Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nasyonalismo sa asya

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus récents (20)

Nasyonalismo sa asya

 1. 1. NASYONALISMO SA ASYA By:juvycduganptvs
 2. 2. NASYONALISMO damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan
 3. 3. ANYO NG NASYONALISMO • DEFENSIVE NATIONALISM (mapagtanggol na nasyonalismo) Hal. ang ginawa ng bansang Pilipinas • AGGRESSIVE NATIONALISM ( mapusok na nasyonalismo) Hal. ang ginawa ng bansang Hapon
 4. 4. Mga Manipestasyon ng Nasyonalismo PAGKAKAISA ( pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng mamamayan sa iisang kultura, saloobin at hangarin ) Pagtatag ng mga makabayang samahan
 5. 5. Mga Manipestasyon ng Nasyonalismo  Pagmamahal at pagtangkilik ng mamamayan sa mga produkto, ideya at kultura ng sariling bayan  MAKATUWIRAN AT MAKATARUNGAN ( kahandaan ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa kaniyang bayan )
 6. 6. NASYONALISMO SA INDIA  MOHANDAS GANDHI - nangunang lider nasyo- lista sa India - nagpakita ng mapa- yapang paraan sa paghingi ng kalayaan (non-violent) - hinimok ang pagboykot ng mga Indian sa lahat ng produkto ng mga Ingles - sinimulan ang civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaan
 7. 7. NASYONALISMO SA INDIA  Pinakinabangan ng husto ng Ingles ang mga likas na yaman ng bansa  Naranasan ng mga Indian ang mga patakarang hindi angkop sa kanilang kultura - pagpatigil sa SUTTEE ( ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa
 8. 8. NASYONALISMO SA INDIA - Ipinatigil din ang FEMALE INFANTICIDE
 9. 9. NASYONALISMO SA INDIA - di-pantay na pagtingin sa kanilang lahi (racial discrimination), dahilan upang maisagawa ang REBELYONG SEPOY
 10. 10. Amritsar Massacre - maraming mamayang Indian ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles (379 katao ang namatay at halos 1,200 katao ang nasugatan)
 11. 11. Mga Pagkilos ng mga Indian  PAGTATAG NG 1) All Indian National Congress (panig ng Hindu) - itinatag ni Mohandas Gandhi - layunin na matamo ang kalayaan ng India 2) All Indian Muslim League (interes ng Muslim ang binigyang pansin) - itinatag ni Ali Jinnah - layunin na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim
 12. 12. KALAYAAN NG INDIA Taong 1935 (pinagkalooban ng kalayaan ng Ingles) Agosto 15, 1947 (sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru) Isinilang din ang bansang PAKISTAN sa pamumuno ni Mohammed Ali Jinnah
 13. 13. Evaluation: 1.) Ano ang pamamaraang ginamit ng mga Hindu sa pamumuno ni Mohandas Gandhi upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga Ingles? a. Passive Resistance c. Armadong pakikipagkalakalan b. Pagbabago ng pamahaaln d. pagtayo ng partidong political 2.) Anong pamamaraan ang isinagawa ng mga taga-India upang matamo ang kalayaan? a. Tinulungan ang mga Ingles sa pakikidigma c. Itinatag ang Indian National Congress b. Binoykot ang mga produktong Ingles d. Lahat ng nabanggit 3.)Sa ilalim ng Ingles, nagkaroon ng mga pagbabago sa India na hindi katanggap- tanggap sa mga Indian. Alin ang isang pagbabagong hindi matanggap ng mga Indian? a. Pagpapalaganap ng isang sistema ng edukasyon na ayon sa pamantayang Ingles b. Paglilipat ng mga sentro ng gawaing pangkabuhayan sa mga baybaying-dagat c. Pagkakaroon ng racial discrimination sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan d. Pagpapahusay ng mga transportasyon at komunikasyon
 14. 14. 4.) Kailan nakamit ng India ang minimithing kalayaan sa kamay ng mga Ingles? a. Agosto 15, 1947 b. Agosto, 1914 c. June 12, 1898 d. September, 1939 5.) Isang lider nasyonalista sa India na nakilala sa kanyang matahimik na paraan o non violence means ng pakikipaglaban sa kalayaan. a. Mohamed Ali Jinnah c. Jawaharlal Nehru b. Ibn Saud d. Mohandas Gandhi 6.) Ito ang pag-aalsa ng mga sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtatangi ng lahi o racial discrimination. a. suttee b. Rebelyong Sepoy c. female infanticide d.Amritsar massacre

×