виступ стрибайло і. і.

J
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122
                 Виступ підготувала
                    вчителів
                  фізичної культури
                Стрибайло Інна Іванівна
За даними МОЗ України, рівень захворюваності дітей усіх
вікових груп за останні п’ятнадцять років значно зріс.
Особливо ж погіршення стану здоров’я
спостерігається серед дітей шкільного віку.
Як вказують наукові дослідження, за роки навчання в школі
кількість хронічно хворих дітей збільшується в
2,5 раза.


 Кожен 7
школяр -хворий
Наше здоров'я залежить від таких основних
         чинників:
• Спадковості - на 20 %,
• Рівня медицини - на 10 %,
• Екології - на 20 %,
• Способу життя - на 50 %.
виступ стрибайло і. і.
“Музична аптека”
Знімають стреси та здійснюють
терапевтичний вплив: Балада групи «Іглз» - «Готель Каліфорнія»
                  Хоральна прелюдія фа мінор Баха («Соляріс»)
                             Арія Доніцетті «Слізна»
                   Арія «Таміно» з «Чарівної флейти» Моцарта.
Тонізують та підвищують
рівень працездатності:      Музика Брайяна Адамса
                 Музика Тіни Тернер
                 Музика з балад Бон Джові
                 Музичні композиції Рікардо Фольї
                 Гітарні композиції
Допоможуть розслабитися:
                Музика Моцарта
                Музика Альбіоні
                 Естрадні обробки «Місячної  сонати»
                 «До Елізи» Бетховен
Довго підтримувати рівень працездатності та самоконтролю
допоможе: Музика в стилі лаунж (медитативна музика)·Етнічна музика у
сучасній обробці
Особливо посилює активність мозку:
               «Соната для двох фортепіано» Моцарта
Основними складовими здорового способу життя є:
  • Фізкультура
  • Здорове харчування
  • Правильний режим навчання та відпочинку
  • Загартовування

 Збереження фізичного і психічного
 здоров’я підростаючого покоління є
 одним із найважливіших завдань нашого
 суспільства, і вирішення його лягає
 насамперед на працівників галузей
 охорони здоров’я та освіти.
1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх
     навчальних закладах проводиться в установленому
           законодавством порядку.

2. Медичний    працівник навчального закладу на підставі довідки про
стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл
всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).
3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до
навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.
4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та
спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної
культури, класних керівників.
5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального
закладу оформлює Листок  здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).
6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з
обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.
7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів
фізичного розвитку.
8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей
визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником,
результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з
визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.
9. Визначенняфункціонально-резервних можливостей серцево-судинної
системи проводиться за пробою Руфьє
Під час медико-педагогічного
спостереження вирішуються такі
      завдання: ознайомлення з навчально-
  методичною літературою
 контроль за навантаженням
 учнів, віднесених за станом
 здоров'я до основної, підготовчої
  та спеціальної груп
Під час медико-педагогічного
спостереження вирішуються такі завдання:


  оцінка методики проведення уроків
  із фізичної культури та
  фізкультурно-оздоровчих заходів,
        вивчення реакції організму дітей
        на фізичне навантаження,
        хронометраж уроку
          контроль за відповідністю фізичного
          навантаження статі учнів
Метою медико-педагогічного контролю є:
 • визначення стану здоров'я, фізичного розвитку і
  функціонального стану організму учнів, які
  займаються фізичною культурою;
 • оптимізація рухової активності учнів;
  оптимізація рухової активності учнів;
 • вирішення питань щодо відповідності
  фізичних навантажень стану здоров'я та
  функціональним можливостям учнів
  навчальних закладів.
Завдання медико-педагогічного контролю:

  профілактика шкільного,
                 визначення рівня
    в тому числі
                 фізичного розвитку,
    спортивного,
                  стану здоров'я
    травматизму                   виявлення
                 функціональних
    систематичне
                 відхилень і ранніх
   спостереження за
                симптомів хвороб, що
  динамікою показників
                 виникають під час
   фізичного розвитку
                 занять фізичною
                   культурою         проведення санітарно-
         просвітницької роботи
        та гігієнічного виховання
              учнів.
Організацію медико-педагогічного контролю
 в навчальному закладі забезпечує його
        керівник

                   Оцінку стану здоров'я учнів
               з подальшим розподілом їх на групи
            для занять фізичною культурою здійснює
          медичний працівник навчального
           закладу за результатами:
обов'язкових медичних профілактичних оглядів

функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням

медико-педагогічних спостережень за різними      формами
фізичного виховання у навчальному закладі.
Орієнтовна кратність проведення спеціалістами
          медико-педагогічного спостереження
   за уроками фізичного виховання у 1 – 11-х класах загальноосвітнього навчального закладу
   Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання розглядається
                на педагогічній раді 2 рази на рік.
   Посада          Мінімальна кількість разів             Мета
 контролюючого     на   протягом семестру протягом           перевірки
           місяць            навчального року
  Директор               1         2–3    адміністративне
  школи *                              інспектування
Заступник директора           1        2–3
з навчально-виховної                         методичне інспектування
   роботи *

  Заступник       1        4         8
 директора з                            оздоровчо-виховна робота
  виховної
  роботи *
Класні керівники     1        4         8    відвідування учнями уроків,
    **                              дисциплінованість,
                                   успішність учнів
  Медичний       1        3         6    МПК***   за  змістом  і
                                   методами проведення уроків
 персонал **                            фізичної   культури,  за
                                   відповідністю   фізичного
                                   навантаження
                                   функціональним
                                   можливостям учнів
Основними формами медико-педагогічного
         контролю є:
   медико-педагогічні спостереження під час
  уроків з фізичного виховання,
        диспансерний облік учнів, які за
           станом здоров'я займаються
                  в підготовчій
                 та спеціальній
                     групах;
Основними формами медико-педагогічного
          контролю є:
оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення
уроків та інших форм фізичного виховання;
медико-педагогічні консультації з питань фізичного
виховання;
медичний супровід змагань, туристичних походів
тощо;
Основними формами медико-педагогічного
         контролю є:
профілактика шкільного, в тому числі спортивного,
травматизму;
санітарно-просвітницька робота;
                           Твердохліб О. М.
                           КСШ №118


              Арбузов Є. Г. КЗШ №122
 Студнікова Л. В. КГ №91
контроль за ефективністю організації         фізичного
виховання у навчальних закладах
Медико-педагогічний контроль входить до обов'язкових

функцій медичних і педагогічних працівників навчального
            закладу
            під час уроків з
          фізичного виховання             Медико-
    Лікарем     педагогічне
           спостереження    вчителем
            проводиться
             медсестрою
виступ стрибайло і. і.
3.11.
  Графічним зображенням
реакції серцево-судинної
системи (пульсу) у відповідь
на фізичне навантаження є
фізіологічна крива оцінки
реакції учня на фізичне
навантаження


3.12. За
   результатами
 медико-педагогічного
спостереження у разі
необхідності проводиться
корекція планування
процесу фізичного
виховання та дозування
фізичних навантажень учнів
Під час проведення уроку враховуються основні
зовнішні ознаки втоми:
колір шкіри
 обличчя, пітливість,
характер дихання і рухів,
 міміка, увага і самопочуття
 учнів за схемою
візуального визначення
 втоми учнів під час фізичного
навантаження
Для оцінки ефективності уроку
використовуються хронометражні
спостереження, які дозволяють
обчислити моторну щільність (далі - МЩ),
загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ)
Відповідно до гігієнічних вимог
величина ЗЩУ має становити
не менше ніж 80 - 90 %.
Протокол №2                                     Протокол №1
     Обліку пульсових даних на уроці фізичної культури                     Хронометрування уроку фізичної культури

Дата ____________ Місце проведення ___________________________    Дата ______________ Місце проведення ___________________________________________
Школа __________
                                   Школа ____________
Клас ____________
                                   Клас ______________
Кількість учнів за списком __________________
Кількість присутніх учнів ___________________             Кількість учнів за списком ______________
                                   Кількість присутніх на уроці _____________

Завдання уроку : 1. _______________________________________________  Завдання уроку : 1. _____________________________________________________________
         2. _______________________________________________          2. ______________________________________________________________
         3. _______________________________________________          3. ______________________________________________________________

П.І.Б. вчителя ______________________
Прізвище учня _____________________                  П.І.Б. вчителя ____________________________
Прізвище пульсометриста _________________               Прізвище учня ___________________________
                                   Прізвище хронометриста __________________

