Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'.

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 50 Publicité

Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'.

Télécharger pour lire hors ligne

Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'.
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
22 de juny de 2017

Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'.
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
22 de juny de 2017

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'. (20)

Plus par Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. (20)

Publicité

Plus récents (20)

Sessió d'investigació 'La reincidència en la justícia de menors'.

 1. 1. 1 La reincidència en la justícia de menors Sessió d’investigació 22 de juny de 2017
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Les característiques dels joves 2. La reincidència general 3. SAVRY 4. La reincidència per programa 5. Estudi específic sobre les noies 6. El temps de seguiment Propostes
 4. 4. 4 Per què es fa la recerca? Punt de partida: Estudi de reincidència 2005 Finalitat: Analitzar i actualitzar reincidència
 5. 5. 5 Objectius • Determinar les característiques dels joves • Actualitzar la taxa de reincidència • Determinar la relació entre el perfil dels joves, el programa o mesura que han finalitzat i la reincidència • Identificar els factors associats a la reincidència amb el suport de les dades del SAVRY • Avaluar si és adequat augmentar el temps de seguiment per mesurar i analitzar la reincidència en els estudis.
 6. 6. 6 Població objecte d’estudi Joves amb programa finalitzat 2010 (N=4.753) Dades SAVRY per primera vegada + dades de 9 estudis previs Metodologia Mesura de la reincidència Nova causa a justícia juvenil, MPA o ingrés a presó 2 temps de seguiment: 3,5 anys (31/12/2013) i 5,5 anys (31/12/2015)
 7. 7. 7 Total = 14.681 joves Programa/mesura Any finalització del programa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 MRM    ATM   Llibertat vigilada         PBC    Altres medi obert    Internament         Metodologia
 8. 8. 8 Mesura de la reincidència Índex de severitat - Puntuació de 0 a 4 (mitjana = 1,84): Violència fet 0=No violent 1=Violent Tipificació fet 0=Falta 1=Delicte Resposta penal 0=No privativa de llibertat 1=Privativa de llibertat Nombre reincidències 0=1 o 2 reincidències 1=3 o més reincidències Metodologia
 9. 9. 9 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les necessitats específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 10. 10. 10 125,6 139,6 140,9 143,5 155,5 145,5 163,8 171,2 155,9 145,2 138,7 137,3 122,0 141,1 155,0 136,8 128,6 133,3 137,2 144,5 132,4 127,4 109,8 109,3 109,1 93,2 0 25 50 75 100 125 150 175 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Espanya Catalunya Taxa de menors enjudiciats per cada 10 mil hab. 1) Han canviat les característiques dels joves? Dades dels Jutjats de menors (CGPJ) i del padró d’hab. entre 14 i 17 anys (INE)
 11. 11. 11 13.359 14.059 14.310 14.014 13.076 13.220 12.587 11.820 11.397 10.563 10.594 5.249 5.411 5.173 4.924 4.889 4.955 4.822 4.475 4.269 4.465 4.306 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intervencions realitzades en total Intervencions realitzades per imposició de mesures Intervencions realitzades per la DGEPCJJ Dades d’intervencions realitzades a Justícia Juvenil (DGEPCJJ) 1) Han canviat les característiques dels joves?
