Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
´ÉÉ 
MÉ
ºÉÆMÉhÉEð 
+ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
EðɱÉäVÉ 
+ÉÄ¡ð ʤÉ.Bb. 
]ÅäÊxÉMÉ 
´ÉÉʹÉSSɱÉ, 
EÖðb{{ÉxÉƨÉ
UÉjÉÉvªÉÉÊ{É 
EðÉ EðÉ 
ʴɹɪÉxÉ:É ¨ÊɽxnÒ 
<EðÉ<Ç : nÉä 
={É<EðÉ< Ç : xÉ½Ó 
¤ÉÆnÚEð, ¥ÉVÉÉÄB 
¤ÉÉĺÉÖ®Ò 
{ÉÉ` EðÉ xÉÉ¨É :...
{ÉÉ`廃 
BE´ð ɺiÉÖ 
ÊnxÉ ..................... 
..... 
.............................. 
....... 
............... ¡ð]Éä 
ʨ...
+Én¶ÉÇ 
´ÉÉSÉx 
+xÉÖÉEð®hÉ 
´ÉÉSÉxÉ
¶É¤nEðÉä¶É 
ºÉ½ºÉÉ - s]s«¶v 
ÊxÉEð±ÉÉ þ- ]pd-s¸«p 
ÊIÉÊiÉVÉ þ- N{ I-hmfw 
SÉÉèEð - m¡-he 
¡ð]Ò - ]nfÀ¶v
´ªÉɶ´ªÉÉ BÆ´É 
BÊEð´ ɶʱnxÉÉ ä¹+ÉSÉhÉxÉÉEð 
ʽ®ÉäʶɨÉÉ ¶É½® ¨Éå 
ºÉÚªÉÇ EðÉ =nªÉ ½Ö+É 
±ÉäÊEðxÉ +ɶSɪÉÇ EðÒ 
¤ÉÉ¨É ªÉ½...
MÉÊiÉÊ 
1´. ɪÉÖÊnÂvvÉ EäÉ𠤪ÉÉÉ®äÉ ¨ÉåÄ BEð 
{ÉÉäº]® iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 
2. ªÉÖnÂvÉ Eäð ʴɯðnvÉ BEð 
{±ÉEðÉ]Ç iÉèªÉÉ® EðÒ...
ÉiÉ 
¨ÉÖ±ªÉÉÆE 
• Eð½ÉÄ ºÉÖ®VÉ ÊxÉEð±ÉÉ lÉÉ* 
• vÉÚ{É EðÄ½É ´ÉÖ®ºÉÒ lÉÉ? 
• <ºÉ EðÊ´ÉiÉÉ EðÉèxÉ ½è? 
ðxÉ 
EðÉ ±ÉäJÉEð 
=kÉ...
+xÉÖ¤ÉxvÉ 
ʽ®EÉðäÊɶɪ¨ÉÉÉÇ EðÊ 
´ÉiÉÉ EðÉä {ÉÊ®SÉªÉ 
Eð®ÉiÉä ½ÖB + 
{ÉxÉä ʨÉjÉ Eäð xÉÉ¨É 
BEð {ÉjÉ Ê±ÉÊJÉB*
vÉxª 
É 
´ÉÉn
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Varun computers

220 vues

Publié le

gf

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Varun computers

 1. 1. ´ÉÉ MÉ
 2. 2. ºÉÆMÉhÉEð +ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
 3. 3. EðɱÉäVÉ +ÉÄ¡ð ʤÉ.Bb. ]ÅäÊxÉMÉ ´ÉÉʹÉSSɱÉ, EÖðb{{ÉxÉƨÉ
 4. 4. UÉjÉÉvªÉÉÊ{É EðÉ EðÉ Ê´É¹ÉªÉxÉ:É ¨ÊɽxnÒ <EðÉ<Ç : nÉä ={É<EðÉ< Ç : xÉ½Ó ¤ÉÆnÚEð, ¥ÉVÉÉÄB ¤ÉÉĺÉÖ®Ò {ÉÉ` EðÉ xÉÉ¨É : ʽ®ÉäʶɨÉÉ
 5. 5. {ÉÉ`廃 BE´ð ɺiÉÖ ÊnxÉ ..................... ..... .............................. ....... ............... ¡ð]Éä ʨÉ]Â]Ò ºÉä * ªÉÖnÂvÉ EðÉ o¶ªÉ
 6. 6. +Én¶ÉÇ ´ÉÉSÉx +xÉÖÉEð®hÉ ´ÉÉSÉxÉ
 7. 7. ¶É¤nEðÉä¶É ºÉ½ºÉÉ - s]s«¶v ÊxÉEð±ÉÉ þ- ]pd-s¸«p ÊIÉÊiÉVÉ þ- N{ I-hmfw SÉÉèEð - m¡-he ¡ð]Ò - ]nfÀ¶v
 8. 8. ´ªÉɶ´ªÉÉ BÆ´É BÊEð´ ɶʱnxÉÉ ä¹+ÉSÉhÉxÉÉEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ ¶É½® ¨Éå ºÉÚªÉÇ EðÉ =nªÉ ½Ö+É ±ÉäÊEðxÉ +ɶSɪÉÇ EðÒ ¤ÉÉ¨É ªÉ½ lÉÒ ÊEð ªÉ½ ºÉÚ®VÉ +ÉEðÉ¶É ¨Éå xÉ½Ó ¤ÉʱEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ xÉMÉ® Eä ¤ÉÒSÉÉå¤ÉÒSÉ
 9. 9. MÉÊiÉÊ 1´. ɪÉÖÊnÂvvÉ EäÉ𠤪ÉÉÉ®äÉ ¨ÉåÄ BEð {ÉÉäº]® iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 2. ªÉÖnÂvÉ Eäð ʴɯðnvÉ BEð {±ÉEðÉ]Ç iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 3. ªÉÖnÂvÉ Eäð ¤ÉÉ®ä ¨Éå BEð ±ÉJÉÖ ±ÉäJÉxÉ iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB?
 10. 10. ÉiÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆE • Eð½ÉÄ ºÉÖ®VÉ ÊxÉEð±ÉÉ lÉÉ* • vÉÚ{É EðÄ½É ´ÉÖ®ºÉÒ lÉÉ? • <ºÉ EðÊ´ÉiÉÉ EðÉèxÉ ½è? ðxÉ EðÉ ±ÉäJÉEð =kÉ® • xÉMÉ® Eäð SÉÉèEð {É® * • ¡ð]Ò Ê¨É]Â]Ò ºÉä *
 11. 11. +xÉÖ¤ÉxvÉ Ê½®EÉðäÊɶɪ¨ÉÉÉÇ EðÊ ´ÉiÉÉ EðÉä {ÉÊ®SÉªÉ Eð®ÉiÉä ½ÖB + {ÉxÉä ʨÉjÉ Eäð xÉÉ¨É BEð {ÉjÉ Ê±ÉÊJÉB*
 12. 12. vÉxª É ´ÉÉn

×