№ Види діяльності Час вимірювання Показники пульсу
З/п                За 10”  За 1’           Частини   Види діяльності     Час Рухові Допоміжні    Пояснення,  Очікування Простій
                                    Уроку               Закінч дії   дії       показ     черги,
                                                     ення                   відпочинок
                                                      дії
                                   1.    Підготовча частина
                                   2.    Основна частина
                                   3.    Заключна частина
Для оцінки ефективності уроку використовуються
     хронометражні спостереження
               Стрибайло І. І. КЗШ №119

  Арбузов Є. Г. КЗШ №122
Бо як би там не було, за станом здоров’я
     дитину звільняють
не від уроків фізкультури,
  а від фізичних навантажень.
Тож вчитель завжди
повинен вміти запропонувати
учню ті вправи, які б він
виконував із задоволенням
та користю для себе
Сьогодні успішність з фізичної культури визначається за чотирма
               критеріями:
- рівнем засвоєння і практичної реалізації знань;
- якістю виконання рухових дій, що є виразом
рівня опанування техніки передбачених програмою
вправ;
- виконання нормативів за шкільною програмою;
- уміння самостійно займатись фізичними
вправами і реалізацією його в практичній в
практичній діяльності учня
виступ стрибайло і. і.
1 sur 25

Recommandé

Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культури par
Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культуриЗдійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культури
Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культуриCenter_Inspiration
3.1K vues14 diapositives
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2) par
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)Анна Денисенко
5.6K vues20 diapositives
тб на уроках фізкультури par
тб на уроках фізкультуритб на уроках фізкультури
тб на уроках фізкультуриssuserf08661
223 vues1 diapositive
ТБ на уроках фізкультури par
ТБ на уроках фізкультуриТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультуриMarina Efremova
8.7K vues126 diapositives
методичні поради 1 par
методичні поради 1методичні поради 1
методичні поради 1Смілянський відділ освіти
5.2K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

медсестра par
медсестрамедсестра
медсестраdnz150
3.2K vues12 diapositives
Педагогічний досвід Ушкалової О.А. par
 Педагогічний досвід Ушкалової О.А. Педагогічний досвід Ушкалової О.А.
Педагогічний досвід Ушкалової О.А.Юля Пикар
335 vues23 diapositives
Здоров’язбережувальні технології par
Здоров’язбережувальні технологіїЗдоров’язбережувальні технології
Здоров’язбережувальні технологіїМарина Д
7.1K vues12 diapositives
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл. par
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.rmk-resh
571 vues38 diapositives
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів par
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярівМодуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярівstecenko_nm
4.4K vues19 diapositives
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484 par
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484kotsiubar
23.5K vues113 diapositives

Tendances(15)

медсестра par dnz150
медсестрамедсестра
медсестра
dnz1503.2K vues
Педагогічний досвід Ушкалової О.А. par Юля Пикар
 Педагогічний досвід Ушкалової О.А. Педагогічний досвід Ушкалової О.А.
Педагогічний досвід Ушкалової О.А.
Здоров’язбережувальні технології par Марина Д
Здоров’язбережувальні технологіїЗдоров’язбережувальні технології
Здоров’язбережувальні технології
Марина Д7.1K vues
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл. par rmk-resh
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
rmk-resh571 vues
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів par stecenko_nm
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярівМодуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів
Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів
stecenko_nm4.4K vues
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484 par kotsiubar
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
Usi uroky fizychnoji_kultury_1-klas.pdf-1346612484
kotsiubar23.5K vues
презентация физкультура par serdj phil
презентация физкультурапрезентация физкультура
презентация физкультура
serdj phil2.4K vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011282 vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011579 vues

En vedette

творчій звіт стрибайло інна іванівна par
творчій звіт стрибайло інна іванівнатворчій звіт стрибайло інна іванівна
творчій звіт стрибайло інна іванівнаЮля Яловая
390 vues12 diapositives
безпека життєдіяльності par
безпека життєдіяльностібезпека життєдіяльності
безпека життєдіяльностіjulia2778
2.6K vues19 diapositives
ялова par
яловаялова
яловаЮля Яловая
777 vues28 diapositives
ялова11 par
ялова11ялова11
ялова11Юля Яловая
675 vues20 diapositives
дуднік света par
дуднік светадуднік света
дуднік светаЮля Яловая
710 vues12 diapositives
шевченко т. par
шевченко т.шевченко т.
шевченко т.Юля Яловая
826 vues34 diapositives

En vedette(18)