 12. 12. 12 Augment del % de 2002 2010 noies 12,7% 17,8% joves estrangers 13,9% 36,3% amb antecedents 43,5% 48,2% fets violents 34,7% 53,1% faltes 13,2% 24,7% Contra les persones Contra la propietat no violent Centre i Sud Amèrica Magrib 1) Han canviat les característiques dels joves?
 13. 13. 13 ** Diferència estadísticament significativa, p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05 1) Han canviat les característiques dels joves? Programes i mesures finalitzades Categories % 2002 % 2010 ATM 37,3 35,8 MRM 33,0 31,3 Mesures socioeducatives 29,8 *32,9 Llibertat vigilada 45,8 **51,9 PBC **33,7 18,2 Altres medi obert 3,0 **17,0 Internament **17,6 13,0
 14. 14. 14 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les necessitats específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 15. 15. 15 Taxa 2010 *30,8% 2) Ha canviat la reincidència? Metanàlisi amb 27 estudis espanyols. Taxa: 34,5% El 70% dels joves reincidents ho han fet en el primer any després de finalitzar el programa Taxa 2002 24,4%
 16. 16. 16 Variables personals Taxa (%) Severitat (0-4) 1,84 1,90 1,31 1,69 2,03 1,47 2,15 2,07 1,65 Índexde severitatgeneral Noi Noia Espanyol Estranger Europa Magrib Centre i Sud Amèrica Altres 2) Han canviat les taxes específiques? 30,8 33,4 18,8 26,7 38,0 31,1 48,4 33,8 20,8 38,9 26,0 +6,4 +6,5 +4,4 +2,6 -0,3 +4,8 +5,2 +5,4 -19,4 +5,0 +7,0 Taxa de reincidència general Noi Noia Espanyol Estranger Europa Magrib Centre i Sud Amèrica Altres 14 i 15 anys 16 i 17 anys
 17. 17. 17 Variables penals Taxa (%) Severitat (0-4) 1,84 1,59 1,97 1,84 2,06 2,11 1,86 1,97 1,81 1,73 1,90 1,78 Índex de severitat general Sense antecedents Amb antecedents 1 o 2 antecedents De 3 a 5 antecedents Més de 5 antecedents Contra les persones Contra la propietat violent Contra la propietat no violent Altres Violent No violent 2) Han canviat les taxes específiques? 30,8 19,6 42,8 34,1 48,7 69,6 27,7 34,6 37,1 25,4 +6,4 +7,0 +1,0 +5,9 +0,8 +7,3 +3,4 +1,6 +8,1 +10,9 Taxa de reincidència general Sense antecedents Amb antecedents 1 o 2 antecedents De 3 a 5 antecedents Més de 5 antecedents Contra les persones Contra la propietat violent Contra la propietat no violent Altres
 18. 18. 18 És noi (89,1%) Nacionalitat estrangera (44,8%) Amb antecedents (67,0%) Fet contra la propietat (49,5%) Fet amb violència (51,2%) Tipificació delicte (75,3%) 2) Com és el jove reincident?
 19. 19. 19 És noi (89,1%) Nacionalitat estrangera (44,8%) Amb antecedents (67,0%) Fet contra la propietat (49,5%) Fet amb violència (51,2%) Tipificació delicte (75,3%) 2) Com és el jove reincident?
 20. 20. 20 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les necessitats específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 21. 21. 21 FACTORS DE RISC HISTÒRICS 1. Violència prèvia 2. Història d’actes delictius no violents 3. Inici precoç de la violència 4. Fracàs d’intervencions anteriors 5. Intents d’autolesió o de suïcidi anteriors 6. Exposició a violència a la llar 7. Història de maltractament infantil 8. Delinqüència dels pares o cuidadors 9. Separació precoç dels pares o cuidadors 10. Baix rendiment a l’escola FACTORS DE RISC SOCIALS/CONTEXTUALS 11. Delinqüència en el grup d’iguals 12. Rebuig del grup d’iguals 13. Estrès i incapacitat per enfrontar dificultats 14. Escassa habilitat per educar dels pares 15. Falta de suport d’altres adults 16. Entorn marginal FACTORS DE RISC INDIVIDUALS 17. Actituds negatives 18. Assumpció de riscos/Impulsivitat 19. Problemes de consum de substàncies 20. Problemes amb el maneig de l’enuig 21. Baix nivell d’empatia/remordiments 22. Problemes de concentració/hiperactivitat 23. Baixa col·laboració en les intervencions 24. Baix interès/compromís escolar o laboral FACTORS DE PROTECCIÓ P1. Implicació prosocial P2. Suport social fort P3. Forts vincles amb un adult prosocial P4. Actitud positiva cap intervencions i autoritat P5. Fort compromís amb l’escola o el treball P6. Perseverança com a tret de personalitat SAVRY
