Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. (Danrevi)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Selskabsretlige faldgruber
Selskabsretlige faldgruber
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 149 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. (Danrevi) (20)

Publicité

Plus par Jesper Seehausen (16)

Plus récents (20)

Publicité

Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. (Danrevi)

 1. 1. Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. Danrevi Trinity, 11. januar 2017 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Jesper Seehausen
 2. 2. 2 | November 2012 | Mastersæt. Power Point2 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen
 3. 3. 3 | November 2012 | Mastersæt. Power Point3 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen
 4. 4. 4 | November 2012 | Mastersæt. Power Point4 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringer – hvorfor er det så vanskeligt? Erklærin- ger Revisorloven Erklærings- bekendt- gørelsen Erklærings- vejledningen ISA ISRE ISAE ISRS Standarder om udvidet gennem- gang Revisions- teknisk Udvalgs udtalelser Afgørelser fra Revisor- nævnet m.v.
 5. 5. 5 | November 2012 | Mastersæt. Power Point5 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fem gode nyheder? 1. Ulovlige ”kapitalejerlån” er blevet lovlige 2. Forbehold er afskaffet 3. Det samme er supplerende oplysninger 4. … og revisionsprotokollen 5. Og så er Revisortilsynet omsider nedlagt
 6. 6. 6 | November 2012 | Mastersæt. Power Point6 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvem er jeg?  Cand.merc.aud. 2004 – Danica-prisen for bedste kandidatafhandling  Ph.d. 2010 – Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” – Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group)  LL.M. 2014 – Afhandling om ”Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv” – Udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag  Aalborg Universitet 2004-2008 – Ph.d.-stipendiat m.v. – Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris  Beierholm 2009- – Faglig udviklingsafdeling – Seniorkonsulent i revision, erklæringer og selskabsret – Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold  Aalborg Universitet 2011- – Ekstern lektor i revision, erklæringer og selskabsret  Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe  Underviser internt og eksternt  Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v.
 7. 7. 7 | November 2012 | Mastersæt. Power Point7 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvad vil du gerne have med dig i dag? Hvorfor har du valgt at deltage på dette kursus? (ud over at du selvfølgelig får timer … )
 8. 8. 8 | November 2012 | Mastersæt. Power Point8 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Dagens program …  Ny revisionspåtegning – Ny erklæringsbekendtgørelse – Ajourførte og nye ISA’er  Ændrede erklæringer – Andre erklæringer end revisionspåtegninger  Typiske fejl i revisors erklæringer – Meddelelse fra Erhvervsstyrelsen  Valg af erklæring – Herunder beslutningstræer  Fortrykte erklæringer – Problemet … og løsningen  Lidt om … – Erklæringer om hoved- og nøgletal – Selskabsretlige erklæringer  (Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån”)
 9. 9. Materiale til jer
 10. 10. 10 | November 2012 | Mastersæt. Power Point10 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsen
 11. 11. 11 | November 2012 | Mastersæt. Power Point11 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ajourførte og nye ISA’er  Ajourførte ISA’er – ISA 570 – ISA 700 – ISA 705 – ISA 706 – ISA 720 – ISA 800 – ISA 805 – ISA 810  Nye ISA’er – ISA 701
 12. 12. 12 | November 2012 | Mastersæt. Power Point12 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Udtalelser fra Revisionsteknisk Udvalg  Endelige udtalelser – Udtalelse om ISA 700 – Udtalelse om ISA 705  Høringsudkast – Udtalelse om ISA 570 og ISA 706 – Udtalelse om rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2
 13. 13. 13 | November 2012 | Mastersæt. Power Point13 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Artikler fra Revision & Regnskabsvæsen (1:3)
 14. 14. 14 | November 2012 | Mastersæt. Power Point14 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Artikler fra Revision & Regnskabsvæsen (2:3)
 15. 15. 15 | November 2012 | Mastersæt. Power Point15 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Artikler fra Revision & Regnskabsvæsen (3:3)
 16. 16. 16 | November 2012 | Mastersæt. Power Point16 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Meddelelse fra Erhvervsstyrelsen
 17. 17. Ny revisionspåtegning
 18. 18. 18 | November 2012 | Mastersæt. Power Point18 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Regulering af revisionspåtegningen – den ”gamle” og den nye ”Gammel” revisionspåtegning Ny revisionspåtegning ISA’er: • ISA 700, 705, 706, 710 og 720 • Andre ISA’er, f.eks. ISA 570 Ajourførte og nye ISA’er: • Ajourført ISA 570, 700, 705, 706 og 720 • Ny ISA 701 om centrale forhold ved revisionen (kun PIE-virksomheder) Hertil kommer: • Ajourført ISA 800, 805 og ISA 810 (revision på særlige områder) Erklæringsbekendtgørelsen: • §§ 1-8 om revisionspåtegninger Ny erklæringsbekendtgørelse: • Bekendtgørelse nr. 736 af 17.06.16 om godkendte revisorers erklæringer Erhvervsstyrelsens erklæringsvejledning Ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen? Udtalelser fra Revisionsteknisk Udvalg: • ”Blanke” revisionspåtegninger • Forbehold • Supplerende oplysninger Nye udtalelser fra Revisionsteknisk Udvalg: • ”Blanke” revisionspåtegninger (ISA 700) • Modifikationer af konklusionen (”forbehold”) (ISA 705) • Væsentlig usikkerhed om fortsat drift og fremhævelser (”supplerende oplysninger”) (ISA 706 og ISA 570) (endnu ikke udsendt i endelig form) • Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 (endnu ikke udsendt i endelig form) RL: • § 19 om underskriftsforhold RL: • Ændret § 19 om underskriftsforhold PIE-forordningen: • Artikel 10 om revisionspåtegningen
 19. 19. 19 | November 2012 | Mastersæt. Power Point19 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ajourførte og nye ISA’er Ajourførte ISA’er  ”Almindelig” revision – ISA 570: Fortsat drift (going concern) – ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab – ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring – ISA 706: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring – ISA 720: Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger  Revision på særlige områder – ISA 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål – ISA 805: Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab – ISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag  ISA 701: Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring – Kun PIE-virksomheder – børsnoterede og pengeinstitutter (samt realkreditinstitutter og forsikringsselskaber) Nye ISA’er
 20. 20. 20 | November 2012 | Mastersæt. Power Point20 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er nyt? (1:5) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger Krav om omtale af eventuel væsentlig usikkerhed om fortsat drift X (Supplerende oplysninger som hidtil) (Supplerende oplysninger som hidtil) Ingen realitetsændring – fremgår i forvejen af ISA 570 (og ISA 706) Generel tilpasning af overskrifter til erklærings- standarderne • Konklusion i forbeholds- tilfælde ”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (dobbelt- overskrifter) er ændret til ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (enkeltoverskrift) ”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (dobbelt- overskrifter) er ændret til ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (enkeltoverskrift) ”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (dobbelt- overskrifter) er ændret til ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (enkeltoverskrift) ”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion” (tidligere ikke krav om en særlig overskrift)
 21. 21. 21 | November 2012 | Mastersæt. Power Point21 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er nyt? (2:5) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger • Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” er ændret til ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” er ændret til ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” ”Supplerende oplysninger” + ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i [eller] forståelse af regnskabet” (dobbeltoverskrifter) er ændret til ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” IR • Supplerende oplysninger vedr. forståelse af erklærings- opgaven, f.eks. revisionen ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” er ændret til ”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen” ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang” er ændret til ”Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang” ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af gennemgangen” er ændret til ”Fremhævelse af forhold vedrørende gennemgangen” ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopgaven eller en anden passende overskrift” er ændret til ”Fremhævelse af forhold vedrørende erklæringsopgaven” eller en anden passende overskrift Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopgaven er ikke reguleret i erklærings- bekendtgørelsen, men alene i erklærings- standarderne
