Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.

Βυζαντινά αξιοθέατα
«Η θεατή…αθέατη ομορφιά τους»
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(«ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ» ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ)
 Μεταβυζαντινός ναός, σημαντικό κτίσμα της Β’
Ενετοκρατίας (1685-1715), που ανήκει στον τύπο
του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου
με οκτάπλευρο τρούλο. Ιδιοτυπία αποτελεί η
επέκταση του δυτικού σκέλους με την προσθήκη
ενός επιπλέον ζεύγους κιόνων. Ο ναός δεν έχει
ξεχωριστό νάρθηκα και η κύρια είσοδός του είναι
στη νότια πλευρά.
κτιστό τέμπλο χωρίζει τον κυρίως ναό
από το Ιερό
 Πάνω από την είσοδο, στο εσωτερικό του ναού,
σώζεται η κτητορική επιγραφή με χρονολογία 27
Φεβρουαρίου 1701 που αναφέρει ότι ο ναός
οικοδομήθηκε και εικονογραφήθηκε προς τιμή της
Θεοτόκου με συνδρομές κι έξοδα από την
ευρύτερη περιοχή και την κοινότητα, επί
επισκόπου Δαμαλών και Πεδιάδος Ιακώβου,
εφημερεύοντος ιερέως Δημητρίου και ιερέως
Ιωάννου.
ολόκληρος ο ναός είναι πλούσια
εικονογραφημένος με ενδιαφέρουσες
τοιχογραφίες
ξεχωρίζουν η μνημειακή παράσταση της Δευτέρας
Παρουσίας στο δυτικό τοίχο
οι Θεομητορικές και Χριστολογικές σκηνές των
πλάγιων τοίχων σε διάχωρα κόκκινης ταινίας
ο Παντοκράτωρ του τρούλου
και η Πλατυτέρα του Ιερού.
εξωτερικα η εκκλησία είναι κτισμένη από
καλής ποιότητας λιθοδομή
το καμπαναριό, με θέσεις για δυο καμπάνες που χωρίζονται
μεταξύ τους από ραβδωτό κιονίσκο με κυκλική βάση
 ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ!!
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΚΙΟΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΝΑΟΥ ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ..
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Ο ΤΡΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΊΝΑΙ
ΟΚΤΑΠΛΕΥΡΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ
ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.ΤΟ
ΔΑΠΕΔΟ ΕΊΝΑΙ ΣΤΡΩΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ.Ο ΤΡΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΙΟΝΕΣ.ΟΙ
ΤΡΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΙΩΝΙΚΟ
ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ
ΔΩΡΙΚΟ..
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Ο ΝΑΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ
ΠΛΗΘΩΡΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ
( ΤΕΜΠΛΟ, ΝΟΤΙΑ-
ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ,
ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ)
ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΌ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ.
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
ΤΕΛΟΣ
Νατάσα Μυλωνοπούλου
Στέλλα Βερδελή
Γιάννης Ρούμπος
Γιάννης Δενεσάκης
Παναγιώτης Πάλι
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Εξωτερική περιγραφή ναού:
Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος , χρονολογείται περίπου
τον 13ο
αιώνα . Ο ναός αυτός είναι εγγεγραμμένος
σταυροειδής με τρούλο , χωρισμένος σε τρία κλήτη
και με δύο εισόδους.
Δυτική και βόρεια πλευρά:
Ο τοίχος είναι χτισμένος από πέτρα, χωρίς ιδιαίτερη
επεξεργασία (αργολιθοδομή)στην δυτική πλευρά
υπάρχει μία από τις δυο εισόδους όπου διακρίνεται
μαρμάρινη λεπτομέρεια στο επάνω μέρος.
Νότια και ανατολική πλευρά:
H εξωτερική τοιχοποιία του
ναού στις πλευρές αυτές
είναι πλινθοπερίκλειστο
.Ανάμεσα στην ανατολική
πλευρά σχηματίζονται τρείς
τρίπλευρες αψίδες,
εντυπωσιακά υψηλές, με
μικρό, στενό παράθυρο η
κάθε μία.
Εσωτερική περιγραφή ναού:
Ο συγκεκριμένος ναός είναι μονόχωρος χωρίς
νάρθηκα. Στο εσωτερικό του ναού
παρατηρείται ίχνος από τοιχογραφίες στην
ανατολική πλευρά του.
Στο επάνω μέρος διακρίνουμε ανοίγματα του
τοίχου που λειτουργούν ως μεγάφωνα .
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Το τέμπλο είναι χτιστό καθώς και η Αγία Τράπεζα
όπου περικλείονται από μερικές εικόνες.
Εσωτερικά ο Τρούλος στηρίζεται από τέσσερις
πεσσούς, δύο στην ανατολική πλευρά έχουν
ενσωματωθεί στο Ιερό και θεωρούνται ως τοίχοι.
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΗΜΩΝ
Άγιος Ιωάννης Ελεήμων
(Άγιος Κωνσταντίνος)
• Πρόκειται για αντιπροσωπευτικού τύπου
δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με
τρούλο που ίσως αρχικά ήταν καθολικό μονής.
• Στην τοιχοδομία παρατηρείται μεικτό σύστημα
αφού αποτελείται από πέτρες και τούβλα.
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
ΌΨΕΙΣ
• Χρήση αρχιτεκτονικών κομματιών από το Ασκληπιείο,
πλινθοπερίκλειστου (πέτρες που περιβάλλονται από τούβλα).
ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: Κορμός αρραύδοτου κίονα, θραύσμα
μετόπης, γείσος με μαίανδρο και βατήρας επιγραφής,
παράθυρο που περιβάλλεται από διπλό πλίνθινο τόξο και
οδοντοτή ταινία
Μονόλοβο παράθυρο
Βατήρας επιγραφής
• ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: Κατώφλι θύρας, βατήρας με
επιγραφή
• ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ: Αμφικιονίσκοι που σχηματίζουν
σταυρό ,θραύσμα με ανθέμιο και λωτό, γείσος
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
ΤΡΟΥΛΟΣ
• Κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο με τέσσερα μονόλοβα
παράθυρα τα οποία περιβάλλονται από διπλό πλίνθινο
τόξο και οδοντοτή ταινία.
ΤΡΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΟΥ
• Νάρθηκας:
Έχει τριμερή καμαροειδή
οροφή με ψιλότερη τη
μεσαία κάμαρα. Στον
ανατολικό τοίχο του
υπάρχουν λείψανα από
γύψινο τοξωτό πλαίσιο.
• ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ: Ο τρούλος στηρίζεται σε δύο
μαρμάρινους αραύδοτους κίονες με απλά
κιονόκρανα δωρικού τύπου και δύο πεσσούς
ενσωματωμένους στο τέμπλο.
ΤΕΜΠΛΟ
ΙΕΡΟ
• Αποτελείται από τρεις αψίδες με μεγαλύτερη την κεντρική.
Παρατηρούνται σπαράγματα τοιχογραφιών και λείψανα
επιχρισμάτων. Επίσης υπάρχουν τρία χαράγματα πλοίων. Στο
νότιο τοίχο σώζονται τοιχογραφίες σε δύο ζώνες (η σκηνή της
Υπαπαντής και τρεις ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι)
Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.
Ευχαριστούμε που (δεν :Ρ) μας
ακούσατε!!!!
ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΡΑ<3
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ<3
ΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ<3
ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ<3
1 sur 50