 22. 22. 22 Fiabilitat Alfa de Cronbach (α) Ítems Total N=855 LV N=694 IC N=161 Factors de risc històrics 10 0,76 0,73 0,59 Factors de risc socials/contextuals 6 0,70 0,69 0,39 Factors de risc individuals 8 0,82 0,82 0,72 Factors de protecció 6 0,76 0,77 0,60 Total SAVRY 30 0,90 0,89 0,77 SAVRY Valors en la literatura (Total SAVRY): α > 0,88
 23. 23. 23 Capacitat predictiva de la reincidència Àrea sota la corba (AUC) Total N=855 LV N=694 IC N=161 Factors de risc històrics 0,61** 0,58** 0,50 Factors de risc socials/contextuals 0,64** 0,61** 0,59* Factors de risc individuals 0,62** 0,58** 0,63** Factors de protecció 0,62** 0,60** 0,61* Resum de risc global 0,65** 0,63** 0,64** SAVRY Valors en la literatura (Resum de risc global): AUC > 0,68
 24. 24. 24 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les necessitats específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 25. 25. 25 3) Ha canviat la reincidència segons el programa? 2002 2010 Diferència PBC 24,9 14,8 -10,2 Altres medi obert 21,7 22,6 +0,9 Llibertat vigilada 33,6 23,8 -9,8 MRM 14,4 27,5 +13,1 Taxa general 24,4 30,8 +6,4 ATM 25,6 39,0 +13,5 Internament 64,5 46,8 -17,7
 26. 26. 26 Mediació i reparació Taxa de reincidència inferior a la general (27,5%) Des del primer estudi ha augmentat 13,1 punts Severitat baixa (1,64) • Joves estrangers (de 8,1% a 28,9%) • Joves amb antecedents (de 22,8% a 27,5%) 14,4% 23,6% 26,1% 27,5% 2002 2007 2008 2010
 27. 27. 27 ATM Taxa (%) ** Diferència estadísticament significativa, p ≤ 0,01 Severitat (0-4) 39,0 **19,3 **21,7 **46,9 40,3 **32,5 **55,5 +13,5 +5,8 +6,8 +5,3 Taxa de reincidència ATM Aplicació art. 27.4 Amonestació Prescripció delsfets Sobreseïment Absolució Altres situacionsprocessals 1,84 1,93 1,67 1,87 1,91 1,65 1,84 **2,14 Índex de severitat general Índex de severitat ATM Aplicació art. 27.4 Amonestació Prescripció dels fets Absolució Sobreseïment lliure o provisional Altres situacions processals Aplicació art. 27.4 15,8% Amonestació 8,4% Prescripciódels fets 11,5% Absolució 11,9% Sobreseïmentlliure o provisional 27,4% Altres situacions processals 25,0%
 28. 28. 28 Taxa de reincidència inferior a la general (14,8%) Des del primer estudi ha baixat 10,1 punts Severitat baixa (1,57) • LO 8/2006. Afegeix LV i RTS en cas de falta (art. 9.1) Prestacions en benefici de la comunitat 24,9% 25,2% 14,8% 2002 2008 2010
 29. 29. 29 Altres mesures de medi obert Taxa 2002 21,7% Taxa 2010 22,6% Joves Taxa Realització de tasques socioeducatives 59,4% 18,4 Permanència de cap de setmana en domicili 30,8% 28,0 Tractament terapèutic ambulatori 3,8% 50,0 Assistència a centre de dia 1,5% 25,0 Seguiment internament centre terapèutic 1,5% 25,0 Règim d'internament en llibertat vigilada 1,5% 0,0 Convivència amb altres persones 1,1% 33,3 Assistència voluntària en medi obert 0,4% 0,0
 30. 30. 30 Llibertat vigilada Taxa de reincidència inferior a la general (23,8%) Des del primer estudi ha baixat 9,8 punts Severitat mitjana (1,87) • Joves amb antecedents (de 77,7% a 65,7%) 33,7% 27,4% 22,0% 23,3% 28,8% 29,6% 28,7% 23,8% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010
