Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Týdenní přehled ATLANTIK FT (28. březen - 1. duben 2011)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Týdenní přehled ATLANTIK FT (28. březen - 1. duben 2011)

 1. 1. TÝDENNÍ PŘEHLED 28. březen - 1. duben 2011 Zavírací Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční Roční hodnota (%) (%) (%) (%) min maxPX 1,257 1.0 3.1 2.7 2.8 1,097 1,315CZK/EUR 24.47 0.1 3.5 2.7 3.6 23.99 26.21CZK/USD 17.19 1.2 12.4 10.1 8.5 17.16 21.81PRIBOR 6M 1.57% 2bb 1bb 1bb -12bb 1.47% 1.70%10letý SD 3.75/20 4.05% 9bb 17bb 15bb -11bb 3.23% 4.35% Pražská burza Zavírací cena Týden (%)AAA Auto 26.0 4.2 mil Kč PX IndexCME 367 1.0 4 000 1 300CEZ 874 1.3ECM 84 0.0Erste 882 0.2 3 000 1 250Fortuna 105 1.0KB 4,351 0.6KITD 212 3.4 2 000 1 200NWR 286 3.6Orco 229 -6.1Pegas 454 1.5 1 000 1 150PMCR 10,460 10.1TEF O2 408 0.2Unipetrol 174 -1.7 0 1 100VIG 992 -1.3 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04 Akcie Dluhopisymil. CZK 9,566 6,196mil. EUR 390.0 252.6Zdroj: Bloomberg BCCP, ATLANTIK FTTITULKY VÝHLED NA TENTO TÝDENPhilip Morris ČR V tomto týdnu očekáváme určité zklidnění a konsolidaci- Mimořádná dividenda, výsledky neutrální po dvou růstových týdnech. Začátkem týdne by ještě- Prezident podepsal zvýšení spotřební daně mohly doznívat pozitivní páteční data z amerického trhuVIG práce. Jinak budou investoři spíše vyčkávat na začátek výsledkové sezóny v zámoří, kterou v pondělí (11. 4.)- Výsledky za rok 2010 bez překvapení tradičně otevře společnost Alcoa. Nadále bude samozřejměAAA Auto také sledovaný vývoj okolo japonské elektrárny Fukušima a- Čistý zisk za 2010 nad očekáváním vývoj nepokojů v arabském světě.ČEZ- Odstavení bloku Dukovan V USA je v tomto týdnu jen minimum událostí. V úterý bude- Uzavření 8 jaderných elektráren v Německu zveřejněn index nákupních manaţeru ve sluţbách, který- Rozhovor s generálním ředitelem by měl potvrdit pokračující růst. V úterý ještě bude- Moţné prolomení limitů na těţbu zveřejněn zápis z březnového zasedání Fedu (FOMC). V Evropě bude nejdůleţitější čtvrteční zasedání ECB,- Schválení pravidel pro poskytování emisních povolenek které by po téměř 3 letech mělo přinést zvýšení sazeb.- Valná hromada se bude konat 1. června Důleţitý bude i nastíněný výhled na vývoj úrokových sazeb.Erste Bank Vedle toho budou oznámeny indexy nákupních manaţerů- Moody’s sníţila rating, výhled zůstal stabilní (úterý) a data z německého průmyslu (středa, čtvrtek).Telefónica O2 V ČR je na programu série měsíčních makrodat – maloobchodní trţby (pondělí), průmysl a obchodní bilance- Valná hromada se koná koncem dubna (středa) a nezaměstnanost (pátek). Ovšem výraznější- Údajné zneuţití dominantního postavení dopad na obchodování nečekáme.CME- Projekce reklamního trhu v ČR pro rok 2011- Nákup distributora filmů BontonfilmECM- Ţádost o předčasné splacení dluhopisůEkonomika- Solidní růst maloobchodní trţeb v únoru
 2. 2. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAZPRÁVY Z TRHUAkciové trhy se v uplynulém týdnu nesly v klidném duchu a pozvolna posilovaly. Výraznějším impulzem se nestala anilepší data z amerického trhu práce zveřejněná v pátek odpoledne. Zásadnější negativní dopad neměly zprávy o potřeběkapitálových injekcí (24 mld. EUR) do irských bank a ani další vyhrocení situace kolem portugalských aktiv, kdyţ výnosdluhopisů vystoupaly na 15letá maxima. Hlavní globální indexy si připsaly týdenní zisky kolem 1-3 %. Praţská burzaměřeno indexem PX v pátek uzavřela na 1 257 bodech a vzrostla o 1,0 % t/t.V úterý nečekaně zveřejnil hospodářské výsledky Philip Morris ČR. Společnost překvapivě rozhodla vyplatit mimořádnoudividendu 1 260 Kč, kdyţ kromě zisku za poslední rok (884 Kč) rozhodla rozpustit i nerozdělené zisky za předchozíobdobí. Akcie společnosti reagovaly velmi pozitivně (10,1 % t/t; 10 460 Kč) a PMČR se tak stal nejrůstovějším titulemna praţské burze. Největší pokles zaznamenaly akcie Orka (-6,2 % t/t; 229 Kč), bez výraznějších fundamentálníchzpráv. Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Index cena (%) (%) roku (%) (%) min max PX (Česká republika) 1,257 1.0 3.1 2.7 2.8 1,097 1,315 ATX (Rakousko) 2,913 0.9 0.2 0.3 9.6 2,217 3,001 WIG 20 (Polsko) 2,877 2.3 4.9 4.4 12.7 2,270 2,877 BUX (Maďarsko) 23,632 2.6 10.1 11.0 -5.1 20,221 25,323 Euro Stoxx50 (Eurozóna) 2,963 1.8 4.9 5.6 -0.5 2,489 3,068 Dow Jones (USA) 12,377 1.3 6.9 7.0 13.3 9,686 12,391 S&P500 (USA) 1,332 1.4 5.9 5.9 13.1 1,023 1,343 Nasdaq (USA) 2,790 1.7 4.8 4.8 16.1 2,092 2,834OZNÁMENÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍPhilip Morris ČRPhilip Morris ČR v úterý zveřejnil nekonsolidované a konsolidované hospodářské výsledky za r. 2010. Společnost oprotiočekávání vyuţila nerozděleného zisku z minulých let a navrhla vyplatit dividendu ve výši 1 260 Kč.PMČR vykázal nekonsolidované trţby ve výši 10,8 mld. Kč (+4,5 % r/r), mírně pod naší projekcí ve výši 10,96 mld. Kč.Důvodem byl zejména větší neţ očekávaný pokles trţeb v ČR (-6 % r/r oproti oč. AFT: -4,4 %), přičemţ negativní vliv měljednak pokles trţního podílu PM ČR z 55,5 % v r. 2009 na 54 % v r. 2010 a jednak celkově niţší objem prodaných cigaretna trhu. Pozitivním příspěvkem byl naopak vývoz na slovenský trh, který vzrostl o 103 % (oč. AFT: 104 %) a ostatnívývoz, který díky vyšším odbytům pro pobočky Philip Morris International v rámci EU vykázal růst o 3 % (oč. AFT: 3,3 %).Provozní zisk EBIT naopak překvapil mírně pozitivně (2,99 mld. Kč oproti oč. AFT: 2,83 mld. Kč; +10,3 % r/r) díky vyššíziskové marţi 27,6 % (v loňském roce 26,2 %, oč. AFT: 25,8 %). Vlivem vyššího provozního zisku i mírně niţší daňovésazby tak vzrostl nekonsolidovaný čistý zisk na 2,43 mld. Kč (+13 % r/r), coţ překonalo naše očekávání (2,29 mld. Kč).Zisk na akcii tak vzrostl na 884 Kč (782 Kč v r. 2009, oč. AFT: 835 Kč).Management navrhne vyplacení dividendy z 98 % zisku roku 2010 (2,39 mld. Kč) a navíc i z celého nerozdělenéhozisku z minulých let (1,072 mld. Kč). Dohromady tak management navrhuje vyplatit 3,46 mld. Kč, coţ je 1 260 Kč naakcii (780 Kč za r. 2009). Dividenda ve výši 1 260 Kč za přispění nerozděleného zisku byla pro trh velkým pozitivnímpřekvapením (oč. AFT: 835 Kč, oč. trhu: 811 Kč). Společnost určila jako rozhodný den pro výplatu dividendy 22. 