Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CIECH - Wyniki finansowe za 3Q2016

42 081 vues

Publié le

Prezentacja wyników finansowych za 3Q2016

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

CIECH - Wyniki finansowe za 3Q2016

 1. 1. Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Warszawa, 15 listopada 2016 r.
 2. 2. 2 1-3Q2016 – executive summary Wyniki finansowe za 1-3Q2016 647 mln PLN EBITDA (Z) Sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200 Zakończenie inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych szklistego krzemianu sodu w CIECH Vitrosilicon Podwojenie przychodów z eksportu środków ochrony roślin Wprowadzenie akcji CIECH do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie 25,4% marża EBITDA (Z) +11,5% wzrost EBITDA (Z) EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe: wycenę nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej: 15,1 mln zł; koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych: -4,8 mln zł; zmianę stanu rezerw: 3,3 mln zł; wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych: 2,3 mln zł; pozostałe: -0,6 mln zł. Wzrosty r/r
 3. 3. 1. Najważniejsze wydarzenia w 3Q2016 2. Wyniki finansowe za 1-3Q2016 3. Outlook na kolejne kwartały
 4. 4. 4 Najważniejsze wydarzenia w 3Q2016 Najważniejsze wydarzenia Rozpoczęcie realizacji kontraktu z Solvay na dostawę szklistego krzemianu sodu Rozpoczęcie rozmów dotyczących kontraktacji na 2017 r. Wynegocjowanie długoterminowego kontraktu na dostawę pary technologicznej w Rumunii Ponad 100% wzrost przychodów z eksportu ŚOR r/r
 5. 5. 1. Najważniejsze wydarzenia w 3Q2016 2. Wyniki finansowe za 1-3Q2016 3. Outlook na kolejne kwartały
 6. 6. 6 Kolejny kwartał wysokiej EBITDA (Z) [mln PLN] 1-3Q2016 1-3Q2015 r/r 3Q2016 3Q2015 r/r Przychody 2 547,5 2 458,8 3,6% 853,9 800,7 6,6% Zysk brutto na sprzedaży 771,9 669,5 15,3% 260,9 233,0 12,0% Marża brutto na sprzedaży 30,3% 27,2% 3,1 p.p. 30,6% 29,1% 1,5 p.p. EBIT 498,2 380,4 31,0% 153,8 139,6 10,2% Marża EBIT 19,6% 15,5% 4,1 p.p. 18,0% 17,4% 0,6 p.p. EBITDA 662,1 542,6 22,0% 208,4 191,3 8,9% Marża EBITDA 26,0% 22,1% 3,9 p.p. 24,4% 23,9% 0,5 p.p. EBITDA (Z) 646,9 580,0 11,5% 212,8 199,4 6,7% Marża EBITDA (Z) 25,4% 23,6% 1,8 p.p. 24,9% 24,9% 0,0 p.p. Wynik netto 419,9 258,1 62,7% 155,6 119,3 30,4% Marża netto 16,5% 10,5% 6,0 p.p. 18,2% 14,9% 3,3 p.p. Wyniki finansowe za 1-3Q2016 EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe: wycenę nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej: 15,1 mln zł; koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych: -4,8 mln zł; zmianę stanu rezerw: 3,3 mln zł; wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych: 2,3 mln zł; pozostałe: -0,6 mln zł.
 7. 7. 7 Wyniki vs. konsensus Wyniki finansowe za 1-3Q2016 [mln PLN] Wykonanie 3Q2016 Konsensus Q3 2016 Zakres prognoz na Q3 Przychody 853,9 837,9 801,3 - 909,5 EBIT 153,8 146,6 142,8 - 154,6 Marża EBIT 18,0% 17,5% 16,3% - 18,6% EBITDA 208,4 202,5 198,0 - 210,7 Marża EBITDA 24,4% 24,2% 22,6% - 25,4% EBITDA (Z) 212,8 202,5 198,0 - 210,7 Marża EBITDA (Z) 24,9% 24,2% 22,6% - 25,4% Wynik netto 155,6 112,4 101,7 - 125,3 Marża netto 18,2% 13,5% 11,2% - 15,1% Konsensus PAP z 8 listopada 2016 r. na bazie prognoz z 8 biur maklerskich
 8. 8. 59% 62% 61% 71% 66% 66% 72% 71% 71% 71% 71% 27% 27% 24% 19% 27% 25% 19% 22% 22% 23% 20% 13% 10% 12% 9% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 8 Przychody 2014 Segment organiczny Segment Krzemiany i Szkło Segment transport PozostałeSegment sodowy 845 814 799 786 817 841 801 814 826 Wyniki finansowe za 1-3Q2016 2015 2016 867 854
 9. 9. 9 EBITDA (Z) 77% 82% 86% 101% 82% 84% 93% 92% 89% 91% 94%22% 15% 11% 17% 9% 5% 15% 9% 8% 4% 7% 7% 9% 4% 6% 5% 3% 3% 4% 6% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Segment organiczny Segment Krzemiany i Szkło Segment transport PozostałeSegment sodowy Wyniki finansowe za 1-3Q2016 119 154 143 95 193 188 199 168 206 228 2014 2015 2016 213
