Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Water pump
Publicité
Water pump
Prochain SlideShare
كات وةك شمشيَر واية ئةطةر نةيبرِي دةتبرِيَتكات وةك شمشيَر واية ئةطةر نةيبرِي دةتبرِيَت
Chargement dans ... 3
1 sur 35
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Water pump(20)

Publicité

Water pump

 1. ‫ئاماده‬‌‌:‌‫كردنی‬ ‫ئه‬‌‫ندازيار‌.‌محمد‌زرار‌عبدالصمد‌شيخه‬‌‌‫روانی‬ www.ge4c.com 12-10-2014
 2. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 2 ‫ثةمث‬‫ئاو‬ ‫ى‬ ‫ئةوة‬ ‫,دواى‬ ‫بريةكانةوة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫دةربهينن‬ ‫ئاو‬ ‫كةم‬ ‫بريكى‬ ‫توانيويانة‬ ‫تةنها‬ ‫واتة‬ ‫بووة‬ ‫سادة‬ ‫زور‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ثةمث‬ ‫سةرةتادا‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫بكةن‬ ‫دروست‬ ‫ثةمث‬ ‫لة‬ ‫جوريك‬ ‫واتة‬ ‫بكةن‬ ‫داهينانيك‬ ‫بووة‬ ‫ثيويست‬ ‫بةمةش‬ ‫كردوة‬ ‫زيادى‬ ‫ئاو‬ ‫سةر‬ ‫لة‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫دانيشتوان‬ ‫ذمارةى‬ ‫ئةجن‬ ‫كارةكةى‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬‫ئيستا‬ ‫تاوةكو‬ ‫هاتوة‬ ‫دا‬ ‫سةر‬ ‫بة‬ ‫وورانكارى‬ ‫ذيان‬ ‫ونناىى‬ ‫بة‬ ‫وونا‬ ‫دواتر‬ ‫باا‬ ‫ام‬ ‫ديت‬ ‫ثيك‬ ‫تورمثاية‬ ‫ئةم‬ , ‫دةربهينن‬ ‫ئاو‬ ‫توانيويانة‬ ‫ثةستان‬ ‫ذير‬ ‫لة‬ ‫راكيشان‬ ‫لةريطةى‬ ‫كة‬ ‫بةكارهيناوة‬ ‫ئاويان‬ ‫تورزمثاى‬ ‫لةسةرةتا‬ ‫دةوا‬ ‫تا‬ ‫دةروا‬ ‫خوارةوة‬ ‫بةرةوة‬ ‫بنريةية‬ ‫ئةم‬ ‫بضووك‬ ‫ترية‬ ‫بنريةكى‬ ‫لة‬‫لةوةل‬ ‫واتة‬ ‫دةرةضةية‬ ‫خواروةى‬ ‫.بةشى‬ ‫بريةكة‬ ‫ئاوى‬ ‫تة‬ ‫ئاو‬ ‫بةمةش‬ ‫و‬ ‫دادةخريت‬ ‫دةرةضةية‬ ‫ئةم‬ ‫ئاو‬ ‫لة‬ ‫بوو‬ ‫ثر‬ ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬ ‫ئةوةى‬ ‫دواى‬ ‫دةكريتةوة‬ ‫ئةويش‬ ‫تورمثاكة‬ ‫دةسكى‬ ‫بةرزكردنةوةى‬ . ‫زةوى‬ ‫سةر‬ ‫دةواتة‬ ‫و‬ ‫دةروا‬ ‫دةرةوة‬ ‫بةرةوة‬ ‫دةكر‬ ‫ثةستانةوة‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫تورمثاكة‬ ‫دةرةضةى‬‫سةر‬ ‫دةواتة‬ ‫ئاو‬ ‫بةمةش‬ ‫دةكريتةوة‬ ‫دووةم‬ ‫دةرةضى‬ ‫بنريةكة‬ ‫بوونى‬ ‫ثر‬ ‫دواى‬ ‫يتةوة‬ ‫زةوى‬ ‫ر‬
 3. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 3 ‫سةرةتا‬ , ‫كشتوكال‬ ‫بن‬ ‫بةكارهاتووة‬ ‫بةزورى‬ ‫شيوازة‬ ‫ئةم‬ , ‫سادةية‬ ‫زور‬ ‫تةكنيكيكى‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ : ‫ثةمث‬ ‫سادةى‬ ‫شيوازيكى‬ ‫ثيويست‬ ‫كاتى‬ ‫لة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫ورتنةوةى‬ ‫ووفليكى‬ ‫و‬ ‫بنرى‬ ‫لةريطةى‬ ‫تةنها‬ ‫واتة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بن‬ ‫هيناوة‬ ‫سةرضاوةكةوة‬ ‫لة‬ ‫ئاويان‬ ‫ثةم‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ , ‫بكريت‬ ‫ئاو‬ ‫كونرتؤىل‬‫بةهنى‬ ‫جار‬ ‫هةناى‬ ‫يان‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫ماتوريكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫كة‬ ‫وةورة‬ ‫ثةروانةيةكى‬ ‫ثيكهاتوة‬ ‫ثة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫ووفلى‬ ‫كة‬ ‫كاتيك‬ , ‫نية‬ ‫هيض‬ ‫بة‬ ‫ثيويستى‬ ‫و‬ ‫كاردةكا‬ ‫سروشتى‬ ‫بةريطةى‬ ‫تةنها‬ ‫.واتة‬ ‫دةسويتةوة‬ ‫ئاوةكةوة‬ ‫خريايى‬ ‫و‬ ‫هيزى‬ ‫و‬ ‫دةدا‬ ‫ثةروانةكان‬ ‫لة‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫دةكريتةوة‬‫ث‬ ‫كة‬ ‫شوينةى‬ ‫ئةو‬‫دواى‬ ‫بنية‬ ‫وةورةية‬ ‫حةوزيكى‬ ‫شيوةى‬ ‫لة‬ ‫دانراوة‬ ‫ىل‬ ‫ةروانةكةى‬ ‫ئةم‬ ‫بةهنى‬ ‫دواتر‬ ‫ئاو‬ ‫لة‬ ‫دةبيت‬ ‫ثر‬ ‫حةوزةكة‬ ‫ووفلة‬ ‫ئةم‬ ‫كردنةوةى‬‫ثةروانةوة‬‫حةوزةكة‬ ‫دواى‬ ‫لة‬ , ‫دةبيت‬ ‫زياتر‬ ‫ئاوةكة‬ ‫خريايى‬ . ‫دةضيت‬ ‫كةنالة‬ ‫ئةم‬ ‫بةرةو‬ ‫زور‬ ‫بةخريايةكى‬ ‫ئاو‬ ‫هةية‬ ‫ئاو‬ ‫جووةى‬ ‫واتة‬ ‫ئاوى‬ ‫كةناليكى‬‫دو‬ ‫بةمةش‬‫كشتوكاىل‬ ‫شوينى‬ ‫رترين‬ . ‫دةواتى‬ ‫ئاوى‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫و‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫ناوضةكة‬. ‫كارةبا‬ ‫وزةى‬ ‫دةسكةوتنى‬ ‫بن‬ ‫وةربطرييت‬ ‫ىل‬ ‫سوودى‬ ‫دةتوانريت‬ ‫هةروةها‬ : ‫دةكريت‬ ‫دروست‬ ‫ليى‬ ‫كة‬ ‫ماددةيةى‬ ‫ئةو‬ ‫ثيى‬ ‫بة‬ ‫ثةمث‬- 1-. ‫ثالستيك‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 2-. ‫نيكل‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 3-‫برؤنز‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬
 4. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 4 4-. ‫ئةلةمنينم‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 5-. ‫ئاسن‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 6-. ‫ذةنط‬ ‫دذة‬ ‫ئاسنى‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 7-. ‫ووجناو‬ ‫برؤنزى‬ ‫و‬ ‫ذةنط‬ ‫دذة‬ ‫ئاسنى‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 8-. ‫ئةلةمنيوم‬ ‫و‬ ‫ئاسن‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ 9-. ‫مس‬ ‫و‬ ‫زينك‬ ‫لة‬ ‫دروستكراو‬ ‫ثةمثى‬ : ‫بةكارهينانى‬ ‫مةبةستةكانى‬ ‫و‬ ‫ثةمث‬ 1-‫كشتوكاىل‬ ‫رووى‬ ‫لة‬ ‫بةكارهينان‬ 2-. ‫ماسى‬ ‫حةوزى‬ ‫لة‬ ‫بةكارهينان‬ 3-. ‫كيمياوى‬ ‫مةوادى‬ ‫رذانانى‬ ‫لة‬ ‫بةكارهينان‬ 4-. ‫ئاوى‬ ‫تننكةى‬ ‫ريطةى‬ ‫بة‬ ‫كشتوكال‬ ‫لة‬ ‫بةكارهيان‬ 5-. ‫خاك‬ ‫لةناو‬ ‫يان‬ ‫رةق‬ ‫ماددةى‬ ‫لةناو‬ ‫ئاو‬ ‫راكيشانى‬ ‫بن‬ ‫ثةمث‬ ‫بةكارهيانى‬ 6-‫ال‬ ‫ثةمثى‬. ‫كاروةكان‬ ‫ثااماوةى‬ ‫بردنى‬ 7-. ‫نافورة‬ ‫دروستكردنى‬ ‫بن‬ ‫ثةمث‬ ‫بةكارهينانى‬ 8-‫بةكارهينا‬‫ن‬. ‫ئاوديرى‬ ‫كارى‬ ‫لة‬ 9-. ‫ووورديا‬ ‫واتة‬ ‫كانزايى‬ ‫ئاوى‬ ‫راكيشانى‬ ‫ثةمثى‬ 11-. ‫بوون‬ ‫ثيس‬ ‫لة‬ ‫زةوى‬ ‫ذير‬ ‫ئاوى‬ ‫ثاكردنةوةى‬ ‫واتة‬ ‫زةوى‬ ‫ذير‬ ‫لة‬ ‫ثيسبوو‬ ‫ثااماوةى‬ ‫البردنى‬ ‫ثةمثى‬ 11-. ‫ثرذين‬ ‫ئاو‬ ‫ثةمثى‬
 5. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 5 : ‫ثيكهاتة‬ ‫شيوةو‬ ‫ثيى‬ ‫بة‬ ‫ثةمث‬ ‫جنرةكانى‬ Ram pump ‫ضاو‬ ‫لة‬ ‫كةمرت‬ ‫و‬ ‫سادةية‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ ‫تةكنيكى‬ ‫بةوشتى‬ ‫و‬ ‫بيت‬ ‫تياا‬ ‫نزمى‬ ‫و‬ ‫بةرزى‬ ‫كة‬ ‫بةكارديت‬ ‫شوينيك‬ ‫بو‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ : ‫بةكارديت‬ ‫تر‬ ‫ئةوانى‬‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ ‫و‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫دةهينريتة‬ ‫ئاو‬ ‫بنريةوة‬ ‫ريطاى‬ ‫لة‬ ‫ثةمث‬ ‫شيوازةى‬ ‫,ئةم‬‫و‬ ‫وةورةية‬ ‫حةزيكى‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ . ‫هةية‬ ‫ئاوى‬ ‫داورتنى‬ ‫بةسةر‬ ‫دةست‬ ‫دةرةضةى‬ ‫دوو‬ ‫لة‬ ‫حةوزةكةو‬ ‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫ئاو‬ ‫سةرةتا‬‫و‬‫بةمةش‬ ‫حةوزةكة‬ ‫ناو‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫دةرضونى‬ ‫لة‬ ‫ريطرة‬ ‫واتة‬ ‫دادةخريت‬ ‫يةكةم‬ ‫دةرةضةى‬ ‫كودةبيتةوة‬ ‫ياا‬ ‫دةرضوونى‬ ‫ريطةى‬ ‫يةك‬ ‫تةنها‬ ‫واتة‬ ‫دةبيت‬ ‫وةتيس‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫لةناو‬ ‫ئاو‬ ‫ئةوةى‬ ‫هوى‬ ‫بة‬‫و‬ ‫دةمينيتةوة‬ ‫بن‬‫رووةوة‬ ‫ئاو‬ ‫ئةمةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫دةبيتةوة‬ ‫بةر‬ ‫سةرةوة‬‫كودةبيتةوة‬ ‫لةياا‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫وةورةتر‬ ‫بنريةكى‬ ‫دووةم‬ ‫دةرةضةى‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫بةرزبونةوةى‬ ‫دواى‬‫بارستايى‬ ‫بةكارى‬ ‫دادةخريت‬ ‫دووةميش‬ ‫دةرةضةى‬ ‫ئاوةكة‬‫بةدةرضوونة‬ ‫ثيويستى‬ ‫بنية‬ ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫دةمينيت‬ ‫وةتيس‬ ‫ئاو‬ ‫,بةمةش‬‫لةريطاى‬ ‫دواتر‬ . ‫مةبةستة‬ ‫كة‬ ‫شوينةى‬ ‫ئةو‬ ‫دةواتة‬ ‫و‬ ‫دةردةضيت‬ ‫ئاوةكة‬ ‫ثةستان‬ ‫ذير‬ ‫لة‬ ‫بضووك‬ ‫بنريةكى‬‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬‫كارةبا‬ ‫وزةيكى‬ ‫هيض‬ ‫بة‬ ‫ثيويستى‬ . ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫خوكردانة‬ ,‫نية‬ Screw pump ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ :‫كةناليكى‬ ‫لةناو‬ ‫بةكارديت‬‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ , ‫ئاو‬ ‫رؤيشتنى‬ ‫خريا‬ ‫لةسةر‬ ‫هةية‬ ‫زورى‬ ‫كاريطةرى‬ ‫وةورة‬ ‫ئاوى‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫تاوةكو‬ ‫هةية‬ ‫كارةبا‬ ‫زورى‬ ‫وزةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ثيويستى‬.