 31. 31. 31 Llibertat vigilada Taxa de reincidència 20,8 23,8 29,8 30,9 29,3 23,6 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Barcelona 18,3 8,3 15,8 18,6 23,3 21,6 Girona 32,1 22,2 47,6 29,2 18,4 21,4Lleida 29,0 33,3 20,0 34,1 34,6 29,8 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Tarragona
 32. 32. 32 Llibertat vigilada Reincidents No reincidents 11. Delinqüència en el grup d’iguals 62,6% 47,6% 15. Falta de suport d’altres adults 53,9% 38,2% 17. Actituds negatives 58,3% 41,7% 18. Assumpció de riscos/Impulsivitat 68,7% 54,3% 19. Problemes de consum de substàncies 54,8% 44,1% 20. Problemes amb el maneig de l’enuig 63,5% 52,1% P1. Implicació prosocial 35,7% 52,2% P2. Suport social fort 60,0% 75,7% P3. Forts vincles amb un adult prosocial 60,9% 71,0% P5. Fort compromís amb l’escola o el treball 58,3% 70,1% P6. Perseverança com a tret de personalitat 38,3% 52,8% SAVRY
 33. 33. 33 Internament Taxa de reincidència superior a la general (46,8%) Des del primer estudi ha baixat 17,7 punts • Joves amb més de 5 antecedents (57,7% a 33,0%) 64,5% 66,9% 56,2% 62,3% 50,3% 58,7% 57,8% 46,8% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Severitat alta (2,11)
 34. 34. 34 Internament Taxa de reincidència 70,6 64,0 51,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Can Llupià 71,4 83,3 55,0 58,8 42,9 51,0 49,1 46,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Els Til·lers 56,5 62,5 73,8 57,5 44,4 45,9 62,5 65,2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Montilivi 33,3 78,6 25,0 70,0 71,4 46,2 45,5 54,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Oriol Badia 71,1 69,0 71,0 69,6 65,7 52,6 39,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 El Segre 81,4 59,0 40,0 70,0 52,6 76,0 75,0 41,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 L'Alzina 25,0 0,0 25,0 36,4 45,5 33,3 40,0 33,3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Folch i Torres
 35. 35. 35 Internament Reincidents No reincidents 5. Intents d’autolesió o de suïcidi anteriors 52,4% 33,3% 20. Problemes amb el maneig de l’enuig 82,5% 65,3% 21. Baix nivell d’empatia/remordiments 88,9% 76,0% 16. Entorn marginal 81,0% 60,0% P3. Forts vincles amb un adult prosocial 41,3% 58,7% SAVRY
 36. 36. 36 3) Ha canviat la reincidència segons el programa? 2002 2010 Diferència Severitat PBC 24,9 14,8 -10,2 1,57 MRM 14,4 27,5 +13,1 1,64 Taxa general 24,4 30,8 +6,4 1,84 Llibertat vigilada 33,6 23,8 -9,8 1,87 Altres medi obert 21,7 22,6 +0,9 1,93 ATM 25,6 39,0 +13,5 1,93 Internament 64,5 46,8 -17,7 2,11
 37. 37. 37 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les característiques específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 38. 38. 38 Perspectiva de gènere (les noies) Diferències estadísticamen t significatives entre mesuresDiferències estadísticament significatives entre noies i nois Nois Noies 19,4% Intents autolítics 28,9% 2,8% Parella dissocial 32,4% 28,1% Tipus de delicte: Contra les persones 41,8% 58,9% Violència en el fet 71,2% 11,6% Faltes 23,3% 61,3% Violència prèvia 64,4% 61,2% Història de delictes no violents 40,0% 31,2% Inici precoç de la violència 26,7%