 22. 22. 22 | November 2012 | Mastersæt. Power Point22 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er nyt? (3:5) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger • Supplerende oplysninger vedr. andre forhold Ikke længere krav om overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – blot krav om en overskrift, der er tilpasset indholdet Ikke længere krav om overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – blot krav om en overskrift, der er tilpasset indholdet IR IR Omfatter supplerende oplysninger om overtrædelse af bogførings- lovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar Erklærings- bekendtgørelsen taler generelt om modifikationer af konklusionen i stedet for forbehold X X X X Dette er i overensstemmelse med begrebs- anvendelsen i erklærings- standarderne Præcisering af, at revisor kun skal give supplerende oplysninger om overtrædelse af bogførings- lovgivningen, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at denne lovgivning er overtrådt (og overtrædelsen ikke er uvæsentlig) X X IR IR Ingen realitetsændring – fremgår i forvejen af Erhvervsstyrelsens erklærings- vejledning
 23. 23. 23 | November 2012 | Mastersæt. Power Point23 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er nyt? (4:5) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger Kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar, er ændret i opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæsentlige forhold” X X IR IR ”Ikke uvæsentlige forhold” svarer til den formulering, der i forvejen anvendes i relation til supplerende oplysninger om overtrædelse af bogførings- lovgivningen Det må forventes, at en (forhåbentlig) kommende ny erklærings- vejledning fra Erhvervsstyrelsen vil bidrage til fortolkningen af ”ikke uvæsentlige forhold” i denne sammenhæng På lidt længere sigt vil afgørelser fra Revisornævnet formentlig også bidrage hertil
 24. 24. 24 | November 2012 | Mastersæt. Power Point24 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er nyt? (5:5) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger Præcisering af, at ”andre erklæringer” vedrører handlinger rettet mod ”regnskabet” IR X X IR Ingen realitetsændring – er i forvejen fortolkningen i praksis Det antages desuden, at det er en forudsætning ikke blot, at revisor har aftalt med ledelsen om at udføre ”andre handlinger”, men også at revisor har aftalt med ledelsen, at ”andre erklæringer skal indgå i forlængelse af erklæringen om udvidet gennemgang eller reviewerklæringen
 25. 25. 25 | November 2012 | Mastersæt. Power Point25 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er gledet ud? (1:2) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger Ophævelse af kravet om en fast rækkefølge i erklæringen X X X X Sikrer overensstemmelse med de ajourførte ISA’er og fremtidssikrer i videst muligt omfang i forhold til eventuelle kommende ajourførte eller nye erklærings- standarder Ophævelse af kravet om angivelse af ”Revisionen [eller] Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” X X IR IR Delvis ophævelse af kravet om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at general- forsamlingen ikke bør godkende ”regnskabet” Ophævet for små virksomheder (defineret ud fra størrelsesgrænser svarende til størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B) Ophævet IR IR
 26. 26. 26 | November 2012 | Mastersæt. Power Point26 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er gledet ud? (2:2) Ændring Revisions- påtegninger på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Bemærkninger Ad supplerende oplysninger om ledelsesansvar – ordet ”altid” er fjernet fra § 7, stk. 2, sidste pkt., der henviser til: • Strfl. kapitel 28 • Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning • Lovgivningen om regnskabsaflæggel se, herunder bogføring og opbevaring af regnskabs- materiale X X IR IR Ingen realitetsændring – ordet ”altid” har hidtil været overflødigt
 27. 27. 27 | November 2012 | Mastersæt. Power Point27 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:5)  Hvornår kan revisor undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar? – Erhvervsstyrelsens eksisterende erklæringsvejledning => ”ikke bagatelagtige forhold” – Ny erklæringsbekendtgørelse => ”ikke uvæsentlige forhold”  Dette medfører alt andet lige, at revisor fremover skal give færre oplysninger om ledelsesansvar end hidtil – Men hvor mange færre?  Bliver det fremover nemmere for revisor at vurdere, hvorvidt der skal gives supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis ledelsen potentielt kan ifalde ansvar? – Nej, snarere tværtimod!  ”Bagatelagtige forhold” ligger på et meget lavt niveau og under alle omstændigheder på et niveau, der ligger betydeligt under ”uvæsentlige forhold” – Det er derimod mindre entydigt, hvor ”uvæsentlige forhold” ligger på en ”væsentlighedsskala”
 28. 28. 28 | November 2012 | Mastersæt. Power Point28 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:5)  Afgørelser fra Revisornævnet (vedr. ulovlige ”kapitalejerlån”) – Tre afgørelser (fra 2010 og 2011), hvor Revisornævnet når frem til, at der ikke er tale om et ”bagatelagtigt forhold” – En afgørelse (fra 2012), hvor Revisornævnet når frem til, at der er tale om et ”bagatelagtigt forhold”  Ulovligt ”kapitalejerlån” på DKK 5.733 kr. i et selskab, hvor årets resultat udgjorde ca. DKK -250.000, egenkapitalen ca. DKK 713.000 og balancesummen ca. DKK 2,4 mio. – Disse afgørelser har ikke længere retskildeværdi – Det må antages, at Revisornævnet i sagerne fra 2010 og 2011 alt andet lige ville være nået til en anden konklusion i dag
 29. 29. 29 | November 2012 | Mastersæt. Power Point29 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:5)  Hvad skal der så forstås ved ”ikke uvæsentlige forhold”?  På den ene side … – Formuleringen ”ikke uvæsentlige forhold” lægger umiddelbart op til, at der kan anvendes sædvanlige væsentlighedsbetragtninger, herunder et sædvanligt væsentlighedsbeløb  På den anden side … – ISA 320 omtaler ikke blot væsentlighed for regnskabet som helhed og væsentlighed ved udførelsen (50-75 % af væsentlighed for regnskabet som helhed), men også … – ”Hvis der efter virksomhedens specifikke forhold er en eller flere bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvor fejlinformationer, der beløbsmæssigt ligger under væsentlighed for regnskabet som helhed, med rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet, skal revisor også fastsætte det eller de væsentlighedsniveauer, der skal anvendes på disse bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger” (afsnit 10)
 30. 30. 30 | November 2012 | Mastersæt. Power Point30 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar (4:5)  Et eksempel – Væsentlighedsbeløb for regnskabet som helhed på DKK 1 mio. – Ulovligt ”kapitalejerlån” på DKK 100.000 – Revisor vurderer, at ledelsen kan ifalde ansvar – Skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? – … eller kan revisor – med henvisning til, at kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, er ændret – undlade at give oplysninger om ledelsesansvar – naturligvis med behørig begrundelse i arbejdspapirerne?  På den ene side … – Det ulovlige ”kapitalejerlån” på DKK 100.000 kr. er under væsentlighedsbeløbet for regnskabet som helhed – Dette taler for, at revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar  På den anden side … – Har regnskabsbrugerne, herunder offentlige myndigheder, ikke en forventning om at blive gjort opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån” på DKK 100.000? – ISA 320 kræver skærpet opmærksomhed på væsentlighed i forbindelse med transaktioner med nærtstående parter, og ulovlige ”kapitalejerlån” er pr. definition udtryk for transaktioner med nærtstående parter
 31. 31. 31 | November 2012 | Mastersæt. Power Point31 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar (5:5)  Hvornår skal revisor så give supplerende oplysninger om ledelsesansvar fremover? – Det må forventes, at en (forhåbentlig) kommende ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen vil bidrage til fortolkningen af ”ikke uvæsentlige forhold” i denne sammenhæng – På lidt længere sigt vil afgørelser fra Revisornævnet formentlig også bidrage hertil – Er der indtil videre hjælp at hente i den eksisterende erklæringsvejlednings omtale af supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen?  Revisor kan ved vurdering af, om en overtrædelse af bogføringslovgivningen er uvæsentlig, f.eks. kan lægge vægt på følgende forhold: – Er overtrædelserne bragt til ophør? + – Ligger overtrædelserne flere år tilbage? ÷ – Er der tale om gentagne overtrædelser? + – Hvad er omfanget af overtrædelserne? + (afsnit 5.6.2) – Der skal desuden vurderes, hvorvidt ledelsen har handlet uagtsomt eller ligefrem forsætligt  Simpel uagtsomhed er dog som hovedregel tilstrækkeligt  Vi anbefaler indtil videre en forsigtig tilgang …
 32. 32. 32 | November 2012 | Mastersæt. Power Point32 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – er vi blevet klogere?  Nej, ikke endnu …  Revisionsteknisk Udvalgs høringsudkast til en udtalelse om rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 – ”For både rapportering vedrørende bogføringsloven m.v. og ansvarspådragende forhold gælder, at der skal være tale om ikke- uvæsentlige forhold. Væsentlighed skal ikke forstås som væsentlighed i forhold til regnskabets retvisende billede og kan heller ikke fortolkes i relation til det væsentlighedsniveau, der er fastsat ved revisionen. Væsentlighed i relation til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, må bero på en konkret vurdering af både kvalitative og kvantitative forhold”
