓ DELS SANTFELIUENCS I OBTÉ EL VALOR MÉS ALT DE LA SÈRIE ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE LA CIUTAT Quin considera que és el problema més greu de Sant Feliu de Llobregat en aquests moments? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– EVOLUCIÓ Entre els problemes citats apareixen mencions al centre d’acollida de menors d’edat estrangers no acompanyats, obert fa aproximadament un any al municipi.Per contra, es redueixen de manera notable les mencions relacionades amb la situació econòmica: manca de comerç, atur, impostos o preus elevats,... La preocupació pel soterrament de la via del tren, l’estat de l’espai públic i la neteja també incrementa lleugerament respecte fa 4 anys. Torna també a créixer les mencions relacionades amb l’habitatge 2004 2005 2006 2010 2014 2018 SEGURETAT I CIVISME 19,6 22,1 17,0 10,3 5,9 30,2 Seguretat ciutadana* 15,4 13,6 10,0 6,5 1,9 22,9 Incivisme 3,5 3,3 2,0 2,0 5,2 Policia (vigilància) 4,2 5,0 3,8 1,8 2,0 2,1 ESPAI PÚBLIC 42,1 52,0 60,5 68,2 55,3 67,5 Soterrament de la via del tren 14,9 7,3 20,0 16,8 15,9 19,7 Estat de l'espai públic 5,0 5,6 9,8 12,8 15,7 18,5 Neteja 9,5 26,5 21,5 26,3 15,3 18,1 Brutícia gossos 3,0 3,8 1,3 3,5 3,8 5,6 Espais verds 6,2 5,3 5,0 7,3 1,8 4,0 Soroll 3,5 3,5 3,0 1,5 1,8 1,3 Contaminació 1,0 0,3 MOBILITAT 43,1 39,0 32,5 35,3 22,4 25,4 Transports (metro i trambaix) 25,1 17,5 16,8 14,0 11,8 10,2 Aparcament 8,0 11,0 7,3 14,5 5,1 7,7 Circulació 4,0 5,0 3,8 2,5 2,4 4,4 Comunicacions i accessos 6,0 5,5 4,8 4,3 3,1 3,1 SERVEIS I EQUIPAMENTS 33,8 32,5 32,3 26,7 23,6 22,1 Habitatge 9,7 8,5 10,8 3,5 0,9 5,7 Atenció joventut (equipaments) 5,0 3,8 1,0 2,8 3,1 4,5 Serveis i equipaments sanitaris 3,5 3,5 3,5 2,5 4,5 3,1 Equipaments i serveis socials 4,7 4,8 8,5 7,3 2,0 2,8 Manca d'oci 5,4 2,5 Serveis i equip. educatius i cult. 5,2 6,1 4,0 7,8 4,4 2,3 Instal·lacions esportives 5,7 5,8 4,5 2,8 3,3 1,2 2004 2005 2006 2010 2014 2018 SITUACIÓ ECONÒMICA 8,5 10,5 6,5 16,8 39,2 14,8 Manca de comerç 3,0 4,0 1,5 4,5 12,4 8,1 Atur 2,0 2,0 1,3 8,0 14,0 3,6 Impostos, preus 3,5 4,5 3,8 4,3 10,3 2,9 Crisi econòmica 2,5 0,2 ALTRES 15,4 10,1 13,8 7,6 7,1 18,3 Gestió municipal 0,7 1,5 3,5 7,4 6,5 Probl. amb l'acollida de menors 3,3 Immigració 3,0 3,8 3,5 1,8 1,9 2,8 Pèrdua d'ambient de poble 1,0 2,1 2,1 Altres 12,4 6,3 10,3 4,8 3,1 3,6 Cap 1,2 5,0 3,5 0,3 1,6 0,7 NS/NC 9,7 3,8 5,3 8,8 9,5 8,3
 36. 36. Novembre de 2018 36Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) SEGURETAT I CIVISME 30,2 27,7 32,6 21,5 35,5 31,9 27,5 31,6 30,5 28,5 30,1 31,3 29,9 24,2 Seguretat ciutadana 22,9 20,0 25,6 15,5 29,3 24,6 18,6 22,6 25,3 20,6 24,3 22,7 23,4 9,9 Incivisme 5,2 5,3 5,2 3,9 3,9 5,1 7,2 5,7 3,8 6,7 3,5 6,7 4,9 9,4 ESPAI PÚBLIC 67,5 60,4 73,9 46,6 66,0 72,2 74,0 65,2 64,8 72,3 62,1 73,9 69,6 42,5 Soterrament via del tren 19,7 18,6 20,7 20,9 19,7 17,8 20,8 19,3 19,1 20,4 20,4 19,4 20,9 8,2 Estat de l'espai públic 18,5 14,8 21,8 17,2 17,9 19,0 19,1 13,7 18,3 22,8 16,6 23,6 15,2 4,3 Neteja 18,1 17,2 19,0 4,9 17,1 24,2 19,7 17,7 18,2 18,6 16,6 20,7 17,2 12,5 Brutícia dels gossos 5,6 4,8 6,3 1,3 3,1 6,5 9,1 9,1 4,9 2,8 5,2 4,3 7,8 9,6 Espais verds 4,0 3,1 4,7 0,5 6,4 3,5 3,5 4,5 3,3 4,4 2,6 3,8 6,2 5,3 MOBILITAT 25,4 29,2 21,9 19,8 32,8 30,6 16,0 17,0 23,1 36,8 26,5 30,0 15,1 34,7 Transports (metro i trambaix) 10,2 10,6 9,8 12,9 14,1 11,1 4,3 3,9 10,3 16,3 10,6 10,7 8,0 17,3 Aparcament 7,7 9,9 5,7 3,3 11,3 9,3 4,8 7,7 6,7 9,1 8,8 9,0 3,5 10,3 Circulació 4,4 5,7 3,2 1,1 3,7 6,8 4,5 4,6 3,5 5,4 4,9 5,7 1,6 4,2 SERVEIS I EQUIPAMENTS 22,1 23,5 20,9 27,7 29,7 19,0 15,0 17,8 22,5 25,3 28,0 18,7 18,0 28,8 Habitatge 5,7 7,5 4,1 6,2 8,6 5,3 2,9 3,2 4,9 9,2 7,5 3,6 4,6 18,0 Atenció a la joventut (equipaments) 4,5 4,6 4,4 7,6 5,8 4,2 2,2 5,4 5,1 2,9 5,9 5,3 1,9 SITUACIÓ ECONÒMICA 14,8 14,4 15,0 10,6 11,7 20,9 13,9 13,3 12,1 19,6 15,1 15,3 12,3 17,3 Manca de comerç 8,1 6,8 9,2 9,6 7,8 10,8 5,1 5,3 6,9 12,3 8,3 10,6 3,5 9,0 ALTRES 18,3 19,6 17,0 27,5 15,0 16,4 19,0 14,8 22,1 16,9 24,5 15,4 14,6 7,4 Gestió municipal 6,5 8,4 4,8 10,7 3,4 6,5 7,7 4,9 8,1 6,2 8,4 5,0 6,6 4,9 NS/NC 8,3 8,2 8,2 12,6 4,6 7,5 10,4 12,4 7,4 5,4 7,4 6,7 11,4 12,1 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 4,0%, malgrat sí estan incloses a la suma de cada bloc. LA SEGURETAT ES TROBA ENTRE LES PRINCIPALS PREOCUPACIONS A GAIREBÉ TOTS ELS SEGMENTS DE POBLACIÓ, PERÒ SOBRESURT ENTRE LES PERSONSE DE MITJANA EDAT ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE LA CIUTAT Quin considera que és el problema més greu de Sant Feliu de Llobregat en aquests moments? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– Les dones posen més l’accent amb les qüestions relacionades amb l’estat de l’espai públic, mentre que els homes citen més les qüestions relacionades amb la mobilitat
 37. 37. Novembre de 2018 37Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) SEGURETAT I CIVISME 30,2 26,7 29,8 29,5 34,0 42,2 28,2 22,7 Seguretat ciutadana 22,9 20,7 22,6 23,2 23,2 30,5 23,3 18,3 Incivisme 5,2 3,8 5,9 6,3 6,5 7,6 3,0 ESPAI PÚBLIC 67,5 59,7 75,7 63,8 63,8 79,6 76,7 65,5 Soterrament via del tren 19,7 18,8 12,4 16,6 26,5 24,3 14,3 26,7 Estat de l'espai públic 18,5 16,9 28,1 17,1 14,0 16,3 27,8 15,3 Neteja 18,1 14,9 20,8 17,2 16,6 24,1 24,6 15,5 Brutícia dels gossos 5,6 5,4 4,6 7,7 1,3 10,0 2,3 2,8 Espais verds 4,0 2,1 7,1 3,1 4,1 4,9 4,8 3,7 MOBILITAT 25,4 29,0 22,2 30,3 11,3 22,4 17,8 31,3 Transports (metro i trambaix) 10,2 10,1 11,4 9,7 4,5 10,5 14,9 13,1 Aparcament 7,7 9,4 5,3 11,3 2,7 9,5 5,2 Circulació 4,4 7,8 3,4 6,3 1,4 1,2 2,8 SERVEIS I EQUIPAMENTS 22,1 23,8 15,3 22,5 30,6 18,3 20,0 24,6 Habitatge 5,7 5,6 4,7 6,7 6,8 5,3 2,9 5,7 Atenció a la joventut (equipaments) 4,5 5,1 4,0 3,1 11,1 2,6 2,5 3,5 SITUACIÓ ECONÒMICA 14,8 15,1 12,9 14,7 13,8 14,7 17,3 16,4 Manca de comerç 8,1 8,4 5,9 6,7 8,6 8,6 10,4 10,9 ALTRES 18,3 23,1 11,8 18,1 14,1 20,7 21,8 16,7 Gestió municipal 6,5 8,9 2,7 4,9 1,6 10,2 12,1 7,9 NS/NC 8,3 8,8 12,5 6,6 5,3 4,8 7,4 10,8 Total DISTRICTE CE RESIDÈNCIA * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 4,0%, malgrat sí estan incloses a la suma de cada bloc. ELS RESIDENTS AL DISTRICTE 5 SÓN ELS QUE ES MOSTREN MÉS PREOCUPATS PER LA SEGURETAT ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE LA CIUTAT Quin considera que és el problema més greu de Sant Feliu de Llobregat en aquests moments? I el segon? I el tercer?* –Espontània. Suma de les tres respostes– A La Falguera (districte 2) i Les Grases (districte 6) es mostren especialment preocupats per la neteja i l’estat de l’espai públic. A can Calders (districte 5) també sobresurten les mencions a la falta de neteja. La seguretat està entre els tres primers problemes a tots els districtes, però és el problema més esmentat als districtes Centre- Maginàs (districte 1), Roses- Castellbell (3) i Can Calders (5). A La Salut (districte 4) i Mas Lluí (districte 7) sobresurten les mencions al soterrament de les vies del tren.