 39. 39. 39 Perspectiva de gènere (les noies) Diferències estadísticamen t significatives entre mesuresDiferències estadísticament significatives entre mesures LV IC 23,7% Intents autolítics 70,0% 42,5% Legitimitat delinqüència 100,0% 36,3% Abús substàncies 100,0% 41,2% Remordiment 90,0% 23,7% Baixa col·laboració intervenció 70,0% 27,5% Absència compromís escola i/o treball 60,0% 43,7% Entorn marginal 60,0% 2,3% Antecedents 18,8% 60,0% Actes violents previs 100,0% 37,5% Actes no violents previs 60,0% 21,2% Inici precoç de la violència 70,0% 27,5% Incompliment sentències 70,0% 0,0% Tipus delicte: contra la salut pública 6,3% 46,2% Delinqüència grup d’iguals 100,0%
 40. 40. 40 Noies que han crescut sota la tutela de l’Administració Noies que cometen delictes de supervivència Noies que tenen algun tipus de trastorn Noies que cometen delictes de violència filioparental 5) Característiques específiques de les noies
 41. 41. 41 RECURSOS PERSONALS Expectatives Actitud i projecte de futur Activitats estructurades (formatives, treball i lleure) Habilitats personals i risc de consum tòxics Actitud vers la intervenció Gestió de les emocions Límits i pautes Vinculació als recursos comunitaris de salut RECOLZAMENT Entorn Vinculació amb referents adults Grup d’iguals Parella i família Manteniment de vincles Estabilitat afectiva 5) Necessitats específiques de les noies
 42. 42. 42 Índex La recerca (objectius i metodologia) Resultats i conclusions: 1. Han canviat les característiques dels joves? 2. Ha canviat la reincidència? 3. Què ens aporten les dades del SAVRY? 4. Quines diferències hi ha segons el programa finalitzat? 5. Quines són les necessitats específiques de les noies? 6. Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? Propostes
 43. 43. 43 6) Cal modificar el temps de seguiment de la reincidència? El 96,1% del joves que reincideixen ho fan abans dels 4 anys El perfil del reincident és el mateix Conclusió: Per estudis transversals no és recomanable • No modifica conclusions • Implica analitzar realitats molt allunyades
 44. 44. 44 Propostes
 45. 45. 45 Propostes Respecte de la reincidència general • Garantir derivació a la xarxa comunitària per reduir les probabilitats de reincidència el primer any després de finalitzar. Cal planificar-ho des de l’inici. • Joves amb més antecedents i en concret si hi ha escalada delictiva, cal especial atenció en la detecció de riscs i necessitats durant l’ATM.
 46. 46. 46 Propostes Respecte de la MRM • Joves que tenen més de dos antecedents: elaborar l’ATM i planificar intervencions de MRM amb implicació comunitària. • Joves estrangers: analitzar les necessitats específiques. Garantir recursos per evitar problemes amb idioma o culturals.
 47. 47. 47 Propostes Respecte de les mesures • Mantenir la intervenció individualitzada i ajustada al risc en les mesures de medi obert i internament • Tenir en compte la perspectiva de gènere en la intervenció amb les noies
 48. 48. 48 Propostes Respecte de l’estudi de la reincidència • Estudi longitudinal per tenir altres perspectives de la variable antecedents (carrera delictiva). • En estudis transversals, un temps de seguiment de 3,5 anys de mitjana és suficient. • Analitzar l’impacte del seguiment en llibertat vigilada post internament en la reincidència. • Seguir utilitzant les dades del SAVRY que en estudis posteriors aportaran elements comparatius. • Actualitzar l’anàlisi de fiabilitat del SAVRY a internament.
 49. 49. 49 Moltes gràcies per la vostra atenció Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica cejfe.isc@gencat.cat
 50. 50. 50 Recerca consultable a: cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/ i a la biblioteca del CEJFE Després de la presentació podreu: visualitzar-la a cejfe.tv i descarregar-la a slideshare.net/justicia

×