Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dz prezentacja zad 4

362 vues

Publié le

dgfdbfgfdg

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Dz prezentacja zad 4

  1. 1. Doradca zawodowy – udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.
  2. 2. Cechy profesjonalnego doradcy zawodowego: świadomość własnych potrzeb, motywów, uprzedzeń tak, aby nie wpływały one na jakość pracy, szacunek dla różnic indywidualnych i społecznych, wiara w możliwość jednostkowego rozwoju, szacunek dla autonomii klienta, profesjonalizm (wiedza, odpowiedzialność i świadomość ograniczeń roli doradcy), aktywne zainteresowanie i pozytywne nastawienie do przemian społeczno-ekonomicznych, otwartość na nowe cele oraz chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.
  3. 3. W trakcie konsultacji z doradcą zawodowym dowiesz się: jak efektywnie szukać pracy? jak napisać CV i list motywacyjny? jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? jak założyć własną firmę? jak lepiej komunikować się z innymi? jakie są twoje predyspozycje zawodowe?

×