 38. 38. Novembre de 2018 38Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LES VALORACIONS POSITIVES SUPEREN ÀMPLIAMENT LES NEGATIVES PER A TOTES LES QÜESTIONS PLANTEJADES, EXCEPTE PER A L’HABITATGE, QUE HI HA DIVISIÓ D’OPINIONS AL RESPECTE VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? 71,7 70,4 62,1 61,4 60,6 53,5 51,7 43,5 36,7 5,4 3,2 5,7 5,8 5,3 6,2 4,5 2,9 2,5 21,7 26,0 30,7 32,6 29,1 37,3 22,2 44,9 18,6 5,1 3,0 21,6 8,6 42,2 Estat de l'espai públic Soroll Seguretat ciutadana Enllumenat Contaminació Civisme Transparència de l'Ajuntament Habitatge Tarifació social 71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC Un de cada quatre santfeliuencs no es posiciona en relació a la tarifació social d’alguns serveis municipals. Ara bé, entre els qui tenen opinió al respecte hi ha el doble de valoracions positives que negatives. Set de cada deu entrevistats valoren positivament la situació de Sant Feliu pel que fa a l’estat de l’espai públic i el soroll, aquests són les dues qüestions més ben valorades. Les valoracions positives doblen les negatives pel que fa a la seguretat ciutadana, l’enllumenat, la contaminació.
 39. 39. Novembre de 2018 39Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EN CONSONÀNCIA AMB EL PROBLEMA MÉS IMPORTANT QUE HAN CITAT ELS ENTREVISTATS, LA VALORACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA EMPITJORA 20 PUNTS PERCENTUALS RESPECTE FA 4 ANYS VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? Respecte fa 4 anys, millora la percepció que els entrevistats tenen de la situació de Sant Feliu respecte el soroll, la contaminació i la transparència de l’ajuntament i la tarifació social La seguretat ciutadana és, amb diferència, la qüestió que més empitjora. Però també van a la baixa l’enllumenat i el civisme. EVOLUCIÓ TARIFACIÓ SOCIAL 2014 2018 Molt bé 2,6 2,7 Bé 24,1 34,0 Ni bé ni malament 2,6 2,5 Malament 15,6 15,6 Molt malament 3,6 3,0 NS/NC 51,4 42,2 Positivament 26,7 36,7 Negativament 19,2 18,6 2014 2018 Molt bé 5,1 5,3 Bé 40,0 46,4 Ni bé ni malament 5,1 4,5 Malament 23,1 17,9 Molt malament 6,8 4,3 NS/NC 19,9 21,6 Positivament 45,1 51,7 Negativament 29,9 22,2 TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT 2014 2018 Molt bé 3,0 4,3 Bé 51,9 56,3 Ni bé ni malament 4,8 5,3 Malament 31,0 26,0 Molt malament 5,6 3,1 NS/NC 3,8 5,1 Positivament 54,9 60,6 Negativament 36,6 29,1 CONTAMINACIÓ 2014 2018 Molt bé 8,0 10,2 Bé 58,9 60,2 Ni bé ni malament 4,4 3,2 Malament 21,9 20,0 Molt malament 6,4 6,0 NS/NC 0,5 0,4 Positivament 66,9 70,4 Negativament 28,3 26,0 SOROLL 2014 2018 Molt bé 5,9 6,3 Bé 65,9 65,4 Ni bé ni malament 6,1 5,4 Malament 19,3 18,3 Molt malament 2,1 3,4 NS/NC 0,7 1,2 Positivament 71,8 71,7 Negativament 21,4 21,7 ESTAT DE L’ESPAI PÚBLIC 2014 2018 Molt bé 6,0 7,7 Bé 62,0 53,7 Ni bé ni malament 4,5 5,8 Malament 21,8 26,2 Molt malament 5,6 6,4 NS/NC 0,1 0,3 Positivament 68,0 61,4 Negativament 27,4 32,6 ENLLUMENAT CIVISME 2014 2018 Molt bé 5,5 4,1 Bé 59,5 49,4 Ni bé ni malament 5,6 6,2 Malament 22,4 28,6 Molt malament 4,9 8,7 NS/NC 2,1 3,0 Positivament 65,0 53,5 Negativament 27,3 37,3 SEGURETAT CIUTADANA 2014 2018 Molt bé 10,4 8,5 Bé 72,0 53,6 Ni bé ni malament 3,9 5,7 Malament 10,6 21,9 Molt malament 2,3 8,8 NS/NC 0,9 1,4 Positivament 82,4 62,1 Negativament 12,9 30,7
 40. 40. Novembre de 2018 40Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 70,4 68,8 71,9 83,2 71,6 66,6 66,7 70,9 70,1 70,4 72,7 73,0 62,3 74,6 80,9 76,9 76,0 70,6 69,0 68,3 67,8 58,1 53,2 71,3 66,0 67,0 67,4 71,4 79,6 79,5 26,0 28,1 24,0 16,0 24,6 31,1 27,3 23,5 27,2 26,7 23,0 25,7 31,3 25,4 19,1 17,5 22,3 26,7 28,6 26,9 29,6 35,0 33,8 26,4 28,2 28,0 28,7 25,9 20,4 17,6 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) VSF (n=4) PSC (n=109) ICV-EUiA (n=153) No va votar (n=118) ERC (n=90) JSF (n=24) CiU (n=32) C's (n=41) PP (n=23) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) L’ESTAT PÚBLIC I EL SOROLL ES VALOREN, EN GENERAL, POSITIVAMENT PER LA MAJORIA DELS ENTREVISTATS A TOTS ELS SEGMENTS DE POBLACIÓ, ELECTORATS I DISTRICTES DE RESIDÈNCIA VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? ESTAT DE L’ESPAI PÚBLIC SOROLL 71,7 76,2 67,5 85,1 68,5 68,7 71,4 68,7 74,2 71,2 71,1 71,6 68,8 100,0 77,7 76,3 76,2 76,0 70,0 69,3 63,6 63,5 48,1 74,5 69,1 68,2 75,4 67,4 75,5 75,7 21,7 19,1 24,2 9,4 26,7 25,7 18,9 20,4 21,1 23,8 22,3 24,2 20,2 15,7 18,5 14,1 21,2 30,0 27,9 32,6 28,5 51,9 21,1 24,9 21,2 20,6 25,2 21,7 17,0 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) ERC (n=109) JSF (n=32) No va votar (n=153) ICV-EUiA (n=24) PP (n=118) C's (n=41) CiU (n=90) PSC (n=23) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC
 41. 41. Novembre de 2018 41Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 61,4 65,8 57,4 64,6 59,0 56,2 67,1 61,3 61,4 62,2 58,0 61,6 63,9 75,5 82,0 68,5 65,7 61,5 60,9 59,5 58,1 56,8 54,5 0,0 64,5 62,1 58,1 64,1 53,2 56,8 68,2 32,6 28,7 36,1 32,8 36,0 36,3 25,6 29,5 33,2 34,0 35,6 34,1 27,0 24,6 18,0 28,1 23,7 32,4 35,5 35,7 39,1 37,1 42,0 0,0 29,0 32,8 34,9 26,5 42,9 38,0 27,5 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) VSF (n=4) No va votar (n=118) PSC (n=109) CiU (n=32) ERC (n=90) JSF (n=24) C's (n=41) ICV-EUiA (n=153) PP (n=23) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 62,1 66,1 58,5 73,1 57,3 58,5 65,3 56,7 62,3 67,8 61,7 63,7 55,8 93,3 75,5 73,9 71,1 58,0 57,1 53,6 52,9 51,3 47,0 67,2 62,8 59,5 52,1 56,1 60,1 71,5 29,1 30,7 28,2 33,1 23,9 38,0 33,9 23,8 30,9 34,0 26,1 32,7 31,1 30,9 6,7 15,2 22,4 22,1 34,7 34,8 43,6 18,0 42,6 45,1 26,4 30,8 32,6 39,9 35,1 39,8 21,4 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) JSF (n=24) ERC (n=90) No va votar (n=118) PSC (n=109) ICV-EUiA (n=153) C's (n=41) VSF (n=4) CiU (n=32) PP (n=23) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) ELS CRÍTICS AMB LA SEGURETAT CIUTADANA CREIXEN ALS DISTRICTES 4, 5 I 6, I SUPEREN EL 40% ENTRE L’ELECTORAT DE C’S, CIU I EL PP A LES ELECCIONS DE 2015 VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? SEGURETAT CIUTADANA ENLLUMENAT71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC Els residents als districtes 5 i 6 són els més crítics amb l’enllumenat.