 10. 10. 10 Segment sodowy Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Na plus: Wyższe wolumeny sprzedaży sody Utrzymanie atrakcyjnych cen sprzedaży sody pochodzącej z Polski i Niemiec (w związku z sytuacją rynkową i efektywnymi negocjacjami sprzedażowymi) Korzystna sytuacja walutowa – osłabienie się PLN i RON Zmiana struktury przychodów w kierunku produktów bardziej specjalistycznych Wzrost wolumenu sprzedaży soli suchej, utrzymanie cen wolumenu sprzedaży pomimo silnej konkurencji Niższe ceny paliwa piecowego (koks) i nośników energetycznych (węgiel, gaz) r/r Zwiększenie efektywności procesu produkcji sody Korzystna sytuacja rynkowa – zbilansowanie europejskiego rynku sody kalcynowanej z tendencją do wzrostu popytu Na minus: Niższe ilości sprzedaży z Rumunii głównie w efekcie zatrzymania instalacji w sierpniu oraz wzrost ceny pary technologicznej Słaba koniunktura na chińskim rynku sody kalcynowanej skutkująca utrzymaniem się niskich cen oferowanych przez dostawców sody z Chin na zamorskich rynkach, na których działa Grupa CIECH (w pierwszej połowie roku) Udział w przychodach ogółem (główne produkty) Soda kalcynowana ciężka 42,2% Soda kalcynowana lekka 13,0% Sól 5,2% Soda oczyszczona 4,8% Przychody [mln PLN] EBITDA (Z) [mln PLN] 536 590 557 614 574 606 1 667 1 810 2015 2016 158 183 158 208 185 200 501 591 2015 2016 +8,6% +17,8%
 11. 11. 224 185 209 202 154 174 587 561 2015 2016 33 19 18 17 10 9 61 45 2015 2016 11 Segment organiczny Na plus: ŚOR – wyższa sprzedaż w 3Q2016, głównie dzięki sprzedaży glifosatów w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi; wzrost sprzedaży eksportowej Tworzywa – wzrost marży poprzez intensyfikację produkcji wyrobów do zastosowań specjalistycznych; optymalizacja portfela w kierunku produktów wyżej marżowych; rozwój sprzedaży żywic poliestrowych nasyconych Pianki – wzrost wolumenów sprzedaży w wyniku wzrostu popytu ze strony producentów mebli tapicerowanych Na minus: Produkty AGRO – niższa sprzedaż środków ochrony roślin r/r w wyniku spadku rynku krajowego (-5,4% r/r); przesunięcie rozliczenia dopłat unijnych dla rolników; zrealizowana w 4Q2015 sprzedaż przedsezonowa; spadek opłacalności produkcji rolnej Tworzywa – niższe przychody ze sprzedaży żywic poliestrowych nienasyconych (z uwagi na brak dopłat z UE); agresywna konkurencja cenowa ze strony innych producentów europejskich oraz krajowych Pianki – spadek cen bloków PUR Udział w przychodach ogółem (główne produkty) Żywice 9,0% Pianki PUR 6,9% Środki ochrony roślin 5,8% Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Przychody [mln PLN] Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA (Z) [mln PLN] -4,4% -25,6%
 12. 12. 7 6 10 8 11 13 29 27 2015 2016 37 38 50 36 51 63 137 136 2015 2016 12 Segment KiS Na plus: Wyższy wolumen sprzedaży krzemianów sodu pochodzący z nowego pieca do produkcji szkliwa Poprawa wyników na sprzedaży krzemianów sodu z Rumunii w efekcie przeprowadzonej w 2015 r. modernizacji instalacji produkcyjnej Stabilizacja rynku lampionów do zniczy na poziomie 2015 r. Stabilna sprzedaż krzemianów potasu pomimo zastoju w segmencie poszukiwań ropy i gazu Korzystny wpływ osłabienia PLN wobec EUR Na minus: Postój związany z przełączaniem starego pieca do produkcji krzemianu sodu na nowy oraz rozruch instalacji Agresywne działania konkurencji na rynku krzemianów sodu z uwagi na znaczne niewykorzystane zdolności produkcyjne Gotowość konkurencji do dalszych obniżek cen Wzrost konkurencji w obszarze opakowań szklanych i w efekcie obniżenie wolumenu sprzedaży Udział w przychodach ogółem (główne produkty) Pustaki i opakowania szklane 2,6% Szkliwo sodowe 1,6% Szkło wodne sodowe 1,0% Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Przychody [mln PLN] Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA (Z) [mln PLN] -0,8% -5,5%
