Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Велики бројеви у хемији

507 vues

Publié le

Путовање у свет великих бројева

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Велики бројеви у хемији

 1. 1. Veliki brojevi u hemiji
 2. 2. Dekadne jedinice • Dekadne jedinice su: • 1, 10, 100, 1000, 10000… • Radi lakšeg zapisivanja dekadnih jedinica koristimo stepen sa osnovom 10 10 n Izložilac ili eksponentOsnova
 3. 3. Zapisivanje dekadnih jedinica • Jedan ........... 1 = 100 • Deset ............ 10 = 101 • Sto ............. 100 = 102 • Hiljadu ............1000 = 103 • Deset hiljada ....10000 = 104 • Sto hiljada ........100000 = 105 Jesi li uočio pravilo? Izložilac je jednak broju nula dekadne jedinice.
 4. 4. Velike dekadne jedinice • Milion ..... 106 • Milijarda ..... 109 • Bilion ..... 1012 • Bilijarda ..... 1015 • Trilion ..... 1018 • Trilijarda ..... 1021 • i tako dalje Nazivi nekih velikih dekadnih jedinica.
 5. 5. Kako zapisujemo velike brojeve • 5 000 = 5·1 000 = 5·103 • 400 000 = 4 ·100 000 = • 400 000 000 = 4 ·100 000 000 = • 7 000 000=7·1 000 000 = 4 ·105 4 ·108 7 ·106 Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10. Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10. Zapamti : OVAKAV ZAPIS BROJA SE ZOVE EKSPONENCIJALNI ZAPIS (Scientific notation) !
 6. 6. • Eksponencijalni zapis broja ima svoju tačno utvrđenu formu i služi za zapisivanje veoma velikih brojeva. • Predstavlja se u obliku proizvoda jednog decimalnog ili celog broja čija je vrednost između 1 i 10 i jednog stepena sa osnovom 10. 6,72  109
 7. 7. • Količina supstance je jedna od sedam osnovnih fizičkih veličina. • Oznaka je n, a merna jedinica je mol. • Jedan mol bilo koje supstance sadrži isti broj čestica kao i jedan mol neke druge supstance npr. jedan mol atoma natrijuma ima isti broj atoma koliko ima molekula u jednom molu vode. Mol
 8. 8. Molarna masa • Molarna masa supstance (M) je odnos mase supstance i njene količine (jedinica: g/mol) M = m/n • Molarna masa (M) ima istu brojnu vrednost kao relativne molekulska masa (Mr) tj. relativna atomska masa. Mr (H2O) = 2∙1 + 1∙16 = 18  M(H2O) = 18g/mol Ar (C) = 12  M(C) = 12 g/mol
 9. 9. Zadatak 1 • Avogadrov broj predstavlja broj molekula u jednom molu supstance i iznosi 602 214 199 470 000 000 000 000 mol 1911.godine Albert Ajnštajn je u svom prvom naučnom radu objavio veoma preciznu procenu Avogadrovog broja • Avogadrov broj predstavi u eksponencijalnom zapisu.
 10. 10. Zadatak 2 Koliko se a) mola, b) molekula, c) atoma nalazi u 8g kiseonika ako se zna da je Mr(O2)=32?
 11. 11. KRAJ Autor prezentacije: Jelena Volarov OŠ”Đorđe Krstić” Beograd

×