 33. 33. 33 | November 2012 | Mastersæt. Power Point33 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – sammenfatning 1. Kan ledelsen ifalde ansvar? – Nej => ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Ja => videre til spørgsmål 2 2. Er der tale om et ”uvæsentligt forhold”? – Ja => ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar – husk behørig begrundelse i arbejdspapirerne – Nej => videre til spørgsmål 3 3. Har revisor tidligere givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af samme forhold? – Ja =>  HR: ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar  U1: Ulovlige ”kapitalejerlån” => supplerende oplysninger om ledelsesansvar, så længe det ulovlige forhold består  U2: Ulovlig selvfinansiering => supplerende oplysninger om ledelsesansvar, så længe … – Nej => supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 34. 34. 34 | November 2012 | Mastersæt. Power Point34 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – praktiske forhold (1:2)  Indledes normalt ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”  Det er vigtigt, at det klart fremgår af de supplerende oplysninger, at ledelsen kan ifalde ansvar, idet dette er årsagen til, at revisor skal give de supplerende oplysninger  Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerhed, hvis der reelt er usikkerhed  Eksempler – Manglende eller fejlagtig angivelse af skat eller moms?  Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – det er strafbart  Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et ”uvæsentligt forhold” – Manglende betaling af skat eller moms?  Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar – det er ikke strafbart  Det er uden betydning, om der er tale om et ”uvæsentligt forhold” eller ej
 35. 35. 35 | November 2012 | Mastersæt. Power Point35 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – praktiske forhold (2:2)  Eksempler (fortsat) – Overtrædelse af SL?  Som udgangspunkt supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet hovedparten af SL er strafbelagt (§ 367, stk. 1)  Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et ”uvæsentligt forhold” – For sen indberetning af årsrapporten?  Supplerende om ledelsesansvar om ledelsesansvar, hvis fristen på 4 uger fra påkravsbrevets datering er overskredet, og revisor er bekendt med dette – Overtrædelse af ÅRL generelt?  I praksis som udgangspunkt ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om hovedparten af ÅRL faktisk er strafbelagt (§ 164, stk. 1)
 36. 36. 36 | November 2012 | Mastersæt. Power Point36 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende regnskabet  Hvornår skal revisor anbefale generalforsamlingen ikke at godkende regnskabet (årsrapporten)? – Hidtidig erklæringsbekendtgørelse => hvis …  Der er tale om revision eller udvidet gennemgang,  Revisor tager forbehold,  Forbeholdet er af afgørende betydning, og  Ledelsen er i stand til at udbedre forholdet (afkræftende eller evt. manglende konklusion) – Ny erklæringsbekendtgørelse => hvis …  Der er tale om revision,  Revisor tager forbehold (modificerer konklusionen),  Forbeholdet (modifikationen af konklusionen) er af afgørende betydning,  Ledelsen er i stand til at udbedre forholdet (afkræftende eller evt. manglende konklusion), og  Der ikke er tale om en lille virksomhed (defineret ud fra størrelsesgrænser svarende til størrelsesgrænserne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B)  Men ikke hvis … – Der er tale om udvidet gennemgang, eller – Der er tale om en lille virksomhed
 37. 37. 37 | November 2012 | Mastersæt. Power Point37 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvad er ikke ændret?  Erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde – Omfatter fortsat alle erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug – Erklæringer uden sikkerhed er fortsat ikke omfattet  Erklæringsbekendtgørelsens opbygning og regnskabsbegreb – Erklæringer med sikkerhed på ”regnskaber” (§§ 3-15) – Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19)  Ikke mulighed for at placere dele af revisionspåtegningen på en hjemmeside, f.eks. hos Erhvervsstyrelsen – … hvilket de nye ISA’er ellers åbner op for  Supplerende oplysninger om ledelsesansvar i reviewerklæringer – Er fortsat ikke påkrævede – Kan fortsat være i strid med revisors tavshedspligt  Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang (bilag til erklæringsbekendtgørelsen) – Bortset fra, at sætningen ”Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” er slettet
 38. 38. 38 | November 2012 | Mastersæt. Power Point38 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Rækkefølgen i revisionspåtegningen – den ”gamle” og den nye Den ”gamle” revisionspåtegning  Den uafhængige revisors erklæringer  Adressat  (Påtegning på årsregnskabet)  Ledelsens ansvar for årsregnskabet  Revisors ansvar  (Forbehold + Grundlag for konklusion med forbehold/afkræftende konklusion/manglende konklusion)  Konklusion (med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion)  (Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet)  (Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen)  (Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering)  (Udtalelse om ledelsesberetningen)  (Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold)  Den uafhængige revisors revisionspåtegning  Adressat  (Revisionspåtegning på årsregnskabet)  Konklusion (med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion)  Grundlag for konklusion (…)  (Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift)  (Fremhævelse af forhold i regnskabet)  (Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen)  Ledelsens ansvar for årsregnskabet  Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  (Udtalelse om ledelsesberetningen)  (Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering)  (Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)  (Andre rapporteringsforpligtelser) Den nye revisionspåtegning
 39. 39. 39 | November 2012 | Mastersæt. Power Point39 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning  Generelle forudsætninger – Virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C – Kun årsregnskab – ikke koncernregnskab – Årsregnskabet udarbejdes efter ÅRL – Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, hvilket normalt vil være tilfældet efter den ”nye” ÅRL  Og indtil videre … – Ingen modifikationer af konklusionen (”forbehold”) – Ingen væsentlig usikkerhed om fortsat drift – Ingen fremhævelser m.v. (”supplerende oplysninger”) – Ingen bemærkninger i udtalelsen om ledelsesberetningen – Revisionspåtegningen er med andre ord ”blank”
 40. 40. 40 | November 2012 | Mastersæt. Power Point40 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – ”blank” (1:4) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Beierholm Kunde BC for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusionen kommer først Nyt afsnit om grundlaget for konklusionen
 41. 41. 41 | November 2012 | Mastersæt. Power Point41 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – ”blank” (2:4) Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Væsentligt længere afsnit om revisors ansvar (fortsættes) Særskilt afsnit om ledelsens ansvar i relation til going concern
 42. 42. 42 | November 2012 | Mastersæt. Power Point42 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – ”blank” (3:4) Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat) Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften Særskilt afsnit om revisors ansvar i relation til going concern
 43. 43. 43 | November 2012 | Mastersæt. Power Point43 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – ”blank” (4:4) Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat) Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. [Underskrift m.v.] Længere udtalelse om ledelsesberetningen, men arbejdsmæssigt ingen ændringer
 44. 44. 44 | November 2012 | Mastersæt. Power Point44 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Vi skal tage ”forbehold” i helt de samme situationer som hidtil! Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen ”… bortset fra indvirkningen [eller] indvirkningerne af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, giver …” ”… som følge af betydeligheden af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for afkræftende konklusion”, ikke giver …” – Begrænsning i omfanget af revisors arbejde ”… bortset fra den [eller] de mulige indvirkning [eller] indvirkninger af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlaget for konklusion med forbehold”, giver …” – ”På grund af betydeligheden af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, har vi ikke …”
 45. 45. 45 | November 2012 | Mastersæt. Power Point45 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Et ”sidespring” … Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende?  Konsekvensen af, at et forhold er væsentligt og gennemgribende, er, at revisor skal udtrykke en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion – Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at revisor udtrykker en konklusion med forbehold (”bortset fra”)  ISA 705 – definition af ”gennemgribende” – Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering:  Ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet  Hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet  I relation til oplysninger er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a)  Dvs. – Det er ikke nødvendigvis et krav, at flere elementer, konti eller poster i regnskabet er påvirket – Ikke kun beløb, men også oplysninger kan være væsentlige og gennemgribende
