Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

O Grupie CIECH - prezentacja inwestorska

42 038 vues

Publié le

Omówienie biznesu, sytuacji operacyjnej i strategii Grupy CIECH

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

O Grupie CIECH - prezentacja inwestorska

 1. 1. CIECH – nowoczesna, zdywersyfikowana grupa chemiczna na stabilnej ścieżce wzrostu Prezentacja Grupy CIECH
 2. 2. Grupa Kapitałowa CIECH Kim jesteśmy i co robimy? Grupa Kapitałowa CIECH Kim jesteśmy i co robimy?
 3. 3. 3 Jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku chemicznego 70 lat na światowych rynkach 8 zakładów produkcyjnych ponad 3,7 tys. pracowników w Grupie ponad 10 lat na GPW i znaczącym graczem na rynku europejskim. Grupa CIECH
 4. 4. 4 Wspiera nas stabilny, strategiczny akcjonariusz KI Chemistry OFE Nationale-Nederlanden Inni (w tym TFI, OFE, firmy Asset Management, Rząd Norwegii, inwestorzy indywidualni) 52.699.909 akcji = 52.699.909 głosy Od 9 czerwca 2014 r. większościowym akcjonariuszem CIECH jest KI Chemistry (spółka z grupy Kulczyk Investments) 9% 51% 40% Stan na 16 maja 2016 r. Grupa CIECH KI potwierdza długofalowe zaangażowanie w proces budowania wartości spółki. Ze szczególnym podkreśleniem zamiaru przekształcenia CIECHU w jedną z wiodących firm chemicznych na świecie.
 5. 5. 5 Nasz model biznesowy jest zdywersyfikowany Segment sodowy 2 241 mln PLN przychodów 656 mln PLN EBITDA (Z) Segment krzemiany i szkło 175 mln PLN przychodów 33mln PLN EBITDA (Z) Segment organiczny 770 mln PLN przychodów 85 mln PLN EBITDA (Z) Segment transportowy 123 mln PLN przychodów 13 mln PLN EBITDA (Z) 3 273 mln PLN przychodów 748 mln PLN EBITDA (Z) Dane za 2015 rok EBITDA (Z) – EBITDA znormalizowana; Grupa raportuje także segment Pozostałe, w skład którego wchodzą wyłączenia konsolidacyjne i funkcje korporacyjne Grupa CIECH
 6. 6. Segment 6Segment sodowy Silna pozycja rynkowa i dywersyfikacja wewnątrz segmentu Soda kalcynowana Soda oczyszczona Sól Używana głównie do produkcji szkła oraz detergentów sypkich Używana głównie do produkcji pasz i żywności Używana głównie w przemyśle chemicznym, spożywczym i procesach uzdatniania wody
 7. 7. Segment 7 Dynamiczny rozwój i ekspansja rynkowa Środki ochrony roślin Pianki poliuretanoweŻywice Używane głównie przez rolników (herbicydy, fungicydy, insektycydy) Używane głównie do produkcji mebli tapicerowanych Stosowane głównie do produkcji farb proszkowych, lakierów i w przemyśle budowlanym i transportowym Segment organiczny
 8. 8. Segment 8 Stabilna pozycja i dalszy rozwój Produkty szklane Krzemiany Wykorzystywane na niszowych rynkach: lampiony ozdobne do zniczy, słoje ze szklaną pokrywką oraz słoje typu twist-off do produktów spożywczych Używane do produkcji krzemionki strącanej (stosowanej głównie w przemyśle oponiarskim), detergentów, różnego rodzaju uszczelnień, powłok i pokryć wodoodpornych Segment krzemiany i szkło
 9. 9. Segment 9 Koncentracja na usługach wewnątrz Grupy Logistyka wewnątrz GrupyPrzewozy kolejowePrzeładunki Segment transportowy
 10. 10. 10 Przewaga związana z lokalizacją zakładów CIECH Soda Polska Inowrocław, Janikowo CIECH Vitrosilicon Żary, Iłowa CIECH Romania Ramnicu Valcea CIECH Soda Deutschland Stassfurt CIECH Sarzyna Nowa Sarzyna CIECH Pianki Bydgoszcz Segment sodowy Segment organiczny Segment krzemiany i szkło Posiadamy 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech i Rumunii. Działalność produkcyjna
 11. 11. Nasze działania wyznacza strategia przyjęta w 2014 r.
 12. 12. 12 Maksymalizacja wartości CIECH poprzez rozwój organiczny Strategia Grupy CIECH na lata 2014-2019** 1. Wzrost przychodów w segmencie sodowym 2. Podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin 3. Wzrost EBITDA znormalizowanej 4. Wzrost wartości Spółki ok. 3,8 mld zł średnioroczne przychody ze sprzedaży* ok. 660 mln zł średnioroczna EBITDA znormalizowana* ok. 17% średnioroczna marża EBITDA znormalizowana* <1 wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA w 2019 * 2014 – 2019 **Strategia Grupy Chemicznej CIECH na lata 2014-2019” zatwierdzona 3.11.2014 przez Radę Nadzorczą CIECH Rozwój Grupy CIECH