4. 2011.Valná hromada společnosti se koná 29. 4. 2011.Výsledky společnosti byly celkově zhruba v souladu s očekáváním a návrh na vyplacení dividendy ze zisku minulých letnení faktorem, který by dlouhodobě ovlivňoval ocenění společnosti. Vyplacení zadrţeného zisku naznačuje, ţespolečnost jiţ neplánuje významné kapitálové investice poté, co vloni na podzim uvedla do provozu nový závod.Očekáváme, ţe se akcie PMČR budou do posledního dne s dividendou (19. 4. 2011) obchodovat nad úrovní 10 000 Kč,aby reflektovaly prudký jednorázový nárůst dividendy. Na r. 2011 není plánováno další zvyšování daní na tabákovévýrobky, coţ by mohlo znamenat relativně dobré výsledky za r. 2011 a tím i dlouhodobější zájem investorů.Nekonsol., mil. Kč, IFRS 2010 r/r 2009 Oč. AFT 2010Tržby 10844 4,52% 10375 10957EBIT 2992 10,32% 2712 2830EBIT marže 27,60% +1.4 p.b. 26.20% 25,80%Čistý zisk 2427 13,04% 2147 2292Zisk/akcie (Kč) 884 13,04% 782 835Dividenda*/akcie (Kč) 1260 61,54% 780 835Zdroj: PMČR, AFT; *Návrh dividendy managementem
 3. 3. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAVIGPojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) oznámila své konsolidované hospodářské výsledky za rok 2010. Zisk předzdaněním (508 mil. EUR) je mírně nad úrovní dříve oznámeného předběţného údaje (505 mil. EUR). Ţádná poloţkavýkazu zisků a ztrát nepřinesla výraznější překvapení. Na úrovni čistého zisku je výsledek (380 mil. EUR) mírně pod našíprojekcí (389 mil. EUR) díky vyšší dani a menšinovým podílům.Ohledně dividendy ze zisku roku 2010 společnost potvrdila dříve oznámený návrh 1 euro na akcii, coţ při současné ceněakcií VIG představuje dividendový výnos ve výši 2,4 %. Výše dividendy odpovídá dlouhodobé dividendové politicespolečnosti vyplácet minimálně 30 % ze zisku. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 13. květen. Ani ohledněvýhledu hospodaření pro tento rok nezazněla ţádná nová informace. Management potvrdil, ţe očekává jednocifernýnárůst hrubého předepsaného pojistného a růst zisku před zdaněním o přibliţně 10 %.Celkově výsledky nepřinesly ţádné překvapení. Společnost nadále potvrzuje stabilitu svého hospodaření, a to i navzdoryvelmi nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu minulého roku. v mil. EUR 2010 r/r 2009 odhad AFT Hrubé předepsané pojistné 8 593 7,2% 8 019 8 536 Výnosy z investic 1 116 20,2% 929 1 106 Náklady na pojistná plnění -6 541 11,3% -5 877 -6 559 Provozní náklady -1 760 6,7% -1 649 -1 751 Zisk před zdaněním 508 15,1% 441 505 Čistý zisk 380 11,5% 340 389Zdroj: VIG, AtlantikAAA AutoSpolečnost AAA Auto minulou středu zveřejnila neauditované hosp. výsledky za r. 2010. Společnost meziročně navýšilatrţby o 23 % na 204,8 mil. EUR, zejména díky růstu počtu prodaných automobilů meziročně o 7 % na cca 39 500 vozů.Společnost zaznamenala i zvýšenou ziskovost, která je patrná z růstu hrubé ziskové marţe i EBITDA marţe (na 24,7 %,resp. 6,0 %). To se odrazilo v růstu hrubého zisku o 32 % na 50,6 mil. EUR a provozního zisku před odpisy EBITDA o 65% na 12,2 mil. EUR. Provozní zisk EBIT se téměř zdvojnásobil na 10,1 mil. EUR z 5,3 mil. EUR v r. 2009. Vzhledemk tomu, ţe společnost platila zhruba stejně velkou daň ze zisku i při podstatně vyšším zisku před zdaněním, je růstčistého zisku ještě výraznější. Ten se meziročně téměř zečtyřnásobil z 1,4 mil. EUR na 5,1 mil. EUR.Výsledky AAA Auto potvrzují příznivý vývoj na trhu ojetých automobilů, který byl ze zpráv společnosti i jiných dat z oborupatrný zejména během 2H2010. Výsledky proto hodnotíme pozitivně. Vzhledem k tomu, ţe dobrá čísla o prodejíchpřicházejí i začátkem tohoto roku, očekáváme další zlepšování výkonů firmy i v 1Q2011. Společnost tento rok plánujeotevřít další pobočky v ČR a na Slovensku a rovněţ rozšířit své aktivity do Ruska a Maďarska. IFRS, kons. (mil. EUR) 2010 r/r 2009 Tržby 204,8 23% 166,2 Hrubý zisk 50,6 32% 38,3 Hrubá zisk. marže 24,7% +1,7 p.b. 23,0% EBITDA 12,2 65% 7,4 EBITDA marže 6,0% +1,5 p.b. 4,5% EBIT 10,1 91% 5,3 Čistý zisk 5,1 264% 1,4 Zdroj: AAA Auto
 4. 4. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTÍČEZČEZ odstavil v pátek 4. blok jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem jsou technické problémy. Délka odstávky nenív tuto chvíli známá. Vzhledem k tomu, ţe elektřina z nukleárních zdrojů je pro společnost nejlevnější a ČEZ bude musettento výpadek nahradit elektřinou z jiných draţších zdrojů, je zpráva negativní. Vzhledem k tomu, ţe informace bylazveřejněna v pátek během obchodní seance a nemáme další zprávy o délce odstávky, očekávali bychom spíše omezenýdopad na dnešní obchodování.Německo údajně rozhodlo o uzavření 8 z celkových 17 jaderných elektráren. Cena elektřiny obchodované na energetickéburze v Lipsku vzrostla na 60 EUR/MWh. ČEZ pravděpodobně vyuţívá vyšší ceny k rychlejším prodejům, čímţ by sivylepšil průměrnou dosaţenou cenu elektřiny.ČEZ svolává řádnou valnou hromadu (VH) na 1. června 2011. Agenda VH včetně návrhu dividendy ze zisku roku2010 bude zveřejněna minimálně 30 dní před konáním VH. Zisk společnosti v roce 2010 dosáhl 47,2 mld. Kč. Vzhledemk dividendové politice vyplácet 50-60 % čistého zisku to implikuje dividendu ve výši 43,9 – 52,6 Kč na akcii (53 Kč zezisku 2009). Podle prohlášení minstra financí Kalouska nebude dividenda ČEZu ze zisku roku 2010 významně niţší vesrovnání s dividendou za rok 2009, coţ by znamenalo horní polovinu uvedeného rozpětí. Zprávu povaţujeme zaneutrální.Generální ředitel ČEZu Martin Roman poskytl rozhovor HN, který se týkal současných problémů jaderné energetiky.Pokud v Německu odstaví jaderné zdroje, mohly by je s největší pravděpodobností nahradit jen zdroje uhelné a plynové.Vzhledem k tomu, ţe jaderné elektrárny jsou nejlevnější, povede to k zdraţení elektřiny. Výpadek by mohl být takékompenzován vyšším importem z ČR. Konkrétní plány na plánované zátěţové testy jaderných elektráren v EU ještěnebyly