 6. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 6 Roots pump ‫ئاراست‬ ‫بن‬ ‫بةكارديت‬ ‫ثةمثة‬ ‫تر‬ ‫جوريكى‬ ‫ئةمة‬ :‫ة‬, ‫بةكارديت‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫بن‬ ‫كةمرت‬ ‫بةوشتى‬ ‫تر‬ ‫شلةيةكى‬ ‫هةر‬ ‫يان‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ . ‫دةسورينةوة‬ ‫شلة‬ ‫رويشتنى‬ ‫ثياا‬ ‫لةوةل‬ ‫ثةروانة‬ ‫جورى‬ ‫دوو‬ ‫لة‬ ‫ثيكهاتوة‬ Pump Gear ‫زور‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬‫ثةمثةكة‬ ‫ثةروانةى‬ ‫سورانى‬ ‫بن‬ ‫بةكارديت‬ ‫تر‬ ‫ئاذةليكى‬ ‫هةر‬ ‫يان‬ ‫وووياريذ‬ ‫ثيكهاتةكةى‬ ‫لة‬ ‫سادةية‬‫جورة‬ ‫ئةم‬ ‫وة‬ ‫حةوزيكى‬ ‫ناو‬ ‫دةرذيتة‬ ‫سةرضاوةكةش‬ ‫ئاوى‬ ‫و‬ ‫سةتلةوة‬ ‫كومةليك‬ ‫بة‬ ‫بةسرتاوة‬ ‫ثةروانةية‬‫ور‬‫ئ‬ ‫دواى‬ ‫و‬ ‫ةوة‬‫ثةروانة‬ ‫ةوةى‬‫كة‬ ‫سةتلةك‬ ‫دةسوريتةوة‬‫كةناليكى‬ ‫ناو‬ ‫دةرذيتةوة‬ ‫سةتلةكان‬ ‫ناو‬ ‫ئاوى‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫سورانةوةى‬ ‫لةوةل‬ ‫ئةوة‬ ‫دواى‬ , ‫ئاو‬ ‫لة‬ ‫دةبن‬ ‫ثر‬ ‫ان‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ ‫ئاراستة‬‫.دواتر‬. ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ ‫دةنريدريتة‬ ‫كةنالةكةوة‬ ‫يان‬ ‫جووة‬ ‫لةريطةى‬ Progressing gravity pump system ‫تو‬ ‫زةويةوة‬ ‫ذير‬ ‫لة‬ ‫زور‬ ‫ووليةكى‬ ‫بن‬ ‫بةكارديت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬‫ا‬‫ثياا‬ ‫كة‬ ‫ضينانةى‬ ‫ئةو‬ ‫بةدريذاى‬ ‫هةية‬ ‫زورى‬ ‫ئاويكى‬ ‫هةملذينى‬ ‫ناى‬ . ‫دةبيت‬ ‫تيثةر‬ ‫دةن‬ ‫بنريةكان‬ ‫بريةوة‬ ‫لةريطةى‬ ‫سةرةتا‬‫ثةروانانة‬ ‫ئةم‬ ‫شيوةى‬ ‫تيااية‬ ‫ثةروانةى‬ ‫بنريانة‬ ‫ئةم‬ ‫ناوةوةى‬ ‫ضينةكانةوة‬ ‫ناو‬ ‫ريدرينة‬‫ى‬‫لول‬ ‫دةضيت‬ ‫ضينةكان‬ ‫ئاوى‬ ‫كة‬ ‫تيااية‬ ‫زورى‬ ‫كونى‬ ‫كنمةليك‬ ‫بنريةش‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ , ‫دةسورينةوة‬ ‫ماتوريكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةروانانة‬ ‫ئةم‬ ‫ثيضية‬ ‫ناو‬‫ئاو‬ ‫ماتورةكةوة‬ ‫بةهوى‬ ‫دواتر‬ ‫ى‬‫لةلثيضى‬ ‫سورانى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬. ‫زةوى‬ ‫سةر‬ ‫دةواتة‬ ‫ئاو‬
 7. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 7 ‫ثيسى‬ ‫لة‬ ‫زةوى‬ ‫ذير‬ ‫ئاوى‬ ‫ثاكردنةوةى‬ ‫بن‬ ‫بةكاربهينريت‬ ‫دةتوانريت‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬‫ض‬ ,‫و‬‫دةبيت‬ ‫ثيس‬ ‫زةوى‬ ‫ذير‬ ‫ئاوى‬ ‫جار‬ ‫زور‬ ‫نكة‬ . ‫سروشتى‬ ‫و‬ ‫مرويى‬ ‫هنكارى‬ ‫كنمةليك‬ ‫لةريطةى‬ Wind rope pump ‫نا‬ ‫ئةو‬ ‫بن‬ ‫بةكارديت‬ ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫باوة‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬‫ئاو‬ ‫دةرهينانى‬ ‫خريايى‬ , ‫هةية‬ ‫بةهيزى‬ ‫باى‬ ‫كةبةردةوام‬ ‫وضانةى‬ . ‫لةناوضةكة‬ ‫با‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫ثةيوةستة‬ ‫ثةمثى‬ ‫دوو‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ , ‫دادةنريت‬ ‫بريةكة‬ ‫لةسةر‬ ‫راستةوخن‬ ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫با‬ ‫ريطاى‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫ثةمث‬ ‫ترى‬ ‫جوريكى‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫سورانى‬ ‫لةوةل‬ ‫دةبن‬ ‫نزم‬ ‫بةرزو‬ ‫كة‬ ‫رونةوة‬‫نزم‬ ‫تريان‬ ‫ئةوى‬ ‫و‬ ‫دةبيتةوة‬ ‫بةرز‬ ‫يةكيان‬ ‫رونانة‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ . ‫باوة‬ ‫بةهنى‬ . ‫زةوى‬ ‫سةر‬ ‫دةهينيتة‬ ‫ئاو‬ ‫ثةستان‬ ‫يان‬ ‫راكيشان‬ ‫بةهنى‬ ‫.ضونكة‬ ‫تورمثاية‬ ‫تةكنيكى‬ ‫هةمان‬ ‫بةوشتى‬ ‫واتة‬ ‫دةبيتةوة‬
 8. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 8 Rotary pistom pump ‫ثةروانة‬ ‫دوو‬ ‫لة‬ ‫هاتووة‬ ‫ثيك‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬, ‫دةكا‬ ‫بةرى‬ ‫ئاو‬ ‫ئاسويى‬ ‫شيوةيكى‬ ‫بة‬ ‫و‬ ‫هةية‬ ‫جياوازى‬ ‫شيوازى‬ ‫ضةناةها‬ ‫كة‬ ‫ئاراست‬ ‫دذ‬ ‫ثةمثة‬ ‫دوو‬ ‫ئةم‬ ‫دةكةن‬ ‫ئيش‬ ‫رؤنةوة‬ ‫ثةمثى‬ ‫دوو‬ ‫بةهنى‬ ‫كة‬ ‫ثةمث‬ ‫ترى‬ ‫جوريكى‬‫ة‬‫رادةكيشيت‬ ‫ئاو‬ ‫يةكةم‬ ‫ثةمثى‬ , ‫يةكن‬ ‫ى‬ , ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ ‫بن‬ ‫دةنيت‬ ‫ثيوة‬ ‫ثاىل‬ ‫ودووةم‬‫دة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬‫ه‬‫ناو‬ ‫ينيتة‬‫شيوةى‬ ‫لةسةر‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ ‫ثارضةية‬ ‫دوو‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫دةزى‬) ‫سرنج‬ (‫داوةوة‬ ‫بةرو‬ ‫واتة‬ ‫خوى‬ ‫بةرةو‬ ‫راياةكيشيت‬ ‫ديت‬ ‫بنى‬ ‫كة‬ ‫ئاوةى‬ ‫ئةو‬ ‫دروستكراوة‬‫راكيشان‬ ‫هيزى‬ ‫لةوةل‬ ‫دةرةضةكة‬ ‫و‬ ‫دادةخري‬ ‫دةرةضةكة‬ ‫هاتووة‬ ‫ليى‬ ‫كة‬ ‫شوينةى‬ ‫لةو‬ ‫ئاو‬ ‫وةرانةوةى‬ ‫هيزى‬ ‫بةكارى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫ئاو‬ ‫دةكريتةوة‬‫ت‬‫لةريطاى‬ ‫دواتر‬ . ‫كراوة‬ ‫ئاراستة‬ ‫كة‬ ‫شوينةى‬ ‫ئةو‬ ‫بن‬ ‫دةنريت‬ ‫ثيوة‬ ‫ثاىل‬ ‫دووةم‬ ‫ثةمثى‬ ‫وةردةوريت‬ ‫لةسةروة‬ ‫ئاو‬ ‫تر‬ ‫ئةوانى‬ ‫ثيضةوانةى‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬‫دةكا‬ ‫دةرةوةى‬ ‫ئاراستةى‬ ‫خوارةوةى‬ ‫بةشى‬ ‫لة‬ ‫و‬‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ ‫ثةروانةى‬ , ‫ئا‬ ‫خريايى‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫ماتوريكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫ية‬ ‫لولثيضى‬‫زياد‬ ‫و‬. ‫سورانةوةى‬ ‫لةكاتى‬ ‫دةكا‬