 46. 46. 46 | November 2012 | Mastersæt. Power Point46 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – Revisornævnets opfattelse Afgørelse fra Revisornævnet Forbehold Væsentligt og gennemgribende? Kendelse af 06.08.13 i sag nr. 41/2012 Forbehold for tilstedeværelse og værdiansættelse af ca. 99 % af aktivposterne Ja (selvfølgelig) Kendelse af 30.01.12 i sag nr. 29/2011 Forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelageret. Varelageret udgjorde 98 % af de samlede aktiver Ja (selvfølgelig) Kendelse af 09.12.13 i sag nr. 55/2013 Forbehold for tilstedeværelse og værdiansættelse af varelageret. Varelageret udgjorde 98 % af balancesummen Ja (selvfølgelig) Kendelse af 04.03.13 i sag nr. 10/2012 Forbehold for værdiansættelse af en pantebrevsportefølje. Pantebrevsporteføljen udgjorde DKK 206 mio. ud af en balancesum på DKK 219 mio. svarende til 94 % af selskabets balance Ja (selvfølgelig) Kendelse af 13.09.11 i sag nr. 68/2010 Forbehold for lager, debitorer og kreditorer samt indtægter og udgifter svarende til 85 % af selskabets aktiver og 46 % af selskabets forpligtelser samt hele resultatopgørelsen Ja (selvfølgelig)
 47. 47. 47 | November 2012 | Mastersæt. Power Point47 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – vores opfattelse (1:2)  Forhold, der ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet  F.eks. forbehold for fortsat drift  afkræftende konklusion  Forhold, der er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, men repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet – Forhold, der vedrører mindst 85 % af balancesummen, er som absolut hovedregel væsentlige og gennemgribende, jf. Revisornævnets praksis – Efter vores opfattelse er forhold, der vedrører mindre end 85 %, men mindst 50 % af balancesummen, som udgangspunkt også væsentlige og gennemgribende – … ligesom revisor bør overveje, om forhold, der vedrører mindst 20-25 % af balancesummen, er væsentlige og gennemgribende  Hvis revisor i denne situation vurderer, at forholdet ikke er væsentligt og gennemgribende, skal dette begrundet i revisors dokumentation – Husk – ud over balancesummen – også at overveje forholdets indvirkning på egenkapitalen – Husk desuden at overveje indvirkningen på resultatopgørelsen og en eventuel pengestrømsopgørelse
 48. 48. 48 | November 2012 | Mastersæt. Power Point48 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – vores opfattelse (2:2)  Forhold, der er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, men repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet (fortsat) – Der er tale om en konkret vurdering – Vi kan ikke forvente en udmelding fra Revisionsteknisk Udvalg, men yderligere afgørelser fra Revisornævnet kan forhåbentlig med tiden indsnævre definitionen af ”gennemgribende” yderligere  Oplysninger, der er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet – F.eks. forbehold for manglende oplysninger om væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift  afkræftende konklusion
 49. 49. 49 | November 2012 | Mastersæt. Power Point49 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Tilbage på sporet … Den nye revisionspåtegning – konklusion med forbehold (1:2) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Konklusion med forbehold Vi har revideret … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen [eller] den mulige indvirkning [eller] indvirkningerne [eller] de mulige indvirkninger af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion med forbehold [Omtale af modifikationen eller modifikationerne] Vi har udført vores revision i overensstemmelse med … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar for revision af årsregnskabet Vores mål er at … ”Bortset fra” – ligesom hidtil Her skal selve ”forbeholdet” eller ”forbeholdene” stå
 50. 50. 50 | November 2012 | Mastersæt. Power Point50 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – konklusion med forbehold (2:2) Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for … [Overvej om udtalelsen skal tilpasses som følge af den modificerede konklusion] [Underskrift m.v.] Skal udtalelsen om ledelsesberetningen tilpasses?
 51. 51. 51 | November 2012 | Mastersæt. Power Point51 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – afkræftende konklusion (1:2) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Afkræftende konklusion Vi har revideret … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for afkræftende konklusion”, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.] Grundlag for afkræftende konklusion [Omtale af modifikationen eller modifikationerne] Vi har udført vores revision i overensstemmelse med … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar for revision af årsregnskabet Vores mål er at … ”Giver ikke” – ligesom hidtil Her skal selve ”forbeholdet” eller ”forbeholdene” stå Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten, medmindre der er tale om en ”lille virksomhed” (størrelsesmæssigt svarende til virksomheder omfattet af regnskabsklasse B)
 52. 52. 52 | November 2012 | Mastersæt. Power Point52 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – afkræftende konklusion (2:2) Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for … … Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. [Underskrift m.v.] Udtalelsen om ledelsesberetningen er tilpasset
 53. 53. 53 | November 2012 | Mastersæt. Power Point53 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – manglende konklusion (1:2) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Manglende konklusion Vi er blevet valgt til at revidere … Vi udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. På grund af betydeligheden af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet. [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.] Grundlag for manglende konklusion [Omtale af modifikationen eller modifikationerne] Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … ”Har vi ikke” – ligesom hidtil Her skal selve ”forbeholdet” eller ”forbeholdene” stå Overvej, hvorvidt generalforsamlingen skal anbefales ikke at godkende årsrapporten, medmindre der er tale om en ”lille virksomhed” (størrelsesmæssigt svarende virksomheder omfattet af regnskabsklasse B) Omtalen af ledelsens ansvar er uændret …
 54. 54. 54 | November 2012 | Mastersæt. Power Point54 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – manglende konklusion (2:2) Revisors ansvar for revision af årsregnskabet Vores ansvar et at udføre en revision af årsregnskabet i overensstemmelse med internationale standard om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, og at afgive en revisionspåtegning. På grund af det [eller] de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Som det fremgår af afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet. Vi afgiver derfor ikke en udtalelse om ledelsesberetningen. [Underskrift m.v.] … men det er omtalen af revisors ansvar ikke Udtalelsen om ledelsesberetningen er tilpasset
 55. 55. 55 | November 2012 | Mastersæt. Power Point55 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Vi skal også næsten give ”supplerende oplysninger” i de samme situationer som hidtil!  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” – Hedder nu ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” – Væsentlig usikkerhed om fortsat drift skal ikke længere omtales under ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, men skal nu omtales i et særskilt afsnit  ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” – Hedder nu ”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”  ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – Omfatter rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2  Oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen  Oplysninger om ledelsesansvar – Skal nu omtales under en overskrift, der er tilpasset indholdet – f.eks. ”Overtrædelse af selskabsloven” – Hvis der er flere rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, ”aktiveres” overskriften ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” – Revisor skal nu kun give oplysninger om ledelsesansvar, hvis der er tale om et ikke uvæsentligt forhold
 56. 56. 56 | November 2012 | Mastersæt. Power Point56 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – væsentlig usikkerhed om fortsat drift og fremhævelser (1:2) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Konklusion Vi har revideret … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med … Væsentlig usikkerhed om fortsat drift [Omtale af usikkerheden] Fremhævelse af forhold i regnskabet [Omtale af fremhævelsen eller fremhævelserne] Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen [Omtale af fremhævelsen eller fremhævelserne] Særskilt afsnit vedr. væsentlig usikkerhed om fortsat drift Skulle tidligere omtales under ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” Hed tidligere ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” Hed tidligere ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen”
 57. 57. 57 | November 2012 | Mastersæt. Power Point57 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – væsentlig usikkerhed om fortsat drift og fremhævelser (2:2) Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar for revision af årsregnskabet Vores mål er at … Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for … [Underskrift m.v.]
