Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Sëmundjet gjenetike

 1. Sëmundjet Gjenetike Punoi : Xhulia Muça Pranoi : Marie Ruçi
 2. Të shpjegojë se përqindja më e lartë e sëmundjeve kancerogjene kanë prejardhje gjenetike. Të diskutojë shkaqet , pasojat, diagnostikimin dhe mjekimin e sëmundjeve gjenetike. •Objektivat Të shkruajë karakteristikat e sëmundjeve gjenetikisht të transmetueshme.•1 • 2 •3 Nxënësi duhet :
 3. • Sëmundjet e trashëguara, ose sëmundjet gjenetike, janë sëmundje që transmetohen nga njëri brez në tjetrin. Sëmundjet gjenetike janë aktualisht të pashërueshme, mbasi shkenca akoma nuk është në gjendje të korrigjojë defektin, edhe pse ekzistojnë kura për to. Një pjesë e madhe e sëmundjeve gjenetike janë vdekjeprurëse, ose shkaktojnë çrregullime të rënda të funksionimit të organeve të njeriut, që bëjnë të pamundur një jetesë normale dhe për një kohë të gjatë. Në ndryshim nga sëmundjet e tjera, sëmundjet gjenetike, duke u transmetuar nga brezi në brez, përbëjnë një rrezik në rritje për popullatën, mbasi shtohen bartësit e fshehtë të këtyre sëmundjeve dhe, për rrjedhojë, rritet mundësia e lindjes së fëmijëve të sëmurë. Analizat për parandalim, nuk bëhen as në 30 % të rasteve.Megjithëse nuk ka studime të mirëfillta në popullin tonë për numrin e mbartësve, si dhe për numrin e fëmijëve që lindin të sëmurë me sëmundjet gjenetike, për fat të keq, këto sëmundje janë të pranishme dhe ekziston mundësia që çdo kush të lindë një fëmijë të sëmurë nga këto sëmundje. Në vendin tonë gjenden disa lloje sëmundjesh gjenetike. Ndërkohë, testi i paralindjes për të parandaluar këto sëmundje, nuk bëhet as për 30 përqind të rasteve që duhen bërë. •Çfarë janë sëmundjet gjenetike dhe sa të rëndësishme janë ato ?
 4. TË KURUESHME  Sëmundjet gjenetike janë të shumta. Po aq te shumta janë edhe pasojat e tyre në organizëm e për rrjedhojë në jetën e individit. Një pjesë e mirë e tyre janë të kurueshme, me anë të medikamenteve, ndërhyrjeve kirurgjikale, metodave me rreze e kështu me rradhë. Ndër këto sëmundje mund të përmendim:  Sëmundjet e zemrës  Tensionin  Diabetin  Migrenën  Dhimbjet e shpinës  Spondiliatroza  Cerma e shumë e shumë të tjera.  Fatkeqësisht jo të gjitha sëmundjet gjenetike i lejojnë individët të ketë një jetë mëse normale. Ka edhe sëmundje të tjetra, që e pengojnë njeriun të jetojë si gjithë të tjerët. Të tilla sëmundje, lidhen kryesisht me degjenerimin total të sistemit nervor, zhvillim të vonuar të individit, humbje të kujtesës , me pak fjalë çrregullime nga më të rënda. Për fat të keq individë të tillë nuk kanë asnjë mundësi kurimi dhe jetëgjatësia e tyre është shumë e shkurtër, pjesa më e madhe nuk i kalojnë të 30-tat. Ndër këto sëmundje mund të përmendim:  Sindroma Daun që shkaktohet nga një çrregullim në kromozomin e 21  Sindroma Klinefelter- çrregullim në kromozomet seksuale Autizmi  Trisomia  Korea e Huntingtonit.  Fibroza cistike  E qara e maces  Semundja Kanavan  Sindroma Angelman  Sindroma e fshirjes etj… TË PAKURUESHME Sëmundjet gjenetike
 5. Shkaqet kryesore të sëmundjeve gjenetike janë çrregullimet që ndodhin në strukturën e gjeneve, duke sjellë në këtë mënyrë mosfunksionim të tyre. Në bazë të vendndodhjes së alelit me të përcaktohet edhe emri i sëmundjes. Mendohet se në shfaqjen e sëmundjeve gjenetike ndikojnë edhe shumë faktorë të tjerë, në këtë rast të jashtëm. Këto faktorë të tjerë mund të jenë rrezatimet ndaj rrezeve të dëmshme, ushqimet, stresi e shumë faktor të tjerë.