 9. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 9 Triplex plunger pump ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫جوان‬ ‫بةهيزو‬ ‫زور‬ ‫شيوازيكى‬ ‫بة‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬‫دةسوريتةوة‬ ‫بةهيزةوة‬ ‫ماتوريكى‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ ,‫هيزى‬ ‫بةهنى‬ , ‫ناو‬ ‫دةهينيتة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫,لةسةروى‬ ‫بةبةردةوامى‬ ‫و‬ ‫خريا‬ ‫زور‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫رادةكيشيتة‬ ‫ئاو‬ ‫راكيشانةوة‬ ‫سثرينطيكةوة‬ ‫بة‬ ‫بةسرتاوة‬ ‫كة‬ ‫ئاسن‬ ‫توثيكى‬ ‫ثةمثةكة‬‫باا‬ ‫ئاو‬ ‫تيثةربوونى‬ ‫بة‬ ‫ريطا‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫ئةوةية‬ ‫سثرينطة‬ ‫ئةم‬ ‫سوودى‬ , ,‫ما‬ ‫كة‬ ‫كاتى‬‫ئاو‬ ‫بارستايى‬ ‫بةكارى‬ ‫و‬ ‫راكيشان‬ ‫دواى‬ ‫بةالم‬ ‫راكيشانةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫دةكريتةوة‬ ‫يةكةم‬ ‫سثرينطةى‬ ‫ئةم‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫تورةكة‬ ‫ئاراستة‬ ‫بةردةوام‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫ئاو‬ ‫دةكريتةوة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫لةناو‬ ‫ئاو‬ ‫ثةستان‬ ‫بةهنى‬ ‫دووةم‬ ‫سثرينطى‬ ‫و‬ ‫دادةخريت‬ ‫يةكةم‬ ‫سثرينطى‬ . ‫دةكريت‬‫ئاراستة‬ ‫لة‬ ‫خرياية‬ ‫زور‬ ‫بةوشتى‬. ‫ثيكردنى‬ ‫ئيش‬ ‫بن‬ ‫زورة‬ ‫وزةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ثيويستى‬ ‫بةالم‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ ‫ثايسكيل‬ ‫بة‬ ‫ئاوى‬ ‫ثةمثى‬ ‫بة‬ ‫بةسرتاوةتةوة‬ ‫ثاسكيلةكة‬ ‫ثاياةرى‬ ‫ثاسكيلةكةوة‬ ‫ثاياةرى‬ ‫سورانةوةى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫ثاسكيل‬ ‫بة‬ ‫تةنها‬ ‫ثةمثة‬ ‫جنرة‬ ‫ئةم‬ , ‫زجنرييكةوة‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫بضووكى‬ ‫ثةمثيكى‬‫ثاياةرةكة‬ ‫كاتى‬‫بة‬ ‫دةست‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ثةروانةى‬ ‫شيوةش‬ ‫بةهةمان‬ ‫دةسوريتةوة‬ . ‫ئاو‬ ‫لة‬ ‫كةمرت‬ ‫بريكى‬ ‫بة‬ ‫بةالم‬ ‫دةضيت‬ ‫تر‬ ‫ثةمثةكانى‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫شيوازى‬ ‫بةوشتى‬ ‫و‬ ‫دةكا‬ ‫خوالنةوة‬
 10. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 10 ‫تةواوى‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫بةكارديت‬ ‫ئاويك‬ ‫بن‬ ‫ئةمة‬ , ‫تياياا‬ ‫فلتةريك‬ ‫بوونى‬ ‫بةهنى‬ ‫ئةويش‬ ‫تر‬ ‫لةوانى‬ ‫جياوازة‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫ثةمث‬ ‫لة‬ ‫تر‬ ‫جوريكى‬ ‫نةبوبيتةوة‬ ‫خاوين‬‫بنرى‬ ‫راستةوخن‬ ‫واتة‬ ‫دانراوة‬ ‫هيلةط‬ ‫يان‬ ‫تور‬ ‫كومةليك‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫لةناو‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫بنرى‬ ‫لةريطةى‬ ‫ئاو‬ , ‫هيلةو‬ ‫ناو‬ ‫دةضيتة‬ ‫ئاوةكة‬‫ريطريان‬ ‫ضونكة‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫بنرى‬ ‫بضنة‬ ‫ناتوانن‬ ‫هةن‬ ‫ئاوةكةدا‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫مةوادانةى‬ ‫ئةو‬ ‫و‬ ‫ةكةوة‬ ‫و‬ ‫كودةبنةوة‬ ‫هيلةوةكة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫هةن‬ ‫ئاودا‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫مةوادانةى‬ ‫و‬ ‫خةوش‬ ‫ئةو‬ , ‫هيلةوةكةوة‬ ‫لةريطةى‬ ‫دةكريت‬ ‫ىل‬‫لة‬ ‫دةبيت‬ ‫بنية‬ ‫بة‬ ‫.ئةمةش‬ ‫بكرين‬ ‫دةرةوة‬ ‫راوانةى‬ ‫تر‬ ‫بنريةكى‬ ‫ريطةى‬. ‫تر‬ ‫ثةمثةكانى‬ ‫لة‬ ‫جياوازة‬ ‫زور‬ ‫كة‬ ‫دةبيت‬ ‫ثةمثةكةوة‬ ‫ثةروانةى‬ ‫هنى‬ : ‫دةرياكان‬ ‫كةنار‬ ‫ثةمثى‬- ‫لةناو‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ , ‫دةكا‬ ‫ئيش‬ ‫بة‬ ‫دةست‬ ‫دةريا‬ ‫شةثنىل‬ ‫جوالنى‬ ‫لةوةل‬ ‫و‬ ‫دادةنريت‬ ‫دةريا‬ ‫كةنارى‬ ‫لةسةر‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫ثةمث‬ ‫جوريكى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ , ‫وةورةية‬ ‫تيوبيكى‬. ‫دةكا‬ ‫ئاراستة‬ ‫ئاو‬ ‫ثالنان‬ ‫هيزى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫و‬ ‫راكيشان‬‫دوو‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ ‫ثةمث‬ ‫جورةى‬ ‫ئةم‬ ‫ثةمثى‬‫ترةوة‬ ‫ئاسايى‬, ‫يةكرتين‬ ‫ئاراستةى‬ ‫دذ‬ ‫ثةمثة‬ ‫دوو‬ ‫ئةم‬ ‫جولةى‬ , ‫دةكةن‬ ‫ئيش‬‫ئا‬‫و‬‫لة‬ ‫يةكيك‬ ‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫بنرى‬ ‫بةهنى‬ ‫جولةى‬ ‫بةهنى‬ ‫ئةمةش‬ , ‫تيوبةكانةوة‬‫ي‬‫ث‬ ‫بةر‬ ‫ئاو‬ ‫كاتيك‬ ‫دةبيت‬ ‫ثةمثةكانةوة‬ ‫لة‬ ‫ةكيك‬‫دةكةويت‬ ‫ةروانةكةى‬‫ئاو‬ ‫يةكةم‬ ‫ثةمثى‬ , ‫جولةى‬ ‫لةوةل‬ ‫دووةمى‬ ‫بةشى‬ ‫دةضيتة‬ ‫بةئاسانى‬ ‫ئاو‬ ‫واتة‬ ‫كراوةية‬ ‫هةية‬ ‫لةنيوانيان‬ ‫كة‬ ‫بةشةى‬ ‫ئةو‬ ‫بةشة‬ ‫دوو‬ ‫تيوبةكة‬ , ‫رادةكيشيت‬ ‫دواتر‬ , ‫تيوبةكة‬ ‫دووةمى‬ ‫بةشى‬ ‫ناو‬ ‫دةضيتة‬ ‫ئاو‬ ‫ثةروانةكة‬‫ئاو‬ ‫ثالنانى‬ ‫هيزى‬ ‫ريطاى‬ ‫لة‬‫تيوبةكة‬ ‫ناو‬ ‫ثةستانى‬ ‫واتة‬‫ئاراستة‬ . ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ ‫بن‬ ‫دةكريت‬
 11. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 11 : ‫بريةكان‬ ‫لةناو‬ ‫ئاو‬ ‫دةرهينانى‬ ‫ثةمثى‬ ‫ووىل‬ ‫بة‬ ‫بريةكان‬ ‫لةناو‬ ‫ئاو‬ ‫دةرهينانى‬ ‫لة‬ ‫بةكارديت‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬23-251. ‫مةتر‬ . ‫خولةك‬ /‫لرت‬ 351-5 ‫بةريكردنى‬ ‫تواناى‬  Rating (Kw) : 0.37 Kw to 4.1 Kw  Power Rating (H.P) : 0.5 H.P TO 5.5 H.P  Voltage Range : 1 Phase (180 to 240) . ‫ماالن‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫وةيانانى‬ ‫و‬ ‫كشتوكال‬ ‫و‬ ‫ئاوديرى‬ ‫مةبةستى‬ ‫بن‬ ‫بةكارديت‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫:-ئةم‬Kirloskar KOS pump Brand KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED Head Up To 64 Meters Capacity 10 m3 /hr Power Rating(KW) 2.2 kW to 7.5 kW Power Rating(HP) 3 HP To 10 HP Delivery size 100 mm (4")
