Publicité
Session 69 Julia Hansson
Prochain SlideShare
Hållbar energiförsörjning 10 punkterHållbar energiförsörjning 10 punkter
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Session 69 Julia Hansson

  1. Referat; Miljövärdering av el och utvecklingen av mängden förnybar energi, session 69 Presentationen handlar om miljövärdering av el och varför det är svårt.Framförallt kommer Energomyndighetens hållning att redovisas. Men den kommer också att ge några konkreta exempel på hur man i praktiken miljövärderar el. Till exempel hur Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska behandlabidraget från el som produceras från förnybara energikällor och används i alla typer av elfordon och hur man får lov att göra inom hållbarhetskriteriesystemet. Sverige har dessutom till Kommissionen precis lämnat en nationell rapport för hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i förnybarhetsdirektivet. Hur utvecklingen av förnybar energi främst inom el-sektorn utvecklas kommer att redovisas. Detta har betydelse för hur man ska miljövärdera el i framtiden.
Publicité