představeny, nicméně obě nukleární elektrárny ČEZu, Temelín a Dukovany, jsou bezpečné a generální ředitelnepochybuje o tom, ţe projdou bezpečnostními testy. ČEZ vyuţívá vyšších cen a akceleruje prodej elektřiny. To bymělo ovlivnit hospodaření od roku 2013.Premiér Nečas připustil prolomení limitů na těţbu uhlí, pokud se těţaři domluví s majiteli pozemků. Toto je jiţněkolikátý signál vládních představitelů, který připouští zrušení limitů.Evropská komise (EK) schválila pravidla pro poskytování emisních povolenek energetickým společnostemzdarma po roce 2013. Připomeňme, ţe Česká republika je mezi deseti východoevropskými zeměmi, které mají výjimku adostanou část povolenek pro třetí alokační období (NAP III. 2013 – 2020) zdarma. Počítá se s postupným sniţovánímkvóty ze 70 % povolenek zdarma v roce 2013 aţ na 0 v roce 2020. Země s výjimkou musí EK do konce září poslat ţádosts popisem, za jakých podmínek energetické společnosti povolenky dostanou. Jedná se pouze o technickou záleţitost.Erste GroupAgentura Moody’s sníţila rating dlouhodobých závazků Erste o jeden stupeň na A1 se stabilním výhledem. Jakodůvod agentura uvedla postupné opouštění státní podpory, včetně plánu na splacení podílového kapitálu. Vzhledemk negativnímu výhledu, který agentura u ratingu Erste doposud měla, není tento krok výrazným překvapením.Telefónica O2Společnost Telefónica O2 oznámila, ţe se její valná hromada bude konat 28. 4. 2011 v Praze, přičemţ rozhodnýmdnem pro účast na valné hromadě je 21. 4. Management společnosti navrhne vyplatit dividendu ve výši 40 Kč na akciis nominální hodnotou 100 Kč. Očekáváme, ţe bude návrh schválen. Při současné ceně akcie 404 Kč je hrubýdividendový výnos 9,9 %. Rozhodný den pro dividendu bude 7. 9. 2011.Společnost Volný, která přes společnost Dial Telecom nabízí internetové sluţby, podala k Úřadu pro ochranuhospodářské soutěţe (ÚOHS) ţalobu na Telefóniku O2 pro údajné nezákonné cenové praktiky. Ţaloba udává, ţeTelefónica měla stlačováním marţí na trhu připojení k internetu přes ADSL zamezit Volnému nabízet klientům připojeník internetu za zajímavé ceny a způsobit tak škody ve výši přes 4 mld. Kč v období let 2004 – 2010. Telefónica O2 sek této ţalobě prozatím nevyjádřila.Jiţ loni v říjnu jsme informovali o jiném řízení, které ve stejné věci inicioval sám ÚOHSa Telefóniku viní ze zneuţívání dominantního postavení na trhu. Zde hrozí Telefónice teoreticky pokuta aţ 10 %z ročních trţeb (cca 6 mld. Kč).Zpráva je pro Telefóniku negativní, přestoţe výsledek šetření je v současnosti obtíţné odhadnout. Šetření ze stranyÚOHS, které se týká stejné věci jako ţaloba od spol. Volný, je nicméně známo jiţ od loňského roku.
 5. 5. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAPMCRPrezident Václav Klaus podepsal zákon o zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky od roku 2012. Nakrabičce (20 cigaret) by se takové zvýšení mělo projevit zhruba dvoukorunovým zvýšením ceny. Potenciální dalšízvyšování daně je plánováno na rok 2014. Dané zprávy nejsou novinkou, protoţe se jedná jen o začlenění směrnice EUdo domácí legislativy. Další zvýšení spotřebních daní na cigarety v roce 2014 ještě není zcela jasné, protoţe budezáleţet na směném kurzu CZK/EUR. Co se nepodařilo prosadit, je zrušení předzásobení, coţ bude nadále znamenatodloţený dopad růstu cen na trhu a manipulace se zásobami. Informace je trhu známa jiţ dlouho, a tudíţ by neměla míttrţní vliv.CMESpolečnost CME zveřejnila výběr odhadů růstu českého reklamního trhu od několika mediálních agentur. Růst trhutelevizní reklamy v ČR v r. 2011 je odhadován agenturou GroupM na 3 %, agenturou ZenithOptimedia pak na 2 - 5 %.V našem modelu počítáme spíše s vyšším růstem okolo 5 % vzhledem k tomu, ţe ve 4Q 2010 jiţ televizní trh vykázal10% meziroční růst. Očekáváme, ţe první polovina roku zaznamená spíše niţší dynamiku, mimo jiné kvůli efektuvládních výdajových restrikcí.Výdaje do reklamy na internetu, ve kterém CME podniká prostřednictvím menšího segmentu New Media, mají podleZenithOptimedia vzrůst o 20 %. V modelu počítáme s pomalejším růstem 12 %, nicméně tento segment je pro CME zatímspíše nevýznamný (podíl na trţbách necelá 2 %). Zprávu hodnotíme neutrálně.Central European Media Enterprises (CME) minulé pondělí oznámila koupi společnosti Bontonfilm, a.s., distributorafilmů působícího v ČR a na Slovensku. CME zaplatí za 100 % Bontonfilmu cca 11 mil. USD. Společnost uvedla, ţeBontonfilm za loňský rok vykázal trţby ve výši 37 mil. USD a provozní zisk před odpisy (OIBDA) 2,6 mil. USD.Domníváme se, ţe nákup Bontonfilmu můţe být pro CME smysluplným krokem ve dvou směrech. Za prvé, CME získáspolečnost pro distribuci vlastní tvorby ze segmentu MediaPro, přičemţ Bontonfilm můţe hrát významnou roli i přidistribuci filmů z dílny největšího vlastníka CME, americké mediální skupiny Time Warner, která před časem navýšilav CME podíl. Za druhé můţe přes Bontonfilm CME získat levněji filmovou tvorbu, kterou potřebuje pro vysílání, jeţ je proni hlavním zdrojem příjmů. Z hlediska ceny (11 mil. USD) je Bontonfilm pro CME dobře ufinancovatelný. Dle našehonázoru můţe akvizice přispět k růstu výkonnosti segmentu MediaPro a částečně i ke sníţení nákladů pro hlavní segmentvysílání. Zprávu proto hodnotíme pozitivně.ECMRealitní společnost ECM informovala v tiskovém prohlášení, ţe jeden z drţitelů dluhopisů Glancus Investments podalţádost o jejich předčasné splacení. Mělo by se jednat o částku v nominální hodnotě 137 mil. Kč. Dodáváme, ţe nárokna předčasné splacení plyne z překročení kovenantů na maximální zadluţení společnosti. Splacení dluhopisů bylopředmětem podzimních jednání, jejichţ výsledek měl být formálně stvrzen na počátku tohoto roku. Ţádost o předčasnésplacení by mohla naznačovat, ţe se k dohodě všichni věřitelé nepřipojili.ECM dále informovala o ţalobě CA IMMO na vynucený prodej projektu City Deco, který má tato společnost v zástavě vedruhém pořadí. ECM organizuje prodej City Deco od prosince 2010 a s CA IMMO je poepsána dohoda o způsobuuspokojení předmětné pohledávky z tohoto prodeje. Zprávy povaţujeme za negativní.