 58. 58. 58 | November 2012 | Mastersæt. Power Point58 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 (1:2) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i Beierholm Kunde BC Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar for revision af årsregnskabet Vores mål er at … Overskriften ”Revisionspåtegning på årsregnskabet” er kun relevant, hvis der f.eks. er rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, f.eks. oplysninger om ledelsesansvar
 59. 59. 59 | November 2012 | Mastersæt. Power Point59 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Den nye revisionspåtegning – rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 (2:2) Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for … Overtrædelse af selskabsloven [Omtale af forholdet] [Eller] Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Overtrædelse af bogføringsloven [Omtale af forholdet] Overtrædelse af selskabsloven [Omtale af forholdet] Overtrædelse af skattelovgivningen [Omtale af forholdet] Overtrædelse af momslovgivningen [Omtale af forholdet] Overtrædelse af tilskudslovgivningen [Omtale af forholdet] [Underskrift m.v.] Overskriften ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” er kun relevant, hvis der f.eks. er flere rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, f.eks. flere oplysninger om ledelsesansvar (vedr. overtrædelse af forskellig lovgivning) Det skal fremgå af overskriften, hvilken lov eller lovgivning der er overtrådt
 60. 60. 60 | November 2012 | Mastersæt. Power Point60 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny revisionspåtegning – ikrafttræden (1:2)  Ajourførte og nye ISA’er – HR: Regnskabsår, der slutter d. 15.12.16 eller senere – U: Formentlig mulighed for førtidsimplementering  Ny erklæringsbekendtgørelse – HR: Som ISA’erne, dvs. regnskabsår, der slutter d. 15.12.16 eller senere – U: Mulighed for førtidsimplementering for revisionspåtegninger, der afgives d. 15.12.16 eller senere  Revisionsteknisk Udvalg fraråder førtidsimplementering af den nye opbygning af revisionspåtegningen – Det samme gør vi, men det kan efter omstændighederne være relevant at førtidsimplementere:  Den nye erklæringsbekendtgørelses regler vedr. oplysninger om ledelsesansvar  Den nye erklæringsbekendtgørelses regler om anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten
 61. 61. 61 | November 2012 | Mastersæt. Power Point61 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Ny revisionspåtegning – ikrafttræden (2:2) Regnskabsafslutning Regnskabsafslutning i 2016 Regnskabsafslutning i 2017 31.03 2015/16 er indsendt – ”gammel” revisionspåtegning 2016/17 – ny revisionspåtegning 30.06 2015/16 er indsendt – ”gammel” revisionspåtegning 2016/17 – ny revisionspåtegning 30.09 2015/16 er muligvis indsendt – ”gammel” revisionspåtegning 2016/17 – ny revisionspåtegning 31.12 Ny revisionspåtegning
 62. 62. Andre erklæringer Udvidet gennemgang, review, andre erklæringer med sikkerhed og erklæringer uden sikkerhed
 63. 63. 63 | November 2012 | Mastersæt. Power Point63 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Andre erklæringer med sikkerhed – hvad er ændret? Erklæringer om udvidet gennemgang på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter Reviewerklæringer på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter Andre erklæringer med sikkerhed Rækkefølgen i erklæringen Uændret Indholdet af erklæringen Næsten uændret (se dog nedenfor under ”Udtalelse om ledelsesberetningen”) Uændret ”Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” Udgået (ligesom i revisionspåtegningen) IR Udtalelse om ledelsesberetningen Længere (ligesom i revisionspåtegningen) IR ”Forbehold” Overskrifter ændret (ligesom i revisionspåtegningen) Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten Udgået IR ”Supplerende oplysninger” Overskrifter ændret (ligesom i revisionspåtegningen) Overskrifter ændret (ligesom i revisionspåtegningen) Oplysninger om f.eks. ledelsesansvar fortsat IR Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Ikke særskilt afsnit – fortsat ”supplerende oplysninger”, men nu under overskriften ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” Ikke særskilt afsnit
 64. 64. 64 | November 2012 | Mastersæt. Power Point64 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Andre erklæringer med sikkerhed – ikrafttræden  Erklæringer med sikkerhed på ”regnskaber”, f.eks. årsrapporter – Som den nye revisionspåtegning – HR: Regnskabsår, der slutter d. 15.12.16 eller senere – U: Mulighed for førtidsimplementering for erklæringer, der afgives d. 15.12.16 eller senere – Førtidsimplementering frarådes generelt, men det kan for erklæringer om udvidet gennemgang efter omstændighederne være relevant at førtidsimplementere:  Den nye erklæringsbekendtgørelses regler vedr. oplysninger om ledelsesansvar  Andre erklæringer med sikkerhed – Erklæringer, der afgives d. 18.06.16 eller senere
 65. 65. 65 | November 2012 | Mastersæt. Power Point65 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringer uden sikkerhed – hvad er ændret?
 66. 66. 66 | November 2012 | Mastersæt. Power Point66 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Forbehold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) på årsrapporter? (1:2)
 67. 67. 67 | November 2012 | Mastersæt. Power Point67 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Forbehold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) på årsrapporter? (2:2)  Hvad gør jeg så? – Sørger for, at årsregnskabet rettes (hvis der er tale om uenighed med ledelsen), eller at begrænsningen i revisors arbejde fjernes (hvis der er tale om begrænsning i revisors arbejde), hvis dette overholdet er muligt – Fratræder opgaver og undlader at afgive erklæring eller – Afgiver en erklæring med sikkerhed, f.eks. en reviewerklæring, med det eller de nødvendige forbehold  Forbehold i erklæringen på årsrapporten og erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger på det interne årsregnskab og det skattemæssige årsregnskab?
 68. 68. 68 | November 2012 | Mastersæt. Power Point68 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) på årsrapporter?  Ikke krav om supplerende oplysninger  Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet? – Ikke krav, men formentlig ikke noget til hinder herfor – Med eller uden overskrift? Tja …  Supplerende oplysninger vedr. forståelse af opgaven? – Svarende til supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen – Ikke krav, men formentlig ikke noget til hinder herfor – Med eller uden overskrift? Tja …  Supplerende oplysninger vedr. andre forhold? – Herunder supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar? – Ikke krav og formentlig i strid med revisors tavshedspligt  Vi anbefaler, at revisor aldrig giver supplerende oplysninger, herunder særligt supplerende vedr. andre forhold, i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger
 69. 69. Typiske fejl i revisors erklæringer
 70. 70. 70 | November 2012 | Mastersæt. Power Point70 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Typiske fejl i revisors erklæringer (1:2)  Erhvervsstyrelsen har i februar 2014 udsendt en meddelelse om typiske fejl i revisors erklæringer  Formålet med meddelelsen er at medvirke til at hæve den samlede kvalitet i revisors erklæringer – Meddelelsen sætter fokus på de hyppigst konstaterede fejltyper i et forsøg på at forhindre disse fejltyper i at opstå fremadrettet – De medtagne eksempler på fejl er konstateret af Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen som led i den samlede kontrol af kvalitet i revisors arbejde – Meddelelsen har ikke til formål at stille yderligere krav til revisor  Husk – meddelelsen er baseret på den ”gamle” erklæringsbekendtgørelse!
 71. 71. 71 | November 2012 | Mastersæt. Power Point71 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Typiske fejl i revisors erklæringer (2:2) 1. Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL 2. Manglende supplerende oplysninger 3. Fejl i revisors erklæring i relation til going concern – Herunder sammenblanding af going concern og kapitaltab 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold 5. Andre fejltyper
 72. 72. 72 | November 2012 | Mastersæt. Power Point72 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 1. Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Noter, der giver regnskabsbrugerne relevant supplerende målingsinformation, skal altid opfattes som væsentlige, medmindre såvel det indregnede beløb som det i noten oplyste beløb er uvæsentlige – Oplysningskrav, der giver information til kapitalere og andre regnskabsbrugere til et ”kontrolformål”, f.eks. ledelseshonorering, herunder incitamentsprogrammer, revisionshonorar m.v., vil som udgangspunkt altid vil være væsentlige – Hvis oplysningerne ikke er til stede, vil dette være en væsentlig fejl, mens fejl i oplysningerne vil skulle vurderes ud fra en væsentlighedsbetragtning  Manglende noter er som udgangspunkt væsentlige, hvilket medfører forbehold i erklæringen på årsrapporten – … medmindre det konkret (og undtagelsesvist) vurderes, at den manglende note er uvæsentlig
 73. 73. 73 | November 2012 | Mastersæt. Power Point73 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 2. Manglende supplerende oplysninger  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Forhold omkring ulovlige ”kapitalejerlån” har været et tilbagevendende tema igennem en del år – Alligevel viste kvalitetskontrollen for 2012 (og 2013), at der fortsat er revisorer, der ikke giver de krævede supplerende oplysninger i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang), når et ulovligt ”kapitalejerlån” har været til stede i løbet af regnskabsåret – Revisortilsynet har således også i 2012 (og efterfølgende) valgt at indbringe flere revisorer for ikke at give supplerende oplysninger eller for at give upræcise oplysninger om ulovlige ”kapitalejerlån” – Revisortilsynet har endvidere sanktioneret en del revisorer for ikke at tage forbehold for manglende noteoplysninger relateret til lån til ledelsen i henhold til ÅRL § 73  Husk at tilgodehavendet også skal indregnes og måles korrekt – ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”? – Nedskrivning til lavere nettorealisationsværdi?  Utilstrækkelig formulering af supplerende oplysninger – eksempel – ”Uden at vi tager forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskab fortsat bør arbejde målrettet på indfrielse af det forrentede mellemværende”
 74. 74. 74 | November 2012 | Mastersæt. Power Point74 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 3. Fejl i revisors erklæring i relation til going concern (1:2) Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Omtale af usikkerhed i årsregnskabet (note 1) Tilstrækkelig Utilstrækkelig Going concern valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold Forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg (uenighed med ledelsen) Forbehold for fortsat drift Afkræftende konklusion Forbehold for fortsat drift og forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Afkræftende konklusion Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold
 75. 75. 75 | November 2012 | Mastersæt. Power Point75 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Going concern – kan jeg udtrykke en manglende konklusion?  Efter FSR – danske revisorers opfattelse er det som absolut hovedregel ikke muligt for revisor at udtrykke en manglende konklusion vedr. going concern  En manglende konklusion kan således kun komme på tale i helt særlige tilfælde, hvor ledelsen enten tilbageholder relevant information for revisor eller afviser en anmodning om at fremskaffe et bedre grundlag for ledelsens og revisors vurdering af going concern – F.eks. udarbejdelsen af et budget eller andet relevant materiale for vurderingen af going concern  Vi er enige i denne fortolkning
 76. 76. 76 | November 2012 | Mastersæt. Power Point76 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab (1:2)  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Der ofte ses eksempler på sammenblanding af reglerne om henholdsvis supplerende oplysninger vedr. kapitaltab og supplerende oplysninger vedr. going concern – Kapitaltab er ikke altid sammenfaldende med usikkerhed om going concern – Revisor skal derfor – ved afgivelse af sin erklæring – skelne mellem, om der alene er tale om, at ledelsen ikke har opfyldt sine pligter vedr. kapitaltab, eller der også er tale om usikkerhed vedr. going concern – Revisor skal ikke give supplerende oplysninger om kapitaltab, hvis ledelsen har overholdt sine pligter og derfor ikke kan ifalde ansvar – Hvis der som følge af bl.a. kapitaltabssituationer eksisterer going concern-problemer, skal dette adresseres særskilt  ISA 570 – fortsat drift (going concern) – Negativ egenkapital eller manglende overholdelse af kapitalkrav kan være indikationer på væsentlig usikkerhed om fortsat drift (afsnit A2)
 77. 77. 77 | November 2012 | Mastersæt. Power Point77 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab (2:2)  Going concern – Erklæringsmuligheder  Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet – væsentlig usikkerhed om fortsat drift  Forbehold – for regnskabsprincip (going concern) eller oplysninger i årsregnskabet (note 1)  … eller ingen af delene  Se oversigt på tidligere planche – Revision, udvidet gennemgang og review – Hvad med opstilling af finansielle oplysninger (assistance)?  Kapitaltab – Erklæringsmuligheder  Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar som følge af overtrædelse af SL  … eller ingenting – Revision og udvidet gennemgang, men ikke review – Hvad med opstilling af finansielle oplysninger (assistance)?