Recommandé

2η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1 par
2η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε12η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
2η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1Δημοτικό Γαλάτιστας
2.7K vues4 diapositives
M etewra 2015 par
M etewra 2015M etewra 2015
M etewra 2015popipe
1.7K vues18 diapositives
απαντησεις στο 6ο φυλλο εργασιας ο μυστρας τμήμα ε1 par
απαντησεις στο 6ο φυλλο εργασιας ο μυστρας τμήμα ε1απαντησεις στο 6ο φυλλο εργασιας ο μυστρας τμήμα ε1
απαντησεις στο 6ο φυλλο εργασιας ο μυστρας τμήμα ε1Δημοτικό Γαλάτιστας
3.7K vues3 diapositives
3η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1 par
3η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε13η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
3η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1Δημοτικό Γαλάτιστας
2.7K vues7 diapositives
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ par
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣssuserc13fb9
123 vues15 diapositives
1η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1 par
1η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε11η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
1η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1Δημοτικό Γαλάτιστας
2.8K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2 par
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Fotini Pog
93 vues54 diapositives
4η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1 par
4η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε14η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
4η ομάδα εργασίας απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1Δημοτικό Γαλάτιστας
2.7K vues6 diapositives
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ par
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣPetros Frantzeskos
65.1K vues42 diapositives
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου par
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της ΑχειροποιήτουΘεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτουeapdim
1.1K vues10 diapositives
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας par
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας ΣοφίαςΘεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίαςeapdim
996 vues4 diapositives
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ par
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣarischatzis
2.7K vues13 diapositives