творчій звіт стрибайло інна іванівна par Юля Яловая
творчій звіт стрибайло інна іванівнатворчій звіт стрибайло інна іванівна
творчій звіт стрибайло інна іванівна
безпека життєдіяльності par julia2778
безпека життєдіяльностібезпека життєдіяльності
безпека життєдіяльності
julia27782.6K vues
звіт шмк вччителів укр par julia2778
звіт шмк вччителів укрзвіт шмк вччителів укр
звіт шмк вччителів укр
julia2778699 vues
Портфоліо вчителя фізичної культури та основ здоров'я Сорокун Т.Є. , par Alla Kolosai
Портфоліо вчителя фізичної культури та основ здоров'я Сорокун Т.Є. , Портфоліо вчителя фізичної культури та основ здоров'я Сорокун Т.Є. ,
Портфоліо вчителя фізичної культури та основ здоров'я Сорокун Т.Є. ,
Alla Kolosai1.2K vues
форми і методи особистісн зорієнтованого виховання par starrubyslideshare
форми і методи особистісн зорієнтованого вихованняформи і методи особистісн зорієнтованого виховання
форми і методи особистісн зорієнтованого виховання
starrubyslideshare16.5K vues
психологічний супровід превентивного виховання par starrubyslideshare
психологічний супровід превентивного вихованняпсихологічний супровід превентивного виховання
психологічний супровід превентивного виховання
starrubyslideshare17.5K vues
сучасні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності par starrubyslideshare
сучасні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульностісучасні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності
сучасні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності
портфоліо вчителя фізичної культури par mkos6603
портфоліо вчителя фізичної культурипортфоліо вчителя фізичної культури
портфоліо вчителя фізичної культури
mkos660330.3K vues
превентивне виховання par starrubyslideshare
превентивне виховання превентивне виховання
превентивне виховання
starrubyslideshare23.7K vues
проблеми наступності початкоівої та середньої школи par starrubyslideshare
проблеми наступності початкоівої та середньої школипроблеми наступності початкоівої та середньої школи
проблеми наступності початкоівої та середньої школи
starrubyslideshare35.5K vues

Similaire à виступ стрибайло і. і.

Моніторинг.pdf par
Моніторинг.pdfМоніторинг.pdf
Моніторинг.pdfolha1koval
522 vues22 diapositives
фызичне виховання par
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне вихованняLena241093
5.5K vues11 diapositives
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо... par
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...Оксана Михалкина
4.2K vues7 diapositives
Методика організації медико-педагогічного контролю par
Методика організації медико-педагогічного контролюМетодика організації медико-педагогічного контролю
Методика організації медико-педагогічного контролюМарина Д
200 vues11 diapositives
Методика організації медико-педагогічного контролю par
Методика організації медико-педагогічного контролюМетодика організації медико-педагогічного контролю
Методика організації медико-педагогічного контролюМарина Д
2.3K vues11 diapositives
Із досвіду роботи Павленка А. О. par
Із досвіду роботи Павленка А. О.Із досвіду роботи Павленка А. О.
Із досвіду роботи Павленка А. О.Svetlana Zakolodazna
279 vues16 diapositives

Similaire à виступ стрибайло і. і.(20)

Моніторинг.pdf par olha1koval
Моніторинг.pdfМоніторинг.pdf
Моніторинг.pdf
olha1koval522 vues
фызичне виховання par Lena241093
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне виховання
Lena2410935.5K vues
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо... par Оксана Михалкина
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...
Методика організації медико-педагогічного контролю par Марина Д
Методика організації медико-педагогічного контролюМетодика організації медико-педагогічного контролю
Методика організації медико-педагогічного контролю
Марина Д200 vues
Методика організації медико-педагогічного контролю par Марина Д
Методика організації медико-педагогічного контролюМетодика організації медико-педагогічного контролю
Методика організації медико-педагогічного контролю
Марина Д2.3K vues
Із досвіду роботи Павленка А. О. par Svetlana Zakolodazna
Із досвіду роботи Павленка А. О.Із досвіду роботи Павленка А. О.
Із досвіду роботи Павленка А. О.
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко... par Dmytro Kryvenko
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...
Dmytro Kryvenko1.6K vues
Презентація. Гігієна дітей та підлітків.pptx par AndriyBaranovich
Презентація. Гігієна дітей та підлітків.pptxПрезентація. Гігієна дітей та підлітків.pptx
Презентація. Гігієна дітей та підлітків.pptx
AndriyBaranovich257 vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011683 vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011487 vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_20111.1K vues
сучасний урок par nik_2011
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_20111.2K vues
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури par Studennikova
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Studennikova1.9K vues
Особливості проведення уроків в спеціальній медичній групі.ppt par ArtemFatyeyev
Особливості проведення уроків в спеціальній медичній групі.pptОсобливості проведення уроків в спеціальній медичній групі.ppt
Особливості проведення уроків в спеціальній медичній групі.ppt
ArtemFatyeyev59 vues
умови для здоров’язбереження par svetlana-lk
умови для здоров’язбереження умови для здоров’язбереження
умови для здоров’язбереження
svetlana-lk348 vues
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ par Артём Бондаренко
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Plus de julia2778

