Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Teleskopy

Teleskopy optyczne

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Teleskopy

 1. 1. 1
 2. 2. W październiku 1608 r. przedstawiciele holenderskich Stanów Generalnych mieli rozpatrzyć dwa wnioski patentowe dotyczące urządzeń pozwalających "widzieć to, co jest daleko, jakby było blisko". Pierwszy złożył Hans Lippershey (1570-1619), niemiecki optyk osiadły w Middleburgu, stolicy Zelandii. Podczas zabawy soczewkami jego dzieci zauważyły, że jeśli jedną przyłoży się do oka, a drugą trzyma w wyprostowanej ręce, wieża miejscowego kościoła się przybliża. Lippershey osadził więc na jednym końcu tulei soczewkę wklęsłą, na drugim - wypukłą i uzyskał obraz kilkakrotnie przybliżony. Za nieoferowanie instrumentu obcym władcom chciał roczną pensję wypłacaną przez 30 lat. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Rozwój i popularność przyrząd ten zawdzięcza Galileuszowi (1564-1642), który latem 1609 roku zbudował własną lunetę, w ciągu kilku miesięcy znacznie ją udoskonalił i rozpoczął obserwacje nieba. Ich wyniki – w tym odkrycie satelitów Jowisza - oraz wnioski wyciągnięte na ich podstawie ogłoszone w 1610 roku w dziele na zawsze zmieniły oblicze astronomii. Luneta była pierwszym przyrządem w dziejach nauki, który pozwolił na obserwację rzeczy nie poddających się bezpośredniemu poznaniu zmysłowemu. Była to prawdziwa rewolucja nie tylko w astronomii, ale również w metodologii prowadzenia badań naukowych. 5
 6. 6. Dzięki niemu powstała nazwa „Teleskop” 6
 7. 7. 7
 8. 8. Pierwszy Teleskop optyczny z 1609~ Teleskop Galileusza 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Kolejny Teleskop optyczny z roku 1666~ Teleskop Newtona 12
 13. 13. Gdy w roku 1666 Newton dokonał swojego odkrycia zależności współczynnika załamania światła zależnie od jego barwy, zrozumiał, że wady teleskopu soczewkowego wynikają w większym stopniu z tego zjawiska niż ze sferycznego kształtu soczewek. Stwierdziwszy, że wada refraktorów leży w samej naturze światła, równocześnie zaś eksperymentalnie dowodząc prawa odbicie (kąt padania światła jest równy kątowi odbicia), skierował swoją uwagę na skonstruowanie teleskopu zwierciadlanego. 13
 14. 14. Pierwszym człowiekiem, który wykonał teleskop zwierciadlany, zwany również reflektorem, był Isaac Newton. 14
 15. 15. Replika Teleskopu Newtona 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Projekt ten został opracowany w 1672 roku, dwa lata po teleskopie Newtona. Teleskop Cassegraina składa się z dwóch zwierciadeł, których osie optyczne leżą na jednej prostej. Stożek światła odbitego od wklęsłego, paraboloidalnego zwierciadła głównego jest skierowany na wypukłe, hiperboliczne zwierciadło wtórne, po czym trafia przez otwór w głównym zwierciadle do ogniska znajdującego się za nim. Laurent Cassegrain 19
 20. 20. 20
 21. 21. Teleskopy dzisiaj 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. Przyrząd optyczny złożony z dwóch elementów optycznych: obiektywu i okularu (teleskop soczewkowy) lub z okularu i zwierciadła (teleskop zwierciadlany), połączonych tubusem. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. Służy do powiększania odległych obrazów. Zarówno teleskop soczewkowy, jak i teleskop zwierciadlany dają obraz rzeczywisty powiększony, odwrócony lub prosty. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. Natalia Bednarek Weronika Czerniak Z Klasy II 30
 31. 31. ~Google grafika, ~http://www2.maius.uj.edu.pl/lunety/lunety2.html ~http://www.teleskopy.pl/historia_teleskopu.html ~ http://tajemnice.estrefa.net/Historia-teleskopu 31
 32. 32. ~https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_optyczny (wikipedia) ~http://www2.maius.uj.edu.pl/lunety/lunety2.html ~http://www.teleskopy.pl/historia_teleskopu.html ~ http://tajemnice.estrefa.net/Historia-teleskopu 32

×