 13. 13. Poprzednie lata to efektywne działania optymalizacyjne i znaczące inwestycje
 14. 14. 14 Konsekwentnie wypracowujemy wyższe zyski i marże 4 378 3 501 3 244 3 273 2012 2013 2014 2015 423 446 514 748 2012 2013 2014 2015 9,7% 12,7% 15,8% 22,9% 2012 2013 2014 2015 Przychody [mln PLN] EBITDA (Z) [mln PLN] EBITDA (Z) – EBITDA znormalizowana (skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe); dane zaraportowane w sprawozdaniu za dany rok, obejmują także działalność zaniechaną Marża EBITDA (Z) [mln PLN] 282 526 684 838 2012 2013 2014 2015 Wynik na sprzedaży [mln PLN] Sytuacja finansowa
 15. 15. 15 Najważniejsze zrealizowane projekty Rozwój Grupy CIECH Projekt Soda +200 zwiększenie zdolności produkcyjnych sody o dodatkowe 200 tys. ton rocznie Rozbudowa instalacji do produkcji tworzyw zwiększenie mocy produkcyjnych nasyconych żywic poliestrowych o 100% Instalacja MCPA nowoczesna instalacja do wytwarzania substancji aktywnej do produkcji ŚOR Modernizacja instalacji do produkcji soli intensyfikacja produkcji soli suchej Nowy kalcynator w zakładach w Rumunii zwiększenie mocy produkcyjnych
 16. 16. 16 Znaczące obniżenie kosztów finansowych * Oprocentowanie obligacji HY Rating Moody's: Ba3 / perspektywa pozytywna Rating Standard & Poor’s: BB- / perspektywa stabilna Sytuacja finansowa Refinansowanie zadłużenia w 4Q2015 Było 9,5%* dwuwalutowy kredyt w PLN i EUR (do 1.34 mln PLN) oraz kredyt rewolwingowy (do 250 mln PLN) obligacje High Yield 245 mln EUR kredyt odnawialny do kwoty 100 mln PLN inne umowy kredytu Jest <2% Oszczędności rzędu 70 mln PLN rocznie
 17. 17. W I kw. 2016 kontynuacja bardzo dobrych wyników finansowych
 18. 18. 18 Rekordowa EBITDA (Z) za 1Q2016 [mln PLN] 1Q2016 1Q2015 r/r Konsensus 1Q2016 Zakres prognoz na 1Q2016 Przychody 826 817 1,1% 855 815 – 914 Zysk brutto na sprzedaży 244 214 14,0% - - Marża brutto na sprzedaży 29,5% 26,1% 3,4 p.p. - - EBIT 150 117 28,4% 146 138 – 156 Marża EBIT 18,2% 14,3% 3,9 p.p. 17,0% 15,6% - 18,8% EBITDA 204 173 17,6% 204 195 – 212 Marża EBITDA 24,6% 21,2% 3,4 p.p. 23,8% 21,9% - 25,5% EBITDA (Z) 206 193 7,0% 204 195 – 212 Marża EBITDA (Z) 25,0% 23,6% 1,4 p.p. 23,8% 21,9% - 25,5% Wynik netto 102 53 92,1% 105 84 – 118 Marża netto 12,4% 6,5% 5,9 p.p. 12,3% 9,2% - 14,2% EBITDA (Z) – EBITDA znormalizowana (skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe); konsensus PAP z 10 maja br. na bazie prognoz z 11 biur maklerskich Sytuacja finansowa
 19. 19. 59% 62% 61% 71% 66% 66% 72% 71% 71% 27% 27% 24% 19% 27% 25% 19% 22% 22% 13% 10% 12% 9% 5% 6% 6% 5% 5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 19 Stabilne przychody 2014* Segment organiczny Segment Krzemiany i Szkło Segment transport PozostałeSegment sodowy 845 814 799 786 817 841 801 814 826 2015 2016 Sytuacja finansowa * W 2014 roku miała miejsce sprzedaż siarki, której CIECH już nie prowadzi – przychody z tego tytułu wyniosły 166 mln PLN w 2014 r.
 20. 20. 20 Wysoka EBITDA (Z) 77% 82% 86% 101% 82% 84% 93% 92% 89% 22% 15% 11% 17% 9% 5% 15% 9% 7% 7% 9% 4% 6% 5% 3% 3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Segment organiczny Segment Krzemiany i Szkło Segment transport PozostałeSegment sodowy EBITDA (Z) – EBITDA znormalizowana (skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe) * W 2014 roku miała miejsce sprzedaż siarki, której CIECH już nie prowadzi – EBITDA (Z) z tego tytułu wyniosła ok. 6,5 mln PLN w 2014 r. 2014* 2015 2016 119 154 143 95 193 188 199 168 206 Sytuacja finansowa
