Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité

La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)

Télécharger pour lire hors ligne

Sessió d'investigacio Delinqüents violents i reincidència
La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 7 de març de 2017

Sessió d'investigacio Delinqüents violents i reincidència
La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 7 de març de 2017

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013) (8)

Publicité

Plus par Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. (20)

Plus récents (20)

Publicité

La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)

 1. 1. 1 Delinqüents violents i reincidència Barcelona, 7 de març de 2017 Sessió d’investigació
 2. 2. 2 La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
 3. 3. 3 Per què es fa la recerca?  Per conèixer les característiques dels interns excarcerats d’alt risc i les seves peculiaritats en comparació amb la població general penitenciària  Per conèixer la taxa de reincidència de les persones excarcerades d’alt risc
 4. 4. 4 Àmbit territorial Catalunya Població objecte d’estudi Sortir en llibertat definitiva entre 2010 i 2013 des de 1r o 2n grau penitenciari amb un pronòstic d’ALT RISC de reincidència violenta segons RISCANVI (N = 365) Període de seguiment: mínim 2,5 anys i màxim 6,5 anys. Concepte de reincidència Reincidència penitenciària (nova entrada al sistema penitenciari, sigui com a preventiu o penat) Reincidència en execució penal (nou fet delictiu amb nova condemna a MPA o retorn al sistema penitenciari) Font de les dades SIJJ/MPA (Sistema d’Informació de MPA) SIPC (Sistema d’Informació Penitenciari Català) Explotació estadística Paquet estadístic IBM SPSS Statistics 17.0 Fitxa tècnica
 5. 5. 5 Continguts sobre els que es presenten resultats  Característiques criminògenes de les persones excarcerades d’alt risc  Reincidència i altres característiques  Tractament penitenciari  Predicció del risc i noves estratègies
 6. 6. 6 Conclusions 1. Relacionades amb el perfil de l’excarcerat d’alt risc i la reincidència
 7. 7. 7 35,0% Sis de cada deu persones avaluades d’alt risc de reincidència violenta no han tornat a ingressar a presó a Catalunya en els 6 anys posteriors a aquesta excarceració Conclusió A: Taxa de reincidència penitenciària Taxa reincidència penitenciària + taxa MPA = taxa execució penal 35,0% + 7,5% = 42,5%
 8. 8. 8 35,0% Taxa excarcerats 1r grau (estudi 2014): 44,0% Taxa excarcerats 2n grau (estudi 2014): 34,3% Taxa general penitenciària (estudi 2014): 30,2% Conclusió A: Taxa de reincidència penitenciària
 9. 9. 9 Comparativa internacional de taxes de reincidència Taxa de reincidència general (%) Taxa de reincidència violenta (%) Taxa de reincidència sexual (%) % promig de reincidència 40,25 17,95 7,95 Rang de la reincidència 12,35 - 86,00 8,33 - 28,90 1,70 - 15,60 N (estudis) 18 8 12 Estats Units 38,30 9,33 4,17 Regne Unit 39,19 - 9,83 Canadà 33,18 14,85 6,93 Alemanya 51,76 24,96 12,89 Font: adaptat de Rodríguez, 2014. Recollit a la pàg. 70 estudi CEJFE 2014 La taxa de reincidència penitenciària Excarcerats d’alt risc 35,0% 25,0% 3,3%
 10. 10. 10 Comparativa de taxes de reincidència Tipus delictiu principal (només un delicte) Taxa excarcerats alt risc Taxa població penitenciària ordinària C. persones 31,4% 22,3% C. llibertat sexual 41,7% 19,5% C. propietat 54,5% 43,8% Drogues * 14,1% Trànsit * 19,1% Altres 33,3% 26,6% * No hi ha prou casos (2 a drogues, 1 a trànsit) per poder donar una taxa