 6. 6. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZATRH V ČÍSLECH Objem trhu (mil. Kč) Změna (%) (mil. EUR) Změna (%) (mil. USD) Změna (%) 9,565.9 19.4 390.0 19.5 551.5 23.8Poznámka: Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční historie Týdenní objem cena (%) (%) rel. (%)* (%) rel. (%)* min max mil. Kč rel. (%) AAA Auto 26.0 4.2 18.8 15.3 80.6 75.7 14 28 16 299 CME 367 1.0 -4.2 -7.1 -35.6 -37.3 311 733 108 -79 CEZ 873.9 1.3 12.5 9.1 -2.9 -5.6 736 950 5,283 62 ECM 84 0.0 -8.7 -11.4 -70.9 -71.7 73 353 2 -56 Erste 882 0.2 -1.3 -4.3 11.0 7.9 642 965 528 -38 Fortuna 105 1.0 0.6 -2.4 n.a. n.a. 84 111 26 -97 KB 4,351 0.6 -0.3 -3.3 10.4 7.4 3,193 4,600 1,997 -1 KITD 212 3.4 -31.2 -33.3 -14.7 -17.1 163 318 18 97 NWR 286 3.6 5.1 2.0 24.6 21.2 200 318 461 -44 Orco 229 -6.1 24.6 20.9 21.2 17.8 110 252 35 70 Pegas 454 1.5 -3.1 -6.0 0.8 -2.0 410 479 22 -42 PMCR 10,460 10.1 4.6 1.5 5.8 2.9 7,820 10,590 275 -89 TEF O2 408 0.2 6.8 3.6 -7.9 -10.4 369 452 714 2 Unipetrol 174 -1.7 -9.8 -12.5 2.4 -0.4 169 229 76 -97 VIG 992 -1.3 -1.2 -4.1 -0.4 -3.1 790 1,067 14 -54Poznámka: *Procentní změna oproti indexu PX.** Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Ceny/Zisk Cena/ Tržby EV/ EBITDA EV/ Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod. 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e cena doporuč. výhled AAA Auto 14.2 n.a. 0.4 n.a. 9.1 n.a. 054 n.a. Nehodnoceno Nehodnoceno Nehodnoceno CME 13.6 -12.2 1.8 1.7 23.0 12.4 3.4 3.2 26 USD (464 Kč) Koupit Pozitivní CEZ 10.0 11.2 2.4 2.3 7.3 7.4 3.2 3.1 940 Kč Koupit Neutrální ECM -1.9 n.a. 3.0 n.a. 5.8 n.a. 3.0 n.a. Nehodnoceno Nehodnoceno Nehodnoceno Fortuna 12.7 12.8 2.8 2.6 8.6 8.4 2.8 2.6 127 Kč Koupit Neutrální KITD n.a. n.a. 1.2 n.a. 0.0 n.a. 1.2 n.a. Nehodnoceno Nehodnoceno Nehodnoceno NWR 14.0 13.5 1.9 1.8 6.7 5.6 1.9 1.8 Revize Revize Revize Orco 12.9 n.a. 8.0 n.a. 73.8 n.a. 8.0 n.a. Nehodnoceno Nehodnoceno Nehodnoceno Pegas 8.0 7.0 1.5 1.2 4.9 4.0 1.5 1.2 488 Kč Koupit Neutrální PMCR 12.8 12.0 2.6 2.3 8.8 8.4 2.6 2.3 Revize Revize Neutrální TEF O2 10.4 15.4 2.4 2.5 5.7 6.0 2.4 2.5 430 Kč Držet Neutrální Unipetrol 30.4 10.7 0.4 0.4 6.1 4.1 0.4 0.4 Revize Revize Revize Poměry Cena/ Zisk Cena/ Účetní hodnota Cílová Dlouhodobá Krátkodobý 2010 2011e 2010 2011e cena doporučení výhled KB 12.4 11.8 2.2 2.1 4 441 Kč Držet Neutrální Erste 13.4 10.1 1.0 0.9 34,0 EUR (825 Kč) Prodat Neutrální VIG 13.0 10.9 1.1 1.1 46,5 EUR (1 130 Kč) Koupit NeutrálníPoznámka: EV = Hodnota společnosti, EBITDA = Hospodářský výsledek před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací
 7. 7. AKCIOVÝ TRH – BRATISLAVSKÁ BURZA Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční Roční Týdenní objem hodnota (%) (%) (%) min max tis EURVUB 95.0 1.6 14.5 20.3 65.0 95.0 15SES Tlmace 14.0 7.7 -5.1 -17.7 13.0 17.5 3OTP 4.00 0.0 -2.4 -20.0 2.01 5.00 0Biotika 18.3 -3.6 1.4 107.8 8.5 23.2 1Slovnaft 55.0 0.0 23.3 -11.3 40.0 62.0 7BHP 11.2 0.4 2.0 6.9 10.3 11.2 745TMR 41.9 0.7 1.9 5.3 39.5 42.0 426SAX Index 245.7 0.7 8.0 2.4 201 246 1,196KOMENTÁŘ TRHUIndex SAX sa začiatkom posledného marcového týţdňa, najmä vďaka rastu cien akcií Slovnaftu a VÚB, vybral smerom na sever.V utorok 29. marca dosiahol hodnotu 245,89 bodu a vytvoril tak svoje nové ročné maximum. V stredu síce jeho hodnota poklesla podúroveň 245 bodov, no v piatok 1. apríla uzatváral na hodnote 245,67 bodu a na týţdňovej báze si polepšil o 0,7%.Pomohli mu k tomu pre zmenu akcie SES Tlmače. Tie si zrejme potrebovali pred cestou do kopca na chvíľu oddýchnuť. Po ôsmychburzových dňoch bez pohybu sa v piatok, hneď po otvorení Burzy, rozbehli a zastavili sa aţ na úrovní 14 EUR. Oproti predchádzajúcejhodnote to znamenalo nárast o 7,7 percenta.Akcie VÚB sa prakticky celý týţdeň obchodovali na úrovni 95 EUR. Vo štvrtok síce atakovali úroveň 96 EUR, ku koncu dňa sa všakvrátili o jedno euro dolu a cena 95 EUR vydrţala aţ do piatka. Oproti minulému týţdňu si tak pripísali 1,6%.Spoločnosť TMR, ktorá poskytuje sluţby v oblasti cestovného ruchu, navrhuje vyplatiť dividendu cca 0,82 EUR na akciu. Valnézhromaţdenia TMR sa uskutoční v sobotu 30. apríla. Akcie TMR v piatok uzatvárali obchodovanie kurzom 41,90 EUR a za týţdeňnarástli o 0,7 percenta. V utorok 29. marca sa uskutočnil priamy obchod s akciami TMR v objeme 20,3 mil. EUR pri avizovanej cene41,15 EUR.Akcie BHP uzatvárali v piatok pri cene 11,22 EUR a oproti koncu predchádzajúceho týţdňa si polepšili zhruba o 0,4 percenta.Kurz Slovnaftu dosiahol v stredu v rámci obchodného dňa 57 EUR, ku koncu dňa však klesol o dve eurá niţšie a na úrovni 55 EURkončil aj v piatok. V medzitýţdňovom porovnaní preto ostáva bez zmeny. Nepohol sa ani kurz akcií OTP Banky Slovensko. Lenţekým minulý týţdeň pri cene 4 EUR ešte svietil dopyt, v záveretohto týţdňa ostala pri tejto cene iba nerealizovaná ponuka. SAX Index 250Pokles kurzu zaznamenala jedine Biotika (-3,6%). Jej akciev stredu 30. marca skĺzli aţ k hodnote 18 EUR, vo štvrtok ale 245svoju stratu kurzom 18,31 EUR jemne korigovali.Objem uzatvorených kurzotvorných obchodov s akciami 240prijatými na kótovaný trh BCPB za uplynulý týţdeň dosiaholtakmer 1,2 milión EUR. Najviac sa obchodovalo s akciami BHP, 235 po nich nasledovali TMR, tretie v poradí skončili akcie VÚB. 230Z akcií mimo kótovaného trhu zaujal nárast akcií Protetika, ktorési kurzom 57,13 EUR pripísali 25,4%. Ide pritom o jej najvyššiucenu za posledných 14 rokov. Akcie Druhej strategickej sa 225vyšplhali na úroveň 11 EUR a na týţdňovej báze zaznamenalinárast 22,2 percenta. 220 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04EUR BHP - Best Hotel Properties 11.24 EUR TMR - Tatry Mountain Resorts 42.0 11.22 41.9 11.20 41.8 11.18 41.7 11.16 41.6 11.14 11.12 41.5 11.10 41.4 11.08 41.3 11.06 41.2 11.04 41.1 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04
