Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12

56 590 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • If you want to download or read this book, copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THI5 BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12

 1. 1. Sessió inaugural Pla de Formació de Zona Sant MartíTempscomplexos L’avaluació a l’Era Digital: el portafolisCanviarl’avaluació Una bona eina per avaluar competènciesEl portafolisConceptedel GES a l’IOC Joan Queralt Gil jqueralt@xtec.cat Director acadèmic de GES Institut Obert de Catalunya (IOC) Dpt. d’Ensenyament 5 setembre 2011
 2. 2. De què anirà això?TempscomplexosCanviar 1 Temps complexosl’avaluacióEl portafolisConceptedel GES a l’IOC 2 Canviar l’avaluació 3 El portafolis Concepte del GES a l’IOC
 3. 3. Canvis en el món de l’educacióTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Massa canvis?del GES a l’IOC Massa ràpids? Hi ha temps per pair-ho?
 4. 4. Canvis en el món de l’educacióTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Massa canvis?del GES a l’IOC Massa ràpids? Hi ha temps per pair-ho?
 5. 5. Canvis en el món de l’educacióTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Massa canvis?del GES a l’IOC Massa ràpids? Hi ha temps per pair-ho?
 6. 6. Estem en un època de canvis profundsTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Pressions socials: L’escola és responsable de . . .Conceptedel GES a l’IOC Pressió de les famílies: Vull que els meus fills... Pressions dels canvis tecnològics: I què fem amb l’ordinador?
 7. 7. Estem en un època de canvis profundsTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Pressions socials: L’escola és responsable de . . .Conceptedel GES a l’IOC Pressió de les famílies: Vull que els meus fills... Pressions dels canvis tecnològics: I què fem amb l’ordinador?
 8. 8. Estem en un època de canvis profundsTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Pressions socials: L’escola és responsable de . . .Conceptedel GES a l’IOC Pressió de les famílies: Vull que els meus fills... Pressions dels canvis tecnològics: I què fem amb l’ordinador?
 9. 9. Qui escolta els estudiants?TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte No saben què s’espera d’ells.del GES a l’IOC No saben què faran ni de què viuran. El seu present serà el nostre futur.
 10. 10. Què hauran de saber els estudiants per sobreviure?TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Els continguts deixen de serConceptedel GES a l’IOC importants perquè són a l’abast de tothom. Prenen importància els processos, les relacions, les habilitats, les xarxes, les competències.
 11. 11. Què hauran de saber els estudiants per sobreviure?TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Els continguts deixen de serConceptedel GES a l’IOC importants perquè són a l’abast de tothom. Prenen importància els processos, les relacions, les habilitats, les xarxes, les competències.
 12. 12. Canvis en l’avaluacióTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Si canvien elsdel GES a l’IOC objectius de l’aprenentatge hem de canviar la manera d’avaluar.
 13. 13. Els estudiants no entenen com són avaluatsTempscomplexosCanviar Els estudiants fan hipòtesi sobre les causes de les sevesl’avaluació qualificacions:El portafolisConcepte Es pensen que cauen bé al professorat.del GES a l’IOC Es pensen que són bons en el que fan. Creuen en l’atzar. Els calen referents.
 14. 14. Què és avaluarTempscomplexosCanviarl’avaluació avaluarEl portafolis 1 v. tr. [LC] Determinar, especialmentConcepte d’una manera aproximada, la vàlua odel GES a l’IOC valor (d’alguna cosa). Una fortuna que ha estat avaluada en molts milions. 2 v. tr. [LC] Determinar, especialment d’una manera aproximada (una magnitud). Avaluar el pes d’una cosa.
 15. 15. Buscar noves maneres d’avaluar Si també hem d’avaluar processos el clàssic examenTempscomplexos no serveix.Canviarl’avaluacióEl portafolisConceptedel GES a l’IOC Què volem avaluar: el procés? (avaluació formativa). el resultat? (avaluació sumativa). ambdós?
 16. 16. Qui ha d’avaluarTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Només el professorat?del GES a l’IOC L’estudiant també (autoavaluació). Els estudiants entre ells (avaluació per parells).
 17. 17. Qui ha d’avaluarTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Només el professorat?del GES a l’IOC L’estudiant també (autoavaluació). Els estudiants entre ells (avaluació per parells).
 18. 18. Qui ha d’avaluarTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Només el professorat?del GES a l’IOC L’estudiant també (autoavaluació). Els estudiants entre ells (avaluació per parells).
 19. 19. Hi ha moltes activitats d’avaluacióTempscomplexos Entrevistes i (auto)observació directa.Canviarl’avaluació Treballs individuals/en grup:El portafolis Investigacions.Conceptedel GES a l’IOC Presentacions de resolucions de problemes. Produccions escrites, audiovisuals, . . . ... Diari de l’aprenentatge (logbook). Portafolis. ...
 20. 20. Donar a conèixer els criteris d’avaluacióTempscomplexosCanviarl’avaluació Els estudiantsEl portafolis han de conèixerConceptedel GES a l’IOC des del principi els criteris d’avaluació. No hi ha d’haver sorpreses.
