Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentatie sporthal Schaarweide

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Presentatie sponsoren
Presentatie sponsoren
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (19)

Publicité

Presentatie sporthal Schaarweide

 1. 1. Sporthal / samenwerking Schaarweide 1
 2. 2. 2
 3. 3. Sporthal, wat vooraf ging 2003-2005 pogingen om sporthal te realiseren halen het niet 2007- najaar opdracht gemeenteraad aan college: haalbaarheidsonderzoek sporthal Schaarweide 2008-11 Haalbaarheidsonderzoek Semad Advies 2008-12 Aanvullende gegevens projectgroep Sporthal Opdracht Raad: – Toon het brede draagvlak binnen de kernen aan – Breng de effecten voor de locaties “De Mijlpaal” en “De Zandloper” in beeld – Bevestig de prijsopbouw en kijk naar mogelijkheden voor bezuinigingen – Toon samenwerking tussen verenigingen aan en borging gezamenlijk belang 2009-4 afgevaardigden raad geïnformeerd
 4. 4. Mijlpaal - Zandloper – Sporthal
 5. 5. Mijlpaal - Zandloper – Sporthal Samenwerkingsconvenant t.b.v.: “Samenwerking & Stimulering van elkaars succes” Onderwerpen: – Periodiek overleg Afstemming jaarkalenders Afstemming verzoeken nieuwe activiteiten Mogelijkheden voor samenwerking – Randvoorwaarden Ruimte voor sport op 3 locaties Geen verplaatsing van andere activiteiten Wel ruimte voor nieuwe activiteiten
 6. 6. Sporthal, wat vooraf ging 2010-3 Gemeenteraadsverkiezingen – Coalitieprogramma (CDA, VVD, Kernachtig Wijchen) 25 maart 2010: Wij vinden dat (sport)verenigingen moeten beschikken over de faciliteiten die nodig zijn om hun leden goed te bedienen. Hoewel de verenigingen daar zelf primair verantwoordelijk voor zijn, ondersteunen wij hen vooral in de voorwaardenscheppende sfeer. We zijn voornemens om vóór 1 januari 2011 een integraal huisvestingsplan sportaccommodaties vast te stellen, waaraan ook een exploitatieplan gekoppeld wordt. De bouw, ic. de gemeentelijke financiële bijdrage en de planologische medewerking, van de al jaren gewenste sporthal Schaarweide in Bergharen krijgt in dit plan een prominente plaats. We gaan ervan uit dat de initiatiefnemers, vóór 1 januari 2013 met de bouw van Schaarweide kunnen starten. 2010-7 1e kennismaking Wethouder Engels en werkgroep sporthal 2010-11 begroting gemeenteraad: € 2.000.000,- voor sporthal 2010-12 1e overleg werkgroep met gemeente
 7. 7. Sporthal, stand van zaken 2011-1 startnotitie gemeente, aanzet aanpak 2011-2 uitgangspunten geformuleerd 2011-3 met aannemer Vaessen en gemeente uitgangspunten besproken 2011-4 Vaessen 1e ontwerp gepresenteerd 2011-6 nog geen definitief akkoord over uitgangspunten Aandachtspunten: – Voor wie kosten groot onderhoud – Inrichting kantine – Renovatie velden Harava
 8. 8. Sporthal, stand van zaken 2011-7 bijpraten besturen 4 verenigingen 2011-9 politieke “onrust” 2011-11-03 Akkoord raad sporthal in de begroting. 2011-11-24 commissievergadering voorwaarden, inspraak 2011-12-08 Akkoord raad voorwaarden. We kunnen aan de slag !! 8
 9. 9. Resultaat gemeenteraad: Investeringssubsidie van € 2 Miljoen beschikbaar t.b.v. sporthal (en geen cent meer !!) Invulling voorwaarden: – Stichting wordt opdrachtgever/bouwheer – Gemeente stelt grond “om-niet” beschikbaar – Jaarlijkse subsidie van max. € 35.000,- t.b.v. onderhoud, ozb, verzekering enz. – Vooraf akkoord fiscus t.b.v. BTW voordeel – Vooraf structureel sluitende meerjarenbegroting 9
 10. 10. Sporthal / samenwerking Schaarweide stand van zaken – Werkgroep Schaarweide al een tijdje bezig (start november 2008) Samenwerking UHC-Fortuna verder uitbouwen met Harava Hurry-up aangehaakt door mogelijke komst sporthal Ondersteuning GSF Intentieovereenkomst getekend dec. 2010 10
 11. 11. Sporthal / samenwerking Schaarweide stand van zaken – Visie werkgroep: “De komst van de sporthal op Schaarweide is voor de 4 verenigingen aanleiding om samen te werken om de organisatie van, zowel het binnen, als het buiten sportgebeuren op Schaarweide zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren”. – Met als doel: “het bieden van een breed scala aan mogelijkheden voor het beoefenen van sport: van recreatief tot de mogelijkheid van prestatieve sportbeoefening. Waarbij het sportpark tevens tot doel heeft het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden, het versterken en in stand houden van sociale netwerken binnen de kerkdorpen.” 11