 8. 8. EKONOMIKAMaloobchodní trţby – únorMaloobchodní trţby v únoru meziročně vzrostly o 6,5 % a výrazně překonaly očekávání (AFT: +1,5 %; trh: +3,8 %). Posezónním očištění maloobchodní trţby vzrostly o 0,8 % m/m. Stejně jako v lednu masivní nárůst trţeb hlásili prodejci vmotoristickém segmentu (16,0 % r/r; příspěvek k celkovému růstu 4,8 p.b.). Z hlediska úrovně trţby za auta jiţ překonalypředkrizovou úroveň. Ovšem solidní výsledky vykázal i maloobchod (2,4 %), kde rostly především prodejenepotravinářského zboţí (4,1 %). Trţby za potraviny v únoru vzrostly o 1,4 %, prodeje pohonných hmot klesly o téměř 1%. Velkou roli sice hrají prodeje aut, coţ můţe souviset víc s obměnou vozového parku ve firemním sektoru, neţ soţivením spotřeby domácností, na druhou stranu je patrný pozvolný trend oţivení i v ostatních poloţkách(nepotravinářské zboţí) a nadále očekáváme pozvolné oţivení spotřeby domácností díky pozvolnému poklesunezaměstnanosti a jenom minimálnímu růstu mezd. V letošním roce očekáváme růst maloobchodních trţeb kolem 3 %.Tomu odpovídá i očekávaný pozvolný růst sazeb ČNB v letošním roce. První zvýšení sazeb připouštíme jiţ v květnu.Ve zbytku týdne bude zveřejněna série makrodat – průmysl a obchodní bilance (středa) a nezaměstnanost (pátek).Ovšem výraznější dopad na obchodování nečekáme. Poslední Období 2009 2010 2011e hodnotaReálný HDP %, r/r 2.9 4Q/10 -4.0 2.2 1.9Průmyslová výroba %, r/r reál 12.7 12/10 -13.4 10.5 7.5Spotřebitelská inflace %, r/r 1.7 01/11 1.0 1.5 2.2Obchodní bilance mld. CZK 1.0 12/10 151.7 124.5 103.5Běžný účet % HDP -1.0 2009 -1.0 -3.3 -2.1Nezaměstnanost % 9.7 01/11 8.1 9.0 8.1
 9. 9. DEVIZOVÝ TRHCZK/EUR USD Koruna EUR 17.0 23.7Koruna k euru se drţela v úzkém pásmu 24,45-24,60CZK/EUR bez jasného pohyby a podle očekávání procházíjistou stabilizací kolem 24,50 CZK/EUR. Klidnému vývoji 24.0pomohla absence zpráv a obecně klidný vývoj ostatních měnv regionu. 17.4 24.3Nadále očekáváme, ţe koruna se bude pokoušet ostabilizaci kolem 24,5 CZK/EUR. Dlouhodobý výhled zůstávánezměněn a očekáváme posílení koruny do konce roku aţ na 24.623,8. USD EUR 17.8 24.9CZK/USD 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04Koruna k dolaru pozvolně celý týden posilovala.Z pondělní úrovně 17,45 koruna zpevnila aţ na 17,20 CZK/USD. Za tímto pohybem stál čistě vývoj na eurodolarovémtrhu.Volatilnější obchodování bude pravděpodobně dál pokračovat a na začátku týdne s rizikem dalšího oslabení dolaru.Ve středním horizontu (týdny, měsíce) zůstává stále rozhodující vývoj kolem krize eura. V delším horizontu (měsíce)nečekáme zřetelný trend, spíše pokračování výraznější volatility v širokém pásmu 16-20 CZK/USD.USD/EUREuro k dolaru se drţelo bez jasného trendu kolem 1,41 USD/EUR, byť na závěr týdne převáţil tlak na slabší dolar,který nezvrátila ani lepší data z amerického trhu práce. Euro naopak přešlo bez reakce další výprodeje portugalskýchdluhopisů a i nové poţadavky na kapitalizaci irských bank.Euro se můţe krátkodobě stabilizovat kolem úrovně 1,41-1,42 USD/EUR. Impulzem se pravděpodobně stane čtvrtečnízasedání ECB. Kromě zvýšení sazeb bude klíčové i představení dalšího výhledu. Dlouhodobě klíčovým faktorem stálezůstává vývoj dluhové krize.Směnné kurzy Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Forward Forward hodnota (%) (%) roku (%) (%) min max 1 měsíc 6 měsícůCZK/EUR 24.47 0.1 3.5 2.7 3.6 24.0 26.2 24.5 24.4CZK/USD 17.19 1.2 12.4 10.1 8.5 17.2 21.8 17.2 17.2CZK/GBP 27.69 0.8 7.2 5.4 3.1 27.6 31.9 27.7 27.7USD/EUR 1.424 -1.0 -7.9 -6.6 -4.6 1.19 1.42 1.42 1.42
 10. 10. PENĚŢNÍ A DLUHOPISOVÝ TRHPRIBOR Fixing Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční 3měsíční (%) (bb) (bb) roku (bb) (bb) min max FRA2T 0.86 1 3 3 -26 0.81 1.13 n.a.3M 1.23 2 1 1 -20 1.18 1.45 1.426M 1.57 2 1 1 -12 1.47 1.70 1.691 rok 1.84 2 4 4 -11 1.75 1.95 n.a. Výnosová křivka peněţního trhu Výnosová křivka dluhopisového trhu2.00 5.01.75 4.01.50 3.01.25 2.01.00 1.00.75 1/3/2011 1/3/2011 1/4/2011 1/4/20110.50 0.0 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y 0 2 4 6 roky 8 10 12 14Objem dluhopisového trhu (mil. Kč) změna (%) (mil. EUR) změna (%) (mil. USD) změna (%) 6,196.4 -36.9 252.6 -36.8 356.7 -34.3Poznámka: Procentní změna oproti 6-měsíčnímu průměru týdenního objemu.Označení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. Kč) (%) (bb)SD 3.55/12 18-Oct-12 102.76 -10 4,133 1.71 4.5 1.5SD 3.70/13 16-Jun-13 103.08 -12 969 2.24 4.5 2.1SD 3.80/15 11-Apr-15 103.05 -20 2 2.98 4.9 3.7SD 5.00/19 11-Apr-19 107.65 -60 38 3.87 8.2 6.5SD 3.75/20 12-Sep-20 97.65 -65 2 4.05 8.5 7.9