 12. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 12 ‫جورةكانى‬ ‫لة‬ ‫بريتية‬ ‫خوارةوة‬ ‫خشتةى‬ ‫ئةم‬Kirloskar KOS pump.‫ثةمثةكةية‬ ‫وةبارةى‬ ‫تةنها‬ ‫هةية‬ ‫جياوازى‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬‫ئةوةى‬ ‫بة‬ ‫ثةمث‬ ‫تواناى‬ ‫برى‬ ‫ثيكراوة‬ ‫ئاماذةى‬ ‫خشتةكة‬ ‫لة‬kw‫بة‬ ‫يان‬H.z. ‫ثيكراوة‬ ‫ئاماذةى‬ ‫كوتايى‬ ‫ثةرةى‬ ‫لة‬ ‫يةكانة‬ ‫ئةم‬ ‫هةروةها‬size. ‫دةردةضيت‬ ‫ليةوة‬ ‫ثةمثةكةوة‬ ‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫كة‬ ‫دياريكردوة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫ب‬ ‫دياريكردةوة‬ ‫ئاوةى‬ ‫ئةو‬ ‫برى‬ ‫بةرزيةك‬ ‫هةر‬ ‫لة‬ ‫هةروةها‬ ‫بكا‬ ‫ئاراستة‬ ‫بن‬ ‫ئاوى‬ ‫دةتوانى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫كة‬ ‫كردووة‬ ‫بةرزية‬ ‫بةو‬ ‫ئاماذةى‬ ‫هةروةها‬‫ة‬ ‫يةكةى‬L/Sec :- Shaki Pump ‫تواناكةى‬ ‫برى‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬H.Z‫دةكاتة‬7.5‫بةريكردنى‬ ‫تواناى‬181-841‫يةك‬ ‫لة‬ ‫هةية‬ ‫لرتى‬ ‫خولةك‬ ‫بةرزى‬ ‫بن‬ ‫هةية‬ ‫ئاوى‬ ‫بةريكردنى‬ ‫تواناى‬21-52‫مةتر‬
 13. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 13 :- Jet pump Crompton Greaves Mini Shallow Well SWJ100 (1HP) Material Of Construction Rear Cover/ Bracket Cast iron Motor frame Cast iron / Aluminium Maximum Suction lift ( HP ) 61 metre or more Maximum flow rate Upto 0.83 lps (3m3/hr) H.P 1 H.p Brand CROMPTON GREAVES Power Rating(H.P) 1 Power Rating(KW) 0.75 Flow Rate (Litre Per Minute) 9 Pressure (BAR) 3.6 Line2 ( HP) Head Range: 24-36 M Line3 Flow Range: 46-9 L/minute
 14. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 14 CBR 140 : ‫جورى‬ ‫ثةمثى‬- ‫كة‬ ‫ثةمثانةى‬ ‫ئةو‬ ‫تةواوى‬ ‫ناوى‬‫جيهان‬ ‫سةرانسةرى‬ ‫لة‬ ‫بةكاردين‬:- 1-12 volt DC Pumps Battery Operated Pumps - 2 Centrifugal Pumps Condensate Pumps 3- Deep Well Pumps Brand KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED Available States No Power Rating(HP) 1 HP Power Rating(KW) 0.75 kW Flow Rate (Litre Per Minute) 30 Pressure (BAR) 2.6 Line1 Motor Power: 0.75KW (1HP) Line2 ( HP ) Head Range: 6-42 M Flow Range : 56-7 Litter /minute Line4 Voltage 180 To 240 Volts
 15. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 15 Demand Pumps- 4 Diaphragm Pumps Drum Pumps Dual Purpose Pumps Effluent Pumps Engine Driven Pumps Fountain Pumps Gear Pumps Grinder Pumps Hand Pumps
 16. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 16 Inline Circulating Pumpsv Jet Pumps Macerator Pumps Magnetic Drive Pumps Multistage Pumps Peripheral Turbine Pumps Piston Pumps Pool Cover Pumps
 17. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 17 Pool and Spa Pumps Positive Displacement Pumps Pitcher Pumps Pond Pumps Rotary Pumps Rubber Impeller Pumps Seal-less Pumps Self Priming Pumps
 18. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 18 Statuary Pumps Solid Handling Pumps Small Submersibles Septic Tank Pumps Sewage Pumps Submersible Well Pumps Sump Pumps Waterfall Pumps
 19. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 19 Variable Speed Pumps Trash Pumps ‫دادةنريت‬ ‫بنى‬ ‫كة‬ ‫دةبيت‬ ‫شوينة‬ ‫ئةو‬ ‫بةوويرةى‬ ‫واتة‬ ‫هةية‬ ‫ثيكهاتةى‬ ‫و‬ ‫شيواز‬ ‫جورةها‬ ‫ثةمث‬‫جورى‬ ‫لة‬ ‫وةبارةوة‬ ‫لة‬ ‫هةروةها‬ , ‫هةية‬ ‫جياوازى‬ ‫دةكريت‬ ‫دروست‬ ‫ىل‬ ‫كة‬ ‫مةوادةى‬ ‫ئةو‬ ‫و‬ ‫ثةروانةكانى‬. ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫لة‬ ‫بةكاردين‬ ‫ئيستادا‬ ‫لة‬ ‫بةرزةو‬ ‫توانايان‬ ‫كة‬ ‫ثةمثانةى‬ ‫ئةو‬ ‫ثةمث‬ ‫ثيكهاتةكانى‬ ‫سةرةتا‬ : ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫وةيانانى‬ ‫ضننيةتى‬- ‫كرا‬ ‫بن‬ ‫ثاالوتنى‬ ‫ثرؤسةى‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫دواى‬ ‫واتة‬ ‫كنكراوةتةوة‬ ‫حةوزةكة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫ئاوةى‬ ‫ئةو‬‫ثاكى‬ ‫ئاوى‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫وةورة‬ ‫حةوزيكى‬ ‫تياا‬‫كودةكريتةوة‬,‫ناو‬ ‫هاتة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫حةوزةكة‬ ‫بنكى‬ ‫بضيتة‬ ‫دةبيت‬ ‫حةوزةكةوة‬ ‫ناو‬ ‫دةهينيتة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫ض‬ ‫نةكا‬ ‫دروست‬ ‫شةثنليك‬ ‫جورة‬ ‫هيض‬ ‫حةزةكة‬‫لة‬ ‫دةبيت‬ ‫نزمى‬ ‫و‬ ‫بةرزى‬ ‫ئةوةى‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ , ‫دةبيت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫لةسةر‬ ‫كاريطةرى‬ ‫ونكة‬ . ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫وةيشتنى‬
 20. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 20 ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬‫لة‬ ‫واتة‬ ‫بنريةكة‬ ‫سةرةتاى‬ ‫بةشى‬ ‫لة‬ , ‫دةكا‬ ‫ئاراستةى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بةرةو‬ ‫سةرةوة‬ ‫دةهينيتة‬ ‫حةزةكةوة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫كة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫نةضيتة‬ ‫ليتةيةك‬ ‫وورو‬ ‫و‬ ‫بةرد‬ ‫هيض‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫ئةمةش‬ ‫بةسرتاوة‬ ‫بنريةكةوة‬ ‫بةسةرى‬ ‫فلرتيك‬ ‫حةوزةكة‬ ‫ناو‬‫كة‬ ,‫لة‬ ‫ريطا‬ . ‫بطريت‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ ‫بةرى‬ ‫كردارى‬‫هة‬‫راوري‬ ‫ورية‬ ‫بة‬ ‫دةبيت‬ ‫دةروا‬ ‫سةرةوة‬ ‫بةرةو‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫روةها‬ . ‫ئاوةكة‬ ‫خريايى‬ ‫لةوةل‬ ‫نةبيت‬ ‫ترازان‬ ‫ليك‬ ‫توشى‬ ‫رويشت‬ ‫بنريةكةدا‬ ‫بةناو‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بكريت‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بكريت‬ ‫راوري‬ ‫ورية‬ ‫بة‬ ‫دةبيت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫دةوةيةنى‬ ‫ئاوةكة‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫هةمان‬ ‫هةروةها‬‫ئاو‬ ‫رؤيشتنى‬ ‫ثياا‬ ‫كاتى‬‫بة‬ ‫نةبيت‬ ‫ترازان‬ ‫ليك‬ ‫توشى‬ ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬‫دةواتة‬ ‫خرياياا‬ ‫وةورةترين‬ ‫لة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫خريايةى‬ ‫برة‬ ‫ئةو‬2,5‫تا‬3‫ضركة‬ ‫لةيةك‬ ‫مةتر‬, ‫هةبيت‬ ‫كةمى‬ ‫الريةكى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫دةوةينيت‬ ‫ئاوةكة‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫دةبيت‬. ‫دةبيت‬ ‫ثيضيك‬ ‫هةر‬ ‫بوونى‬ ‫كاتى‬ ‫لة‬ ‫دةبيت‬ ‫ورينطة‬ ‫ئةوةى‬‫بيت‬ ‫زور‬ ‫سورانةوةكة‬ ‫نيوةتريةى‬‫ب‬‫بطاتة‬ ‫بةئاسانى‬ ‫ئاو‬ ‫ئةوةى‬ ‫ن‬ . ‫ثةمثةكة‬