 21. 21. 21 Efektywne obniżanie wskaźnika zadłużenia 1 261 1 479 1 213 1 182 1 361 1 447 3,9 3,5 2,7 2,3 1,8 1,9 2011 2012 2013 2014 2015 1Q2016 Dług netto Dług netto/EBITDA (Z) [mln PLN] Na koniec 1Q2016 Na koniec 2015 1Q2016/2015 Wskaźnik stopy zadłużenia 64,1% 65,7% -1,6 p.p. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 45,7% 46,1% -0,4 p.p. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 178,8% 191,5% -12,7 p.p. Zobowiązania finansowe brutto (mln PLN) 1 579 1 564 +1,0% Zobowiązania finansowe netto (mln PLN) 1 447 1 361 +6,3% Grupa systematycznie obniża zadłużenie. Na koniec I kw. 2016 r. wskaźnik dług netto / EBITDA (Z) wynosił 1,9. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa dąży do obniżenia wskaźnika do poziomu poniżej 1 w 2019 r. Dzięki refinansowaniu zadłużenia w I kw. 2016 r. Grupa miała znacznie niższe koszty obsługi długu Metodologia liczonych wskaźników zgodna ze sprawozdaniem finansowym Sytuacja finansowa
 22. 22. Efektywna realizacja strategii i wsparcie strategicznego właściciela przełożyło się na wzrost wartości CIECH w ostatnich latach
 23. 23. 23Wzrost wartości Kurs akcji CIECH – długoterminowy trend wzrostowy Wykres poglądowy 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 2Q2014 Nabycie większościowego pakietu akcji CIECH przez KI Chemistry 4Q2014 Przyjęcie strategii na lata 2014-2019 2Q2014 Wcześniejszy wykup obligacji 1Q2016 Zakończenie inwestycji Soda +200 1Q2016 Wprowadzenie marki ZIEMOVIT 3Q2015 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu 4Q2015 Wcześniejszy wykup obligacji HY i refinansowanie zadłużenia 4Q2015 Nowy członek Zarządu 1Q2015 Zakończenie inwestycji intensyfikacji soli suchej 4Q2014 Podpisanie znaczącego kontraktu z Solvay na dostawę krzemianu sodu 1Q2015 Zakończenie I etapu projektu Soda +200 Kurs akcji [PLN]
 24. 24. CIECH ma także dobre perspektywy na przyszłość
 25. 25. 25 Dalsza ekspansja rynkowa w segmencie sodowym Sprzedaż dodatkowych wolumenów sody pochodzących z nowych instalacji produkcyjnych Wzrost jakości wyrobów i koncentracja na produktach bardziej przetworzonych Wzrost udziału soli suchej w przychodach, zmniejszenie ekspozycji na warunki pogodowe (optymalizacja portfela) Wejście na nowe rynki Plany na przyszłość
 26. 26. 26 Dynamiczny rozwój w segmencie organicznym Rozwój portfolio produktowego w obszarze środków ochrony roślin, w tym linia produktowa ZIEMOVIT Wzrost efektywności obszaru AGRO w CIECH Sarzyna Rozszerzenie portfolio produktowego pianek ukierunkowanie na produkty wysokomarżowe Ekspansja zagraniczna koncentracja na najbardziej efektywnych kierunkach Plany na przyszłość
 27. 27. 27 Pozostałe inicjatywy i inwestycje Wzrost innowacyjności dzięki kolejnym inicjatywom w obszarze R&D Modernizacja i rozbudowa pieca do produkcji krzemianu sodu Wyjście z usługami transportowymi poza Grupę Kontynuacja budowy instalacji oczyszczania spalin z tlenków azotu i siarki Plany na przyszłość
 28. 28. Dlaczego CIECH?
 29. 29. Nowoczesna, zdywersyfikowana grupa chemiczna na stabilnej ścieżce wzrostu Innowacyjne podejście do biznesu Dywersyfikacja, także wewnątrzsegmentowa Od 2012 r. konsekwentny wzrost zysków i marż oraz potencjał do dalszego efektywnego rozwoju organicznego we wszystkich segmentach Zaplecze finansowe w postaci silnego dominującego akcjonariusza oraz atrakcyjne koszty długu w wyniku refinansowania zadłużenia Intensywny rozwój segmentu organicznego i zwiększenie jego udziału w przychodach Grupy Rozwój portfolio zgodnie z najnowszymi trendami konsumenckimi Zmodernizowane zakłady
 30. 30. 30Załączniki Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny. CIECH S.A. nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu i nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z zawartymi w nim prognozach, szacunkach i opiniach. CIECH S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które CIECH S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody CIECH S.A. KONTAKT DLA INWESTORÓW: Joanna Siedlaczek Ekspert ds. Relacji Inwestorskich +48 669 600 567 joanna.siedlaczek@ciechgroup.com

×