 11. 11. KOMODITY Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční hodnota (%) (%) roku (%) (%) min maxropa - Brent 118.7 2.7 25.8 27.5 41.3 69.6 118.7ropa - WTI 107.9 2.4 18.0 20.1 27.2 68.0 107.9Zlato 1,429 -0.1 1.6 1.7 26.8 1,120 1,437Elektřina 60.0 2.6 16.7 11.9 31.0 45.8 60.0Úhlí 131.5 0.6 10.0 7.9 48.3 88.7 133.0Hliník 2,631 -0.4 9.1 7.2 11.9 1,868 2,648Měď 9,360 -3.4 0.1 -1.4 18.7 6,101 10,160Pšenice 759.5 3.6 -4.9 -3.2 67.0 428 886Kukuřice 736 6.7 18.1 19.5 113.6 325 736Sója 1,394 2.6 1.3 2.0 48.0 931 1,451Komoditní trhy minulý týden zaznamenaly růst díky energiím (2 % t/t) a zemědělským komoditám (2 %) a hlavníindexy přidaly mezi 1- 2 % t/t. Na závěr týdne se ropa USD/bbl Ropa a zlato USD/oz.vrátila k růstovému trendu, za celý týden přidala téměř 3 % 120 1450a uzavřela na 119 dolarech (Brent). U zemědělskýchplodin se staly rozhodujícím faktorem nové odhady sklizně a 116 1425stavu zásob. Cena kukuřice (7 % t/t) vystřelila na 112 1400nejvyšší úrovně od léta 2008 kvůli dalšímu poklesu zásoba tuto situaci nezlepší ani další nárůst osevní plochy v USA. 108 1375Rostly ceny pšenice (4 %) i sóji (3 %). Naopak ostatní 104 1350plodiny korigovaly, nejvíce kakao (-7 % t/t) jako náznakstabilizace v Pobřeţí slonoviny. Technické kovy 100 1325 Ropa - Brentv průměru ztratily 2 %, drahé kovy spíše stagnovaly. Zlato 96 1300 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04 USD/t Měď a kukuřice US cent/bu USD/t Uhlí a elektřina EUR/MW 10250 750 135 64 725 10000 130 61 700 9750 675 125 58 9500 650 120 55 9250 Měď 625 Uhlí 1Y ARA Kukuřice Elektřina - Lipsko 9000 600 115 52 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04 4/03 11/03 18/03 25/03 1/04
 12. 12. ESEJ INVESTORAJuraj Podracký, podracky@jtfg.skPravidlo časuKeď sa trocha pohráte s Googlom nájdete kvantá rôznych traderských pravidiel, odporúčaní a porekadiel. Jedno mi všakmedzi nimi chýba. Zrejme je to tým, ţe pre ostrieľaných tradrov je tak samozrejmé, ţe pomenovanie mu ešte niktonedal. Alebo som len málo hľadal. Kaţdopádne, pre investorov, ktorí sú na trhu ešte len krátko sa určite oplatí mať napamäti, ţe čím dlhšie budú obchodovať, tým čudnejšie veci na trhu uvidia. Nazvime tento fenoném jednoduchopravidlom času. Dnes na trhu pôsobí uţ len málo ľudí, ktorí obchodovali počas krachu burzy v roku 1987. Ale kto z násby si nepamätal „flash crash“ z mája 2010? Vtedy som mal na pár sekúnd pocit úplnej práznoty a myslel som si, ţeceny, ktoré vidím na obrazovke sú uplne z inej planéty. A pritom sa na burze veselo obchodovalo ďalej. Koľko ľudí by sipred pár rokmi tiplo, ţe ropa WTI bude niekedy obchodovať s diskontom 15 USD za barel voči Brentu? V roku 2011 sa tostalo realitou. Alebo rok 1998. Yen sa vvtedy v jeden pekný deň pohol o 10 veľkých figúr. To nie je preklep: Behom párhodín yen voči doláru posilnil o sedem percent potom čo pár hedge fondov muselo do trhu vypľúť svoje masívne pozície.Či nedávny prípad firmy China Mediaexpress (tiker CCME) listovanej na burze NASDAQ. Podľa renomovanej audítorskejfirmy Deloitte Touche Komatsu mala firma na svojich účtoch aţ 170 miliónov dolárov v hotovosti. Akcionári ale nedávnozistili, ţe celá firma je jeden veľký podvod. Na účtoch zrejme nikdy nič nebolo, auditor rezignoval a akcie majú praktickynulovú hodnotu. Zbaviť ste sa ich nemohli, keďţe obchodovanie s nimi bolo pozastavené predtým neţ tieto skutočnostivyšli na povrch. Pokiaľ viem nikto z audítorov nejde sedieť, čo je veľká škoda, lebo za tie peniaze čo berú zle zauditovaťcash na účte je myslím si na automatickú basu plus stredoveké mučidlá.Dať meno pravidlu času je ale oveľa jednoduchšie ako poradiť ako s ním naloţiť v praxi. Skĺznutie do postoja čakajvšetko a neprekvapí ťa nič privádza investorov do zbytočného preceňovania extrémnych situácií a vedie k prílišnej averziik riziku. Jeho ignorovanie z dlhodobého hĺadiska sa určite nevypláca a garantuje katastrofu. Jedinou praktickou radou jestará známa diverzifikácia. Krása pravidla času je, ţe občas prihrá investorom aj pozitívne prekvapenia či rôzne zábavnébizarnosti. Takou je aj firma Odyssey Marine Exploration (ticker OMEX). Predmet činnosti firmy je hladanie stratenýchpokladov z potopených lodí. Firma je na burze kótovaná uţ päťnásť rokov a doteraz objavila uţ viacero vrakov lodí.Zatial však nedokázala pretaviť tento archeologický úspech do ziskov pre akcionárov. Prekáţkou sú právne problémykeď firma vedie viacero súdnych sporov, o tom komu vlastne patrí obsah potopených lodí. Doteraz najväčšímúspechom je lokalizácia a získanie obsahu vraku lode Merchant Royal, ktorá sa potopila so sedemnástimi tonami zlatana palube v roku 1641 v blízkosti Gibraltáru. O nález sa s firmou súdi Španielska vláda ako aj vláda Peru, ktorá tvrdí, ţezlato pochádza z jej baní. Firma sa zo súdnych sporov poučila a jej najnovší projekt – lokáciu britskej lode S.S. Gairsoppapotopenej nacistami uţ robí v spolupráci s britskou vládou. Tridsať ton striebra na jej palube by pre Odyssey Marineznamelo zisk takmer 250 miliónov dolárov pri jej súčasnej trhovej kapitalizácii 200 miliónov dolárov. Firma má zálusk ajna ďalšie vraky plné zlata a striebra a pre jej akcionárov sa moţno konečne blízka na lepšie časy. Jej akcie praktickypredstavujú lotériový lístok bez dátumu splatnosti. Pri troche štastia v archeologickom hľadaní a v súdnych sporoch mápriestor ich cena na mnohonásobný nárast.
