Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tyler Group InternationalRelations ReviewNationen kommer att spela "enorma"
Hina har blivit "enormt viktiga" för Europa att fly sin nuvarande ekonomiskanedgången, enligt europeiska experter, som upp...
Två sammanträden i Kinas högsta lagstiftande och rådgivande organ höll dennavecka och nästa bevakas allmänt i Europa efter...
"Investeringar kan vara en riktig spel-växlare," sade Gauri Khandekar, forskarepå Agora Asien-Europa på FRIDE, en europeis...
"Europas ekonomiska nedgången har uppmuntrat europeiska företag attinvestera i Kina där tillväxtutsikterna är starkare," s...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tyler Group International Relations Review: Nationen kommer att spela "enorma"

231 vues

Publié le

http://usa.chinadaily.com.cn/business/2013-03/05/content_16278179.htm

Hina har blivit "enormt viktiga" för Europa att fly sin nuvarande ekonomiska nedgången, enligt europeiska experter, som uppmanar regeringen att fortsätta med en politik som hjälper säkerställa tillväxt och stärka tvåvägs investeringar.
Europeiska unionen prognos nyligen en försämrad ekonomisk bild med core medlemsstater som Frankrike förväntas växa med bara 0,1 procent, och Tyskland med 0,5 procent 2013.
Storbritannien hade också sin mycket eftertraktade trippel-A kreditvärdighet nedgraderad av kreditvärderingsinstitutet Moodys på oro över dess negativa ekonomiska utsikterna.
De nedslående synsätt har föranlett många analytiker att kräva förstärkt kollektiva insats öka direkta utländska investeringar, särskilt från Kina, för att hjälpa gräva regionen ur dess fördjupa lågkonjunkturen.
"Det är mycket tydligt att Europa kommer att bara fly från en annan nedgång om det kan dra större nytta av externa efterfrågan.
"Detta är där Kina blir enormt viktig, och där det är nödvändigt att omfördela våra bilaterala handelsförbindelser," sa Jonathan Holslag, Forskarassistent i Bryssel Institutet för moderna Kina studier.
Två sammanträden i Kinas högsta lagstiftande och rådgivande organ höll denna vecka och nästa bevakas allmänt i Europa eftersom de kommer inte bara utse landets statschef, premier och medlemmar av skåpet, men också ange tonen för Kinas ekonomiska politik för åtminstone de närmaste fem åren.
Duncan Freeman, Forskarassistent i Bryssel Institutet, sade att långsiktig hållbar tillväxt i Kina är avgörande för den ekonomiska återhämtningen i Europa.
"Händelser i det italienska valet Visa att den grundläggande debatten mellan åtstramning och tillväxt inte är löst i Europa, och det kommer att ta lång tid för en stark tillväxt tillbaka," sade han.
Kina har lyckats upprätthålla starka tillväxt, och den nya regeringen kan förväntas fortsätta politik för att stödja detta, vilket kommer att gynna EU, tillade han, att notera att den viktigaste frågan hur långt regeringen är beredd att gå till adress reformer för att säkerställa att tillväxt är hållbar.
Nicolas de Pedro, Forskarassistent i Barcelona Center för internationella frågor, sade den nya regeringen i Peking kunde förmodligen använda sitt inflytande för att uppmuntra Europeiska ledare att slappna av åtstramningspolitik och genomföra åtgärder för att främja tillväxt.
Vissa analytiker pekar också ännu vida outnyttjad potential i investeringar förbindelserna mellan Kina och Europa.
"Investeringar kan vara en riktig spel-växlare," sade Gauri Khandekar, forskare på Agora Asien-Europa på FRIDE, en europeisk tankesmedja i Madrid, Spanien.