 78. 78. 78 | November 2012 | Mastersæt. Power Point78 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab – eksempler  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet – Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen og dermed er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Vi har vurderet at selskabet kan fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen”  ”Supplerende oplysninger – Uden at tage forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af anpartskapitalen. Selskabet ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, hvorfor selskabets ledelse har aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje”  ”Supplerende oplysninger – Selskabet har tabt sin egenkapital og opfylder dermed ikke lovgivningens krav til kapitalgrundlag. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen”  ”Supplerende oplysninger – Selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen retableres ved egen indtjening jævnfør ledelsesberetningen. Vi er enige i ledelsens vurdering”
 79. 79. 79 | November 2012 | Mastersæt. Power Point79 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Der er kun fire forskellige måder at modificere konklusionen på, hvis revisor har taget forbehold i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang eller reviewerklæringen) Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen   Begrænsning i omfanget af revisors arbejde  
 80. 80. 80 | November 2012 | Mastersæt. Power Point80 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold – eksempler  ”Forbehold – Vi tager forbehold for værdiansættelsen af selskabets pantebrevsportefølje, som indgår i årsregnskabet med 205.690 tkr. Selskabet har foretaget vurdering af tabsrisiko for pantebrevsporteføljen. Vi har som følge af den aktuelle finansielle situation i samfundet og markedet for pantebrevshandel ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af pantebrevene, herunder den samlede tabsrisiko  Konklusion – Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det anførte forbehold, giver et retvisende billede af …”  ”Forbehold – Selskabets bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer. Vi tager derfor forbehold for regnskabsgrundlaget  Konklusion – Det er vores opfattelse, at regnskabet, med foranstående forbehold, giver et retvisende billede af …”
 81. 81. 81 | November 2012 | Mastersæt. Power Point81 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 5. Andre fejltyper (1:2)  En ikke godkendt revisor underskriver sammen med en godkendt revisor i revisionspåtegningen – Revisionspåtegninger  HR – revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)  U – revisor kan dog under visse betingelser afgive en revisionspåtegning sammen med rigsrevisor (RL § 19, stk. 3)  Revisionsprotokollen skal underskrives af den eller de godkendte revisorer, der underskriver revisionspåtegningen – og ikke andre – Erklæringer om udvidet gennemgang  Som revisionspåtegninger – Andre erklæringer med sikkerhed, herunder reviewerklæringer  Andre erklæringer med sikkerhed kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 4) – Erklæringer uden sikkerhed, herunder erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)  Som andre erklæringer med sikkerhed
 82. 82. 82 | November 2012 | Mastersæt. Power Point82 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen 5. Andre fejltyper (2:2)  F.eks. sammenblanding af erklæringstyper, herunder forkert grad af sikkerhed – Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse  Når en erklæring fremstår som en erklæring med sikkerhed, har regnskabsbrugerne en berettiget forventning om, at revisor har udført arbejde, der understøtter den afgivne erklæring  Hvis revisor fejlagtigt udtrykker en grad af sikkerhed i sin erklæring, kan regnskabsbrugerne få en falsk tillid til indholdet i erklæringsemnet  Det er derfor alvorligt, hvis revisor afgiver en erklæring, der udtrykker en grad af sikkerhed, som ikke er i overensstemmelse med det underliggende arbejde – ISRS 4400 DK – aftalte arbejdshandlinger  Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedr. de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes ingen grad af sikkerhed – I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om, og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde (afsnit 5) – ISRS 4410 – opstilling af finansielle oplysninger (assistance)  Et vigtigt formål med revisors erklæring er at kommunikere klart om arten af opgaven om opstilling af finansielle oplysninger samt revisors rolle og ansvar i forbindelse hermed – Revisors erklæring kan ikke på nogen måde udtrykke en konklusion om de finansielle oplysninger (afsnit 39)
 83. 83. Valg af erklæring Erklæringsstandarderne
 84. 84. 84 | November 2012 | Mastersæt. Power Point84 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA 100-999 ISRE International Standard on Review Engagements ISRE (DK) International standard om review (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRE 2000-2699 (DK) ISAE International Standard on Assurance Engagements ISAE (DK) International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISAE 3000-3699 (DK) ISRS International Standard on Related Services ISRS (DK) International standard om beslægtede opgaver (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRS 4000-4699 (DK)
 85. 85. 85 | November 2012 | Mastersæt. Power Point85 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 701 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 (ISAE 3410) ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedr. kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 86. 86. 86 | November 2012 | Mastersæt. Power Point86 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne Revisions- påtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 Erhvervsstyrelsens erklærings- standard ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 ISA 701 FSR – danske revisorers standard ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISA 710 ISAE 3000 ISA 720 ISAE 3400 DK ISAE 3402 (ISAE 3410) ISAE 3420
 87. 87. 87 | November 2012 | Mastersæt. Power Point87 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb  Ved et regnskab forstås i denne bekendtgørelse: 1. En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL (eller IFRS), samt 2. Et andet tilsvarende regnskab, som ikke er omfattet af nr. 1, og som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (§ 2)  Eksempler fra erklæringsvejledningen Eksempler på regnskaber Eksempler på andre dokumenter Regnskaber, der aflægges efter ÅRL Skatteregnskaber Regnskaber, der aflægges efter IFRS Mellembalancer Regnskaber for ikke erhvervsdrivende fonde Åbningsbalancer (samt overtagelsesbalancer m.v.) Regnskaber for skoler m.v. Fusionsregnskaber (og spaltningsregnskaber) Afsluttende boregnskaber ved konkurs Statusoversigter som grundlag for akkord Projekt- og tilskudsregnskaber
 88. 88. 88 | November 2012 | Mastersæt. Power Point88 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Revisorloven (1:2) Erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Finder revisorloven anvendelse? Ja Ja, delvist Overordnede krav til revisors arbejde God revisorskik Alene professionel kompetence og fornøden omhu Tavshedspligt Ja Ja Lovpligtig forsikring Ja Ja Disciplinæransvar (Revisornævnet) Ja Ja Underretning om økonomiske forbrydelser (SØIK) Ja Ja
 89. 89. 89 | November 2012 | Mastersæt. Power Point89 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Revisorloven (2:2) Erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Offentlighedens tillidsrepræsentant Ja Nej Uafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav) Ekstern kvalitetskontrol Ja Nej En række andre krav til revisor og revisionsvirksomheden Ja Nej
 90. 90. 90 | November 2012 | Mastersæt. Power Point90 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringsstandarderne (1:3) ISA ISRE ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Ydelse Revision Review Under- søgelse Under- søgelse Under- søgelse Opstilling Aftalte arbejds- handlinger Opstilling Selvstændig standard eller ”tillægs- standard” ISA 800 og 805 er (ligesom f.eks. ISA 705 og 706) ”tillægs- standarder” til ISA 700 Selvstæn- dige standarder Selvstændig standard ”Tillægs- standard” til ISAE 3000 ”Tillægsstan dard” til ISAE 3000 ”Tillægs- standard” til ISAE 3000 Selvstændig standard Selvstændig standard Grad af sikkerhed Høj Begrænset Høj eller begrænset Høj og begrænset Høj eller begrænset Høj Ingen Ingen Konklusion Ja, positiv Ja, negativ Ja, positiv eller negativ Ja, positiv og negativ Ja, positiv Ja, positiv Nej Nej Forbehold Ja Ja Ja Ja Ja Ja - -