 42. 42. Novembre de 2018 42Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 53,5 60,1 47,3 76,2 56,1 46,4 46,8 45,5 53,9 61,2 51,9 55,8 51,8 55,3 82,0 73,7 63,3 56,2 51,8 51,1 51,1 50,8 45,1 57,8 54,2 50,5 47,8 42,4 50,6 66,9 37,3 33,6 40,8 17,8 39,3 47,2 35,3 35,4 40,7 34,6 41,2 38,1 30,4 36,6 18,0 21,5 26,1 37,9 44,7 38,8 44,6 32,6 39,8 34,6 36,7 37,6 42,5 45,3 39,7 28,7 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) VSF (n=4) JSF (n=24) No va votar (n=118) ERC (n=90) CiU (n=32) C's (n=41) ICV-EUiA (n=153) PP (n=23) PSC (n=109) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 60,6 65,4 56,2 58,0 62,8 58,8 61,3 55,3 62,5 63,3 59,5 63,4 57,0 66,0 81,0 80,9 62,8 62,7 61,8 61,5 59,8 58,4 54,0 60,0 55,9 62,0 63,4 51,1 67,1 73,1 29,1 25,5 32,3 34,6 28,8 32,4 23,7 27,8 30,7 28,3 31,0 27,5 28,6 28,5 13,1 19,1 24,6 34,5 30,4 34,3 27,1 31,1 41,1 29,3 30,9 27,2 29,5 35,5 23,3 22,8 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) CiU (n=32) VSF (n=4) PSC (n=109) C's (n=41) JSF (n=24) ERC (n=90) No va votar (n=118) ICV-EUiA (n=153) PP (n=23) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) ELS VEÏNS DEL DISTRICTE 5 SÓN ELS MÉS CRÍTICS AMB LA SITUACIÓ DE SANT FELIU RESPECTE LA CONTAMINACIÓ I EL CIVISME VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? CONTAMINACIÓ CIVISME71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC Els joves són els menys crítics amb la qüestió del civisme
 43. 43. Novembre de 2018 43Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat ELS CRÍTICS AMB LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE A LA LOCALITAT CREIXEN ENTRE LES PERSONES DE MITJANA EDAT i ELS DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT 51,7 56,6 47,3 59,1 54,9 46,9 49,7 53,8 50,3 52,2 54,3 50,5 47,3 66,0 67,6 59,2 49,9 48,7 48,5 48,4 44,1 39,5 51,7 54,8 43,8 61,6 49,3 46,5 56,7 22,2 22,1 22,2 18,3 28,6 24,4 15,7 17,5 25,6 21,9 22,8 24,6 18,9 13,2 19,2 18,3 20,5 21,2 20,5 26,4 30,2 35,4 81,0 22,4 20,3 27,5 22,1 20,8 24,4 16,6 21,6 16,8 26,0 18,8 12,6 24,6 29,1 25,0 20,0 20,1 16,1 23,3 28,6 13,8 8,4 19,6 29,6 25,2 24,6 15,2 25,7 25,1 19,1 23,0 19,9 24,4 15,0 19,5 23,6 23,9 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) ICV-EUiA (n=153) No va votar (n=118) C's (n=41) ERC (n=90) PSC (n=109) JSF (n=24) CiU (n=32) PP (n=23) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 43,5 46,9 40,4 60,0 38,2 38,0 46,4 47,0 46,7 36,0 41,7 43,9 44,6 50,4 54,6 53,9 48,8 48,0 47,4 47,0 33,9 33,7 29,1 45,0 48,2 38,1 40,0 37,6 42,2 54,0 44,9 44,4 45,3 36,9 55,0 50,6 33,2 37,2 43,5 54,6 48,4 44,8 39,5 45,2 35,3 35,1 41,5 37,2 49,7 45,4 66,1 49,5 61,7 40,6 43,4 52,7 46,5 51,3 37,9 35,3 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) No va votar (n=118) C's (n=41) ERC (n=90) PSC (n=109) PP (n=23) JSF (n=24) VSF (n=4) CiU (n=32) ICV-EUiA (n=153) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) HABITATGE71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC
 44. 44. Novembre de 2018 44Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 36,7 41,6 32,1 49,7 40,1 27,9 35,2 35,3 40,8 33,0 41,4 34,3 33,1 40,9 45,0 44,5 42,0 42,0 38,6 33,4 31,8 25,7 36,9 39,2 35,1 34,3 35,4 40,0 37,7 29,1 18,6 15,9 21,1 14,1 29,4 18,2 10,3 16,9 20,7 17,7 17,7 20,9 15,0 27,9 12,7 27,8 17,7 21,3 20,7 19,4 23,0 26,9 51,9 14,2 20,4 17,7 30,1 21,9 7,3 16,3 42,2 39,1 45,2 35,1 27,6 51,4 51,6 45,2 36,9 45,8 37,9 43,6 49,4 23,1 38,9 27,7 39,0 36,6 36,0 44,3 45,3 43,8 19,1 45,9 38,9 45,1 32,9 39,1 47,8 44,6 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) PP (n=23) C's (n=41) CiU (n=32) VSF (n=4) ICV-EUiA (n=153) JSF (n=24) PSC (n=109) ERC (n=90) No va votar (n=118) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) TARIFACIÓ SOCIAL PER A GAIREBÉ TOTS ELS SEGMENTS DE POBLACIÓ ELS QUE VALOREN POSITIVAMENT LA TARIFACIÓ SOCIAL SUPEREN ELS CRÍTICS, PERÒ UN PERCENTATGE ELEVAT NO ES POSICIONA AL RESPECTE VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE SANT FELIU EN RELACIÓ A ALGUNS TEMES Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? 71,75,421,71,2 Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC Els que no es posicionen sobre la tarifació social superen el 50% entre els majors de 45 anys. Gairebé un 30% del que tenen entre 30 i 44 anys valoren negativament aquest aspecte
 45. 45. Novembre de 2018 45Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA GESTIÓ MUNICIPAL
 46. 46. Novembre de 2018 46Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat VALORACIÓ
 47. 47. Novembre de 2018 47Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat MÉS DE LA MEITAT DELS ENTREVISTATS VALORA POSITIVAMENT LA GESTIÓ DE L’ACTUAL AJUNTAMENT, CINC PUNTS MÉS QUE FA QUATRE ANYS, I EL VALOR MÉS ALT DE LA SÈRIE VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? 40,0 49,3 54,3 41,6 52,7 57,7 28,1 24,0 26,8 26,3 15,4 12,211,9 22,3 16,8 28,8 26,5 25,0 2004 2005 2006 2010 2014 2018 57,7 62,2 53,5 70,3 60,5 53,3 53,2 55,1 57,2 61,7 57,4 56,9 54,3 90,3 12,2 11,0 13,3 8,5 9,3 11,2 17,7 15,5 11,1 9,9 10,7 10,6 18,9 25,0 23,3 26,6 19,4 24,7 31,5 21,8 24,0 26,0 24,5 27,0 28,1 19,1 9,7 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) 57,7 70,4 66,1 63,5 59,6 57,2 54,7 34,1 32,7 19,1 57,1 60,7 51,1 59,9 59,4 59,8 61,9 12,2 7,4 10,4 11,7 7,5 13,0 19,3 16,1 9,5 29,1 10,8 11,8 15,6 14,6 11,2 15,4 7,9 25,0 17,3 23,6 19,8 27,6 22,0 22,6 41,6 49,3 51,9 28,3 19,2 27,9 22,9 25,6 22,5 22,3 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) JSF (n=24) No va votar (n=118) ERC (n=90) PP (n=23) PSC (n=109) C's (n=41) CiU (n=32) VSF (n=4) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis 2018* 57,712,225,0 Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Molt dolenta + dolenta NS/NC 2,5 55,2 12,2 19,8 5,2 Molt bona Bona Ni bona ni dolenta Dolenta Molt dolenta * Un 5,1% no es posiciona.
 48. 48. Novembre de 2018 48Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 2,2 0,9 1,9 3,9 10,2 18,5 22,3 22,1 11,7 1,6 1,3 3,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/ NC L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT ES VALORA AMB UNA NOTA MITJANA DE 5,8 VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL En una escala de 0 a 10, om valoraria la gestió de l’actual Ajuntament? 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 5,8 2004 2005 2006 2010 2014 2018 2018 EVOLUCIÓ (Mitjana) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis 5,8 5,8 5,8 6,1 5,7 5,4 6,1 6,0 5,7 5,8 5,7 5,6 6,1 6,9 Total (n=773) Home (n=371) Dona (n=402) De 18 a 29 (n=105) De 30 a 44 (n=212) De 45 a 59 (n=228) 60 i més (n=228) Baix (n=225) Mitjà (n=305) Alt (n=241) Sant Feliu (n=262) Resta de Cat. (n=303) Resta d'Esp. (n=181) Estranger (n=25) 5,8 6,2 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,1 4,9 4,6 5,7 5,9 5,9 5,9 5,7 5,9 5,8 Total (n=773) No va votar (n=108) ICV-EUiA (n=149) JSF (n=24) PP (n=23) ERC (n=89) PSC (n=107) C's (n=38) CiU (n=32) VSF (n=4) Districte 1 (n=178) Districte 2 (n=145) Districte 3 (n=133) Districte 4 (n=70) Districte 5 (n=76) Districte 6 (n=39) Districte 7 (n=132) Un 19,1% valora la gestió municipal amb una nota inferior a l’aprovat De mitjana, la gestió municipal només suspèn entre l’electorat que va votar CiU al 2015 (també entre els pocs entrevistats de Veïns per Sant Feliu). L’actuació de l’Ajuntament obté les millors valoracions, amb notes mitjanes que superen el 6, entre els més joves i les persones de més edat, i les nascudes a la resta d’Espanya i l’estranger.