 21. 21. Les rúbriques poden ajudarTempscomplexos Una rúbrica per l’eportafolis:Canviarl’avaluació categoria Exemplar Competent Provant- Insatisfactori hoEl portafolis Selecció dels con- Tots els continguts es- La majoria Alguns . . . Cap . . .Concepte tinguts tan clarament relacionats ...del GES a l’IOC amb l’objectiu del portafo- lis Reflexions Totes les reflexions des- La majoria Alguns . . . Cap . . . criuen clarament el crei- ... xement i l’assoliment i inclouen objectius d’apre- nentatges posteriors Ús de multimèdia ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 22. 22. Com ajuden les rúbriques?TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolis Les rúbriques diuenConcepte què compta a l’horadel GES a l’IOC d’avaluar. Expliquen els criteris d’avaluació i com s’apliquen les puntuacions.
 23. 23. Com ajuden les rúbriques? Temps complexos Canviar l’avaluació El portafolis Concepte del GES a l’IOCuen raió is
 24. 24. Com ajuden les rúbriques?ói Temps complexos Canviar l’avaluació El portafolis Concepte del GES a l’IOC
 25. 25. Què hi guanyen els estudiants usant rúbriques? Abans de començar la feina ja saben què s’haurà deTempscomplexos fer.Canviarl’avaluació Els objectius els marca el professorat o ells mateixos.El portafolis Poden monitoritzar el seu avenç al llarg del procés.Conceptedel GES a l’IOC Són conscients de la qualitat del seu treball tot comparant-lo o avaluant els dels companys d’acord amb els criteris → avaluació pels parells. Usen la rúbrica com a llista de comprovació final abans de lliurar el treball. Els estudiants amb necessitats especials tenen la seva pròpia rúbrica.
 26. 26. El portafolisTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConceptedel GES a l’IOC
 27. 27. PremisesTempscomplexos L’estudiant és l’amo del seuCanviarl’avaluació portafolis.El portafolis Hi posa el que vol.Concepte Se l’ha de poder endur aldel GES a l’IOC final dels estudis. El portafolis només el veuen aquelles persones a qui l’estudiant dóna accés. És una eina d’avaluació a mitjà/llarg termini.
 28. 28. Què hi ha en un portafolis?TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte Un diari de reflexió sobre eldel GES a l’IOC propi aprenentatge. Evidències de l’aprenentatge triades per l’estudiant.
 29. 29. El portafolis electrònic ePortafolisTempscomplexosCanviar Hi ha moltes eines per crear-lo:l’avaluacióEl portafolis MaharaConceptedel GES a l’IOC Google sites Blogger/Wordpress Evernote ...
 30. 30. 5 raons perquè els estudiants escriguin blogs i creïn ePortafolisTempscomplexosCanviarl’avaluació 1 Deixen una petjada digital positiva.El portafolis 2 Es comuniquen amb eines digitals.Conceptedel GES a l’IOC 3 És transparent per a pares i família. 4 S’obren noves formes de pensar en eines web. 5 Es crea un sentiment ciutadà real. Font: 5 Reasons Why Our Students Are Writing Blogs and Creating ePortfolios
 31. 31. El portafolis del GES a l’IOC L’eina: Mahara Accés des de Moodle. Admet connectors. Única identificació per SSO. Facilitat d’ús. Traduït al català. És de codi lliure.TempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConceptedel GES a l’IOC
 32. 32. El portafolis del GES a l’IOC Flux de treballTempscomplexos El diari de tutoriaCanviarl’avaluació Des de la tutoria s’encoratjaEl portafolis La compleció del portafolis.Conceptedel GES a l’IOC La realització del Diari. Els àmbits Des dels mòduls Es fa una proposta de treball al portafolis. S’anuncia al principi, però es fa a final de trimestre.
 33. 33. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 34. 34. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 35. 35. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 36. 36. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 37. 37. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 38. 38. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 39. 39. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 40. 40. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 41. 41. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 42. 42. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 43. 43. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 44. 44. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 45. 45. El portafolis del GES a l’IOC AvaluacióTempscomplexos Qui en fa el seguiment? La persona tutora.Canviarl’avaluació Quan es revisa? Cada trimestre.El portafolisConcepte Quan s’avaluarà? Al final dels estudis.del GES a l’IOC Qui el presenta a la Junta d’avalu- La persona tutora. ació? Què pot fer la Junta? Pujar la qualificació global. Què passa si un estudiant no el fa? Té menys elements per ser avalu- at.
 46. 46. El portafolis del GES a l’IOC ExemplesTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConcepte 1 http://ioc.xtec.cat/eportafolis/view/view.php?id=5093del GES a l’IOC 2 http://ioc.xtec.cat/eportafolis/view/view.php?id=4323
 47. 47. El portafolis del GES a l’IOC Ens posem en marxaTempscomplexosCanviarl’avaluacióEl portafolisConceptedel GES a l’IOC Tal dia com avui, l’any que ve, us n’explico més.
 48. 48. El portafolis del GES a l’IOC Què queda per fer?TempscomplexosCanviarl’avaluació Donar-lo a conèixer entre els tutors i estudiants.El portafolisConcepte Fer i publicar tutorials,del GES a l’IOC vídeos, . . . Analitzar amb els implicats què cal modificar. Estudiar la implantació de la xarxa social de Mahara.
 49. 49. Gràcies per no adormir-vos!Presentació feta amb programari lliure: Beamer de L TEX. ALlicència CC de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0Origen de les imatges: Flickr CC

×