 6.  32 sëmundjet e trashëgueshme nga të cilat preken shqiptarët 1-HUMBJA E KUJTESËS 2- ZEMRA 3-TENSIONI 4-PANKREASI 5-ANEMIA 6-DIABETI 7-DHIMBJET E SHPINËS 8-PARKINSON 9-DISTROFIA MUSKULARE 10-MIOPATIA 11-PODAGORA 12-OSTEOPOROZA 13-KANCERI I GJIRIT 14-KANCERI I LEKURËS 15- KANCERI NË STOMAK 16- KANCERI NË MUSHKËRI 17-CERMA 18-SPONDILIATROZA 19-MIGRENA 20-RËNIA E FLOKËVE 21-HEMORROIDET 22- SËMUNDJET PNEOMONARE 23- ASTMA 24-TIROIDET 25- BRONKITI KRONIK 26-REUMATIZMA 27- TALASEMIA 28- GURËT NË VESHKA 29- ARTRITI REUMATOID 30- KOLESTEROLI 31-VARIÇET 32-BETA TALASEMIA
 7. • Çdo vit lindin rreth 250 fëmijë me sëmundje gjenetike, ndërkohë që në katër vjet janë bërë vetëm 250 analiza paralindjeje për këto sëmundje. Nga këto, rreth 120 analiza kanë qenë për anomalitë kromozomike (sindroma down), 70 analiza për fibrozën cistike, 30 analiza për talaseminë dhe 30 analiza për sëmundjet e tjera gjenetike të marra së bashku. “Nga 250 analiza, është bërë e mundur të parandalohet lindja e fëmijëve të sëmurë me talasemi, fibrozë cistike dhe sindromën down në 40 raste, pra rreth 10 raste në vit”, - kjo është shumë pak në krahasim me rreth 250 fëmijë në vit, që lindin të prekur nga sëmundjet gjenetike më të përhapura si, talasemia, fibroza cistike, sindroma down, distrofia muskulare, atrofia muskulare spinale dhe shurdhësia e lindur. Kjo mospërputhje midis nevojës për diagnoza para lindjes dhe bërjes reale të tyre, vjen si rezultat i mungesës së një strategjie kombëtare për sëmundjet gjenetike, që përcakton një protokoll të qartë për identifikimin klinik nga ana e mjekëve, diagnostikimin me metodat biokimike e molekulare, dhe masat për parandalimin, si dhe trajtimin e tyre. •Analizat
 8. SËmundjet gjenetike, ja rrugËt pËr t’i shmangur Është folur disa vite më parë dhe rishfaqet herë pas here ideja se duhet një ligj për analiza paramartesore për t’i detyruar njerëzit që të bëjnë analizat e gjakut para martesës, për disa sëmundje gjenetike. Por, a është kjo zgjidhja më e mirë ....? Shefi i Qendrës së Diagnostikës Molekulare dhe Kërkimeve Gjenetike, pohon se, meqënëse nuk ka një marrëveshje midis palëve për një ligj të tillë, parandalimi i sëmundjeve gjenetike është lënë në harresë. “Duhet theksuar se eksperienca botërore ka treguar se parandalimi nuk bëhet me forma detyruese, ai duhet të kuptohet, përkrahet dhe ndihmohet nga vetë qytetarët, mbasi janë vetë ata viktimat e mungesës se një programi parandalimi”,-aprovimi i një ligji për analizat paramartesore, nuk është i mjaftueshëm në vetvete dhe nuk është kusht për të bërë një program të mirë parandalimi dhe për të arritur rezultate të kënaqshme. Sipas tij, parandalimi bëhet pa analizat paramartesore të detyrueshme dhe, më kryesorja është që, shteti, me paratë e taksapaguesve të tij, duhet të kujdeset që programet e parandalimit të përfshijnë analizat pa pagesë. Pikërisht ky është faktori numër një i suksesit. Një program parandalimi duhet, gjithashtu, të parashikojë informimin e publikut me të gjitha format, mbasi pa një informim të publikut dhe konsensusin e tij, asnjë program nuk do të ketë rezultatin që pritet. “Kërkohet formim dhe informim, formim i vazhdueshëm për mjekët dhe informim i vazhdueshëm për popullatën”, - thekson shefi i Gjenetikës. Laboratorët e huaj kanë arritur të zbulojnë se, njohja e gjeneve, sjell parashikimin dhe parandalimin e çdo sëmundjeje