 13. 13. KALENDÁŘ Datum Čas Země Indikátor/Společnost Období AFT Trh Předchozí4/4/2011 9:00 ČR Maloobchodní tržby 02/11 1.5% r/r 3.8% r/r 6.8% r/r4/4/2011 9:00 Rumunsko PPI 02/11 - - 10.0% r/r4/4/2011 11:00 Eurozóna PPI 02/11 - 0.8% m/m 1.5% m/m4/4/2011 11:00 Eurozóna PPI 02/11 - 6.7% r/r 6.1% r/r5/4/2011 9:00 Slovensko Maloobchodní tržby 02/11 - - -0.1% r/r5/4/2011 10:00 Eurozóna Index firemní aktivity služeb 03/11f - 56.9 56.95/4/2011 11:00 Eurozóna Maloobchodní tržby 02/11 - 0.6% r/r 0.7% r/r5/4/2011 11:00 Eurozóna Maloobchodní tržby 02/11 - - 0.7% r/r5/4/2011 16:00 USA ISM - podnikatelská důvěra služeb 03/11 - 59.5 59.75/4/2011 - Polsko NBP - úrokové sazby - - 4.00% 3.75%6/4/2011 9:00 ČR Stavební výroba 02/11 - - 8.3% r/r6/4/2011 9:00 ČR Průmyslová výroba 02/11 13.5% r/r 13.9% r/r 16.9% r/r6/4/2011 9:00 ČR Obchodní bilance 02/11 13.5 mld. CZK 15.0 mld. CZK 15.7 mld. CZK6/4/2011 11:00 Eurozóna HDP Q4/10f - 2.0% r/r 2.0% r/r6/4/2011 11:00 Eurozóna HDP Q4/10f - - 2.0% r/r6/4/2011 12:00 Německo Průmyslová zakázky 02/11 - 0.5% m/m 2.9% m/m6/4/2011 - - Monsanto - - USD 1.84 USD 2.407/4/2011 12:00 Německo Průmyslová výroba 02/11 - 0.5% m/m 1.8% m/m7/4/2011 12:00 Německo Průmyslová výroba 02/11 - - 1.8% m/m7/4/2011 13:00 Británie BOE rozhodnutí o úrok. sazbách - - 0.5% 0.5%7/4/2011 13:45 Eurozóna ECB rozhodnutí o úrok. sazbách - - 1.25% 1.00%8/4/2011 9:00 ČR Nezaměstnanost 03/11 9.4% 9.4% 9.6%8/4/2011 9:00 Rumunsko Průmyslová výroba 02/11 - - 10.6% r/r8/4/2011 9:00 Slovensko Průmyslová výroba 02/11 - 14.9% r/r 17.1% r/r8/4/2011 - - Fotex - - - HUF 0.18/4/2011 - - Raiffeisen Bank - - EUR 0.87 -
 14. 14. SLOVNÍČEK POJMŮbazický bod 100 bazických bodů = 1,00 %; nejčastěji se pouţívá u Forex devizový trh; trh směnných kurzu (anglicky: Foreign změn úrokových sazeb; zkratka bps (anglicky basis points) Exchange markets)book value účetní hodnota; hodnota společnosti připadající goodwill účetní termín; vyjadřuje u akvizic rozdíl mezi zaplacenou akcionářům; Book value = Aktiva - Závazky společnosti cenou a účetní hodnotou kupované firmy. Zahrnuje např. dobré jméno podniku, klientskou základnu, značku apod.CAGR průměrná roční míra růstu za určité období (např. CAGR Goodwill se řadí mezi nehmotná aktiva. 2001-2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate) NI čistý zisk; zisk společnosti připadající akcionářůmCAPEX investiční výdaje obvykle na pořízení dlouhodobého majetku společnosti, kteý vznikne po odečtení všech nákladů včetně (stoje, nemovitosti) (anglicky: CAPital EXpenditures) daní (anglicky: Net Income)CEE střední a východní Evropa (anglicky: Central and Eastern m/m meziměsíční změna (anglicky: month on month; m-o-m) Europe) P/BV poměr ceny akcie k účetní hodnotě na jednu akcii. Jde oCIS Společenství nezávislých států, 9 z 15 států bývalého Sovětského poměrový ukazatel, který slouţí k porovnání ohodnocení svazu (anglicky: Commonwealth of Independent States) jednotlivých společností, především v bankovnictví a finančním sektoru. (anglicky: Price / Book Value per sharedividendový výnos výnos akcie, který akcionář obdrţí ve formě Ratio) dividend; vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně akcie P/E vyjadřuje poměr trţní ceny akcie k dosaţenému čistému zisku na akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouţí k porovnáníEBITDA hrubý provozní zisk; zisk před odečtením úroků, daní a ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E odpisů (anglicky Earnings Before Interests, Taxes, vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo Depreciation and Amortization); očekávanému) draţší a naopak. (anglicky: Price / Earnings Indikátor provozní výkonnost společnosti a přibliţný odhad Ratio) cash flow. Některé společnosti pouţijí termín OIBITDA (Operating Income Before Interest Tax, Depreciation and rafinérská marţe rozdíl mezi cenou hrubé ropy a cenou rafinérské Amortization). produkce (benzín, nafta, oleje); obvykle se vyjadřuje v USD/tEBITDA marţe poměr hrubého provozního zisku vůči trţbám q/q mezikvartální změna (anglicky: quarter on quarter; q-o-q) (=EBITDA/trţby); určuje míru ziskovosti na jednotku trţeb; vyjadřuje se v procentech. Podobně i EBIT marţe. SWAP finanční derivát zaloţený na principu výměny dvou aktivEBIT provozní zisk; zisk před odečtením úrokových nákladů a včetně jejích výnosů a nákladů po stanovenou dobu daní (anglicky Earnings Before Interests and Taxes) y/y meziroční změna (anglicky: year on year; y-o-y)EPS zisk na akcii; podíl zisku (ztráty) na jednu akci (anglicky: Earnings Per Share)EV hodnota podniku; trţní kapitalizace společnosti zvýšena o čistý dluh společnosti (dluh bez likvidních finančních prostředků). (anglicky: Enterprise Value).