 11. 11. 11 d.sexual 34 d.VIGE 77 altres  delictes  violents 198 Més  d'un  violent 56 Distribució dels delictes comesos per la població excarcerada d’alt risc Tipus de violència exercida N % VIGE- DEVI 34 60,7 Sexual – DEVI 21 37,5 VIGE- Sexual – DEVI 1 1,8 Total 56 100,0 54,2% 9,3% 21,1% 15,3%
 12. 12. 12 Conclusió B: Les característiques dels excarcerats d’alt risc són més greus 56,8% 54,7% 49,6% 36,7% 82,2% 63,0% 31,0% 40,8% 79,2% 72,1% 32,3% +13,6% +37,4% +14,1% +27,1% +15,5% +23,1% +7,0% +22,6% +25,9% +37,8% +12,2% Nacionals Expedient d'expulsió Amb antecedents Ordres de protecció a la víctima Responsabilitatcivil Presó preventiva Regressions Mobilitat cel·les: més de 20 Sense permisos Expedients disciplinaris 5 o més anys de condemna 41,4% 63,6% 34,2% 51,7% 32,4% 13,5% 44,3% 31,9% 44,0% 89,2% 67,2% 9,9% 33,2% 73,8% 90,0% 72,0% 65,7% 46,7% 84,2% 19,2% 79,9% 65,3% +14,6% +34,7% +15,2% +24,2% +11,8% +8,9% +27,5% +2,8% +33,0% +57,0% +26,5% +5,3% +21,0% +33,4% +45,2% +48,0% +41,7% +26,4% +42,9% +11,5% +39,0% +48,2% Manca de recursos econòmics Absència plans de futur Antecedents penals familiars Socialitzaciófamiliarproblemàtica Manca suport familiar i social Pertinença a bandes Pertinença a grup social risc Consum de drogues i/o alcohol Trastorn de personalitat Resposta limitada al tractament Pobre enfrontamenta l'estress Transtorn mental sever Temeritat Impulsivitat i inestabilitat emocional Irresponsabilitat Hostilitat Actituds procriminals Desajust infantil Història de violència Inici de l'activitatdelictiva< 16 anys Increment gravetat dels delictes Conflictes ambinterns Perfil general Excarcerats d'alt risc +0,0% Sobrerepresentació respecte el perfil general Diferències en les variables SIPC Diferències en les variables RisCanvi
 13. 13. 13 Conclusió B: Les característiques dels excarcerats d’alt risc són més greus 56,8% 54,7% 49,6% 36,7% 82,2% 63,0% 31,0% 40,8% 79,2% 72,1% 32,3% +13,6% +37,4% +14,1% +27,1% +15,5% +23,1% +7,0% +22,6% +25,9% +37,8% +12,2% Nacionals Expedient d'expulsió Amb antecedents Ordres de protecció a la víctima Responsabilitatcivil Presó preventiva Regressions Mobilitat cel·les: més de 20 Sense permisos Expedients disciplinaris 5 o més anys de condemna 41,4% 63,6% 34,2% 51,7% 32,4% 13,5% 44,3% 31,9% 44,0% 89,2% 67,2% 9,9% 33,2% 73,8% 90,0% 72,0% 65,7% 46,7% 84,2% 19,2% 79,9% 65,3% +14,6% +34,7% +15,2% +24,2% +11,8% +8,9% +27,5% +2,8% +33,0% +57,0% +26,5% +5,3% +21,0% +33,4% +45,2% +48,0% +41,7% +26,4% +42,9% +11,5% +39,0% +48,2% Manca de recursos econòmics Absència plans de futur Antecedents penals familiars Socialitzaciófamiliarproblemàtica Manca suport familiar i social Pertinença a bandes Pertinença a grup social risc Consum de drogues i/o alcohol Trastorn de personalitat Resposta limitada al tractament Pobre enfrontamenta l'estress Transtorn mental sever Temeritat Impulsivitat i inestabilitat emocional Irresponsabilitat Hostilitat Actituds procriminals Desajust infantil Història de violència Inici de l'activitatdelictiva< 16 anys Increment gravetat dels delictes Conflictes ambinterns Perfil general Excarcerats d'alt risc +0,0% Sobrerepresentació respecte el perfil general Diferències en les variables SIPC Diferències en les variables RisCanvi