 21. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 21 ‫ثيضةوانةوة‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫وةرانةوةى‬ ‫لة‬ ‫ريطرة‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫ثيكهاتويةك‬ ‫ثةمثةكان‬ ‫جورى‬ ‫هةناى‬ ‫لة‬‫ثةمثةكة‬ ‫تواناى‬ ‫دةكا‬ ‫وا‬ ‫ئةمةش‬ ‫زياتر‬‫بيت‬.‫خوينى‬ ‫وةرانةوةى‬ ‫لة‬ ‫نادةن‬ ‫ريطا‬ ‫كة‬ ‫خوينة‬ ‫مولولةكانى‬ ‫شيوازى‬ ‫هةمان‬ ‫بةوشتى‬ ‫دادةنريت‬ ‫ئاوةكة‬ ‫فلتةرى‬ ‫لةوةل‬ ‫واتة‬ . ‫ضووة‬ ‫بنى‬ ‫كة‬ ‫شوينةى‬ ‫ئةو‬ ‫بو‬ ‫ثيسى‬ ‫تةرا‬ ‫تةواوى‬ ‫بة‬ ‫دةبيت‬ ‫واتة‬ , ‫خبريت‬ ‫ريك‬ ‫تةواوى‬ ‫بة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫شوينى‬ ‫دةبيت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫بطاتة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫ثيش‬‫بن‬ ‫بكريت‬ ‫زوو‬ . ‫نةبيت‬ ‫ليكرتازانيك‬ ‫هيض‬ ‫توشى‬ ‫و‬ ‫بطرن‬ ‫يةك‬ ‫بنريةكة‬ ‫لةوةل‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫ئةوةى‬
 22. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 22 ‫هةية‬ ‫ئاو‬ ‫ورتنةوةى‬ ‫ووفلى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫بطاتة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫ثيش‬‫نةضيت‬ ‫فريؤ‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫شكانى‬ ‫كاتى‬ ‫لة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬‫لةوةل‬ ‫كردنةوةى‬‫بنريةكة‬ ‫داخورانى‬ ‫لةسةر‬ ‫كاريطةرى‬ ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫لةناكاوى‬ ‫زيادبونيكى‬ ‫هةر‬ ‫دةكا‬ ‫زياد‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫ووفلة‬ ‫ئةو‬ ‫دةكريت‬ ‫دروست‬ ‫بن‬ ‫ئاواى‬ ‫شيوةيةكةى‬ ‫بنية‬ ‫هةية‬‫نزيكةى‬ ‫بطاتة‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ,2,5‫ضركة‬ ‫لةيةك‬ ‫مةتر‬‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫ضونكة‬ ‫زورة‬ ‫ووفلةكة‬ ‫ثيش‬‫دوا‬ ‫,هةروةها‬‫دةبيتةوة‬ ‫كةمرت‬ ‫ووفلةكةش‬ ‫تريةى‬ ‫ضونكة‬ ‫دةبيت‬ ‫زور‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫ووفلةكةش‬ ‫ى‬‫لةوةل‬ ‫بةمةش‬ ‫دةبيت‬ ‫زور‬ ‫خريايى‬ ‫ترية‬ ‫كةمبونةوةى‬‫,واتة‬‫شيوةية‬ ‫ئةم‬‫ئاوة‬ ‫خريايى‬ ‫كةمكردنةوةى‬ ‫بن‬ ‫تةنها‬‫هةناى‬ ‫لة‬ ‫بةوشتى‬ ‫بةالم‬ , . ‫بةكارديت‬ ‫ثةمث‬ ‫جورى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫وةيشتنى‬ ‫ثيش‬‫بةكارديت‬ ‫بنريةكان‬ ‫لكانانى‬ ‫بن‬ ‫ثارضةيةك‬ ‫جورة‬ ‫ض‬ ‫ورينطة‬‫بن‬ ‫كة‬ ‫بةشةى‬ ‫ئةو‬ ‫يان‬ ‫بنريةكة‬ ‫دةبيت‬ ‫بةكارديت‬ ‫لكان‬ ‫بةيةكةوة‬. ‫نةبيت‬ ‫داخوران‬ ‫توشى‬ ‫بنريةكة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بيت‬ ‫بضوكرت‬ ‫بن‬ ‫وةورةيةوة‬ ‫لة‬ ‫دةبيت‬‫باس‬ ‫داهاتوو‬ ‫بةشى‬ ‫لة‬ ‫ثة‬ ‫لةسةر‬ ‫هةية‬ ‫كاريطةريةكة‬ ‫ض‬ ‫كة‬ ‫كراوة‬ ‫ليكاانة‬ ‫شيوازة‬ ‫لةم‬. ‫وةيانان‬ ‫بنرى‬ ‫و‬ ‫مثةكة‬
 23. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 23 ‫تيثةرى‬ ‫بةشة‬ ‫ئةم‬ ‫ناو‬ ‫بة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫كة‬ ‫ئةوةى‬ ‫دواى‬‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫واتة‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫ماتوريكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫كة‬ ‫ثةروانةيةك‬ ‫بة‬ ‫دةوا‬ 2,5‫يان‬‫زياتر‬. ‫دةكا‬ ‫ئاراستة‬ ‫سةرةوة‬ ‫بةرةوة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫و‬ ‫دةدا‬ ‫ثةروانة‬ ‫لة‬‫خريايى‬‫ئاراست‬‫ة‬‫سةرةوة‬ ‫بةرةو‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ . ‫ورينطة‬ ‫زور‬ ‫شيوازةكةى‬ ‫ضونكة‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫جورى‬ ‫سةر‬ ‫دةوةستيتة‬ ‫هةية‬ ‫خنى‬ ‫بة‬ ‫تايبة‬ ‫تواناى‬ ‫و‬ ‫وةبارة‬ ‫جورةها‬ ‫ثةمثة‬ ‫جوريكى‬ ‫ئةمة‬‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫دةضيتة‬ ‫ئاو‬ ‫كاتى‬ ‫ديارة‬ ‫وينةكةدا‬ ‫لة‬ ‫,وةك‬ ‫تايبةتى‬ ‫ووشةى‬ ‫و‬ ‫شيواز‬ ‫دةكةويت‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫بةر‬ ‫راستوخن‬. ‫دةرضوون‬ ‫شوينى‬ ‫بةرةوة‬ ‫دةكا‬ ‫ئاراستةى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫شةفتيكةوة‬ ‫بة‬ ‫بةسرتاوة‬ ‫ثةروانةية‬ ‫ئةم‬. ‫ماتنرةكةوة‬ ‫بة‬ ‫دةيطةينى‬ ‫شةفتة‬ ‫ئةم‬‫ثارضةية‬ ‫ئةم‬ ‫كة‬ ‫ديت‬ ‫ثارضةيةك‬ ‫بةشة‬ ‫ئةم‬ ‫دواى‬ ‫كةرة‬ ‫راوري‬ ‫واتة‬ ‫بروا‬ ‫بةمالدا‬ ‫الو‬ ‫بةم‬ ‫شةفتةكة‬ ‫ناهيلى‬.
 24. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 24 ‫كة‬ ‫ماتورةكة‬ ‫تواناى‬ ‫بة‬ ‫ثةيوةستة‬ ‫واتة‬ ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ ‫بةرةو‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫بن‬ ‫هةية‬ ‫خن‬ ‫بة‬ ‫تايبة‬ ‫تواناى‬ ‫ثةروانةيةك‬ ‫هةر‬ . ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫لة‬ ‫ورينطة‬ ‫زو‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫جورى‬ ‫و‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫ونشةى‬ ‫بة‬ ‫ثةيوةستة‬ ‫يان‬ ‫دةسورينيتةوة‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫ئةمةش‬‫كومةل‬, ‫ئاو‬ ‫ثةمثى‬ ‫ثةروانةى‬ ‫لة‬ ‫يك‬‫بةكاردين‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ديزاينى‬ ‫ثيى‬ ‫بة‬ ‫هةريةكةيان‬ ‫كة‬ ‫ئاراست‬‫ة‬‫ئةوةر‬ ‫بكريت‬ ‫باشى‬ ‫بة‬ ‫زور‬ ‫ئاو‬ ‫وةيانانى‬ ‫شيوازى‬ ‫دةبيت‬ ‫واتة‬ ‫ورينطة‬ ‫زور‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بن‬ ‫ئاوةكةوة‬ ‫حةزرى‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫كردنى‬ ‫يةكةم‬ ‫.وينةى‬ ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ ‫لة‬ ‫هةبوو‬ ‫ثةمثيك‬ ‫لة‬ ‫زياتر‬ ‫هاتوو‬. ‫ثةمثةكة‬ ‫بة‬ ‫ئاوة‬ ‫وةيانان‬ ‫راسرتين‬‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ئاوةكة‬ ‫ضونكة‬ ‫دووةم‬ ‫شيوازى‬ ‫لة‬ ‫هةروةها‬ ‫و‬ ‫رادةكيشيت‬ ‫ئاو‬ ‫زورترين‬ ‫يةكةم‬ ‫ثةمثى‬ ‫دووةم‬ ‫شيوازى‬ ‫بةالم‬ ‫دةوا‬ ‫ثةمثةكان‬ ‫لة‬ ‫هةريةكة‬ ‫بة‬ ‫يةكسان‬ . ‫دةبيت‬ ‫داخوران‬ ‫توشى‬ ‫بنريةكة‬ ‫و‬ ‫هةلةية‬ ‫ئاو‬ ‫كردنةوةى‬ ‫ثيض‬