Tendances(20)

Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2 par Fotini Pog
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Fotini Pog93 vues
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ par Petros Frantzeskos
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Petros Frantzeskos65.1K vues
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου par eapdim
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της ΑχειροποιήτουΘεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου
eapdim1.1K vues
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας par eapdim
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας ΣοφίαςΘεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας
eapdim996 vues
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ par arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
arischatzis2.7K vues
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά par Iliana Kouvatsou
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάΑγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Iliana Kouvatsou245 vues
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας par eapdim
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας ΣοφίαςΘεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αγίας Σοφίας
eapdim1K vues
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου par eapdim
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου
Θεσσαλονίκη - Ο ναός της Αχειροποιήτου
eapdim999 vues
3 οικοδομηση par 6gymnasio
3 οικοδομηση3 οικοδομηση
3 οικοδομηση
6gymnasio431 vues
β1 παρ-ομαδα-δ 2014-15 par gregtheodor
β1 παρ-ομαδα-δ 2014-15β1 παρ-ομαδα-δ 2014-15
β1 παρ-ομαδα-δ 2014-15
gregtheodor362 vues
Roma ika e par eapdim
Roma ika eRoma ika e
Roma ika e
eapdim1.6K vues
Agia Sofia par kougiou
Agia SofiaAgia Sofia
Agia Sofia
kougiou1.3K vues
β1 παρ-ομαδα-β 2014-15 par gregtheodor
β1 παρ-ομαδα-β 2014-15β1 παρ-ομαδα-β 2014-15
β1 παρ-ομαδα-β 2014-15
gregtheodor269 vues
Αγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη par Iliana Kouvatsou
Αγία Σοφία, Έλενα ΤζαφάρηΑγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη
Αγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη
Iliana Kouvatsou314 vues
Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης από το Ε2 par volvai
Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης από το Ε2Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης από το Ε2
Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης από το Ε2
volvai2K vues
ΡΥΘΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ. Ε' Τάξη.6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου.(2014-2015) par jorjios
ΡΥΘΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ. Ε' Τάξη.6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου.(2014-2015)ΡΥΘΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ. Ε' Τάξη.6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου.(2014-2015)
ΡΥΘΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ. Ε' Τάξη.6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου.(2014-2015)
jorjios4.9K vues
Aγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα par Iliana Kouvatsou
Aγία του Θεού Σοφία, Α. ΡήγαAγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα
Aγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα
Iliana Kouvatsou663 vues
β1 παρ-ομαδα-γ 2014-15 par gregtheodor
β1 παρ-ομαδα-γ 2014-15β1 παρ-ομαδα-γ 2014-15
β1 παρ-ομαδα-γ 2014-15
gregtheodor214 vues

En vedette

γιατί να γυμναστώ; par
γιατί να γυμναστώ;γιατί να γυμναστώ;
γιατί να γυμναστώ;Theodora Mavridou
1.2K vues7 diapositives
Parousiasi mantzourani trail running 2013 par
Parousiasi mantzourani trail running 2013Parousiasi mantzourani trail running 2013
Parousiasi mantzourani trail running 2013George Paschalis
894 vues58 diapositives
αποτελεσματα νεαπολησ par
αποτελεσματα νεαπολησαποτελεσματα νεαπολησ
αποτελεσματα νεαπολησGeorge Paschalis
545 vues3 diapositives
γενική κατάταξη κρήνη par
γενική κατάταξη κρήνηγενική κατάταξη κρήνη
γενική κατάταξη κρήνηGeorge Paschalis
359 vues3 diapositives
Αερόβια & Αναερόβια άσκηση par
Αερόβια & Αναερόβια άσκησηΑερόβια & Αναερόβια άσκηση
Αερόβια & Αναερόβια άσκησηAlexandros Lazaridis
1K vues19 diapositives
μυϊκό σύστημα par
μυϊκό σύστημαμυϊκό σύστημα
μυϊκό σύστημαTheodora Mavridou
553 vues6 diapositives