 91. 91. 91 | November 2012 | Mastersæt. Power Point91 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringsstandarderne (2:3) ISA ISRE ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Kunde- kendskab Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Analytiske handlinger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Opstilling og gennem- læsning Forespørgsler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Nej Efterprøvelse Ja Nej, men efter omstændig- hederne krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelse shandlinger Ja eller nej Ja, men kun for så vidt angår den del af erklæringen, der er med høj grad af sikkerhed Ja eller nej Ja Efter aftale Nej
 92. 92. 92 | November 2012 | Mastersæt. Power Point92 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringsstandarderne (3:3) ISA ISRE ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Aftalebrev eller lignende Ja, evt. tiltrædel- sesprotokol- lat Ja Ja Ja Nej, men der er krav om, at revisor skal opnå service- leveran- dørens accept af, at denne anerkender og forstår sit ansvar Nej, men der er krav om, at revisor skal opnå enighed med den ansvarlige part om, at denne accepterer og forstår sit ansvar Ja Ja Ledelsens regnskabs- erklæring eller lignende Ja, dog ikke ved ISA 810 Ja Ja Ja Ja Ja Nej, med- mindre dette indgår som en specifik arbejds- handling Nej, men der er krav om, at revisor fra ledelsen skal indhente en bekræftelse på, at ledelsen har påtaget sig ansvaret – f.eks. i form af en ledelses- påtegning
 93. 93. Valg af erklæring Beslutningstræer
 94. 94. 94 | November 2012 | Mastersæt. Power Point94 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Beslutningstræ – erklæringsbekendtgørelsen
 95. 95. 95 | November 2012 | Mastersæt. Power Point95 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Beslutningstræ – erklæringsstandarderne
 96. 96. 96 | November 2012 | Mastersæt. Power Point96 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen
 97. 97. Valg af erklæring Diskussionsopgave
 98. 98. 98 | November 2012 | Mastersæt. Power Point98 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklærings- standarderne ISA 700 ISA 800 ISA 805 ISA 810 Udvi- det gen- nem- gang ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Årsregnskab Skattemæssigt årsregnskab Personligt regnskab Åbningsbalance Indberetning af omsætningstal Forretningsgange/ interne kontroller Mellembalance Budget Klientkontoerklæ- ring for advokater Bogføringsbalance
 99. 99. 99 | November 2012 | Mastersæt. Power Point99 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklærings- bekendtgørelsen Revisionspåtegnin- ger på reviderede regnskaber Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Ikke omfattet §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19 – Årsregnskab Skattemæssigt årsregnskab Personligt regnskab Åbningsbalance Indberetning af omsætningstal Forretningsgange/ interne kontroller Mellembalance Budget Klientkontoerklæ- ring for advokater Bogføringsbalance
 100. 100. Fortrykte erklæringer Problemet … og løsningen
 101. 101. 101 | November 2012 | Mastersæt. Power Point101 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Analyse af revisorerklæringer (1:3)
 102. 102. 102 | November 2012 | Mastersæt. Power Point102 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Analyse af revisorerklæringer (2:3)
 103. 103. 103 | November 2012 | Mastersæt. Power Point103 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Analyse af revisorerklæringer (3:3)
 104. 104. 104 | November 2012 | Mastersæt. Power Point104 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – hvad er problemet?  Hvad hvis erklæringen ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne?  Erklæringsbekendtgørelsen skal naturligvis overholdes (hvis der er tale om en erklæring med sikkerhed)  Det samme skal erklæringsstandarderne – dels via RL’s henvisning til god revisorskik, dels via henvisningen til standarderne i revisors erklæringer  Hvad siger erklæringsvejledningen om fortrykte erklæringer? – En revisor kan ikke undlade at følge erklæringsbekendtgørelsens krav til erklæringer, medmindre speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler stiller krav, der går forud for erklæringsbekendtgørelsen – Underskriver revisor en fortrykt blanket fra en offentlig myndighed, hvor revisors arbejde ikke er tilstrækkeligt beskrevet, overtræder revisor derfor i princippet erklæringsbekendtgørelsen, medmindre det er i henhold til særlovgivning – Bekendtgørelsen overtrædes også, hvis revisor undlader at tage de nødvendige forbehold og give de nødvendige supplerende oplysninger (afsnit 2)
 105. 105. 105 | November 2012 | Mastersæt. Power Point105 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 09.03.04 i sag nr. 18/2003  Revisors erklæring  Disciplinærnævnets afgørelseAllerede fordi indklagedes erklæring ikke indeholder en omtale af det udførte arbejde, findes den ikke at opfylde de krav, der i erklæringsbekendtgørelsen stilles til en erklæring … . Indklagede har således ved sin handlemåde handlet i strid med god revisorskik … . Uanset at klagen alene drejer sig om en lille sag beløbsmæssigt, har Disciplinærnævnet ved fastsættelsen af bødestørrelsen lagt vægt på, at sagen angår en erklæring, der ikke opfylder erklæringsbekendtgørelsen. Klageren pålægges derfor … en bøde på 10.000 kr. Under henvisning til den af … Byret den 25. marts 2002 afsagte dom skal jeg herved erklære, at de af A's Forlag foretagne afregninger vedrørende C og B er korrekte og i overensstemmelse med firmaets lageropgørelse.
 106. 106. 106 | November 2012 | Mastersæt. Power Point106 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – typiske ”faresignaler” (1:2) Faresignal Bemærkninger Alt for kort erklæring En erklæring, der overholder både erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne, er som bekendt relativt lang. En alt for kort erklæring kan derfor være et tegn på, at erklæringen ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller - standarderne Forkert overskrift (erklæringer med sikkerhed) En erklæring med sikkerhed skal altid have overskriften ”Den uafhængige revisors erklæring” eller lignende. Det skal således eksplicit fremgå af erklæringen, at den er afgivet af en uafhængig revisor Forkert henvisning til den eller de relevante standarder En erklæring, der henviser til ”den eller de danske standarder om …” i stedet for ”den eller de internationale standarder om …” er forældet og overholder derfor ikke erklæringsbekendtgørelsen og/eller - standarderne En erklæring, der – ud over den eller de relevante standarder – ikke også henviser til ”… og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning” er typisk også forældet og overholder derfor typisk heller ikke erklæringsbekendtgørelsen og/eller -standarderne
 107. 107. 107 | November 2012 | Mastersæt. Power Point107 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – typiske ”faresignaler” (2:2) Faresignal Bemærkninger Forkerte henvisninger til bekendtgørelser m.v. Bekendtgørelserne m.v. kan være ophævet og erstattet af nye. Dette kan kontrolleres på www.retsinformation.dk, hvor det tydeligt fremgår, hvis en bekendtgørelse m.v. er ophævet Manglende eller for kort omtale af ledelsens og revisors ansvar samt det udførte arbejde En erklæring, der overholder både erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne, skal indeholde en relativt lang omtale af ledelsens og især revisors ansvar samt det udførte arbejde ”Farlig” konklusion (erklæringer med sikkerhed) Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan den eventuelle konklusion i en fortrykt erklæring er udformet, og om revisor kan stå inde for denne konklusion, der kan være udformet som en ”garanti” og ikke en konklusion med enten høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed Manglende sammenhæng mellem graden af sikkerhed og konklusionen (erklæringer med sikkerhed) Høj grad af sikkerhed medfører altid en positiv konklusion, ligesom begrænset sikkerhed altid medfører en negativ konklusion Konklusion i erklæringer uden sikkerhed En erklæring uden sikkerhed må aldrig indeholde en konklusion
 108. 108. 108 | November 2012 | Mastersæt. Power Point108 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Retsinformation – brug det …
 109. 109. 109 | November 2012 | Mastersæt. Power Point109 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen … men pas på!