 25. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 25 ‫ئةو‬ ‫دواى‬‫بة‬ ‫ثةمثةكةوة‬ ‫لة‬ ‫راستةوخو‬ ‫.نابيت‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫بنريةى‬ ‫بن‬ ‫ضوونى‬ ‫دواى‬ ‫واتة‬ ‫سةردةكةويت‬ ‫ثةروانةكةوة‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫ةى‬ ‫,ض‬ ‫بروا‬ ‫ئاو‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫وياسى‬ ‫هةمان‬‫و‬‫توان‬ ‫نكة‬‫ا‬‫زياد‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫بنريةكة‬ ‫تريةى‬ ‫بةكةمكردنى‬ ‫و‬ ‫دةبيت‬ ‫كةم‬ ‫ئاو‬ ‫ريكردنى‬ ‫بة‬ ‫ى‬ ‫خري‬ ‫بنرى‬ ‫تريةى‬ ‫وةورةبونى‬ ‫بة‬ ‫و‬ ‫دةكا‬‫بنية‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫ثةروانةكةش‬ ‫بةرئةوةى‬ ‫لة‬ ‫دةكا‬ ‫كةم‬ ‫ئاو‬ ‫بةريكردنى‬ ‫ايى‬ ‫ببةسرتين‬ ‫بةيةكةوة‬ ‫بضووك‬ ‫ثارضةيةكى‬ ‫بة‬ ‫سةرةتا‬ ‫دةبيت‬. ‫هةية‬ ‫ورتنةوة‬ ‫ووفلى‬ ‫ئةمة‬ ‫,دواى‬ ‫لة‬ ‫ئةمةش‬ , ‫ئاوةكة‬ ‫خريايى‬ ‫لةوةل‬ ‫دةجوىل‬ ‫بةمال‬ ‫بةمالو‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫هةية‬ ‫الستيكى‬ ‫ثارضةيةكى‬ ‫ووفلةكة‬ ‫دواى‬, ‫دانراوة‬ ‫ئةوة‬ ‫بةر‬ ‫بةمةش‬ ‫دةبيت‬ ‫ليكرتازان‬ ‫توشى‬ ‫بنريةكة‬ ‫نةبيت‬ ‫ثارضةية‬ ‫ئةو‬ ‫ئةوةر‬ ‫دةبيت‬ ‫زياد‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫بةمةش‬ ‫دةبيتةوة‬ ‫بضوك‬ ‫ووفلةكة‬ ‫تريةى‬ . ‫بوةستينريت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫دةبيت‬‫ل‬ ‫زور‬ ‫ثةستنيةكى‬ ‫ثالة‬ ‫هةر‬ ‫بوونى‬ ‫كاتى‬ ‫لة‬ ‫دادةنريت‬ ‫ئةوة‬ ‫بن‬ ‫وة‬‫ة‬‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫بنريةكة‬ , ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬ . ‫بووة‬ ‫دروست‬ ‫ئاوةكةوة‬ ‫خريايى‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫زورة‬ ‫ثةستوية‬ ‫ثالة‬ ‫ئةو‬ ‫لةوةل‬ ‫بطوجنيت‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بةمال‬ ‫بةمالو‬ ‫دةجوليت‬ : ‫ثةمثةكة‬ ‫ثةروانةى‬ ‫سورانى‬ ‫ضونيةتى‬ ‫زور‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫.دةبيت‬ ‫دةكا‬ ‫,كار‬ ‫دةبةستيت‬ ‫بةيةكةوة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ماتورةكةوة‬ ‫لة‬ ‫هةريةكة‬ ‫كة‬ ‫شةفتيكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةروانةية‬ ‫ئةم‬ , ‫بيت‬ ‫يةك‬ ‫وةكو‬ ‫خوارةوةى‬ ‫سةرةوةو‬ ‫شى‬ ‫بة‬ ‫دابنريت‬ ‫جوان‬. ‫جبوليتةوة‬ ‫جوان‬ ‫بةردةوام‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬‫يةك‬ ‫ماوةى‬ ‫دةبيت‬ ‫و‬ ‫مانط‬ ‫سى‬ ‫تا‬11-15‫بةد‬ ‫جار‬, ‫شةفتةكة‬ ‫لة‬ ‫هةية‬ ‫تونايةك‬ ‫هيض‬ ‫يان‬ ‫هةية‬ ‫خواربونيك‬ ‫هيض‬ ‫ئايا‬ ‫بزانى‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بيخولينيتةوة‬ ‫ةست‬
 26. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 26 ‫ض‬ ‫بيت‬ ‫تونا‬ ‫زور‬ ‫شةفتة‬ ‫ئةم‬ ‫نابيت‬‫و‬‫هةمو‬ , ‫هةية‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫توانستى‬ ‫لةسةر‬ ‫واريطةرى‬ ‫نكة‬‫و‬‫كة‬ ‫هةية‬ ‫تايبةتى‬ ‫شوينى‬ ‫ثةمثيك‬ . ‫خبوليتةوة‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫تيبكريت‬ ‫تايبةتى‬ ‫رونى‬ ‫دةبيت‬ : ‫ثيكردن‬ ‫ئيش‬ ‫شيوازى‬ ‫بة‬ ‫تةواوةو‬ ‫شةفتةكة‬ ‫ئايا‬ ‫بزانى‬ ‫دةبيت‬ ‫سةرةتا‬‫ئ‬‫ئاوادارى‬ ‫دةبيت‬ ‫بكةيتةوة‬ ‫يةكةم‬ ‫ووفلى‬ ‫دةبيت‬ ‫ئةوة‬ ‫دواى‬ ‫و‬ ‫دةسوريتةوة‬ ‫اسانى‬ ‫بةمةش‬ ‫بكةيتةوة‬ ‫ئاو‬ ‫بةريكردنى‬ ‫ووفلى‬ ‫دةبيت‬ ‫ثيكردن‬ ‫دواى‬ ‫راستةوخن‬ ‫و‬ ‫ثياةكةيت‬ ‫ئيش‬ ‫ماتنرةكة‬ ‫دواتر‬ , ‫بيت‬ ‫ثةستان‬‫ئاو‬ ‫ووفلى‬ ‫دواتر‬ ‫دةكوذينيتةوة‬ ‫ماتنرةكة‬ ‫ئةوة‬ ‫ودواى‬ ‫بطريتةوة‬ ‫دووم‬ ‫ووفلى‬ ‫سةرةتا‬ ‫دةبيت‬ ‫كوذانةوةش‬ ‫بن‬ , ‫دةضيت‬ ‫مةبةست‬ ‫شوينى‬ . ‫دةورينةوة‬ ‫يةكةم‬ . ‫ئاسويى‬ ‫بةشيوةى‬ ‫بةريكةر‬ ‫ئاو‬ ‫ثةمثى‬ ‫,ئةم‬ ‫هةية‬ ‫جياوازى‬ ‫ناوةوةى‬ ‫ثيكهاتةى‬ ‫تةنها‬ ‫تر‬ ‫ئةوانى‬ ‫لةوةل‬ ‫شتة‬ ‫هةمان‬ ‫سةرةتاى‬ ‫بةشةكانى‬ ‫وشتى‬ ‫بة‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ ‫بن‬ ‫بةالم‬ ‫و‬ ‫دةبيت‬ ‫وةورةوة‬ ‫بنريةكى‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ ‫وةيشتنى‬ ‫يةك‬ ‫بة‬ ‫شيوازى‬ , ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫بن‬ ‫هةية‬ ‫ثةروانةى‬ ‫يةك‬ ‫تةنها‬ ‫جورةيان‬ ‫دةبيتةو‬ ‫بضوك‬ ‫بنركة‬ ‫تريةى‬ ‫دةرضون‬‫دةكا‬ ‫زياد‬ ‫ئاراستةكراو‬ ‫ئاوى‬ ‫خريايى‬ ‫بةمةش‬ ‫ة‬‫ناو‬ ‫ديتة‬ ‫بنريةكةوة‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫كاتى‬ , ‫دووةم‬ ‫بنريةى‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫راستةوخن‬ ‫كراوة‬ ‫دروست‬ ‫وا‬ ‫ثةروانةكةى‬ ‫شيوازى‬ ‫دةسورتةوة‬ ‫ماتنرةكةوة‬ ‫هنى‬ ‫بة‬ ‫ثةروانةكة‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫ثةمثةكة‬