 14. 14. 14 Conclusió C: Les característiques dels “alt risc” no han variat en els 4 anys d’estudi (2010-2013) Sí hi ha canvis entre 2010 i 2013 Penals + temps de condemna + RC + expedients d’expulsió tramitats + presó preventiva - causes pendents - incompliment de mesures Penitenciàries + regressions de grau + expedients disciplinaris + ingressos mòduls especials + conflictes entre interns + % valoracions C i D al SAM Respecte a la majoria de variables estudiades (262 de 289), no hi ha diferències significatives en funció de l’any d’excarceració Les diferències que hi ha, ho són entre els excarcerats de l’any 2010 enfront dels de 2013
 15. 15. 15 Conclusió D: Les característiques dels excarcerats d’alt risc de violència intrainstitucional són clarament diferents n= 199 casos (67,5%) Inadaptat No hi ha diferències en: TMS - CI Manca recursos econòmics – suport familiar/social Resposta limitada al tractament 83,7% 82,0% 79,5% 78,1% 77,7% 55,2% 54,7% 42,5% 33,3% 48,6% 42,3% 56,0% 39,2% 44,4% 21,9% 26,2% 14,5% 8,1% impulsivitat problemes d'ocupació hostilitat actituds procriminals pobre afrontament de l'estrès trastorns de personalitat desajust infantil temeritat Conductes autolesives inadaptats adaptats 83,9% 75,9% 68,9% 66,8% 54,3% 39,8% 30,2% 26,6% 57,3% 34,4% 23,5% 40,6% 16,7% 13,2% 57,3% 4,2% Expedients disciplinaris dependències conflictives expedient d'expulsió alt risc autolesionarse més de 20 cel∙les Regressions de grau Condemna < 2 anys delicte contra la propietat inadaptats adaptats Variables SIPC Variables RISCANVI
 16. 16. 16 Conclusió E: Mostrar-se inadaptat dins del centre penitenciari no està associat a ser més reincident, ni a ser-ho violent. Reincidència General Perfil inadaptat: 67,5% Perfil adaptat: 32,5% 33,7% 33,3% Reincidència violenta 23,7% 19,1% 199 persones 67 reincidents 96 persones 32 reincidents
 17. 17. 17 Diferències reincidents/no reincidents per grups Reincidents Carrera delictiva abans 16 anys Desajust infantil Antecedents penals familiars Abús de drogues No Reincidents No hi ha més diferències respecte a la resta de variables estudiades: Ni variables SIPC, Ni variables RISCANVI, Ni variables TRACTAMENT ESPECIALITZAT, Grup inadaptat Cap
 18. 18. 18 Diferències reincidents/no reincidents per grups Reincidents No Reincidents Trastorn de personalitat Cap Grup adaptat No hi ha més diferències respecte a la resta de variables estudiades: Ni variables SIPC, Ni variables RISCANVI, Ni variables TRACTAMENT ESPECIALITZAT,
 19. 19. 19 Conclusió F: A una persona que no ha reincidit al cap de 5 anys de seguiment se la podria considerar desistent Interval de seguiment (taxa execució penal) N % vàlid % acumulat 0- 3 mesos 14 27,5 27,5 De 3 a 6 mesos 4 7,8 35,3 De 6 a 12 mesos 14 27,5 62,7 1-2 anys 12 23,5 86,3 2-3 anys 4 7,8 94,1 3-4 anys 2 3,9 98,0 4-5 anys 1 2,0 100,0 5-6 anys 0 0,0 6-6,5 anys 0 0,0 Total 51 100,0 Mitjana de temps que triguen a reincidir: 389 dies (D.T. 336) Rang: 0 dies - 1.538 dies
 20. 20. 20 Conclusions 2. Relacionades amb la tasca de rehabilitació
 21. 21. 21 Conclusió H: El 60% ha fet programa especialitzat El 82,7% prenia medicació psicotròpica N % del Total Risc Alt Violència Intrainstitucional Risc Alt Reincidència Violenta Taxa Exe.penal (presó + MPA) NONO No tractament No medicació 25 6,9% 55,6% 100,0% 16,0%* SINO Sí tractament No medicació 38 10,4% 59,5% 91,9% 21,1%* NOSI No tractament Sí medicació 123 33,7% 63,3% 94,4% 39,8%* SISI Sí tractament Sí medicació 179 49,0% 73,3% 94,7% 41,3%* General 365 100% 67,5% 94,6% 37,0% * Diferències estadísticament significatives p ≤ 0.05