 49. 49. Novembre de 2018 49Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 5,2 36,5 43,2 10,1 Molt Bastant Poc Gens CREIXEN ELS QUE DIUEN ESTAR SATISFETS AMB ELS IMPOSTOS QUE PAGUEN EN RELACIÓ ALS SERVEIS REBUTS, MALGRAT LA MAJORIA CONTINUA INSATISFETA SATISFACCIÓ AMB LA RELACIÓ ENTRE IMPOSTOS PAGATS I SERVEIS REBUTS Vostè està molt, bastant, poc o gens satisfet dels serveis municipals que rep a canvi dels impostos municipals que paga? 2014 2018 Molt 4,1 5,2 Bastant 30,5 36,5 Poc 47,3 43,2 Gens 14,6 10,1 NS/NC 3,5 5,0 2018* EVOLUCIÓ * Un 5,0% no es posiciona. 41,7 % 53,3 % 41,7 46,3 37,3 54,9 43,4 32,7 42,1 35,2 41,6 48,1 41,9 39,8 40,6 62,9 53,3 49,5 56,9 30,3 54,7 65,8 51,1 58,9 53,2 47,8 51,4 56,2 55,3 32,8 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) 41,7 58,4 48,6 48,4 45,7 36,0 33,1 29,1 21,3 20,6 42,3 43,3 43,2 43,0 37,1 42,2 39,6 53,3 37,5 45,8 51,6 42,2 57,7 66,9 70,9 75,7 72,6 52,1 52,1 50,6 52,7 56,8 57,8 57,6 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) ERC (n=90) JSF (n=24) No va votar (n=118) PSC (n=109) CiU (n=32) VSF (n=4) PP (n=23) C's (n=41) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis
 50. 50. Novembre de 2018 50Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SERVEIS I ACTUACIÓ MUNICIPAL
 51. 51. Novembre de 2018 51Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat TOTS ELS SERVEIS SUGGERITS OBTENEN NOTES MITJANES PER SOBRE DE L’APROVAT I, PRÀCTICAMENT TOTS, PER SOBRE TAMBÉ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL. EL BUS URBÀ ÉS EL QUE RECULL MÉS EXCEL·LENTS SERVEIS MUNICIPALS: GRAU DE SATISFACCIÓ En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu. 18,0 13,9 10,7 10,3 10,2 12,8 10,5 10,6 9,3 5,1 4,4 8,8 2,9 4,9 44,3 43,5 29,3 33,9 40,5 41,3 37,4 37,5 36,0 24,8 21,0 32,2 33,8 21,5 17,6 25,3 16,9 19,3 28,3 30,9 29,9 31,5 34,6 25,5 23,0 34,5 40,8 22,3 5,1 9,1 6,8 7,9 9,1 13,2 13,8 13,6 18,4 12,9 11,3 24,1 19,1 17,9 14,9 8,2 36,3 28,4 11,9 1,8 8,3 6,7 1,6 31,5 40,3 0,3 3,3 33,4 Bus urbà Activitats culturals Escoles bressol Serveis a la gent gran Atenció ciutadana Recollida de residus Instal·lacions esportives Policia municipal Manteniment de parcs i zones verdes Serveis als joves Serveis d'ocupació Neteja viària i d'espais públics Gestió municipal Ajuts i serveis socials Excel·lent (9-10) Notable (7-8) Aprovat (5-6) Suspès (0-4) NS/NC Mitjana 7,3 6,9 6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,5 Més d’un 25% no es posiciona quan se li pregunta per les escoles bressol, el serveis a la gent gran, els serveis als joves, els serveis d’ocupació o els ajuts i serveis socials El manteniment de parcs i la neteja de l’espai públic són les qüestions que recullen més valoracions crítiques. GESTIÓ MUNICIPAL Només la política d’ajuts i serveis socials rep una valoració mitjana inferior a la valoració mitjana de la gestió municipal. 5,8
 52. 52. Novembre de 2018 52Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat PRÀCTICAMENT TOTS ELS SERVEIS SUGGERITS MILLOREN LA SEVA NOTA RESPECTE FA 4 ANYS. NOMÉS LA NETEJA RETROCEDEIX LLEUGERAMENT * Fins a l'onada de 2010, se suggeria «Equipaments culturals». SERVEIS MUNICIPALS: GRAU DE SATISFACCIÓ En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu. 2004 2005 2006 2010 2014 2018 Bus urbà 6,6 7,0 6,8 7,0 7,0 7,3 Activitats culturals* 6,1 6,1 6,0 6,1 6,6 6,9 Escoles bressol 5,5 5,2 5,8 6,4 6,8 Serveis a la gent gran 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 6,6 Atenció ciutadana 6,3 6,6 Recollida de residus 6,7 5,6 5,2 5,6 6,2 6,5 Instal·lacions esportives 5,4 5,3 5,5 6,1 6,2 6,4 Policia municipal 5,2 5,3 5,4 5,9 5,9 6,3 Manteniment de parcs i zones verdes 5,5 5,4 6,0 6,1 Serveis als joves 4,6 4,8 4,6 4,9 5,1 6,0 Serveis d'ocupació 5,2 5,9 Neteja viària i d'espais públics 5,7 5,2 5,0 5,2 5,9 5,8 GESTIÓ MUNICIPAL 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 5,8 Ajuts i serveis socials 5,3 5,5 + 0,3 + 0,3 + 0,4 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,9 + 0,7 - 0,1 + 0,2 + 0,2 Diferencial (2018 -2014)
 53. 53. Novembre de 2018 53Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EN GENERAL, ELS JOVES, ELS DE MÉS EDAT I AQUELLS AMB UN NIVELL FORMATIU MÉS BAIX SÓN ELS QUE MILLOR VALOREN ELS DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) Bus urbà 7,3 7,2 7,3 7,3 7,0 7,2 7,7 7,7 7,2 7,0 7,3 7,1 7,4 7,8 Activitats culturals* 6,9 6,7 7,0 7,2 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7 6,8 6,7 6,9 6,9 7,2 Escoles bressol 6,8 6,5 7,0 7,3 6,5 6,4 7,2 7,0 6,7 6,7 6,8 6,7 6,7 8,0 Serveis a la gent gran 6,6 6,5 6,7 6,9 6,6 6,2 6,9 6,9 6,6 6,4 6,7 6,8 6,3 7,1 Atenció ciutadana 6,6 6,5 6,6 6,6 6,5 6,3 6,9 6,8 6,4 6,6 6,4 6,4 6,8 7,8 Recollida de residus 6,5 6,5 6,4 7,0 6,2 6,1 6,9 7,0 6,3 6,2 6,3 6,4 6,9 7,3 Instal·lacions esportives 6,4 6,3 6,4 6,8 5,9 6,1 7,0 6,7 6,3 6,2 6,2 6,2 6,9 6,6 Policia municipal 6,3 6,1 6,6 6,5 6,1 6,0 6,8 6,7 6,2 6,1 6,1 6,2 6,7 7,4 Manteniment de parcs i zones verdes 6,1 6,2 6,1 6,9 5,9 5,9 6,2 6,3 6,0 6,1 6,1 6,0 6,2 6,8 Serveis als joves 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 5,7 6,3 6,2 6,0 5,9 5,8 6,2 5,9 6,5 Serveis d'ocupació 5,9 5,8 6,0 6,2 5,9 5,8 5,8 5,7 6,0 5,8 6,0 5,9 5,6 6,7 Neteja viària i d'espais públics 5,8 5,9 5,8 6,8 5,7 5,4 5,9 6,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 6,7 Ajuts i serveis socials 5,5 5,4 5,6 5,9 5,3 4,9 6,1 5,6 5,3 5,6 5,3 5,6 5,6 5,8 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT Les persones de mitjana edat i major nivell formatiu es mostren més crítiques amb la gestió municipal dels diferents àmbits suggerits. SERVEIS MUNICIPALS: GRAU DE SATISFACCIÓ En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu.
 54. 54. Novembre de 2018 54Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 PP Cs CiU ERC PSC ICV- EUiA VSF JSF No va votar (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=4) (n=24) (n=118) Bus urbà 7,3 7,4 7,2 7,5 7,3 7,3 7,0 6,9 7,1 7,5 7,2 7,2 7,5 7,3 6,1 7,2 7,2 Activitats culturals* 6,9 7,0 7,0 6,7 6,5 7,1 6,8 6,7 6,4 6,5 6,6 7,0 6,6 7,2 5,8 6,6 7,2 Escoles bressol 6,8 7,2 6,6 6,5 6,8 6,8 6,8 6,7 5,7 6,6 6,8 6,4 6,8 7,1 6,6 6,8 7,4 Serveis a la gent gran 6,6 6,8 6,5 6,7 6,3 6,6 6,8 6,7 5,8 5,7 5,9 6,7 6,6 6,9 6,8 6,5 7,1 Atenció ciutadana 6,6 6,6 6,4 6,4 6,6 6,7 6,6 6,7 6,6 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,8 6,7 7,0 Recollida de residus 6,5 6,7 6,4 6,1 6,4 6,6 6,6 6,7 7,0 6,5 6,0 6,2 6,6 6,3 6,8 6,7 6,8 Instal·lacions esportives 6,4 6,7 6,2 6,2 6,5 6,6 6,0 6,1 6,5 6,5 5,6 6,6 6,3 6,5 4,2 6,4 7,0 Policia municipal 6,3 6,1 6,6 6,2 6,4 6,5 6,4 6,6 6,7 6,5 5,8 6,1 6,7 6,1 7,6 6,5 6,6 Manteniment de parcs i zones verdes 6,1 6,3 5,9 6,0 6,1 6,1 6,4 6,3 5,3 5,7 5,2 6,2 5,7 6,3 6,4 6,6 6,6 Serveis als joves 6,0 6,1 6,2 5,9 5,6 6,2 5,8 6,0 4,6 4,7 5,6 6,1 6,0 6,3 5,1 6,2 6,5 Serveis d'ocupació 5,9 6,0 5,7 5,5 5,7 6,4 5,9 6,1 5,5 5,5 5,1 5,9 5,8 6,3 4,5 6,1 6,1 Neteja viària i d'espais públics 5,8 6,1 5,6 5,7 5,9 5,4 6,2 6,2 5,0 5,8 4,9 6,0 5,7 5,7 5,0 6,6 6,5 Ajuts i serveis socials 5,5 5,8 5,2 5,3 5,2 6,1 5,2 5,7 3,9 4,3 5,0 5,5 5,8 5,8 5,3 5,8 6,1 RECORD DE VOT Total DISTRICTE CE RESIDÈNCIA L’AUTOBÚS URBÀ ÉS EL SERVEI MÉS BEN VALORAT A TOTS ELS DISTRICTES, PERÒ ÉS AL DISTRICTE 3 ON REP UNA NOTA MÉS ALTA I AL 7 ON REP LA MÉS BAIXA No hi ha diferències importants de la valoració que es fa dels diferents àmbits de gestió en els diferents districtes de la localitat. SERVEIS MUNICIPALS: GRAU DE SATISFACCIÓ En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu. També a pràcticament tots els electorats el bus urbà és el servei municipal més ben valorat.