 27. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 27 ‫زيات‬ ‫ئاوى‬ ‫بريكى‬ ‫بةمةش‬ ‫دانراوة‬ ‫ئاسوي‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫دةنرييت‬. ‫دةروا‬ ‫دا‬ ‫بنريةكة‬ ‫بةناو‬ ‫ر‬‫ئاوة‬ ‫دةرضونى‬ ‫شيوازى‬ ‫ورينطة‬ ‫ئةوةى‬ . ‫نةبيت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫لةسةر‬ ‫كاريطةرى‬ ‫و‬ ‫نةووريت‬ ‫ئاوةكة‬ ‫خريايى‬ ‫ئةوةى‬ ‫بن‬ ‫بيت‬ ‫تياا‬ ‫ثيضى‬ ‫كةمرتين‬ ‫دةبيت‬ ‫ضونكة‬ ‫دووةم‬ ‫بنريةى‬ ‫لة‬ ‫ثةمثةكةوة‬ ‫بة‬ ‫راستةوخن‬ ‫نابيت‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بةرةو‬ ‫دةهينيت‬ ‫ئاو‬ ‫كة‬ ‫بنريةى‬ ‫ئةو‬‫بة‬ ‫ثارضةيةكةوة‬ ‫بةهنى‬ ‫دةبيت‬ ‫واتة‬ ‫بنوسيت‬ ‫زيا‬ ‫ئاراستةكراو‬ ‫ئاوى‬ ‫خريايى‬ ‫ئةمةش‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫بةرةوة‬ ‫دةكا‬ ‫زياد‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ ‫بضوك‬ ‫تريةى‬ ‫ضونكة‬ ‫ببةسرتيت‬ ‫ثةمثةكةوة‬‫د‬‫دةكا‬ . ‫كراوة‬ ‫ئاراستة‬ ‫بنى‬ ‫كة‬ ‫دةضيت‬ ‫شوينة‬ ‫ئةو‬ ‫بةرةو‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬‫ئ‬ ‫داخورانى‬ ‫لةسةر‬ ‫هةية‬ ‫كاريطةرى‬ ‫ثارضةية‬ ‫ئةم‬ ‫وة‬‫ضونكة‬ ‫اسنةكة‬ ‫دةمينيتةوة‬ ‫بنريةكة‬ ‫لةناو‬ ‫بةشيكى‬ ‫بنية‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫بضيتة‬ ‫تةواوى‬ ‫بة‬ ‫ناتوانى‬ ‫ئاوةكة‬ ‫ئةوا‬ ‫بيت‬ ‫وةورة‬ ‫بنريةكة‬ ‫تريةى‬ ‫ئةوةر‬ ‫روودةدا‬ ‫كردارة‬ ‫ئةم‬ ‫ئةمةش‬. ‫ثةمثةكة‬ ‫دةواتة‬ ‫ئاو‬ ‫ئاسانى‬ ‫بة‬ ‫و‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫بضووكةكة‬ ‫ترية‬ ‫,بةالم‬ ‫بةرز‬ ‫توانا‬ ‫ثةمثى‬: ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫ثةروانة‬ ‫كنمةليك‬ ‫لة‬ ‫ثيكهاتووة‬ ‫ضونكة‬ ‫ئاو‬ ‫ئاراستةكردنى‬ ‫لة‬ ‫هةية‬ ‫تايبةتى‬ ‫توانايةكى‬ ‫ثةمثة‬ ‫جورة‬ ‫ئةم‬ . ‫دةسورينةوة‬‫ر‬ ‫لة‬ ‫تةنها‬ ‫ثةمث‬ ‫شيوازةى‬ ‫ئةم‬‫ثةر‬ ‫يزبةناى‬‫و‬‫هةية‬ ‫جياوازى‬ ‫انةكانى‬
 28. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 28 ‫بةيةك‬ ‫شوينى‬ ‫دةسورينةوة‬ ‫وةورةوة‬ ‫ماتوريكى‬ ‫بةهنى‬ ‫ثةروانانة‬ ‫ئةم‬‫و‬ ‫سةرةوةية‬ ‫بةشى‬ ‫لة‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫ناو‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫وةيشتنى‬ ‫بةرةو‬ ‫ئاو‬ ‫دةسورينةوةو‬ ‫خريايى‬ ‫بة‬ ‫دةكةويت‬ ‫ثةروانةكانى‬ ‫بةر‬ ‫ئاو‬ ‫كاتيك‬ ‫سةرةوةية‬ ‫بةشى‬ ‫لة‬ ‫دةرضونيشى‬ ‫شوينى‬ ‫شيوة‬ ‫هةمان‬ ‫بة‬ ‫دةكةن‬ ‫بةرى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫دةرةوةى‬ ‫ثةمث‬ ‫هةلبذاردنى‬ :‫نمونەکە‬ ‫هەڵبژێرە‬ ‫سیستمێک‬ ‫بۆ‬ ‫هێڵی‬ ‫پەمپیکی‬‫بتوانێت‬ ‫کە‬٠١‫لیتر‬‫واتە‬ ‫بەرزیەکەشی‬ ‫سیستمەکەو‬ ‫بە‬ ‫بدات‬ ‫چرکە‬ (‫پەستانەکەشی‬٧‫واتە‬ )‫مەتر‬٧١.‫بێت‬ ‫پاسکاڵ‬ ‫کیلۆ‬ :‫وەاڵم‬ ‫چی‬ ‫هەڵبژێرە‬ ‫بۆ‬ ‫پەمپێکی‬ ‫هاتووە‬ ‫نمونەیەدا‬ ‫لەم‬ ‫کە‬ ‫شێوەی‬ ‫لەم‬ ‫سیستمێکی‬ ‫ئایا‬ ‫بوترێت‬ ‫پێمان‬ ‫کە‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ ‫بکەین؟‬ ‫یەکال‬ ‫خۆمان‬ ‫پێویستە‬ ‫*سەرەتا‬‫دادەنێین،من‬ ‫سیستمەکەی‬ ‫بۆ‬ ‫کە‬ ‫پەمپەکەمان‬ ‫بێت‬ ‫مارکەیەک‬ ‫چ‬ ‫کە‬ ‫بکەینەوە‬ ‫مارکەی‬ ‫لێرەدا‬“—”.‫بۆخۆت‬ ‫بژێریت‬ ‫هەڵی‬ ‫پەسەندە‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫ال‬ ‫مارکەیەت‬ ‫کام‬ ‫دەتوانی‬ ‫هەڵدەبژێرم،تۆش‬
 29. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 29 (‫هاتووە‬ ‫پەمپەکەش‬ ‫جۆری‬ ‫نمونە‬ ‫بۆ‬ ،‫بکەین‬ ‫دیاری‬ ‫پەمپەکەشمان‬ ‫جۆری‬ ‫پێویستە‬ ‫*پاشان‬in-line.‫)ە‬ ‫دەک‬ ‫دەست‬ ‫کاتێ‬‫شتێ‬ ‫هەموو‬ ‫پێش‬ ‫و‬ ‫لەگەڵە‬ ‫خۆی‬ ‫چارتی‬ ‫کەتەلۆگێک‬ ‫پەمپەکە،هەموو‬ ‫هەڵبژاردنی‬ ‫بە‬ ‫ەین‬ .‫دیارە‬ ‫خواروەدا‬ ‫وێنەیەی‬ ‫لەم‬ ‫بێت،وەک‬ ‫لەبەردەست‬ ‫چارتەکەمان‬ ‫ئەبێت‬ ‫بۆ‬ ‫بکەین‬ ‫وێنەکە‬ ‫سەیری‬ ‫ئەگەر‬ ‫ئێستا‬٠١‫و‬ ‫چرکەیەکدا‬ ‫لە‬ ‫لیتر‬٧١( ‫خاڵی‬ ‫پاسکاڵ‬ ‫کیلۆ‬operating point‫ئەو‬ ‫نزیک‬ ‫)دەکەوێتە‬‫کە‬ ‫چەماوەیەی‬8-0١١-4(D‫نزیکە،ئێمە‬ ‫زۆر‬ ‫بکەین‬ ‫سەیر‬ ‫ئەگەر‬ ‫نوسراوە،بەاڵم‬ ‫لەسەر‬ ) ( ‫سیستمەکەمان‬ ‫ئەوەی‬ ‫بۆ‬margin‫جۆری‬ ‫پەمپی‬ ‫هەبێت‬ ‫)ێکی‬٠١-0٠١-4(D‫زۆر‬ ‫کە‬ ‫هەڵدەبژێرین‬ ) ‫ژمارە‬ ‫کە‬ ‫گونجاوە،بەجۆریک‬٠١‫و‬ ‫بۆریەکەیەتی‬ ‫تیرەی‬ ‫لە‬ ‫مەبەستی‬0٠١‫و‬ ‫پەروانەکەیەتی‬ ‫تیرەی‬ ‫مەبەستی‬4 ‫ەکە‬( ‫جەمسەرەکانییەتی‬ ‫ژمارەی‬ ‫لە‬ ‫مەبەستی‬ ‫ش‬pole.‫کانییەتی‬ ‫)ە‬ ‫چوستییەکەی‬ ‫وەکو‬ ‫بکرێت‬ ‫ڕەچاو‬ ‫پێویستە‬ ‫ئەوانیش‬ ‫کە‬ ‫هەن‬ ‫تر‬ ‫کارائەکتەری‬ ‫هەندێک‬ ‫پەمپدا‬ ‫هەڵبژاردنی‬ ‫لەکاتی‬ ‫هەیە‬ ‫ناڕاستەوخۆیان‬ ‫پەیوەندی‬ ‫کە‬ ‫تر‬ ‫کاراکتەری‬ ‫هەندێک‬ ‫و‬ ‫پەمپ‬ ‫ماتریاڵی‬ ‫و‬ ‫پەمپەکە‬ ‫بۆ‬ ‫پێویست‬ ‫کارەبای‬ ‫بڕی‬ ‫و‬ ‫پەمپەکە‬ ‫هەڵبژاردنی‬ ‫لەسەر‬…
 30. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 30 ‫توانا‬ ‫بنةماى‬ ‫لةسةر‬ ‫ثةمث‬ ‫هةلبذاردن‬‫زورة‬ ‫نزمى‬ ‫و‬ ‫بةرزى‬ ‫كة‬ ‫ناوضانةى‬ ‫لةو‬ ‫تايبةتى‬ ‫بة‬ ‫جياواز‬ ‫بةرزى‬ ‫دوو‬ ‫نيوان‬ ‫لة‬. ‫يةكةى‬ ‫واتة‬ ‫خاوينكردنةوة‬ ‫شوينى‬ ‫نيوان‬ ‫لة‬ ‫بزانريت‬ ‫بةرزى‬ ‫جياوازى‬ ‫كة‬ ‫ئةوةية‬ ‫وةربطرييت‬ ‫هةنا‬ ‫بة‬ ‫دةبيت‬ ‫كة‬ ‫زانيارى‬ ‫يةكةم‬ ‫دةكريت‬ ‫دروست‬ ‫شارةكان‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫حةوزةى‬ ‫ئةو‬ ‫لةوةل‬ ‫كوتايى‬. ‫دةكريت‬ ‫دابةش‬ ‫شارةكة‬ ‫ناو‬ ‫بن‬ ‫ئاو‬ ‫ويوة‬ ‫لة‬ ‫بةكارهينانى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫بةرزيةش‬ ‫جياوازى‬ ‫ئةم‬ ‫زانينى‬‫سيستةمى‬ ‫بةكارهينانى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫يان‬ ‫ليظل‬ ‫ئامريى‬GPS‫هةر‬‫لة‬ ‫يةكة‬ . ‫دةردةضيت‬ ‫نيوانيان‬ ‫بةرزى‬ ‫بةمةش‬ ‫و‬ ‫دةردةكرين‬ ‫لةيةك‬ ‫دواتر‬ ‫دةكريت‬ ‫ديارى‬ ‫شوينةكان‬ ‫بةرزى‬ ‫دةبيت‬ ‫ئةوة‬ ‫دواى‬‫ئاو‬ ‫ثةستانى‬. ‫شوينةكة‬ ‫هةردوو‬ ‫لة‬ ‫هةريةكة‬ ‫لة‬ ‫بكريت‬ ‫ديارى‬‫كة‬ ‫حةوزانةى‬ ‫ئةم‬ ‫هاتوو‬ ‫ئةوةر‬‫لة‬ ‫ض‬ ‫دروستكراون‬ ‫تياا‬ ‫ثةستان‬ ‫ئةوا‬ ‫دةرةوة‬ ‫بةرووى‬ ‫بيت‬ ‫كراوة‬ ‫سةريان‬ ‫ئةوةر‬ ‫شارةكان‬ ‫ناو‬ ‫لة‬ ‫ئاو‬ ‫دابةشكردنى‬ ‫شوينى‬ ‫لة‬ ‫ض‬ ‫كردنةوة‬ ‫خاوين‬ ‫شوينى‬ . ‫بكريت‬ ‫ديارى‬ ‫وردى‬ ‫بة‬ ‫ثةستان‬ ‫دةبيت‬ ‫ئةوا‬ ‫بن‬ ‫داخراو‬ ‫ئةوةر‬ ‫الم‬ ‫بة‬ ‫ناكريت‬ ‫حساب‬ 3-‫سى‬‫دةبيت‬ ‫كة‬ ‫ئةوةية‬ ‫ورينط‬ ‫خاىل‬ ‫يةم‬Head losses duo Friction‫وزة‬ ‫برى‬ ‫لة‬ ‫ونبون‬ ‫واتة‬‫لة‬ ‫ئةمةش‬ ‫بكريت‬ ‫ديارى‬ ‫زانينى‬ ‫ريطةى‬:- 1-‫زانينى‬Friction Factor‫كة‬ ‫هةية‬ ‫مةوادةوة‬ ‫بةو‬ ‫ثةيوةناى‬ ‫ئةمة‬ ‫واتة‬‫كراوة‬ ‫دروست‬ ‫ىل‬ ‫بنريةكةى‬. 2 -‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫دريذى‬lengthpipe‫شوينى‬ ‫تاوةكو‬ ‫كردنةوة‬ ‫خاوين‬ ‫شوينى‬ ‫لة‬ ‫بةكارديت‬ ‫كة‬. ‫شار‬ ‫ناو‬ ‫حةوزةكةى‬