 9. • Kanceri është një Term i përgjithshëm, që përdoret për një Grup me më tepër se 100 Sëmundje të cilat mund të prekin çdo pjesë të Organizmit. Terma të tjerë sinonime, që përdoren janë: Tumori dhe Neoplazma. Fjala "Tumor" rrjedh nga Gjuha latine ”TUMORE” enjtje, fryerje. Prodhohet nga Shumimi jonormal i Qelizave permes Procesit te ndarjes mitotike te Qelizave. Kanceri njihet si rritje e pakontrolluar e qelizave te demtuara qe prodhojne 1 Tumor ose Neoplazme. Qelizat e kancerizuara humbasin specializimin e indit, qe i perkasin dhe nuk i pergjigjen Mekanizmave te Kontrollit qe normalisht e kufizojne Ndaljen e Qelizave. Kanceri mund te kaloje nga forma primare e Tumorit ne Formen sekondare te tij ne nje Proces qe ndryshe quhet "METASTAZ". • Pse formohet ? • Deformime gjate dyfishimit te ADN • Faktore te jashtem • Mutacione molekulare gjenetike • Mutacione numerike kromozomike • Rreze X • Elemente radioaktive • Kimikate organike Kanceri
 10. Sëmundjet e trashëgueshme përbëjnë një grup heterogjen kushtesh patologjike, që janë objekt i studimit të Patologjisë gjenetike. Të gjitha sëmundjet e trashëgueshme shkaktohen nga një ose më shumë ndryshime të gjenomit të personit, pra ndryshime të ADN-së së një individi. Molekule AND-je ne dyfshim Ndryshimet e ADN-së janë të tipeve të ndryshëm, por në terma të përgjithshëm mund të tregohen si mutacione. Këto shkaktohen nga agjentë mutagjen të jashtëm si radiacione, agjentë kimik dhe sipas disa autorëve ngaagjentë mutagjenë endogjenë, si radikalet e lirë. Quhen mutacione të vetvetishme (spontane) ato për të cilat nuk arrihet të gjendet një shkak; mendohet gjithsesi se ato i detyrohen fondit natyror të radiacioneve. Në pjesën më të madhe të rasteve ndryshimet që janë përgjegjëse për shfaqjen e sëmundjeve të trashëgueshme janë prezigotike duke qenë se ekzistojnë që përpara formimit të zigotës (qeliza që formohet në momentin e fekondimit nga bashkimi i një spermatozoidi me një qelizë vezë dhe që është qeliza e parë e organizmit të ri që do të formohet). Prej zigotës, pas një sërë procesesh rreptësisht sekuencialë shumëfishimi dhe përdallimi (diferencimi), derivojnë të gjitha qelizat e organizmit të ri. Kjo do të thotë se ndryshimet e pranishme në ADN-në e zigotës do të gjenden edhe në të gjitha qelizat e tjera somatike të organizmit që kanë të njëjtën sasi ADN-je sikundër zigota. Diferencat morfologjike dhe funksionale që tipizojnë citotipet e ndryshme varen nga fakti se në çdo citotip, kur ka ndodhur diferencimi, 95% e ADN-së së përgjithshme është e heshtur (nuk shprehet) dhe vetëm një kuotë prej 5% shprehet. Në këtë kuotë funksionuese (funksionale) shprehen si gjenet që kodifikojnë për produkte të domosdoshme për mbijetesën dhe shumëfishimin qelizor, si gjene që kodifikojnë për produkte që karakterizojnë specifikisht për çdo citotip dhe që si pasojnë ndryshojnë nga njëri-tjetri.