 15. 15. KONTAKTYJ&T ATLANTIK Obchodování Obchodování s cennými papíry Jméno Kontakt Jméno Kontakt Michal Semotán +420 221 710 130 David Nový +420 221 710 628 Obchodování a prodej semotan@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí david.novy@atlantik.cz Michal Znojil +420 221 710 131 Barbora Stieberová +420 221 710 648 Obchodování a prodej znojil@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí barbora.stieberova@atlantik.cz Michal Štubňa +421 259 418 173 Tereza Jalůvková +420 221 710 606 Obchodování – Slovensko stubna@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí tereza.jaluvkova@atlantik.cz Tomáš Brychta +420 221 710 238 Marek Kijevský +420 221 710 669 Peněžní a devizový trh brychta@jtbank.cz Obchodování – zahraničí marek.kijevsky@atlantik.cz Petr Vodička +420 221 710 155 Miroslav Nejezchleba +420 221 710 633 Dluhopisový a peněžní trh vodicka@jtbank.cz Obchodování – zahraničí (USA) miroslav.nejezchleba@atlantik.cz Správa klientských portfolií Prodej a klientské sluţby Jméno Kontakt Jméno Kontakt Roman Hajda +420 221 710 224 Dalibor Hampejs +420 545 423 448 Vedoucí pro investice hajda@jtbank.cz podílové fondy dalibor.hampejs@atlantik.cz Petr Holinský +420 221 710 429 Milerská Zuzana +420 800 484 484 Portfolio manažer holinsky@jtbank.cz Klientské služby atlantik@atlantik.cz Portfolio Management Oddělení analýz Jméno Kontakt Jméno Kontakt Martin Kujal +420 221 710 698 Milan Vaníček +420 221 710 607 Vedoucí pro investice; dluhopisy martin.kujal@atlantik.cz Strategie, farma, telekom milan.vanicek@atlantik.cz Marek Janečka +420 221 710 699 Milan Lávička +420 221 710 614 Portfolio manažer; akcie marek.janecka@atlantik.cz Banky, finanční sektor milan.lavicka@atlantik.cz Miroslav Paděra +420 221 710 623 Bohumil Trampota +420 221 710 657 Portfolio manažer; DPM miroslav.padera @atlantik.cz Energetika, chemie bohumil.trampota@atlantik.cz Pavel Ryska +420 221 710 658 Nemovitosti, media pavel.ryska@atlantik.cz Petr Sklenář +420 221 710 619 Makroekonomika, komodity petr.sklenar@atlantik.cz ATLANTIK finanční trhy, a.s. Praha: Brno: Pobřeţní 14 Veselá 24 186 00 Praha 8 602 00 Brno Tel.: +420 221 710 666 Tel.: +420 545 423 411 Fax: +420 221 710 626 Tel: 800 484 484 atlantik@atlantik.cz www.atlantik.cz Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK J&T BANKA Česká republika Slovenská republika J&T Banka, a. s. J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Pobřeţní 14 Lamačská cesta 3 186 00 Praha 8 841 04 Bratislava Tel.: +420.221.710.111 Tel.: +421.259.418.111 www.jtbank.cz www.jt-bank.sk
 16. 16. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK FT“) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněnýposkytovat investiční sluţby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. J & T BANKA, a.s. (dále jen „Banka“) je licencovanábanka a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněná poskytovat investiční sluţby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu. ATLANTIK FT a Banka v souladu s právními předpisy, svými vnitřními předpisy a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičníchdoporučení připravují a rozšiřují investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT a Banky podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03Praha 1 – http://www.cnb.cz/.ATLANTIK FT a Banka v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemţ vtomto dokumentu jsou zmíněny některé důleţité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené.ATLANTIK FT a Banka uveřejňují investiční doporučení vytvořená zaměstnanci ATLANTIK FT a/nebo Banky (dále je „Analytici“). Analytici vytvářejícíinvestiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu.Stupně investičního doporučeníATLANTIK FT a Banka pouţívají následující stupně investičních doporučení: Koupit/BUY – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je větší, neţ minimální teoretický poţadovaný výnos pro danou akcii. Tento poţadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficintu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro kaţdou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh). Drţet/HOLD – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je menší, neţ minimální teoretický poţadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší neţ výnos bezrizikového aktiva. Prodat/SELL – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je menší neţ výnos bezrizikového aktiva.Metody oceňováníATLANTIK FT a Banka při oceňování společností a investičních projektů pouţívají v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM).Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí kaţdého ocenění, ale slouţí spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchtodůvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturuúčetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marţí. Pokud se fundamentální ocenění a intervalhodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacíhomodelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. „nekonečné fázi“, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadnírozdílnosti obou oceňovacích metod.Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům:Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosaţených výsledcích a celkovéhozisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučeníkonkrétního stupně a směru. ATLANTIK FT a Banka v rámci dodrţování pravidel obezřetného poskytování investičních sluţeb a organizace vnitřníhoprovozu společnosti uplatňují postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahuk investičním nástrojům obsaţeným v investičních doporučeních šířených ATLANTIKem FT a Bankou.Další upozorněníATLANTIK FT, Banka a s nimi propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucíchzaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohouje v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať jiţ jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právnímpostavení, na veřejném trhu či jinde.Makléři a ostatní zaměstnanci ATLANTIK FT a Banky a/nebo s nimi propojenými osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu neboobchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráţí názory, jeţ jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičníchdoporučeních.Investoři by měli investiční doporučení povaţovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučenívydávané ATLANTIK FT a Bankou a/nebo s nimi propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládáníkonfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními.Přehled změn stupně investičního nástroje, na který ATLANTIK FT a Banka vydaly investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12měsíců je uveřejněn způsobem umoţňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.atlantik.cz/ a/nebo http://www.jtbank.cz.Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho ţádosti.Samotná investiční rozhodnutí jsou vţdy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost.Přestoţe investiční doporučení ATLANTIK FT a Banky jsou Analytiky připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůţeATLANTIK FT a/nebo Banka přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se kATLANTIK FT a Bance.Investiční doporučení sdělují názor Analytiků ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulostinejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v ţádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičníchnástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro kaţdého investora. Názory adoporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají slouţitinvestorům, u nichţ se očekává, ţe budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičníchdoporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náleţitéhozváţení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se můţeměnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, neţ byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivévýsledky do budoucna.2011 © ATLANTIK finanční trhy, a.s., J & T BANKA, a.s.

×