En vedette(20)

Parousiasi mantzourani trail running 2013 par George Paschalis
Parousiasi mantzourani trail running 2013Parousiasi mantzourani trail running 2013
Parousiasi mantzourani trail running 2013
George Paschalis894 vues
αποτελεσματα νεαπολησ par George Paschalis
αποτελεσματα νεαπολησαποτελεσματα νεαπολησ
αποτελεσματα νεαπολησ
George Paschalis545 vues
αποτελέσματα κένταυρος υπερμαραθώνιος par George Paschalis
αποτελέσματα κένταυρος υπερμαραθώνιοςαποτελέσματα κένταυρος υπερμαραθώνιος
αποτελέσματα κένταυρος υπερμαραθώνιος
George Paschalis333 vues
Τρίτη ηλικία -Ελλάδα-Φυσικές δραστηριότητες par Theodora Mavridou
Τρίτη ηλικία -Ελλάδα-Φυσικές δραστηριότητεςΤρίτη ηλικία -Ελλάδα-Φυσικές δραστηριότητες
Τρίτη ηλικία -Ελλάδα-Φυσικές δραστηριότητες
Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με το Powerpoint! par Despina Kamilali
Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με το Powerpoint!Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με το Powerpoint!
Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με το Powerpoint!
Despina Kamilali1.8K vues
"Μια περιήγηση στην έννοια της δύναμης"- Η δυναμη στη φυσικη par Katerina Didaskalou
"Μια περιήγηση στην έννοια της δύναμης"- Η δυναμη στη φυσικη"Μια περιήγηση στην έννοια της δύναμης"- Η δυναμη στη φυσικη
"Μια περιήγηση στην έννοια της δύναμης"- Η δυναμη στη φυσικη
Carbohydrates par slaine
CarbohydratesCarbohydrates
Carbohydrates
slaine1.3K vues
η νευρομυϊκη συναρμογη διανομη par Stefanos Koutsoukis
η νευρομυϊκη συναρμογη διανομηη νευρομυϊκη συναρμογη διανομη
η νευρομυϊκη συναρμογη διανομη

Similaire à Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.

Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας. par
Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.
Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.PMANGR
1.8K vues136 diapositives
Perivleptos-Mystras par
Perivleptos-MystrasPerivleptos-Mystras
Perivleptos-MystrasAngela Florou
65 vues2 diapositives
Eπίσκεψη στους I. Nαούς par
Eπίσκεψη στους I. Nαούς Eπίσκεψη στους I. Nαούς
Eπίσκεψη στους I. Nαούς 4ogymnasio
337 vues103 diapositives
Εκκλησίες και μοναστήρια του Μυστρά par
Εκκλησίες και μοναστήρια του ΜυστράΕκκλησίες και μοναστήρια του Μυστρά
Εκκλησίες και μοναστήρια του ΜυστράΔήμητρα Τζίνου
46 vues17 diapositives
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ par
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ50dimthess
1.5K vues78 diapositives
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι par
Αγιά Σοφιά, Μέντισον ΝουρτσελάριΑγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Αγιά Σοφιά, Μέντισον ΝουρτσελάριIliana Kouvatsou
88 vues17 diapositives

Similaire à Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.(20)

Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας. par PMANGR
Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.
Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια του Τόπου μας.
PMANGR1.8K vues
Eπίσκεψη στους I. Nαούς par 4ogymnasio
Eπίσκεψη στους I. Nαούς Eπίσκεψη στους I. Nαούς
Eπίσκεψη στους I. Nαούς
4ogymnasio337 vues
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ par 50dimthess
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΕ
50dimthess1.5K vues
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι par Iliana Kouvatsou
Αγιά Σοφιά, Μέντισον ΝουρτσελάριΑγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Agios thomas tanagras Cahpel - revision 2019 par AGIOS THOMAS
Agios thomas tanagras Cahpel - revision 2019Agios thomas tanagras Cahpel - revision 2019
Agios thomas tanagras Cahpel - revision 2019
AGIOS THOMAS184 vues
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη par khatziar
Βυζαντινή ΘεσσαλονίκηΒυζαντινή Θεσσαλονίκη
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
khatziar2.6K vues
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf par ssusere47498
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdfΑρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf
ssusere474986 vues
βυζαντινός ρυθμός(εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο) par paraskevit
βυζαντινός ρυθμός(εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο)βυζαντινός ρυθμός(εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο)
βυζαντινός ρυθμός(εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο)
paraskevit874 vues
ΚάστροΚορώνης par Maria Mitarea
ΚάστροΚορώνης ΚάστροΚορώνης
ΚάστροΚορώνης
Maria Mitarea139 vues
H Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά par Iliana Kouvatsou
H Αγία Σοφία, Ιωάννα ΚαρατζάH Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά
H Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά
Iliana Kouvatsou267 vues
Phetikhie tzami parousiase par gel zosim
Phetikhie tzami parousiasePhetikhie tzami parousiase
Phetikhie tzami parousiase
gel zosim145 vues
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά par Δήμητρα Τζίνου
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του ΜυστράΕξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
Εξερευνώντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μυστρά
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ par ssuserc13fb9
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ssuserc13fb9105 vues

Dernier

Βρίσκοντας τα μνημεία par
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 vues8 diapositives
Zoologiko_Nov_2023.pptx par
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
100 vues5 diapositives
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vues30 diapositives
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
850 vues7 diapositives
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf par
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
36 vues9 diapositives
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.3K vues1 diapositive

Dernier(20)

Zoologiko_Nov_2023.pptx par 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 vues
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 vues
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K vues
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 par ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 vues
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 vues
Palaiodologiko_2023.pptx par 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 vues
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212423 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c16 vues

Βυζαντινά αξιοθέατα του Δήμου Επιδαύρου.