 12. 12. Samenwerkende Verengingen Fortuna ’74 LTV Harava Hurry UP UHC Vanuit deze samenwerking werken we aan: – Een “familiesportpark” in de 2e kern van Wijchen Met een zo optimaal mogelijk sportaanbod voor de kernen Bergharen, Hernen/Leur Waar binnen en buiten sporten mogelijk is Waar samenwerking de basis voor succes is Waar ruimte is voor vernieuwing en verbreding 12
 13. 13. Sporthal uitwerking: – Druk met uitwerking bouwplannen – Overleg met gemeente over invulling voorwaarden enz. – aannemer Vaessen, (een aannemer, zeker nog niet de aannemer) – toets plan/begroting door bouwkundig bureau van Kessel en Janssen – Bouw zoveel als mogelijk door bedrijven uit sponsor bestand verenigingen. 13
 14. 14. Sporthal, stand van zaken, 14
 15. 15. Tennisvelden huidige situatie 15
 16. 16. Aanpassing Tennisvelden – Tennisvelden moeten worden aangepast Opschuiven t.b.v. komst sporthal Onderdeel project sporthal Vernieuwen (en draaien) banen Bijdrage door Harava 16
 17. 17. Tennisvelden nieuwe situering 17
 18. 18. Samenwerking uitwerking Kantine Naar één kantine toe, in verbinding met: –Tennisvelden –Voetbal c.q. korfbalvelden –Sporthal Alle sporters komen centraal bijeen Kijken naar elkaars sport Successen delen Sociale ontmoetingsruimte 18
 19. 19. Samenwerking uitwerking Kantine 19
 20. 20. Blik naar de toekomst 20
 21. 21. Blik naar de toekomst 21
 22. 22. Blik naar de toekomst 22
 23. 23. Stichting Schaarweide – Opzet één Stichting – Voor bouw sporthal en aansluiting op bestaande gebouwen i.v.m. BTW voordeel – Verplaatsing velden Harava ook via de stichting, projectfinanciering Harava – Afspraken inbreng verenigingen d.m.v. overeenkomsten per vereniging 23
 24. 24. Stichting Schaarweide Doel: het gelegenheid geven tot de beoefening van de binnen- en buitensport in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van UHC, Harava, Fortuna en Hurry Up, en andere (sport)verenigingen middels het ter beschikking stellen van gefacilieerde sportaccommodaties, alsmede het organiseren van evenementen en het verhuren van deze accommodaties; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 24
 25. 25. Stichting Schaarweide De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verwerven en houden van (economische) eigendomsrechten, erfpachten/of opstalrechten met betrekking tot gronden en gebouwen; het verwerven van benodigde materialen om de voetbal-, tennis-, korfbal-, en volleybalsport te kunnen beoefenen; het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een (sport)accommodatie inclusief gronden, gebouwen en materialen aan UHC, Harava, Fortuna en Hurry Up en andere (sport)verenigingen en/of andere (rechts)personen; het verrichten casu quo voor haar rekening nemen van alle aanvullende prestaties teneinde vermeld doel te realiseren zoals het verrichten van dagelijks onderhoud, het houden van toezicht, het beheer van de velden/accommodaties en het aanbieden van aanvullende faciliteiten, zoals douches, kleedruimten en horecagelegenheid. 25
 26. 26. Stichting structuur Stichting Schaarweide Financieel & Planning Communicatie Sportpark Verzekeringen Vrijwilligers & Activiteiten/ Kantine Onderhoud & beleid PR Gemeente Sporthal en Overheid 26
 27. 27. Stichting structuur Kantine UHC Harava + kantine kantine Com. Com. = Kantinecommissie Kantine Stichting Schaarweide 27
 28. 28. Stichting structuur Opzet onderhoud Onderhoudsgroep Stichting Onderhoud Schaarweide UHC Harava Nieuwe onderhouds Onderhouds onderhouds groep groep Groep? 28
 29. 29. Verenigings verantwoordelijkheden Jeugd Technische Lidmaatschap commissie Vereniging Clubblad Financieel Club Sponsoring Activiteiten 29
 30. 30. Stichting Schaarweide – Wie? Vincent Veltmaat Luc Peters Gertie Coppes Fortuna ’74 Vincent van Dorland Hurry-up Bas van Duifhuizen UHC Jan Engbers Harava 30
 31. 31. Sporthal / samenwerking gebruikersovereenkomst per vereniging Afspraken over: Thuisbasis Voorkeursrecht Inbreng vrijwilligers Bijdragen aan de stichting Gebruikerslasten accommodatie – Velden – Zaal Onderhoud Kantine, omzet percentages – munten – Clubfeesten Inkoop materiaal Kortingsregeling Afvaardiging in Stichting 31
 32. 32. Stichting Schaarweide planning: – Inwoners/ledenavond 19-3-2012 – Oprichting stichting maart 2012 – Bouwvergunning bij gemeente voorjaar 2012 – Tennisvelden aanpassing zomer 2012 – Kantine aanpassing zomer 2012 – Start bouw sporthal december 2012 – Sporthal gereed 1 augustus 2013 32

×