 22. 22. 22 Conclusió H: El 60% ha fet programa especialitzat. El 82,7% prenia medicació psicotròpica N % del Total Risc Alt Violència Intrainstitucional Risc Alt Reincidència Violenta Taxa Exe.penal (presó + MPA) NONO No tractament No medicació 25 6,9% 55,6% 100,0% 16,0%* SINO Sí tractament No medicació 38 10,4% 59,5% 91,9% 21,1%* NOSI No tractament Sí medicació 123 33,7% 63,3% 94,4% 39,8%* SISI Sí tractament Sí medicació 179 49,0% 73,3% 94,7% 41,3%* General 365 100% 67,5% 94,6% 37,0% * Diferències estadísticament significatives p ≤ 0.05
 23. 23. 23 Fer un tractament especialitzat no està associat a menys reincidència (excepte en el cas DEVI) Taxa penitenciària Taxa MPA Taxa execució penal No tractament 29,7% 7,4% 35,8% Sí tractament 31,8% 9,7% 37,8% Total 31,0% 8,8% 37,0%
 24. 24. 24 Finalitzar amb aprofitament el programa de tractament especialitzat no és garantia de gaudir de permisos No permisos Sí permisos Total SAC No aprofitament 5 1 6 (17,1%) Sí aprofitament 21 (60,0%) 8 (22,9%) 29 (82,9%) VIGE No aprofitament 21 4 25 (42,4%) Sí aprofitament 19 (32,2%) 15 (25,4%) 34 (57,6%) DEVI No aprofitament 7 1 8 (15,4%) Sí aprofitament 22 (42,3%) 22 (42,3%) 44 (84,6%) Toxic. No aprofitament 35 10 45 (41,7%) Sí aprofitament 39 (36,1%) 24 (22.2%) 63 (58,3%)
 25. 25. 25 Conclusions 3. Relacionades amb la predicció del risc
 26. 26. 26 (77,15%) Sensibilitat (95,96%) (capacitat de l’eina per donar com a casos de risc alt subjectes que efectivament reincidiran) (57,26%) Especificitat (3,57%) (capacitat de l’eina per donar com a casos de baix risc subjectes que efectivament no reincidiran) (42,74%) FALSOS POSITIUS (96,43%) Població penitenciària ordinària Població penitenciària alt risc OR= 4,52 OR= 0,88 El odds ratio és la probabilitat que el fet pronosticat es compleixi (la reincidència pels casos alts, la no reincidència pels casos baixos). Grau d’encert
 27. 27. 27 Propostes
 28. 28. 28 IDENTIFICACIÓ I PREDICCIÓ DEL RISC 1. Identificar al més aviat possible els interns d’alt risc, i especialment els susceptibles de formar part d’aquest grup d’especial complexitat. 2. Millorar la predicció del risc de reincidència (especialment reincidència violenta) en el grup específic abordat en aquest estudi.
 29. 29. 29 INTERVENCIÓ 4. Utilitzar recursos específics i especialitzats per al tractament d’aquestes persones d’especial complexitat. 5. Avaluar si els programes actuals són efectius en general i per a aquesta població. 6. Elaborar un pla d’intervenció 1 any abans del desinternament (pla de desinternament) que contingui actuacions de tipus individual, grupal, familiar i comunitari.
 30. 30. 30 INTERVENCIÓ 7. Revisar específicament la gestió dels casos VIGE amb condemna curta (inferior a 2 anys) 8. Promoure una major coordinació entre els equips de tractament i els equips mèdics en l’abordatge d’aquests casos d’especial complexitat i risc
 31. 31. 31 FUTUR 9. Dissenyar i portar a la pràctica estratègies de millora de les qüestions que s’han identificat. Informar els professionals sobre aquests resultats i formar-los per dur a terme les noves estratègies.
 32. 32. 32 Moltes gràcies per la vostra atenció Equip de recerca: Manel Capdevila Marta Ferrer Marta Blanch Berta Framis Albert Garrigós Núria Comas

×