 110. 110. 110 | November 2012 | Mastersæt. Power Point110 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – hvad gælder der?  Alle erklæringer, herunder fortrykte erklæringer, skal som udgangspunkt overholde erklæringsbekendtgørelsen (hvis der er tale om en erklæring med sikkerhed) og den eller de relevante erklæringsstandarder  Fortrykte erklæringer, hvis indhold er reguleret i speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler, skal ikke nødvendigvis overholde erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne, idet sådan særlovgivning går forud for erklæringsbekendtgørelsen og - standarderne  Det er imidlertid vigtigt, at der er tale om enten lovgivning, dvs. en lov eller en bekendtgørelse, eller EU-retlige regler, hvilket typisk vil være en forordning – Det er således ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte erklæringsbekendtgørelsen -standarderne, hvis der f.eks. er tale om et cirkulære, en vejledning eller lignende  Det er også vigtigt, at det er selve indholdet af erklæringen, der er reguleret i særlovgivning – Det er således ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne, hvis det blot er afgivelsen af erklæringen, men ikke selve indholdet heraf, der er reguleret i særlovgivning
 111. 111. 111 | November 2012 | Mastersæt. Power Point111 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – vores anbefalinger (1:2)  Hvis du skal afgive en fortrykt erklæring, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, bør du udarbejde din egen erklæring og indsende denne erklæring til den relevante myndighed – Det kan i den forbindelse anbefales at vedhæfte den fortrykte erklæring uden underskrift, men med henvisning til den særskilte – og underskrevne – erklæring  Hvis den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, skal du vurdere, hvorvidt indholdet af erklæringen er reguleret i speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler – Hvis dette er tilfældet, kan du afgive erklæringen, selv om den ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, idet sådan særlovgivning går forud for erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne – Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvordan konklusionen i erklæringen er formuleret, og om du kan stå inde for denne konklusion, der kan være formuleret som en ”garanti” og ikke en konklusion med enten høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed
 112. 112. 112 | November 2012 | Mastersæt. Power Point112 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – vores anbefalinger (2:2)  Hvis den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, og indholdet af erklæringen ikke er reguleret i særlovgivning, kan du derimod som udgangspunkt ikke afgive erklæringen uden at overtræde erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne og dermed god revisorskik – Hvis du i denne situation alligevel vælger at afgive erklæringen, kan det anbefales at vedhæfte en erklæring uden underskrift, der overholder erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne, og i den fortrykte erklæring henvise til den særskilte erklæring – Du bør i den forbindelse dokumentere i dine arbejdspapirer, at den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte – enten med henvisning til en konkret forespørgsel til den pågældende myndighed eller med henvisning til tidligere lignende sager – Denne fremgangsmåde vil formentlig betyde, at du undgår problemer i forbindelse kvalitetskontrollen eller en eventuel sag for Revisornævnet
 113. 113. Fortrykte erklæringer Beslutningstræ
 114. 114. 114 | November 2012 | Mastersæt. Power Point114 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer - beslutningstræ
 115. 115. 115 | November 2012 | Mastersæt. Power Point115 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen
 116. 116. Fortrykte erklæringer Diskussionsopgaver
 117. 117. 117 | November 2012 | Mastersæt. Power Point117 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Eksempel 1 – ansøgning om dagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende (1:2)
 118. 118. 118 | November 2012 | Mastersæt. Power Point118 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Eksempel 1 – ansøgning om dagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende (2:2)  Erklæringen vedrører ansøgning om dagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende, hvor udbetaling sker på grundlag af revisorattestation af reguleret enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab  Spørgsmål – Overholder den fortrykte erklæring erklæringsbekendtgørelsen og - standarderne? – Kan revisor underskrive den fortrykte erklæring? – Hvis nej – hvilken erklæring kan revisor afgive i stedet?
 119. 119. 119 | November 2012 | Mastersæt. Power Point119 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Eksempel 2 – helligdagsåbent for mindre dagligvarebutikker (1:3)
 120. 120. 120 | November 2012 | Mastersæt. Power Point120 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Eksempel 2 – helligdagsåbent for mindre dagligvarebutikker (2:3)
 121. 121. 121 | November 2012 | Mastersæt. Power Point121 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Eksempel 2 – helligdagsåbent for mindre dagligvarebutikker (3:3)  Erklæringen vedrører mindre dagligvarebutikker, der skal indsendes en revisorerklæring, hvis butikken ønsker at holde åbent på helligdage  Se nærmere om lovgrundlag m.v. på https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Soendagsaabent  Spørgsmål – Overholder den fortrykte erklæring erklæringsbekendtgørelsen og - standarderne? – Kan revisor underskrive den fortrykte erklæring? – Hvis nej – hvilken erklæring kan revisor afgive i stedet?
 122. 122. Erklæringer om hoved- og nøgletal
 123. 123. 123 | November 2012 | Mastersæt. Power Point123 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringer om hoved- og nøgletal (1:2)  Vi har i flere forskellige situationer brug for at afgive erklæringer om hoved- og nøgletal  Erklæringer om hoved- og nøgletal afgives som hovedregel efter ISA 810 om opgaver vedr. afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag – Dette kræver imidlertid efter vores opfattelse, at følgende betingelser er opfyldt:  Det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, skal være reviderede  Samtlige hovedtal og samtlige de tal, som nøgletallene er beregnet på grundlag af, skal fremgå af årsregnskabet eller årsregnskaberne  Hvis en af eller begge disse betingelser ikke er opfyldt, kan erklæringen efter vores opfattelse ikke afgives efter ISA 810 – I denne situation kan erklæringen i stedet afgives efter ISA 805 om særlige overvejelser vedr. revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab – Dette kræver dog, at hovedtallene og de tal, som nøgletallene er beregnet på grundlag af, er reviderede
 124. 124. 124 | November 2012 | Mastersæt. Power Point124 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Erklæringer om hoved- og nøgletal (2:2)  Hvad hvis hoved- og nøgletallene omfatter nettoomsætningen? – I denne situation kan en erklæring efter ISA 810 efter vores opfattelse kun anvendes, hvis nettoomsætningen ikke i det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab (ÅRL § 32) – Hvis nettoomsætningen i årsregnskabet eller årsregnskaberne er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab, kan en erklæring efter ISA 805 anvendes i stedet  Det er i den forbindelse et krav, at nettoomsætningen er revideret, hvilket forudsætningsvis er tilfældet – Hvis nettoomsætningen i det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab, men nettoomsætningen er vist i det eller de interne årsregnskaber, kan en erklæring efter ISAE 3000 anvendes i stedet  En erklæring efter ISA 810 eller ISAE 3000 er (i denne sammenhæng) en ”afskriftserklæring” – En erklæring efter ISA 805 er derimod en erklæring om revision – Både en erklæring efter ISA 805 eller ISA 810 og en erklæring efter ISAE 3000 er (i denne sammenhæng) en erklæring med høj grad af sikkerhed
 125. 125. 125 | November 2012 | Mastersæt. Power Point125 | Ny erklæringsbekendtgørelse m.v. | Jesper Seehausen Et eksempel – erklæring om nettoomsætning, balance og egenkapital Erklæringer på årsrapporter Nettoomsætning vist i årsrapporter? Nettoomsætning vist i interne årsregnskaber? Erklæring om hoved- og nøgletal Revision Ja IR ISA 810 – ”afskriftserklæring” Nej Ja ISA 805 – hvis vi har revideret nettoomsætningen, hvilket vi forudsætningsvis har ISAE 3000 – ”afskriftserklæring” – høj grad af sikkerhed Nej ISA 805 – hvis vi har revideret nettoomsætningen, hvilket vi forudsætningsvis har Udvidet gennemgang Ja IR ISAE 3000 – ”afskriftserklæring” – høj grad af sikkerhedNej Ja Review Nej ISRE 2400 eller ISRS 4410Opstilling af finansielle oplysninger (assistance)
 126. 126. Selskabsretlige erklæringer

×