8klas par
8klas8klas
8klasjulia2778
108 vues4 diapositives
4klas par
4klas4klas
4klasjulia2778
103 vues1 diapositive
Osvitn programa par
Osvitn programaOsvitn programa
Osvitn programajulia2778
104 vues23 diapositives
Protokol 18 par
Protokol 18Protokol 18
Protokol 18julia2778
112 vues2 diapositives
Pidruchnuk 2021 par
Pidruchnuk 2021Pidruchnuk 2021
Pidruchnuk 2021julia2778
124 vues3 diapositives
Patronat1 par
Patronat1Patronat1
Patronat1julia2778
799 vues3 diapositives

Plus de julia2778(20)

Osvitn programa par julia2778
Osvitn programaOsvitn programa
Osvitn programa
julia2778104 vues
Pidruchnuk 2021 par julia2778
Pidruchnuk 2021Pidruchnuk 2021
Pidruchnuk 2021
julia2778124 vues
додаток 29.2. кзш 122 курси par julia2778
додаток 29.2. кзш 122 курсидодаток 29.2. кзш 122 курси
додаток 29.2. кзш 122 курси
julia2778217 vues
додаток 30.3. кзш 122 par julia2778
додаток 30.3. кзш 122додаток 30.3. кзш 122
додаток 30.3. кзш 122
julia2778177 vues
додаток 30.3. кзш 122 par julia2778
додаток 30.3. кзш 122додаток 30.3. кзш 122
додаток 30.3. кзш 122
julia277873 vues
додаток 29.2. кзш 122 par julia2778
додаток 29.2. кзш 122додаток 29.2. кзш 122
додаток 29.2. кзш 122
julia277873 vues

виступ стрибайло і. і.