 13. 13. 29 32 34 31 31 25 93 88 2015 2016 4,1 4,1 4,1 2,8 3,4 4,8 11,5 11,7 2015 2016 13 Segment transportowy Na plus: Wzrost przychodów CIECH Cargo w efekcie zwiększonego wolumenu sprzedaży sody z CSP Na minus: Wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych i niższa sprzedaż usług poza Grupą (przewóz kruszyw) Zmniejszone zakupy miału węglowego przez CIECH Soda Polska Wygaszenie działalności CIECH Transclean na koniec 2Q2016 Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Przychody [mln PLN] Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA (Z) [mln PLN] -5,2% +1,4%
 14. 14. 14 Zadłużenie 1 261 1 479 1 213 1 183 1 361 1 332 3,9 3,5 2,7 2,3 1,8 1,6 2011 2012 2013 2014 2015 3Q2016 Dług netto [mln PLN] Dług netto/EBITDA (Z) [tys. PLN] Na koniec 3Q2016 Na koniec 2015 Wskaźnik stopy zadłużenia 61,3% 65,7% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 44,4% 46,1% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 158,2% 191,5% Zobowiązania finansowe brutto 1 591 529 1 564 247 Zobowiązania finansowe netto 1 332 417 1 361 312 Grupa systematycznie obniża zadłużenie. Na koniec 3Q2016 r. wskaźnik dług netto / EBITDA (Z) wynosił 1,6. Dzięki refinansowaniu zadłużenia w 2016 r. Grupa ma znacznie niższe koszty obsługi długu Metodologia liczonych wskaźników zgodna ze sprawozdaniem finansowym Wyniki finansowe za 1-3Q2016
 15. 15. 15 Cash flow [mln PLN] 1-3Q2016 1-3Q2015 EBITDA 662 543 Kapitał obrotowy -6 -106 Odsetki zapłacone -27 -62 Podatek zapłacony -36 4 Pozostałe -44 -7 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 549 371 CAPEX -381 -322 Pozostałe 43 8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -338 -313 Free cash flow 211 58 Finansowanie dłużne -5 18 Dywidendy -150 0 Pozostałe 0 -40 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -155 -22 Przepływy netto razem 57 36 Środki pieniężne na koniec okresu 259 86 Układ uproszczony Wyniki finansowe za 1-3Q2016 Działalność operacyjna Zmiana kapitału obrotowego: • Zmiana handlowego kapitału obrotowego • Zmiana pozostałych pozycji krótkoterminowych Pozostałe to głównie korekta z tytułu zmiany wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz kawern Działalność inwestycyjna Wyższe wydatki związane z realizowanym programem inwestycyjnym Działalność finansowa Płatności z tyt. umów leasingu finansowego Wypłata dywidendy
 16. 16. 1. Najważniejsze wydarzenia w 3Q2016 2. Wyniki finansowe za 1-3Q2016 3. Outlook na kolejne kwartały
 17. 17. 17 Wyzwania i kierunki rozwoju w s. sodowym Outlook na kolejne kwartały Negocjacje kontraktów na dostawę sody w 2017 r. Sytuacja na rynku surowców energetycznych Wpływ nowych mocy tureckich na europejski rynek sody Dalszy rozwój biznesu solnego w kierunku produktów specjalistycznych Rozwój obszaru sody oczyszczonej do zastosowań specjalistycznych
 18. 18. 18 Intensywne działania rozwojowe w s. organicznym Outlook na kolejne kwartały Rozszerzenie portfolio produktowego pianek ukierunkowanie na produkty wysokomarżowe Rozszerzenie aplikacji naszych obecnych produktów poprzez działania R&D Dalszy wzrost rozpoznawalności marki CIECH i Chwastox w Polsce Program rozwoju produktów 18 nowych produktów w 2018-2021 Wymiana substancji aktywnych z innymi średnimi europejskimi graczami i dalszy rozwój portfolio Kolejne rejestracje substancji aktywnych w UE Ewentualne projekty akwizycyjne
 19. 19. 19 Pozostałe projekty Outlook na kolejne kwartały Kontynuacja budowy instalacji oczyszczania spalin z tlenków azotu i siarki Wzrost innowacyjności dzięki kolejnym inicjatywom w obszarze R&D Dalsza ekspansja na międzynarodowych rynkach w wielu obszarach działalności Wykorzystanie nowych zastosowań krzemianów
 20. 20. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny. CIECH S.A. nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu i nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z zawartymi w nim prognozach, szacunkach i opiniach. CIECH S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które CIECH S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody CIECH S.A. KONTAKT DLA INWESTORÓW: Joanna Siedlaczek Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich +48 669 600 567, joanna.siedlaczek@ciechgroup.com Nowocześnie zarządzana, zdywersyfikowana grupa chemiczna na stabilnej ścieżce wzrostu

×