Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Moodle i tmi_jornades_ev

Moddle i Apps de Google per gestionar l'assignatura Treball monogràfic d'investigació (TMI)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Moodle i tmi_jornades_ev

 1. 1. L’ús de Moodle en secundària: TMI Josep M. Escolano i López josepmel@iesdoctorbalmis.com Jornades d’Ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2012. Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe Alacant, 7 de juny de 2012
 2. 2. josepmel@iesdoctorbalmis.com Què ens aporta Moodle? 1. Plataforma aplicada a l'ensenyament 2. Accés controlat per un administrador del centre 3. Gestió  d'alumnes  del material elaborat pel professorat  dels treballs realitzats pels alumnes  de les qualificacions dels alumnes
 3. 3. josepmel@iesdoctorbalmis.com TMI • Sigles? Acrònims? • Títols? • Paraules clares: TMI • El TMI és un CSI? • Què en fem, de tot plegat? • Investiguem, doncs!
 4. 4. josepmel@iesdoctorbalmis.com Investigació
 5. 5. josepmel@iesdoctorbalmis.com Aprendre no és una opció; com s’ha d’aprendre, sí • Matèries d’oferta obligada • Matèries optatives d’oferta general • TMI de llengua  Orígens  Procediment de treball
 6. 6. josepmel@iesdoctorbalmis.com Competències bàsiques: modes i maneres • 1. Competència en comunicació lingüística. • 2. Competència matemàtica. • 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. • 4. Tractament de la informació i competència digital. • 5. Competència social i ciutadana. • 6. Competència cultural i artística. • 7. Competència per aprendre a aprendre. • 8. Autonomia i iniciativa personal.
 7. 7. josepmel@iesdoctorbalmis.com Ser competent en TMI • Autonomia en el treball • Lectura en la xarxa • Reflexió sobre els processos • Iniciativa envers la resolució de tasques • Integració de coneixements, aptituds i actituds • Comunicació de la tasca
 8. 8. josepmel@iesdoctorbalmis.com El procés • Programa, programa, programa • Continguts vinculats a l’assignatura • Els pactes de la persuasió: qui ho fa, açò? • La metodologia: atracció fatal
 9. 9. josepmel@iesdoctorbalmis.com Inconvenients: siguem realistes • 1 hora lectiva a la setmana • La selecció dels continguts • La faena digital • El procés d’aprenentatge • Els productes finals • L’avaluació: el preu i el valor
 10. 10. josepmel@iesdoctorbalmis.com Avantatges: siguem positius • 1 hora lectiva a la setmana • La selecció dels continguts • La faena digital • El procés d’aprenentatge • Els productes finals • L’avaluació: el preu i el valor
 11. 11. josepmel@iesdoctorbalmis.com Què saben els meus alumnes de quart? • Saben què és “una tarifa d’últims recursos”? Ho saben els seus pares? • Saben què vol dir que, “malgrat la crisi, hi ha indicis de reactivació productiva”? • Saben utilitzar l’ordinador? Per a estudiar? • En tenen, d’ordinador? • Tenen accés a banda ampla?
 12. 12. josepmel@iesdoctorbalmis.com L’avaluació • L’acompliment dels terminis • L’elaboració de totes les tasques • La capacitat en la recerca d’informació • L’elaboració de treballs originals • La correcció lingüística • La capacitat de comunicar la informació elaborada
 13. 13. Com funciona Moodle? • És un web • Navegació vertical • Quasi tot és configurable • Millor encara: en veiem un exemple http://www.iesdoctorbalmis.com/ josepmel@iesdoctorbalmis.com
 14. 14. Moodle versus Google Moodle LlocsWeb de Google Gratuït, en part Gratuït Servidor local Servidor núvol - Càrrega de doc + Càrrega de doc - Elaboració de doc + Elaboració de doc + Gestió tancada + Gestió oberta + Gestió de centre + Gestió de lloc Intercomunicació josepmel@iesdoctorbalmis.com
 15. 15. Solució: sincretisme 2.0 Integració de LlocWeb de Google en els cursos de Moodle josepmel@iesdoctorbalmis.com

×