 11. Për më tepër, duhet patur parasysh se, ndryshimet e ADN-së trashëgohen tek zigota nga një ose nga të dy prindërit, të cilët nga ana e tyre i kanë marrë me të njëjtën mënyrë. Në këtë rast sëmundja merr karakterin e familjaritetit, duke qenë se mund të prek më shumë (se një) përbërës të të njëjtës bërthamë familjare. Gjithsesi duhet patur parasysh se një mutacion mund të trashëgohet tek pasaardhësit si pasojë e një mutacioni që gjatë jetës së prindit (të ardhshëm) prek linjën germinale (burimore seksuale). Në këtë rast mungon karakteri i familjaritetit të ndryshimit gjentik. Në thelb, Patologjia gjenetike merret me sëmundjet e trashëgueshme, tek të cilat analizon etiologjinë, patogjenezën, tipet, lokalizimin e ndryshimeve gjenomike, shfaqjet fenotipike, frekuencën dhe shpërndarjen në popullatë, si dhe mundësinë për parandalim dhe terapi. Sëmundjet e trashëgueshme janë të pranishme në momentin e lindjes si në rastin kur simptomatologjia është e dukshme si në rastin kur simptomatologjia nuk është e dukshme. Për këtë arsye quhen edhe sëmundje të bashkëlindura (të lindura). Por është po ashtu e vërtetë se jo të gjitha sëmundjet e bashkëlindura njohin në aspektin etiologjik ndryshime të trashëgimisë gjenetike: këto sëmundje shkaktohen nga infeksione që prekin (godasin) nënën në shtatëzani e sipër me transmetim të agjentit etiologjik tek fetusi, nëpërmjet placentës (për shembull: sifilisi, toksoplazmoza, infeksioni nga citomegalovirus,SIDA) ose të shkaktuara nga aksioni keqformues i disa ilaçeve, si për shembullthalidomidit (talidomidit) apo agjentë toksikë si për shembull dioksina. Në këtë rast aksioni që kryen ndryshimin në zhvillimin e organizmit të ri tregohet me emrinteratogjenezë. Nëse një gjen ndryshohet, ndryshimi reflektohet në produktin gjenetik që është gjithnjë një molekulë proteinike, enzimatike apo strukturore, që do të kodifikohet me një gabim në sekuencën aminoacidike që e bën në këtë mënyrë defiçitare në aspektin funksional. Për shembull, në aneminë me qeliza në formë drapëri molekula e hemoglobinës kodifikohet me një gabim që sjell një mungesë funksionale: një vargjet proteinike në pozicionin 6, acidi glutamik zëvendësohet me valinën. Në këtë rast është e thjeshtë të kuptohet se Patologjia gjenetike është shndërruar praktikisht në Patologji molekulare.