 • 1. Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122 Виступ підготувала вчителів фізичної культури Стрибайло Інна Іванівна
 • 2. За даними МОЗ України, рівень захворюваності дітей усіх вікових груп за останні п’ятнадцять років значно зріс. Особливо ж погіршення стану здоров’я спостерігається серед дітей шкільного віку. Як вказують наукові дослідження, за роки навчання в школі кількість хронічно хворих дітей збільшується в 2,5 раза. Кожен 7 школяр -хворий
 • 3. Наше здоров'я залежить від таких основних чинників: • Спадковості - на 20 %, • Рівня медицини - на 10 %, • Екології - на 20 %, • Способу життя - на 50 %.
 • 5. “Музична аптека” Знімають стреси та здійснюють терапевтичний вплив: Балада групи «Іглз» - «Готель Каліфорнія» Хоральна прелюдія фа мінор Баха («Соляріс») Арія Доніцетті «Слізна» Арія «Таміно» з «Чарівної флейти» Моцарта. Тонізують та підвищують рівень працездатності: Музика Брайяна Адамса Музика Тіни Тернер Музика з балад Бон Джові Музичні композиції Рікардо Фольї Гітарні композиції Допоможуть розслабитися: Музика Моцарта Музика Альбіоні Естрадні обробки «Місячної сонати» «До Елізи» Бетховен Довго підтримувати рівень працездатності та самоконтролю допоможе: Музика в стилі лаунж (медитативна музика)·Етнічна музика у сучасній обробці Особливо посилює активність мозку: «Соната для двох фортепіано» Моцарта
 • 6. Основними складовими здорового способу життя є: • Фізкультура • Здорове харчування • Правильний режим навчання та відпочинку • Загартовування Збереження фізичного і психічного здоров’я підростаючого покоління є одним із найважливіших завдань нашого суспільства, і вирішення його лягає насамперед на працівників галузей охорони здоров’я та освіти.
 • 7. 1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться в установленому законодавством порядку. 2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1). 3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки. 4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників. 5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2). 6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу. 7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку. 8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури. 9. Визначенняфункціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє
 • 8. Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання: ознайомлення з навчально- методичною літературою контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп
 • 9. Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання: оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів
 • 10. Метою медико-педагогічного контролю є: • визначення стану здоров'я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою; • оптимізація рухової активності учнів; оптимізація рухової активності учнів; • вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров'я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.
 • 11. Завдання медико-педагогічного контролю: профілактика шкільного, визначення рівня в тому числі фізичного розвитку, спортивного, стану здоров'я травматизму виявлення функціональних систематичне відхилень і ранніх спостереження за симптомів хвороб, що динамікою показників виникають під час фізичного розвитку занять фізичною культурою проведення санітарно- просвітницької роботи та гігієнічного виховання учнів.
 • 12. Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник Оцінку стану здоров'я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами: обов'язкових медичних профілактичних оглядів функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.
 • 13. Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 11-х класах загальноосвітнього навчального закладу Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання розглядається на педагогічній раді 2 рази на рік. Посада Мінімальна кількість разів Мета контролюючого на протягом семестру протягом перевірки місяць навчального року Директор 1 2–3 адміністративне школи * інспектування Заступник директора 1 2–3 з навчально-виховної методичне інспектування роботи * Заступник 1 4 8 директора з оздоровчо-виховна робота виховної роботи * Класні керівники 1 4 8 відвідування учнями уроків, ** дисциплінованість, успішність учнів Медичний 1 3 6 МПК*** за змістом і методами проведення уроків персонал ** фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів
 • 14. Основними формами медико-педагогічного контролю є:  медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;
 • 15. Основними формами медико-педагогічного контролю є: оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання; медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 • 16. Основними формами медико-педагогічного контролю є: профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; санітарно-просвітницька робота; Твердохліб О. М. КСШ №118 Арбузов Є. Г. КЗШ №122 Студнікова Л. В. КГ №91 контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах
 • 17. Медико-педагогічний контроль входить до обов'язкових функцій медичних і педагогічних працівників навчального закладу під час уроків з фізичного виховання Медико- Лікарем педагогічне спостереження вчителем проводиться медсестрою
 • 19. 3.11. Графічним зображенням реакції серцево-судинної системи (пульсу) у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження 3.12. За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів
 • 20. Під час проведення уроку враховуються основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність (далі - МЩ), загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ) Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не менше ніж 80 - 90 %.
 • 21. Протокол №2 Протокол №1 Обліку пульсових даних на уроці фізичної культури Хронометрування уроку фізичної культури Дата ____________ Місце проведення ___________________________ Дата ______________ Місце проведення ___________________________________________ Школа __________ Школа ____________ Клас ____________ Клас ______________ Кількість учнів за списком __________________ Кількість присутніх учнів ___________________ Кількість учнів за списком ______________ Кількість присутніх на уроці _____________ Завдання уроку : 1. _______________________________________________ Завдання уроку : 1. _____________________________________________________________ 2. _______________________________________________ 2. ______________________________________________________________ 3. _______________________________________________ 3. ______________________________________________________________ П.І.Б. вчителя ______________________ Прізвище учня _____________________ П.І.Б. вчителя ____________________________ Прізвище пульсометриста _________________ Прізвище учня ___________________________ Прізвище хронометриста __________________ № Види діяльності Час вимірювання Показники пульсу З/п За 10” За 1’ Частини Види діяльності Час Рухові Допоміжні Пояснення, Очікування Простій Уроку Закінч дії дії показ черги, ення відпочинок дії 1. Підготовча частина 2. Основна частина 3. Заключна частина
 • 22. Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження Стрибайло І. І. КЗШ №119 Арбузов Є. Г. КЗШ №122
 • 23. Бо як би там не було, за станом здоров’я дитину звільняють не від уроків фізкультури, а від фізичних навантажень. Тож вчитель завжди повинен вміти запропонувати учню ті вправи, які б він виконував із задоволенням та користю для себе
 • 24. Сьогодні успішність з фізичної культури визначається за чотирма критеріями: - рівнем засвоєння і практичної реалізації знань; - якістю виконання рухових дій, що є виразом рівня опанування техніки передбачених програмою вправ; - виконання нормативів за шкільною програмою; - уміння самостійно займатись фізичними вправами і реалізацією його в практичній в практичній діяльності учня