ºÉÆMÉhÉEð +ÊvÉʹ`iÉ 
ʶÉIÉhÉ
<¨ÉÉxÉÖ+±É 
EðɱÉäVÉ +ÉÄ¡ð 
ʤÉ.Bb. ]ÅäÊxÉMÉ 
´ÉÉʹÉSSɱÉ, 
EÖðb{{ÉxÉƨÉÚbÂ*
UÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEðÉ 
UÉjÉÉvªÉÉÊ{EÉEððÉ EÉðÉ xxÉÉÉ¨É É :®Ê¨VÉÉxÉÒ.´ÉÒõöö 
Ê´É¹ÉªÉ : ʽxnÒ 
<EðÉ<Ç : nÉä 
={É<EðÉ< Ç : xÉ½Ó 
¤ÉÆ...
{ÉÉ`ªɴɺiÉÖ 
BEð ÊnxÉ .......................... 
..................................... 
............... ¡ð]Éä ʨÉ]Â]Ò º...
+Én¶ÉÇ´ÉÉ 
SÉxÉ +xÉÖEð®hÉ 
´ÉÉSÉxÉ
´ªÉɶ´ªÉÉ BÆ´É 
ʴɶ±Éä¹ÉhÉ BEð ÊnxÉ +SÉÉxÉEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ 
¶É½® ¨Éå ºÉÚªÉÇ EðÉ =nªÉ ½Ö+É 
±ÉäÊEðxÉ +ɶSɪÉÇ EðÒ ¤ÉÉ¨É ªÉ½ ...
MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪ 
1. ªÉÖnÂvÉ Eäð ¤ÉÉÉ®Éä ¨ÉåÄ BEð {ÉÉäº]® 
iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 
2. ªÉÖnÂvÉ Eäð ʴɯðnvÉ BEð {±ÉEðÉ]Ç 
iÉèªÉÉ® EðÒ...
{ÉÉ`Éä{É®ÆÉiÉ 
¨ÉÖ±ªÉÉÆEðxÉ • Eð½ÉÄ ºÉÖ®VÉ ÊxÉEð±ÉÉ * 
=kÉ® 
• xÉMÉ® Eäð SÉÉèEð {É® * ?
+xÉÖ¤ÉxvÉEðɪ 
ʽ®ÉäʶɨÉÉÉÇEðÊ´ÉiÉÉ EðÉä 
{ÉÊ®SÉªÉ Eð®ÉiÉä ½ÖB 
+{ÉxÉä ʨÉjÉ Eäð xÉÉ¨É BEð 
{ÉjÉ Ê±ÉÊJÉB*
 ppt Renjini
 ppt Renjini
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ppt Renjini

153 vues

Publié le

dsfg

Publié dans : Art & Photos
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
153
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
15
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ppt Renjini

 1. 1. ºÉÆMÉhÉEð +ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
 2. 2. <¨ÉÉxÉÖ+±É EðɱÉäVÉ +ÉÄ¡ð ʤÉ.Bb. ]ÅäÊxÉMÉ ´ÉÉʹÉSSɱÉ, EÖðb{{ÉxÉƨÉÚbÂ*
 3. 3. UÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEðÉ UÉjÉÉvªÉÉÊ{EÉEððÉ EÉðÉ xxÉÉÉ¨É É :®Ê¨VÉÉxÉÒ.´ÉÒõöö Ê´É¹ÉªÉ : ʽxnÒ <EðÉ<Ç : nÉä ={É<EðÉ< Ç : xÉ½Ó ¤ÉÆnÚEð, ¥ÉVÉÉÄB ¤ÉÉĺÉÖ®Ò {ÉÉ` EðÉ xÉÉ¨É : ʽ®ÉäʶɨÉÉ
 4. 4. {ÉÉ`ªɴɺiÉÖ BEð ÊnxÉ .......................... ..................................... ............... ¡ð]Éä ʨÉ]Â]Ò ºÉä *
 5. 5. +Én¶ÉÇ´ÉÉ SÉxÉ +xÉÖEð®hÉ ´ÉÉSÉxÉ
 6. 6. ´ªÉɶ´ªÉÉ BÆ´É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ BEð ÊnxÉ +SÉÉxÉEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ ¶É½® ¨Éå ºÉÚªÉÇ EðÉ =nªÉ ½Ö+É ±ÉäÊEðxÉ +ɶSɪÉÇ EðÒ ¤ÉÉ¨É ªÉ½ lÉÒ ÊEð ªÉ½ ºÉÚ®VÉ +ÉEðÉ¶É ¨Éå xÉ½Ó ¤ÉʱEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ xÉMÉ® Eä ¤ÉÒSÉÉå¤ÉÒSÉ =ÊniÉ ½Ö+É ÊVɺÉxÉä =ºÉ xÉMÉ® EðÉä ʨÉÊ]Â]Ò
 7. 7. MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪ 1. ªÉÖnÂvÉ Eäð ¤ÉÉÉ®Éä ¨ÉåÄ BEð {ÉÉäº]® iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 2. ªÉÖnÂvÉ Eäð ʴɯðnvÉ BEð {±ÉEðÉ]Ç iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 3. ªÉÖnÂvÉ Eäð ¤ÉÉ®ä ¨Éå BEð ±ÉJÉÖ ±ÉäJÉxÉ iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB?
 8. 8. {ÉÉ`Éä{É®ÆÉiÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆEðxÉ • Eð½ÉÄ ºÉÖ®VÉ ÊxÉEð±ÉÉ * =kÉ® • xÉMÉ® Eäð SÉÉèEð {É® * ?
 9. 9. +xÉÖ¤ÉxvÉEðɪ ʽ®ÉäʶɨÉÉÉÇEðÊ´ÉiÉÉ EðÉä {ÉÊ®SÉªÉ Eð®ÉiÉä ½ÖB +{ÉxÉä ʨÉjÉ Eäð xÉÉ¨É BEð {ÉjÉ Ê±ÉÊJÉB*

×