 12. •Intervista me doktorr : Shahin Tola  Përshëndetje doktorr Shahini . Jam një nxënëse e vitit të parë të gjimnazit Myslym Keta dhe kam ardhur këtu për t’ju bërë një intervistë në lidhje me sëmundjet gjenetike. Atëherë, siç e dimë ne sëmundjet gjenetike janë ato sëmundje të cilat përcaktohen nga gjene të veçanta dhe trashëgohen nga prindi te fëmija. A ka ndonjë statistikë të veçantë për këto sëmundje ose statistikë zyrtare këtu në Shqipëri? Unë nuk jam I mirëinformuar për ndonjë statistikë të veçantë por di që janë shtuar sëmundjet dhe vinë duke u shtuar. Këtu akuzohen më shumë rrezatimet që përdoren edhe në industri edhe nëpër shtëpi, por edhe ushqimet nuk janë më ushqime BIO siç kanë qenë dikur. Të gjitha këto akuzohen si faktorë që kanë çuar në këto lloj patologjie sëmundjesh.  Llojet e sëmundjeve I kemi të ndara në sëmundje të kurueshme dhe sëmundje të pakurueshme. A mund të përmendni disa prej tyre ? Ka sëmundje që kurohen por që nuk shërohen. Tjetër gjë është të shërosh një sëmundje dhe tjetër ta kurosh një të tillë. Një nga këta që kurohen është psh.: diabeti. Diabeti I tipit t parë trashëgohet nga prindi te fëmija. Është një mungesë e insulinës dhe kjo kurohet por nuk shërohet.Pastaj janë dhe shume sëmundje të tjera …  Atëherë do të flasim për karakteristikat e sëmundjeve , nqs. doni mund të merrni ndonjë sëmundje në veçanti! Në përgjithësi mund të shfaqen kur fëmija është në bark të nënës , mund të shfaqen dhe në jetë me kalimin e viteve. Aktualisht ato diagnostikohen kur fëmija është në barkun e nënës dhe këto janë sëmundje si malformimet e kockave, moszhvillimi I trurit , keqformimet e trurit ku bëhet një ekografi që quhet ekografia e javës së 20 dhe në këtë rast dalin defektet.
 13. •Intervista (vazhdim) Po sa e sigurtë është kjo diagnozë ? Diagnoza është 100% e sigurtë  A ka shqetësime gjatë kryerjes së saj ? Nga nëna nuk ka asnjë shqetësim. Kjo eko mund t diagnostikohet dhe mund të parandalojë një fëmijë psh.me të meta fizike ose mendore në të mirë të shoqërisë. Është e lejueshme edhe me ligj që shtatzënia të ndërpritet prandaj në këte muaj nëna duhet ta kryejë diagnostikimin.  Cilat janë shkaqet e këtyre sëmundjeve? Shumica e këtyre semundjeve nuk dihet se nga shkaktohen. Ne dimë vetëm që vjen nga crregullimet e kromozomeve.  Po pasojat ? Ka shumë pasoja psh.:fëmijët me sëmundjen DOWN . Ai është vartës I familjes dhe I shoqërisë që e rrethon. Herë pas here dhe malformimet e kockave , mundt të mos jetë I paraqitshëm nha ana fizike për të punuar , për t’i dhënë vetes shërbimin e duhur. Këta sëmundje janë me shumë pasoja në Shqipëri  Sa të informuar janë shqiptarët për këto sëmundje ? Shqipëtarët nuk janë shumë të informuar, punohet shumë që mjekësia t’i informojë ato, ka zyra të posacme, ne mjekët vetë … televizori punon, por shqiptarët në përgjithësi nuk janë dhe aq të informuar .  Po ajo pjesë që është e informuar dhe që e mbart këtë sëmundje, a është e gatshme t’i ofrojë shërbimin vetes apo thjesht e ironizon atë si diçka të parëndësishme? Jo në këtë rast ata janë të gatshëm , në përgjithësi shqipëtarët janë të gatshëm për tu kuruar së më shpejt .  Ju faleminderit për intervistën doktorr Shahini . Mirupafshim  Ju faleminderit juve . Kalofshi mirë !
 14. Në sajë të këtij projekti të zhvilluar nga ana ime, une mësova shumë për sëmundjet gjenetike jo vetëm nga ana shkencore, por mbi të gjitha simptomat që ato shfaqin, probabilitetin e tejçimit nga prindërit te fëmijët, si dhe mënyrat e parandalimit dhe ç’ka është më e rëndësishmja si duhet të përballemi në situata të tilla .
Publicité