 55. 55. Novembre de 2018 55Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA TARIFACIÓ SOCIAL
 56. 56. Novembre de 2018 56Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat POC MÉS D’UN TERÇ CONEIX LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL QUAN SE LI EXPLIQUEN, UN PERCENTATGE LLEUGERAMENT SUPERIOR QUE EL DA FA 4 ANYS NOTORIETAT DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL Coneix o ha sentit a parlar de les mesures de l’Ajuntament per establir preus variables en funció del nivell de renda de cada família en alguns serveis públics municipals? 31,9 36,4 68,1 62,8 0,8 2014 2018 36,4 35,5 37,2 17,3 57,4 33,8 27,0 23,8 37,2 47,7 40,9 35,3 32,0 31,1 62,8 64,2 61,6 82,7 42,6 65,9 70,6 73,9 62,8 52,1 59,1 64,7 65,4 68,9 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) 36,4 66,1 55,4 40,8 38,4 32,3 31,9 28,9 28,1 14,4 31,6 39,7 44,3 31,9 32,1 37,7 37,5 62,8 33,9 44,6 59,2 61,6 67,7 68,1 71,1 71,9 85,6 67,9 59,7 55,0 68,1 65,5 59,8 62,5 0,0 Total (n=800) VSF (n=4) ICV-EUiA (n=153) ERC (n=90) CiU (n=32) PSC (n=109) PP (n=23) No va votar (n=118) C's (n=41) JSF (n=24) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis Els que més coneixen les mesures de tarifació social aplicades per l’Ajuntament són les persones de 30 a 44 anys i aquells amb un nivell formatiu més alt 31,936,468,162,80,8 Sí No NS/NC
 57. 57. Novembre de 2018 57Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 64,2 82,1 72,0 71,2 69,8 68,8 66,3 58,0 56,5 54,4 62,2 63,5 66,4 52,5 71,0 62,8 68,0 15,4 18,0 13,2 15,8 3,0 18,6 21,5 21,2 12,4 22,7 14,3 14,2 19,3 24,8 9,1 10,0 13,2 18,6 12,4 12,9 27,2 10,5 12,3 20,7 28,5 22,9 21,9 21,0 11,7 20,0 18,7 27,2 16,8 Total (n=800) VSF (n=4) ICV-EUiA (n=153) ERC (n=90) JSF (n=24) PSC (n=109) CiU (n=32) PP (n=23) No va votar (n=118) C's (n=41) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) LA MAJORIA VALORA POSITIVAMENT LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL VALORACIÓ DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL Com valora aquestes mesures? 23,2 41,0 1,9 11,7 3,7 18,6 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 64,2 15,4 64,2 66,8 61,7 69,7 61,2 62,9 65,7 64,8 60,6 68,0 66,3 60,9 65,7 15,4 14,1 16,4 5,3 24,5 12,6 13,5 12,8 16,8 16,3 17,4 14,5 14,9 18,6 17,6 19,6 24,0 13,0 23,7 16,9 18,4 21,5 15,3 15,6 23,6 14,9 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis
 58. 58. Novembre de 2018 58Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN
 59. 59. Novembre de 2018 59Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA MAJORIA CONFIA POC O GENS EN QUÈ ES PORTI A TERME EL SOTERRAMENT DE LA VIA DEL TREN CONFIANÇA EN EL SOTERRAMENT DE LA VIA DEL TREN Fa uns mesos s’ha anunciat l’inici del soterrament del tren. Vostè té molta, bastanta, poca o cap confiança en què es porti a terme? 13,5 15,6 40,0 28,9 2,0 Molta confiança Bastanta confiança Poca confiança Cap confiança NS/NC 29,1 30,3 28,1 35,7 33,4 26,3 24,3 23,0 33,8 29,0 32,6 23,4 31,6 41,9 40,0 38,2 41,7 42,9 38,0 41,0 39,7 39,1 37,8 43,5 40,3 45,3 32,2 34,4 28,9 30,2 27,7 20,5 27,1 32,4 31,4 33,4 27,7 26,1 26,3 29,7 32,6 18,9 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) 29,1 40,1 39,1 30,3 30,1 29,7 29,6 29,1 27,4 24,8 30,5 30,6 27,8 33,3 21,9 27,0 31,9 40,0 26,3 38,6 36,2 41,7 26,5 24,9 18,0 48,0 38,6 35,8 37,2 42,9 37,8 44,4 29,7 47,1 28,9 33,6 21,5 33,6 24,1 41,2 37,3 52,9 24,0 35,8 31,4 29,1 26,6 28,9 32,6 38,1 20,2 Total (n=800) JSF (n=24) ICV-EUiA (n=153) CiU (n=32) No va votar (n=118) C's (n=41) PP (n=23) VSF (n=4) PSC (n=109) ERC (n=90) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis A mesura que avança l’edat dels entrevistats augmenta la desconfiança en què es porti a terme el soterrament de la via del tren. A tots els electorats els que desconfien sumen més que els que hi confien També a tots els districtes la majoria desconfia que s’acabi soterrant la via del tren.
 60. 60. Novembre de 2018 60Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat DECIDIM SANT FELIU DE LLOBREGAT
 61. 61. Novembre de 2018 61Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 29,3 47,8 34,6 33,9 30,1 29,7 29,2 25,4 24,5 22,3 33,6 31,0 24,9 30,7 25,5 47,4 23,7 39,9 37,0 41,5 48,1 44,2 39,4 42,8 36,2 35,1 31,1 38,4 42,1 35,9 42,0 41,6 25,1 47,2 28,0 15,2 22,5 18,0 24,3 22,9 26,5 34,8 35,5 43,3 24,8 23,2 36,4 26,0 30,5 20,1 28,3 Total (n=800) JSF (n=24) ICV-EUiA (n=153) VSF (n=4) ERC (n=90) C's (n=41) No va votar (n=118) PP (n=23) PSC (n=109) CiU (n=32) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) 29,3 31,6 27,2 39,3 38,2 27,8 17,1 18,8 33,9 33,8 33,1 28,5 24,9 30,3 39,9 42,3 37,7 41,0 40,4 46,5 32,7 35,6 43,0 39,6 37,2 47,9 32,0 31,2 28,0 24,7 31,1 19,7 18,7 24,3 44,8 39,7 21,6 25,7 28,0 21,7 37,5 33,7 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) LA MAJORIA MOSTRA INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCÉS PER DECIDIR COM HA DE SER EL FUTUR DE SANT FELIU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCÉS PER DECIDIR COM HA DE SER EL FUTUR DE SANT FELIU Vostè tindria molt, bastant, poc o cap interès en participar en el procés per decidir com ha de ser sant Feliu en el futur? 29,3 39,9 17,4 10,6 2,8 Molt interès Bastant interès Poc interès Cap interès NS/NC Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis L’interès augmenta a mesura que es redueix l’edat dels entrevistats, i entre les persones amb un nivell formatiu mitjà i alt. Per electorats hi estan més interessats els votants de Junts per Sant Feliu i ICV- EUiA.
 62. 62. Novembre de 2018 62Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat POLÍTICA MUNICIPAL
 63. 63. Novembre de 2018 63Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat UN DE CADA QUATRE SAP QUE ICV-EUiA I EL PSC GORVENEN CONJUNTAMENT A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU, UNA ALTRA QUARTA PART MENCIONA NOMÉS ICV-EUiA NOTORIETAT DEL PACTE DE GOVERN Em podria dir quin partit o partits governen actualment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat? 27,0 23,7 16,2 33,1 ICV - EUiA + PSC ICV-EUiA Altres opcions NS/NC Altres opcions PSC 5,0 ICV-EUiA + altres 3,8 PSC + altres 1,5 ICV-EUiA + PSC + altres 1,2 Altres 4,7 Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) ICV - EUiA + PSC 27,0 33,4 21,0 24,8 29,7 28,6 23,7 19,2 26,0 36,0 29,0 29,9 21,3 12,6 ICV - EUiA 23,7 21,4 25,8 25,9 23,9 21,5 24,5 18,5 24,5 27,9 24,2 24,6 23,7 6,1 PSC 5,0 4,6 5,3 1,7 3,8 6,1 6,7 5,4 4,5 5,3 4,2 4,7 6,7 5,6 ICV - EUiA + Altres partits 3,8 4,3 3,4 0,6 4,0 6,1 3,0 3,4 3,7 4,4 6,0 2,1 2,9 7,5 PSC + Altres partits 1,5 1,9 1,2 2,1 0,8 2,4 1,0 1,8 1,7 0,7 2,5 1,5 ICV - EUiA + PSC + Altres partits 1,2 1,4 1,0 0,3 1,8 2,1 1,2 1,0 1,4 1,8 0,4 1,7 Altres 4,7 5,0 4,3 5,7 3,4 4,6 5,5 7,7 3,0 3,9 5,0 3,5 4,9 8,1 NS/NC 33,1 28,0 37,9 41,2 32,7 30,5 32,1 43,5 35,3 19,4 29,1 32,3 37,1 60,0 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT Els homes i les persones amb major nivell formatiu són els que més saben dir els partits que governen actualment a l’Ajuntament.
 64. 64. Novembre de 2018 64Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat VSF ICV- EUiA CiU PP ERC PSC No va votar Cs JSF (n=800) (n=4) (n=153) (n=32) (n=23) (n=90) (n=109) (n=118) (n=41) (n=24) ICV - EUiA + PSC 27,0 70,9 61,1 39,2 33,7 31,1 26,1 10,7 10,3 7,8 ICV - EUiA 23,7 22,9 15,5 4,7 33,5 20,9 20,2 29,2 38,8 PSC 5,0 1,3 6,1 4,8 8,6 7,4 3,4 5,3 12,7 ICV - EUiA + Altres partits 3,8 5,3 3,7 2,5 2,3 0,6 5,8 4,1 PSC + Altres partits 1,5 0,7 3,4 2,0 1,0 2,1 2,5 4,0 ICV - EUiA + PSC + Altres partits 1,2 1,1 4,9 1,2 1,0 Altres 4,7 1,6 10,1 5,0 4,9 3,8 6,1 10,8 5,2 NS/NC 33,1 29,1 6,1 21,9 46,9 16,2 38,6 56,0 36,1 27,4 RECORD DE VOT Total Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) ICV - EUiA + PSC 27,0 27,5 24,5 33,0 19,6 28,6 20,2 25,0 ICV - EUiA 23,7 26,6 26,8 19,7 22,0 21,2 20,1 25,5 PSC 5,0 4,9 5,2 3,4 3,9 2,5 7,5 11,0 ICV - EUiA + Altres partits 3,8 4,5 4,0 3,5 2,7 4,8 2,9 2,9 PSC + Altres partits 1,5 1,6 1,2 0,7 4,2 1,5 1,5 ICV - EUiA + PSC + Altres partits 1,2 1,6 2,7 2,5 1,4 Altres 4,7 2,7 3,4 2,9 6,8 10,0 12,0 3,5 NS/NC 33,1 30,7 34,9 34,1 40,8 31,5 35,0 29,1 Total DISTRICTE CE RESIDÈNCIA MÉS DEL 60% DELS VOTANTS DE ICV-EUiA CONEIXEN EL PACTE DE GOVERN MUNCIPAL, MENTRE QUE MENYS D’UN 30% DELS VOTANTS DEL PSC L’ESMENTEN NOTORIETAT DEL PACTE DE GOVERN Em podria dir quin partit o partits governen actualment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat?