 • 3.  Μεταβυζαντινός ναός, σημαντικό κτίσμα της Β’ Ενετοκρατίας (1685-1715), που ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με οκτάπλευρο τρούλο. Ιδιοτυπία αποτελεί η επέκταση του δυτικού σκέλους με την προσθήκη ενός επιπλέον ζεύγους κιόνων. Ο ναός δεν έχει ξεχωριστό νάρθηκα και η κύρια είσοδός του είναι στη νότια πλευρά.
 • 4. κτιστό τέμπλο χωρίζει τον κυρίως ναό από το Ιερό
 • 5.  Πάνω από την είσοδο, στο εσωτερικό του ναού, σώζεται η κτητορική επιγραφή με χρονολογία 27 Φεβρουαρίου 1701 που αναφέρει ότι ο ναός οικοδομήθηκε και εικονογραφήθηκε προς τιμή της Θεοτόκου με συνδρομές κι έξοδα από την ευρύτερη περιοχή και την κοινότητα, επί επισκόπου Δαμαλών και Πεδιάδος Ιακώβου, εφημερεύοντος ιερέως Δημητρίου και ιερέως Ιωάννου.
 • 6. ολόκληρος ο ναός είναι πλούσια εικονογραφημένος με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες
 • 7. ξεχωρίζουν η μνημειακή παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στο δυτικό τοίχο
 • 8. οι Θεομητορικές και Χριστολογικές σκηνές των πλάγιων τοίχων σε διάχωρα κόκκινης ταινίας
 • 10. και η Πλατυτέρα του Ιερού.
 • 11. εξωτερικα η εκκλησία είναι κτισμένη από καλής ποιότητας λιθοδομή
 • 12. το καμπαναριό, με θέσεις για δυο καμπάνες που χωρίζονται μεταξύ τους από ραβδωτό κιονίσκο με κυκλική βάση
 • 13.  ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 • 15. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ!! Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΚΙΟΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ..
 • 17. Ο ΤΡΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΟΚΤΑΠΛΕΥΡΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΊΝΑΙ ΣΤΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.Ο ΤΡΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΙΟΝΕΣ.ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΔΩΡΙΚΟ..
 • 19. Ο ΝΑΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ( ΤΕΜΠΛΟ, ΝΟΤΙΑ- ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΌ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ.
 • 21. ΤΕΛΟΣ Νατάσα Μυλωνοπούλου Στέλλα Βερδελή Γιάννης Ρούμπος Γιάννης Δενεσάκης Παναγιώτης Πάλι
 • 24. Εξωτερική περιγραφή ναού: Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος , χρονολογείται περίπου τον 13ο αιώνα . Ο ναός αυτός είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο , χωρισμένος σε τρία κλήτη και με δύο εισόδους.
 • 25. Δυτική και βόρεια πλευρά: Ο τοίχος είναι χτισμένος από πέτρα, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία (αργολιθοδομή)στην δυτική πλευρά υπάρχει μία από τις δυο εισόδους όπου διακρίνεται μαρμάρινη λεπτομέρεια στο επάνω μέρος.
 • 26. Νότια και ανατολική πλευρά: H εξωτερική τοιχοποιία του ναού στις πλευρές αυτές είναι πλινθοπερίκλειστο .Ανάμεσα στην ανατολική πλευρά σχηματίζονται τρείς τρίπλευρες αψίδες, εντυπωσιακά υψηλές, με μικρό, στενό παράθυρο η κάθε μία.
 • 27. Εσωτερική περιγραφή ναού: Ο συγκεκριμένος ναός είναι μονόχωρος χωρίς νάρθηκα. Στο εσωτερικό του ναού παρατηρείται ίχνος από τοιχογραφίες στην ανατολική πλευρά του. Στο επάνω μέρος διακρίνουμε ανοίγματα του τοίχου που λειτουργούν ως μεγάφωνα .
 • 29. Το τέμπλο είναι χτιστό καθώς και η Αγία Τράπεζα όπου περικλείονται από μερικές εικόνες.
 • 30. Εσωτερικά ο Τρούλος στηρίζεται από τέσσερις πεσσούς, δύο στην ανατολική πλευρά έχουν ενσωματωθεί στο Ιερό και θεωρούνται ως τοίχοι.
 • 36. • Πρόκειται για αντιπροσωπευτικού τύπου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο που ίσως αρχικά ήταν καθολικό μονής. • Στην τοιχοδομία παρατηρείται μεικτό σύστημα αφού αποτελείται από πέτρες και τούβλα.
 • 38. ΌΨΕΙΣ • Χρήση αρχιτεκτονικών κομματιών από το Ασκληπιείο, πλινθοπερίκλειστου (πέτρες που περιβάλλονται από τούβλα). ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: Κορμός αρραύδοτου κίονα, θραύσμα μετόπης, γείσος με μαίανδρο και βατήρας επιγραφής, παράθυρο που περιβάλλεται από διπλό πλίνθινο τόξο και οδοντοτή ταινία
 • 41. • ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: Κατώφλι θύρας, βατήρας με επιγραφή • ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ: Αμφικιονίσκοι που σχηματίζουν σταυρό ,θραύσμα με ανθέμιο και λωτό, γείσος
 • 43. ΤΡΟΥΛΟΣ • Κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο με τέσσερα μονόλοβα παράθυρα τα οποία περιβάλλονται από διπλό πλίνθινο τόξο και οδοντοτή ταινία.
 • 45. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΟΥ • Νάρθηκας: Έχει τριμερή καμαροειδή οροφή με ψιλότερη τη μεσαία κάμαρα. Στον ανατολικό τοίχο του υπάρχουν λείψανα από γύψινο τοξωτό πλαίσιο.
 • 46. • ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ: Ο τρούλος στηρίζεται σε δύο μαρμάρινους αραύδοτους κίονες με απλά κιονόκρανα δωρικού τύπου και δύο πεσσούς ενσωματωμένους στο τέμπλο.
 • 48. ΙΕΡΟ • Αποτελείται από τρεις αψίδες με μεγαλύτερη την κεντρική. Παρατηρούνται σπαράγματα τοιχογραφιών και λείψανα επιχρισμάτων. Επίσης υπάρχουν τρία χαράγματα πλοίων. Στο νότιο τοίχο σώζονται τοιχογραφίες σε δύο ζώνες (η σκηνή της Υπαπαντής και τρεις ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι)
 • 50. Ευχαριστούμε που (δεν :Ρ) μας ακούσατε!!!! ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΡΑ<3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ<3 ΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ<3 ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ<3

Notes de l'éditeur

 1. Αθηνά Κοντογιαννοπουλου