Publié dans : Actualités & Politique
 • The most important thing which every small business owner must keep in mind to grow their business is - target market and satisfied customers. Nothing beats a good advertising from satisfied customers, soon clients will come to you and you do not have to find them yourself.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Tyler Group International Relations Review: Nationen kommer att spela "enorma"

 1. 1. Tyler Group InternationalRelations ReviewNationen kommer att spela "enorma"
 2. 2. Hina har blivit "enormt viktiga" för Europa att fly sin nuvarande ekonomiskanedgången, enligt europeiska experter, som uppmanar regeringen att fortsättamed en politik som hjälper säkerställa tillväxt och stärka tvåvägs investeringar.Europeiska unionen prognos nyligen en försämrad ekonomisk bild med coremedlemsstater som Frankrike förväntas växa med bara 0,1 procent, ochTyskland med 0,5 procent 2013.Storbritannien hade också sin mycket eftertraktade trippel-A kreditvärdighetnedgraderad av kreditvärderingsinstitutet Moodys på oro över dess negativaekonomiska utsikterna.De nedslående synsätt har föranlett många analytiker att kräva förstärktkollektiva insats öka direkta utländska investeringar, särskilt från Kina, för atthjälpa gräva regionen ur dess fördjupa lågkonjunkturen."Det är mycket tydligt att Europa kommer att bara fly från en annan nedgångom det kan dra större nytta av externa efterfrågan."Detta är där Kina blir enormt viktig, och där det är nödvändigt att omfördelavåra bilaterala handelsförbindelser," sa Jonathan Holslag, Forskarassistent iBryssel Institutet för moderna Kina studier.
 3. 3. Två sammanträden i Kinas högsta lagstiftande och rådgivande organ höll dennavecka och nästa bevakas allmänt i Europa eftersom de kommer inte bara utselandets statschef, premier och medlemmar av skåpet, men också ange tonenför Kinas ekonomiska politik för åtminstone de närmaste fem åren.Duncan Freeman, Forskarassistent i Bryssel Institutet, sade att långsiktighållbar tillväxt i Kina är avgörande för den ekonomiska återhämtningen iEuropa."Händelser i det italienska valet Visa att den grundläggande debatten mellanåtstramning och tillväxt inte är löst i Europa, och det kommer att ta lång tid fören stark tillväxt tillbaka," sade han.Kina har lyckats upprätthålla starka tillväxt, och den nya regeringen kanförväntas fortsätta politik för att stödja detta, vilket kommer att gynna EU,tillade han, att notera att den viktigaste frågan hur långt regeringen är bereddatt gå till adress reformer för att säkerställa att tillväxt är hållbar.Nicolas de Pedro, Forskarassistent i Barcelona Center för internationella frågor,sade den nya regeringen i Peking kunde förmodligen använda sitt inflytande föratt uppmuntra Europeiska ledare att slappna av åtstramningspolitik ochgenomföra åtgärder för att främja tillväxt.Vissa analytiker pekar också ännu vida outnyttjad potential i investeringarförbindelserna mellan Kina och Europa.
 4. 4. "Investeringar kan vara en riktig spel-växlare," sade Gauri Khandekar, forskarepå Agora Asien-Europa på FRIDE, en europeisk tankesmedja i Madrid, Spanien.Khandekar noterade att Kina står för bara 2 till 3 procent av den totalaeuropeiska investeringar utomlands, medan kinesiska investeringar i Europa ärmindre än 6 procent av landets totala utgående direktinvesteringar globalt."Investeringar måste prioriteras i förbindelserna mellan EU och Kina och kanvara det bästa sättet att stimulera återhämtning på den europeiska sidan, skapaarbetstillfällen och en aptit för tillväxt," sa hon.Även om utländska direktinvesteringar i Kina fortsätter att glida - med 7,3procent på årsnivå i januari - mer europeiska investeringar fortfarande kanförväntas till följd av en önskan att tillfredsställa Kinas växande medelklassefterfrågan och ett strategiskt beslut av många europeiska företag att minskaberoendet av de lokala konsumenterna med sjunkande köpkraft, enligt NicolaCasarini, forskarassistent vid EU: S institut för säkerhetsstudier.
 5. 5. "Europas ekonomiska nedgången har uppmuntrat europeiska företag attinvestera i Kina där tillväxtutsikterna är starkare," sade han och tillade attdet är särskilt sant för "vissa perifera medlemmar i euroområdet" somItalien, Spanien, Portugal, Grekland som de kämpar med sjunkandekonkurrenskraft och pågående åtstramningar.Related Article: http://marktylergroup.wordpress.com/2012/11/07/the-tyler-group-globala-foretag-uppmanas-un-att-reformen-skatteregler-for-multinationella-foretag/Related Video: http://www.youtube.com/watch?v=wzAkAGcr8xk

×