 65. 65. Novembre de 2018 65Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat L’ALCALDE
 66. 66. Novembre de 2018 66Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LA MEITAT SAP DIR ESPONTÀNIAMENT EL NOM DE L’ALCALDE, 12 PUNTS PERCENTUALS MÉS QUE FA 4 ANYS NOTORIETAT ESPONTÀNIA DE L’ALCALDE Em podria dir el nom de l’alcalde de Sant Feliu? 50,5 49,9 51,1 34,4 50,6 51,2 57,3 44,7 49,4 58,2 59,9 44,2 49,9 26,5 Total (n=800) Home (n=377) Dona (n=423) De 18 a 29 (n=110) De 30 a 44 (n=217) De 45 a 59 (n=233) 60 i més (n=240) Baix (n=235) Mitjà (n=314) Alt (n=248) Sant Feliu (n=270) Resta de Cat. (n=313) Resta d'Esp. (n=190) Estranger (n=25) 50,5 77,9 63,1 49,0 48,9 47,1 45,5 37,8 32,9 30,1 51,7 52,6 53,5 50,8 52,3 45,0 38,7 Total (n=800) ICV-EUiA (n=153) CiU (n=32) PSC (n=109) ERC (n=90) VSF (n=4) PP (n=23) C's (n=41) JSF (n=24) No va votar (n=118) Districte 1 (n=182) Districte 2 (n=152) Districte 3 (n=138) Districte 4 (n=72) Districte 5 (n=79) Districte 6 (n=40) Districte 7 (n=137) Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis Entre les persones de més edat i a mesura que avança el nivell formatiu dels entrevistats incrementa la notorietat espontània de l’alcalde. Per electorats, els votants d’ICV-EUiA són, lògicament els que més saben dir el seu nom de manera espontània, seguits dels de CiU. 2014 2018 Jordi San José 38,9 50,5 Altres 3,9 2,0 NS/NC 57,3 47,5 50,5 2,0 47,5 Jordi San José Altres NS/NC
 67. 67. Novembre de 2018 67Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 6,0 6,0 6,0 6,3 5,8 5,8 6,3 6,2 5,8 6,1 6,0 5,8 6,3 6,6 Total (n=717) Home (n=350) Dona (n=367) De 18 a 29 (n=94) De 30 a 44 (n=198) De 45 a 59 (n=213) 60 i més (n=212) Baix (n=212) Mitjà (n=281) Alt (n=221) Sant Feliu (n=246) Resta de Cat. (n=276) Resta d'Esp. (n=169) Estranger (n=24) 2,4 0,4 2,3 3,9 7,3 17,0 16,4 20,3 12,5 4,5 2,6 7,9 0,7 2,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC No coneix L’ALCALDE OBTÉ UNA VALORACIÓ MITJANA DE 6,0, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, UNA DÈCIMA MENYS QUE FA QUATRE ANYS VALORACIÓ DE L’ALCALDE En una escala de 0 a 10, com valora l’actuació de l’actual alcalde de Sant Feliu Jordi San José?Valoració alcalde 6,0 16,3 33,4 32,8 7,1 10,6 Sexe Edat Lloc de naixement Record de vot 2015 Districte de residència Nivell d’estudis 15,0 16,3 34,0 33,4 29,6 32,8 7,4 7,1 14,0 10,6 2014 2018 Mitjana: 6,1 Mitjana: 6,0 6,0 6,6 6,3 6,1 6,0 6,0 5,8 5,2 4,9 4,8 6,0 6,1 6,1 6,3 5,6 5,9 5,9 Total (n=717) ICV-EUiA (n=148) No va votar (n=96) JSF (n=24) PSC (n=102) ERC (n=82) PP (n=20) CiU (n=31) VSF (n=4) C's (n=37) Districte 1 (n=161) Districte 2 (n=136) Districte 3 (n=122) Districte 4 (n=66) Districte 5 (n=71) Districte 6 (n=38) Districte 7 (n=123) Un 16,3% valora l’actuació de l’alcalde amb una nota inferior a l’aprovat.
 68. 68. Novembre de 2018 68Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat ALTRES POLÍTICS LOCALS
 69. 69. Novembre de 2018 69Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 23,2 13,2 5,6 5,4 4,5 4,0 2,9 2,9 2,7 2,5 2,2 1,8 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0 Lourdes Borrell Lídia Muñoz Rosa María Martí Oriol Bossa Manel Martínez Mireia Aldana Juan Antonio Vázquez Manuel Leiva Elisabet Ortega Xavier Alegre Josep Maria Rañé Manel Carrion Bernat Dausà Raúl Alba Judit Espert Jaume Manyoses Margarita Llongueras SIS DE CADA DEU ENTREVISTATS NO SAP DIR EL NOM DE CAP ALTRE POLÍTIC LOCAL A BANDA DE L’ALCALDE, ENTRE ELS MÉS CITATS LOURDES BORRELL I LÍDIA MUÑOZ CONEIXEMENT ESPONTÀNI D’ALTRES LÍDERS POLÍTICS LOCALS A part de l’alcalde em sabria dir el nom d’algun altre polític local? Algun altre?* –Espontània. Multiresposta– PP C’s PDeCAT ERC PSC VSF NS/NC 60,3 * Un 6,9% de les mencions fa referència a altres polítics, tots ells citats amb freqüència inferior a l’1%. Així, de més a menys citat, apareix Silvestre Gilaberte (Veïns per Sant Feliu), Luis Serrano (Fem poble), Javier Molina (PSC), Maria Cinta Daudé (ICV), Alejandro Cano (C’s), Jordi Sospedra (Veïns per Sant Feliu), entre altres menys citats ICV / SFC
 70. 70. Novembre de 2018 70Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat LOURDES BORRELL I JUAN ANTONIO VÁZQUEZ ELS LÍDERS POLÍTICS MÉS CONEGUTS, AMBDÓS OBTENEN NOTES MITJANES PER SOBRE DE L’APROVAT NOTORIETAT SUGGERIDA I VALORACIÓ DE POLÍTICS LOCALS Coneix o ha sentit a parlar dels següents polítics locals? NOTORIETAT SUGGERIDA VALORACIÓ 0 105 (n=129) (n=131) (n=189) (n=129) (n=444) (n=381) (n=77) (n=185) * A la pregunta sobre la notorietat i valoració dels líders polítics locals, per un error en la programació el nom de Lídia Muñoz no sortia al qüestionari. Un cop es va detectar l’error es va afegir al qüestionari. Per obtenir la informació dels que ja havien contestat l’enquesta es va retrucar a tots els entrevistats contactats anteriorment. En alguns casos no es va aconseguir contactar-hi i és per això que les dades sobre Lídia Muñoz s’han de llegir en base a 724 casos enlloc de 800. 70,8 61,5 38,6 34,1 27,1 24,5 24,0 16,1 Lourdes Borrell (PSC) Juan Antonio Vázquez (VSF) Lídia Muñoz (SFC) Xavier Alegre (C's) Elisabet Ortega (PP) Jaume Manyoses (PDeCAT) Oriol Bossa (ERC) Luis Serrano (Fem Poble) 5,6 5,4 6,3 3,6 4,0 6,2 6,0 4,3 Lourdes Borrell (PSC) Juan Antonio Vázquez (VSF) Lídia Muñoz (SFC) Xavier Alegre (C's) Elisabet Ortega (PP) Jaume Manyoses (PDeCAT) Oriol Bossa (ERC) Luis Serrano (Fem Poble) *
 71. 71. Novembre de 2018 71Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) Elisabet Ortega 27,1 30,0 24,4 25,7 30,7 26,2 25,1 20,4 26,5 34,1 31,6 23,6 26,5 22,9 Xavier Alegre 34,1 40,9 27,8 26,1 33,8 34,0 38,1 26,7 32,7 43,5 44,5 29,1 29,8 14,2 Jaume Manyoses 24,5 22,7 26,2 10,8 20,9 23,4 35,6 20,1 23,0 30,6 34,4 19,0 20,1 12,8 Oriol Bossa 24,0 24,8 23,2 24,7 26,6 21,5 23,3 17,4 23,0 31,6 33,0 17,4 20,5 30,3 Lourdes Borrell 70,8 66,7 74,7 64,8 67,0 74,2 74,4 64,8 70,4 77,9 76,6 70,3 67,2 43,4 Lídia Muñoz 38,6 34,6 42,3 27,0 47,8 37,0 36,7 31,4 40,5 43,5 48,4 35,5 33,6 15,0 Juan Antonio Vázquez 61,5 62,9 60,3 37,5 54,4 72,8 69,3 60,2 55,8 70,1 62,7 61,6 64,4 25,4 Luis Serrano 16,1 17,9 14,4 14,2 17,7 12,4 18,8 13,0 13,0 23,3 21,2 14,3 11,2 12,6 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT LES PERSONES AMB MÉS FORMACIÓ I ELS NASCUTS A SANT FELIU SÓN ELS QUE MÉS CONEIXEN ELS DIFERENTS LÍDERS POLÍTICS DEL MUNICIPI NOTORIETAT SUGGERIDA DE LA RESTA DE POLÍTICS LOCALS Coneix o ha sentit a parlar dels següents polítics locals? Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 PP Cs CiU ERC PSC ICV- EUiA VSF JSF No va votar (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=4) (n=24) (n=118) Elisabet Ortega 27,1 30,1 26,4 25,1 23,0 28,0 33,0 26,0 48,1 36,9 37,8 28,8 30,6 35,0 18,0 8,9 21,1 Xavier Alegre 34,1 43,0 30,9 32,9 30,2 31,4 37,1 26,7 43,9 35,5 45,4 34,5 28,4 46,5 80,9 34,0 20,8 Jaume Manyoses 24,5 35,7 18,1 31,6 10,7 17,5 19,5 18,4 20,7 15,0 58,0 35,8 17,7 30,8 18,0 8,3 13,6 Oriol Bossa 24,0 31,0 23,9 25,9 12,1 18,0 29,5 21,6 24,3 14,8 36,1 32,0 18,3 38,2 18,0 16,2 20,9 Lourdes Borrell 70,8 74,0 66,9 73,6 64,9 71,6 76,6 67,5 56,5 60,8 90,6 69,7 76,1 87,6 100,0 48,7 53,7 Lídia Muñoz 38,6 35,9 42,3 44,0 33,8 41,0 38,8 31,8 44,7 40,5 38,8 40,8 26,5 66,1 18,0 31,6 17,4 Juan Antonio Vázquez 61,5 63,7 50,6 66,3 67,3 61,4 61,9 58,3 48,4 52,9 78,4 65,2 64,6 78,6 100,0 53,2 38,0 Luis Serrano 16,1 19,8 12,3 16,9 13,9 13,0 14,2 17,7 17,3 14,1 27,5 18,0 10,0 25,1 51,9 24,2 11,7 DISTRICTE CE RESIDÈNCIA RECORD DE VOT Total
 72. 72. Novembre de 2018 72Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Distr. 1 Distr. 2 Distr. 3 Distr. 4 Distr. 5 Distr. 6 Distr. 7 PP Cs CiU ERC PSC ICV- EUiA VSF JSF No va votar (n=800) (n=182) (n=152) (n=138) (n=72) (n=79) (n=40) (n=137) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=4) (n=24) (n=118) Elisabet Ortega 4,0 4,0 3,7 4,4 5,7 3,4 2,8 3,5 6,2 5,3 * 2,3 6,1 2,7 * 4,8 Xavier Alegre 3,6 3,2 4,2 3,5 5,1 3,7 3,3 2,9 * 6,2 2,6 2,1 4,9 2,9 * * 5,0 Jaume Manyoses 6,2 6,9 6,0 5,8 5,5 6,1 6,4 5,6 * * 7,3 6,6 5,7 4,9 * * 6,6 Oriol Bossa 6,0 6,4 5,3 6,3 * 5,7 * 6,2 * * 7,3 7,5 4,7 5,7 * * 6,6 Lourdes Borrell 5,6 5,4 5,8 5,7 6,3 5,6 5,6 5,6 6,1 6,0 4,7 5,0 7,0 5,2 * 5,5 5,6 Lídia Muñoz 6,3 6,3 6,5 6,1 6,9 6,5 * 5,9 * 6,6 * 6,3 5,7 6,7 * * 6,3 Juan Antonio Vázquez 5,4 5,1 5,0 5,7 5,9 5,9 5,6 5,0 * 6,3 4,8 5,1 6,6 4,6 6,9 * 4,8 Luis Serrano 4,3 4,5 * 4,6 * * * 5,0 * * * * * 3,6 * 6,5 * Total DISTRICTE CE RESIDÈNCIA RECORD DE VOT Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) Elisabet Ortega 4,0 3,8 4,4 3,3 3,7 4,1 4,8 5,1 4,1 3,4 3,2 3,9 5,1 * Xavier Alegre 3,6 3,4 3,8 3,5 3,8 3,5 3,5 4,0 3,9 3,1 3,4 3,5 3,9 * Jaume Manyoses 6,2 5,9 6,6 * 5,8 6,0 6,7 7,0 6,4 5,6 6,0 6,7 6,0 * Oriol Bossa 6,0 6,0 6,2 6,4 5,8 6,6 5,6 6,0 6,3 5,9 6,0 6,6 5,0 * Lourdes Borrell 5,6 5,5 5,8 5,4 5,4 5,4 6,1 6,4 5,7 5,0 5,5 5,4 6,2 * Lídia Muñoz 6,3 6,4 6,3 6,1 6,4 6,2 6,6 7,0 6,1 6,2 6,1 6,6 6,6 * Juan Antonio Vázquez 5,4 5,5 5,3 4,5 5,4 5,2 5,8 6,0 5,6 4,8 5,1 5,3 6,0 * Luis Serrano 4,3 4,1 4,6 4,1 4,3 4,3 4,5 4,7 4,4 4,1 4,0 4,7 4,3 * Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT BOSSA ÉS EL POLÍTIC MÉS BEN VALORAT ENTRE ELS SEUS PROPIS VOTANTS, SEGUIT DE MANYOSES I BORRELL VALORACIÓ DE LA RESTA DE POLÍTICS LOCALS En una escala de 0 a 10, com valora a...? * Només s’ha demanat la valoració als que han dit conèixer el líder polític citat. Per tant, cal anar amb cautela amb les valoracions dels líders amb notorietat baixa. Per aquest motiu, no s’inclouen les valoracions donades per menys de deu entrevistats, excepte entre els votants del seu propi partit.
 73. 73. Novembre de 2018 73Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat EXPECTATIVES ELECTORALS
 74. 74. Novembre de 2018 74Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 14,9 11,2 8,5 5,2 2,4 1,7 0,6 1,6 2,8 0,3 5,6 33,9 11,2 SFC ERC PSC C's PDECat PP Veïns per Sant Feliu Altres En blanc Nul No votaria No sap No contesta SANT FELIU EN COMÚ LIDERA LA INTENCIÓ DIRECTA DE VOT DE CARA A LES ELECCIONS MUNICIPALS. LA INDEFINICIÓ SUPERA EL 50% INTENCIÓ DIRECTA DE VOT Si en aquestes moments se celebressin eleccions municipals a Sant Feliu, a quin partit votaria? Indefinició: 53,8% Quan s’hi suma la simpatia dels que no es defineixen, el PSC i SFC són els partits que més creixen. INTENCIÓ + SIMPATIA 19,7 14,9 14,1 7,1 3,1 2,0 0,6 2,6 12,1 13,5 10,1 SFC ERC PSC C's PDECat PP Veïns per Sant Feliu Altres Cap No sap No contesta Indefinició: 35,7% +4,8 +3,7 +5,6 +1,9 +0,7 +0,3 +0,0 +1,0 -18,1
 75. 75. Novembre de 2018 75Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SANT FELIU EN COMÚ SE SITUA AL CAPDAVANT EN GAIREBÉ TOTS ELS SEGMENTS DE POBLACIÓ ANALITZATS INTENCIÓ DIRECTA DE VOT Si en aquestes moments se celebressin eleccions municipals a Sant Feliu, a quin partit votaria? Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Sant Feliu de Ll. Resta de Cat. Resta d'Esp. Estran- ger (n=800) (n=377) (n=423) (n=110) (n=217) (n=233) (n=240) (n=235) (n=314) (n=248) (n=270) (n=313) (n=190) (n=25) SFC 14,9 16,5 13,4 15,6 19,9 14,7 9,8 13,4 13,2 18,7 16,7 14,2 13,9 12,5 ERC 11,2 11,8 10,7 16,8 8,6 12,7 9,9 5,8 14,1 13,0 14,6 13,1 3,9 7,4 PSC 8,5 8,1 9,0 8,9 3,5 9,4 12,6 11,9 5,8 8,9 6,3 6,1 16,2 8,0 C’s 5,2 5,7 4,7 0,6 8,3 5,3 4,1 5,2 5,0 5,4 4,7 5,6 5,7 2,5 PDECat 2,4 1,9 2,8 2,0 1,1 3,4 3,0 0,5 2,6 4,0 3,0 2,8 1,2 PP 1,7 2,5 1,0 1,6 1,1 1,7 2,4 2,3 1,6 1,4 1,6 1,4 2,2 4,3 VSF 0,6 1,1 0,2 1,1 0,6 0,4 0,7 1,0 0,8 1,1 0,9 Altres 1,6 1,9 1,4 1,1 2,9 2,2 1,0 1,0 3,0 2,2 1,9 0,4 En blanc 2,8 2,8 2,9 5,0 2,9 3,4 1,3 2,6 4,0 1,6 1,8 3,9 1,7 10,3 Nul 0,3 0,6 1,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 No votaria 5,6 4,4 6,7 4,3 6,4 4,3 6,6 7,3 5,3 4,5 3,6 4,4 9,0 17,4 No ho sap 33,9 30,4 37,1 36,5 34,3 30,9 35,0 37,8 36,1 26,7 32,8 36,3 31,4 33,6 No contesta 11,2 12,3 10,1 5,1 10,5 11,3 14,6 12,2 9,7 11,8 12,3 9,1 13,5 4,0 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT Això sí, entre els joves i els que tenen un nivell d’estudis mitjà lidera ERC i entre la gent gran i els nascuts a la resta d’Espanya, el PSC.
 76. 76. Novembre de 2018 76Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat 3,0 3,3 2,8 2,5 1,7 0,3 3,1 5,2 6,2 5,8 6,3 6,5 4,9 2,4 5,5 5,0 3,8 3,0 10,0 11,2 31,1 25,0 24,8 16,8 4,4 8,5 13,2 14,8 9,5 11,0 22,1 14,9 0,6 2004 2005 2006 2010 2014 2018 PP C's CiU / PDECat ERC PSC ICV-EUiA / Podem / SFC Veïns per Sant Feliu Indefinició 3,0 3,3 2,8 2,5 1,7 0,3 3,1 5,2 6,2 5,8 6,3 6,5 4,9 2,4 5,5 5,0 3,8 3,0 10,0 11,2 31,1 25,0 24,8 16,8 4,4 8,5 13,2 14,8 9,5 11,0 22,1 14,9 0,6 40,5 46,3 52,3 60,1 51,7 53,8 2004 2005 2006 2010 2014 2018 LA INTENCIÓ DE VOT DE LA COALICIÓ D’ICV-EUIA I PODEM NO ARRIBA A LA QUE OBTENIEN PER SEPARAT EL 2014 INTENCIÓ DIRECTA DE VOT Si en aquestes moments se celebressin eleccions municipals a Sant Feliu, a quin partit votaria? * * A l’enquesta de 2014, ICV-EUiA i Podem es van codificar per separat i van obtenir una intenció de vot de 17,5% el primer i 4,6% el segon. Creix la intenció de vot del PSC i C’s.
 77. 77. Novembre de 2018 77Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat PP C's CiU ERC PSC ICV- EUiA JSF* VSF** No va votar (n=800) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=24) (n=4) (n=118) PP 1,7 43,4 4,4 2,5 C's 5,2 21,8 48,1 1,2 6,2 1,2 4,3 PDeCAT 2,4 4,9 34,6 2,4 1,9 0,9 ERC 11,2 13,9 60,3 0,6 9,0 4,0 4,9 PSC 8,5 3,1 2,3 41,4 5,3 11,3 5,8 SFC 14,9 3,7 5,4 52,5 42,6 10,4 VSF 0,6 0,7 80,9 Altres 1,6 7,3 5,0 0,5 4,8 1,6 Blanc / Nul / No votaria / NS / NC 53,8 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 69,5 Fidelitat 43,4 48,1 34,6 60,3 41,4 52,5 42,6 80,9 Canvi de vot 34,0 3,1 18,3 14,6 12,9 17,9 20,1 No es defineix 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 TOTAL RECORD DE VOT MUNICIPALS ERC ÉS EL PARTIT AMB UNA FIDELITAT DE VOT MÉS ALTA I L’ÚNIC, A MÉS DELS COMUNS, QUE ACONSEGUEIX RETENIR MÉS DE LA MEITAT DELS SEUS VOTANTS DE 2015 MATRIU DE TRANSVASAMENT DE VOT Intenció de vot a les eleccions municipals segons record de vot als comicis de 2015 * Tot i que finalment Podem no va donar suport a la candidatura de JSF al 2015, s’han considerat fidels a aquesta llista aquells que ara es decanten per SFC. ** Només 4 entrevistats diuen que el 2015 van votar VSF.
 78. 78. Novembre de 2018 78Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat PP C's CiU ERC PSC ICV- EUiA JSF VSF No va votar (n=800) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=24) (n=4) (n=118) 2,0 47,2 4,4 4,0 7,1 21,8 62,5 1,2 8,6 3,4 5,2 3,1 4,9 46,7 2,4 1,9 1,4 14,9 20,1 73,0 0,6 9,0 8,1 9,1 14,1 5,0 11,5 5,2 63,5 5,3 18,6 8,5 19,7 3,1 3,7 6,4 60,6 51,2 19,1 17,0 0,6 0,7 80,9 2,6 7,3 5,0 0,5 13,0 4,7 35,7 14,0 22,9 28,8 9,4 20,2 19,3 9,1 50,2 47,2 62,5 46,7 73,0 63,5 60,6 51,2 80,9 39,0 14,6 24,5 17,5 16,3 20,1 39,7 19,1 14,0 22,9 28,8 9,4 20,2 19,3 9,1 TOTAL RECORD DE VOT MUNICIPALS EN AFEGIR LA SIMPATIA DE PARTIT, ES REDUEIX LA INDECISIÓ A TOTS ELS ELECTORATS. PRÀCTICAMENT TOTS ELS PARTITS MILLOREN LA SEVA FIDELITAT, PERÒ TAMBÉ CREIXEN ELS TRANSVASAMENTS MATRIU DE TRANSVASAMENT DE VOT Intenció de vot a les eleccions municipals / Intenció + simpatia segons record de vot als comicis de 2015 * Tot i que finalment Podem no va donar suport a la candidatura de JSF al 2015, s’han considerat fidels a aquesta llista aquells que ara es decanten per SFC. ** Només 4 entrevistats diuen que el 2015 van votar VSF. PP C's CiU ERC PSC ICV- EUiA JSF* VSF** No va votar (n=800) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=24) (n=4) (n=118) PP 1,7 43,4 4,4 2,5 C's 5,2 21,8 48,1 1,2 6,2 1,2 4,3 PDeCAT 2,4 4,9 34,6 2,4 1,9 0,9 ERC 11,2 13,9 60,3 0,6 9,0 4,0 4,9 PSC 8,5 3,1 2,3 41,4 5,3 11,3 5,8 SFC 14,9 3,7 5,4 52,5 42,6 10,4 VSF 0,6 0,7 80,9 Altres 1,6 7,3 5,0 0,5 4,8 1,6 Blanc / Nul / No votaria / NS / NC 53,8 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 69,5 Fidelitat 43,4 48,1 34,6 60,3 41,4 52,5 42,6 80,9 Canvi de vot 34,0 3,1 18,3 14,6 12,9 17,9 20,1 No es defineix 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 TOTAL RECORD DE VOT MUNICIPALS INTENCIÓ DIRECTA INTENCIÓ + SIMPATIA El PSC és el partit que més veu millorar la seva fidelitat quan s’afegeix la simpatia PP C's CiU ERC PSC ICV- EUiA JSF* VSF** No va votar (n=800) (n=23) (n=41) (n=32) (n=90) (n=109) (n=153) (n=24) (n=4) (n=118) PP 1,7 43,4 4,4 2,5 C's 5,2 21,8 48,1 1,2 6,2 1,2 4,3 PDeCAT 2,4 4,9 34,6 2,4 1,9 0,9 ERC 11,2 13,9 60,3 0,6 9,0 4,0 4,9 PSC 8,5 3,1 2,3 41,4 5,3 11,3 5,8 SFC 14,9 3,7 5,4 52,5 42,6 10,4 VSF 0,6 0,7 80,9 Altres 1,6 7,3 5,0 0,5 4,8 1,6 Blanc / Nul / No votaria / NS / NC 53,8 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 69,5 Fidelitat 43,4 48,1 34,6 60,3 41,4 52,5 42,6 80,9 Canvi de vot 34,0 3,1 18,3 14,6 12,9 17,9 20,1 No es defineix 22,7 48,8 47,1 25,0 45,7 29,6 37,4 19,1 TOTAL RECORD DE VOT MUNICIPALS
 79. 79. Novembre de 2018 79Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat Vots %cens %votants Regidors Record de vot (%cens) Intenció de vot (%cens) Intenció + simpatia (%cens) Estimació: %votants Estimació: regidors Total cens 33.033 Participació 19.243 58,3 Abstenció 13.790 41,7 14,5 5,6 12,1 Nuls 171 0,5 0,9 0,3 0,3 Blancs 317 1,0 1,6 2,2 2,8 NS 11,2 33,9 13,5 NC 10,8 11,2 10,1 ICV-EUiA / SFC 4.526 13,7 23,5 6 19,1 14,9 19,7 25,5 - 26,5 6 - 7 PSC 3.686 11,2 19,2 4 13,4 8,5 14,1 19,5 - 20,5 4 - 5 ERC 2.415 7,3 12,6 3 11,5 11,2 14,9 16,5 - 17,5 4 C's 2.038 6,2 10,6 2 5,3 5,2 7,1 13,0 - 14,0 3 CiU / PDeCAT 1.914 5,8 9,9 2 3,8 2,4 3,1 7,0 - 8,0 1 - 2 VSF 1.475 4,5 7,7 2 0,4 0,6 0,6 6,5 - 7,5 1 - 2 PP 1.443 4,4 7,5 1 2,8 1,7 2,0 4,5 - 5,5 0 - 1 JSF 1.258 3,8 6,5 1 3,4 Altres* 1,2 1,6 2,6 3,5 - 4,5 * A l'estimació, la categoria ALTRES inclou els vots en blanc i els nuls RESULTATS MUNICIPALS 2015 ENQUESTA POLÍTICA MUNICIPAL NOV. '18 SFC GUANYARIA AVUI LES ELECCIONS AMB UNS RESULTATS SIMILARS O LLEUGERAMENT MILLORS QUE ELS DE 2015 ESTIMACIÓ DE VOT A LES ELECCIONS MUNICIPALS* ERC i C’s milloren resultats i també podria fer-ho el PSC, mentre PDECat i VSF retrocedirien i el PP podria perdre el seu regidor. * Cal tenir present que l’alta volatilitat de vot i el desconeixement sobre l’oferta electoral aconsellen prudència en la lectura dels resultats. Indiquen, en un moment determinat quina és la situació de cada força política i les seves tendències
 80. 80. Novembre de 2018 80Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat SI SE CELEBRESIN ARA ELECCIONS MUNICIPALS A SANT FELIU, LA SUMA DE SFC I EL PSC QUEDARIA AL LÍMIT DE LA MAJORIA ABSOLUTA ESTIMACIÓ DE VOT A LES ELECCIONS MUNICIPALS Resultats de 2015Enquesta de novembre de 2018 6-7 4-5 3 4 25,5-26,5% 6 19,5-20,5% 1 7,0-8,0% 4 3 1-2 1-2 0-1 16,5-17,5% 13,0-14,0% 4,5-5,5% 6,5-7,5%2 2 2 1
 81. 81. Novembre de 2018 81Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat CONCLUSIONS
 82. 82. Novembre de 2018 82Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat ➢ La majoria es mostra àmpliament satisfeta de viure a la localitat, però la percepció sobre l’evolució de la ciutat empitjora respecte fa quatre anys, i creixen els crítics. ➢ La preocupació per la seguretat ciutadana es dispara i passa a ser la principal preocupació dels santfeliuencs en relació al seu municipi, per davant del soterrament de la via del tren, l’estat de l’espai públic i la neteja, que sobresortien fins al moment, i que també van a l’alça respecte la consulta de 2014. ➢ En suggerit, es doblen els crítics amb la situació del municipi en relació a la seguretat. El civisme i l’enllumenat són les altres qüestions que aglutinen més d’un 30% de valoracions negatives. ➢ Per altra banda, l’optimisme de cara el futur de la ciutat creix, i l’amplia majoria menciona algun aspecte positiu de la ciutat. En aquest sentit es continua destacant l’ambient tranquil, les bones comunicacions i la proximitat amb Barcelona. ➢ La gran majoria aprova la gestió de l’Ajuntament, principalment amb valoracions entre el 5 i el 7, i els que consideren que es fa una bona gestió van a l’alça i assoleixen el nivell més alt de la sèrie. En aquest sentit hi ha poques diferències per districtes. Tots els serveis municipals aproven, i pràcticament tots amb valoracions mitjanes per sobre de la gestió municipal. El bus urbà és el servei municipal que recull més excel·lents, per contra la neteja viaria i d’espais públics és el més criticat i l’únic que retrocedeix respecte la consulta de fa quatre anys.

×