 31. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 31 3-‫دةروا‬ ‫دا‬ ‫بنريةكة‬ ‫بةناو‬ ‫كة‬ ‫ئاوةى‬ ‫ئةو‬ ‫خريايى‬.. ‫/ضركة‬ ‫مةتر‬ ‫يةكةى‬ ‫بة‬ 4-‫زانينى‬ ‫لةريطةى‬ ‫يان‬‫بنريةى‬ ‫ئةو‬ ‫تريةى‬pipe Diameter‫ئةمةش‬ ‫باوزينةوة‬ ‫دياريكراو‬ ‫خريايى‬ ‫دةتوانني‬ ‫كةبةكاريت‬ ‫دةروا‬ ‫دا‬ ‫بنريةكة‬ ‫ناو‬ ‫بة‬ ‫كة‬ ‫ئاوةى‬ ‫برة‬ ‫ئةو‬ ‫زانينى‬ ‫لةريطةى‬. ‫ضركة‬ ‫يةك‬ ‫لة‬ : ‫ياسايةوة‬ ‫ئةم‬ ‫لةريطةى‬ ‫ئاو‬ ‫خريايى‬) ‫/ضركة‬ ‫ئاو‬ ‫سيجاى‬ ‫مةتر‬ ( =/) ‫بنريةكة‬ ‫(رووبةرى‬. Head loss due to friction (hf) =Friction factor * * -: Head loss du to friction ‫وزة‬ ‫برى‬ ‫ونبونى‬ ‫واتة‬ ‫بة‬ ‫دةووريت‬‫بنرى‬ ‫تريةى‬ ‫وويرةى‬‫دةكا‬ ‫زياد‬ ‫ئةميش‬ ‫بيت‬ ‫كةمرت‬ ‫بنريةكة‬ ‫تريةى‬ ‫تاوةكو‬ ‫بةكارهاتوو‬‫ثيضةوانةشةوة‬ ‫بة‬ ‫وة‬ . ‫دةبيتةوة‬ ‫كةمرت‬ ‫وزةش‬ ‫لة‬ ‫بون‬ ‫ون‬ ‫برى‬ ‫بيت‬ ‫كةم‬ ‫بنريةكة‬ ‫دريذى‬ ‫ضةنا‬
 32. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 32 ‫بن‬ ‫واتة‬ ‫ثاوةر‬ ‫برى‬ ‫دؤزينةوةى‬ ‫بن‬: ‫بكةيت‬ ‫ياساية‬ ‫ئةم‬ ‫ثةيرةوةى‬ ‫دةبيت‬ ‫هةلبذيريت‬ ‫ثةمث‬ ‫لة‬ ‫جنر‬ ‫باشرتين‬ ‫ئةوةى‬ Z1 + + + hp = Z2 + + + hf Z1,Z2 ‫يةكةم‬ ‫شوينى‬ ‫بةرزى‬ ‫لة‬ ‫بريتة‬: meter P1, p2 : )Kpa, Mpa) ‫ثةستان‬ V1,v2: ‫ئاو‬ ‫خريايى‬ m/s Gama of water =9806 N/m3
 33. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 33 g: gravity m/sec2 hp: ‫بكاتةوة‬ ‫بةرزى‬ ‫دةتوانى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫كة‬ ‫ئاو‬ ‫بةرزى‬ ‫بةرزترين‬ ‫واتة‬ Hf: ‫ونبونى‬ ‫واتة‬‫وزة‬ ‫برى‬ ‫دةبيت‬ ‫كة‬ ‫ئةوةية‬ ‫داواكراوة‬ ‫ئةوةى‬HP‫بةالم‬ ‫داواكراوة‬ ‫شوينةى‬ ‫ئةو‬ ‫بن‬ ‫خبا‬ ‫سةرى‬ ‫بتوانى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫كة‬ ‫بةرزى‬ ‫بةرزترين‬ ‫واتة‬ ‫دةبيت‬HP. ‫شار‬ ‫لةناو‬ ‫دووةم‬ ‫حةوزى‬ ‫شوينى‬ ‫لةوةل‬ ) ‫يةكةم‬ ‫(حةوزى‬ ‫خاوينكردنةوة‬ ‫شوينى‬ ‫نيوان‬ ‫بةرزى‬ ‫لة‬ ‫بيت‬ ‫وةورةتر‬ : ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫بكةيت‬ ‫ديارى‬ ‫ثةمثةكة‬ ‫تواناى‬ ‫دةبيت‬ ‫ئةوة‬ ‫دواى‬ Power=Gama of water *discharge * hp Power= Watt Power= Watt / 746 = Horizon power (h.p) Discharge: ‫بريتية‬‫ضركة‬ ‫يةك‬ ‫لة‬ ‫سيجا‬ ‫مةتر‬ ‫بة‬ ‫ئاو‬ ‫برى‬ ‫لة‬ m3 /sec ‫ئةم‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬horizon power‫ئةوةر‬ ‫نوسراوة‬ ‫تواناية‬ ‫ئةم‬ ‫ثةمثيك‬ ‫هةموو‬ ‫لةسةر‬ ‫بكةيت‬ ‫نيشان‬ ‫دةست‬ ‫ثةمثة‬ ‫دةتوانى‬ ‫و‬ ‫بةكارنيت‬ ‫وةوةرية‬ ‫ثةمثة‬ ‫ئةم‬ ‫دةتوانرى‬ , ‫ويست‬ ‫وةورةى‬ ‫ثةمثيكى‬ ‫ئاو‬ ‫وةورةى‬ ‫ثرؤذةيةكى‬ ‫لة‬ ‫هاتوو‬‫اتة‬‫جياتى‬ ‫لة‬ ‫دةتوانريت‬ . ‫ئاو‬ ‫خستنى‬ ‫سةر‬ ‫بن‬ ‫بةكاربيت‬ ‫بضووك‬ ‫ثةثى‬ ‫كومةليك‬ ‫ئةو‬ ‫زانينى‬ ‫ريطةى‬ ‫لة‬ ‫هةر‬discharge‫هنى‬ ‫بة‬ ‫دةتوانى‬ ‫كة‬ ‫بكةيت‬ ‫ديارى‬ ‫كةسانة‬ ‫و‬ ‫مال‬ ‫ئةو‬ ‫ذمارةى‬ ‫دةتوانى‬‫ئاويان‬ ‫ئاوة‬ ‫برة‬ ‫ئةم‬ ‫باةيت‬ ‫ثى‬
 34. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 34 ‫وواستنةوة‬ ‫جورى‬ ‫دوو‬‫دابةشكردنى‬ ‫و‬‫ئاو‬‫هةية‬: ‫ئةوانيش‬- ١(‫زەوی‬ ‫کێشکردنی‬ ‫هێزی‬ ‫.بەکارهێنانی‬Gravitycircuits‫ئاو‬ ‫گواستنەوەی‬ ‫بۆ‬ ).‫باڵەخانەکاندا‬ ‫بیناو‬ ‫لەناو‬ ٢‫پەمپەوە‬ ‫سیستمی‬ ‫لەڕێی‬ ‫واتە‬ ‫میکانیک‬ ‫ژووری‬ ‫.بەکارهێنانی‬ ‫ووالتی‬ ‫لە‬ ‫بکەن‬ ‫تەماشا‬ ‫ماڵەکان،ئەگەر‬ ‫وەکو‬ ‫نمونە‬ ‫بۆ‬ ‫بەکاردێت‬ ‫بچووک‬ ‫جێگای‬ ‫دیزاینکردنی‬ ‫بۆ‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬ ‫یەکەمدا‬ ‫لەجۆری‬ ‫ئێمە‬٠٩‫کۆ‬ ‫هۆتێلە‬ ‫لە‬ ‫هەندێ‬ ‫و‬ ‫ماڵەکانمان‬ %‫ئاستی‬ ‫ئێمە‬ ‫ئەبێت‬ ‫شێوەیە‬ ‫ئەم‬ ‫وەگرتووە،بەکارهێنانی‬ ‫شێوەیە‬ ‫لەم‬ ‫سودی‬ ‫نەکانیش‬ ( ‫واتە‬ ‫بزانین‬ ‫سەرچاوەکەمان‬ ‫ئاوی‬ ‫هەڵدانی‬header(‫پەستانەکەشی‬ ‫هەروەها‬ ‫)و‬pressure‫تا‬ ‫بزانین‬ ‫کە‬ ‫ئەوەی‬ ‫بۆ‬ ‫بزانین‬ ‫)ەکەی‬ ‫دێت‬ ‫بۆمان‬ ‫حکومەتەوە‬ ‫ئاوی‬ ‫فەرمانگەی‬ ‫لە‬ ‫ئاوەی‬ ‫ئەم‬ ‫ئەتوانین‬ ‫چەند‬ ‫بەرزی‬‫پەمپەکانی‬ ‫دواتر‬ ‫و‬ ‫بکەین‬ ‫دیزاین‬ ‫ئەگەر‬ ‫چەندێکە؟چونکە‬ ‫کەم‬ ‫تیایدا‬ ‫ئێمە‬ ‫جێگایەی‬ ‫ئەو‬ ‫پەستانی‬ ‫وابکات‬ ‫شار‬ ‫بۆریەکانی‬ ‫دابەشکردنی‬ ‫خراپی‬ ‫یاخود‬ ‫بنێرن‬ ‫ئاو‬ ‫نەتوانی‬ ‫ئاستەیان‬ ‫ئەو‬ ‫تا‬ ‫فەرمانگەکە‬ ( ‫بەمەش‬ ‫و‬ ‫بێت‬header‫بەش‬ ‫ئەوەی‬ ‫بۆ‬ ‫کرد‬ ‫دیزاینمان‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ ‫دەبێ‬ ‫ئەوە‬ ‫کەمبێت‬ ‫ئاو‬ ‫)ی‬( ‫ێوەی‬Gravity Circuits‫بەاڵم‬ ‫)بێت‬ .‫نەبوو‬ ‫سودی‬ ‫دیزاینەکەمان‬ ‫لێرەدا‬ ‫و‬ ‫بەکاربهێنین‬ ‫پەمپ‬ ‫ئەبێ‬ ‫دواجار‬ ‫ئاوی‬ ‫شتێ‬ ‫هەموو‬ ‫پیش‬ ‫چونکە‬ ‫بکەین‬ ‫دیاری‬ ‫دەبێ‬ ‫بیناکانمان‬ ‫بەرزی‬ ‫مەبەستە،بۆیە‬ ‫ئەم‬ ‫بۆ‬ ‫وەردەگرین‬ ‫سەربان‬ ‫تانکی‬ ‫لە‬ ‫سود‬ ‫ئێمە‬ ‫تانکییەکان‬ ‫سەر‬ ‫بگاتە‬ ‫پیویستە‬ ‫فەرمانگەکانمان‬‫گەشتە‬ ‫ئاو‬ ‫ئەوەئ‬ ‫بیگەیەنین،دوای‬ ‫پەمپ‬ ‫بە‬ ‫دەبێ‬ ‫تانکییەکان‬ ‫سەر‬ ‫نەگاتە‬ ‫ئەگەر‬ ‫چونکە‬ ‫لە‬ ‫تربن‬ ‫نزم‬ ‫گەرم‬ ‫ساردو‬ ‫ئاوی‬ ‫جێگاکانی‬ ‫هەموو‬ ‫ئاستی‬ ‫بەجۆرێک‬ ‫بکەین‬ ‫پەخش‬ ‫ماڵەکانماندا‬ ‫بەناو‬ ‫ئاو‬ ‫دەتوانین‬ ‫ئینجا‬ ‫تەنکییەکان‬ ‫بۆ‬ ‫کردن،هەرچەندە‬ ‫گەرم‬ ‫بۆ‬ ‫بەکاردێت‬ ‫بۆیلەرەی‬ ‫ئەو‬ ‫و‬ ‫سەربان‬ ‫تانکی‬‫بۆیلەر‬ ‫ئاوی‬ ‫کاتێ‬ ‫چونکە‬ ‫بێ‬ ‫نزمیشدا‬ ‫ئاستی‬ ‫لە‬ ‫ئاساییە‬ ‫بۆیلەر‬ ‫ئاوی‬ ‫پەستانی‬ ‫بەهەمان‬ ‫بۆیلەرەکە‬ ‫ئاوی‬ ‫بۆیلەرەکەو‬ ‫سەر‬ ‫دەخاتە‬ ‫پەستان‬ ‫کە‬ ‫دەگرێتەوە‬ ‫جێگای‬ ‫سەربان‬ ‫ئاوی‬ ‫ڕاستەوخۆ‬ ‫بەکاردێنین‬ .‫دەگرێتەوە‬ ‫جێگای‬ ‫خۆی‬ ‫و‬ ‫دەرەوە‬ ‫دەنێرێتە‬ ‫سەربان‬ ‫دووةم‬ ‫جورى‬:- ‫وةورةكان‬ ‫تةالرة‬ ‫لة‬ ‫وواستنةوة‬‫تةالرةكة‬ ‫شوينى‬ ‫بةرزترين‬ ‫بطةيةنيتة‬ ‫ئاو‬ ‫راستةوخو‬ ‫ئةستةمة‬ ‫كاريكى‬ ‫ئةمة‬ ‫ضونكة‬ ‫ناكريت‬ ‫راستةوخو‬ ‫شيوةيةكى‬ ‫بة‬ ‫نا‬ ‫بيناكة‬ ‫دةبيت‬ ‫دروست‬ ‫تةالرةكة‬ ‫داروخانى‬ ‫لةسةر‬ ‫كاريطةرى‬ ‫بةمةش‬ ‫بيت‬ ‫دروست‬ ‫بيمةكان‬ ‫و‬ ‫كولوم‬ ‫لةسةر‬ ‫زور‬ ‫لوديكى‬ ‫لةوانةية‬. ‫دةبيت‬ ‫هاوسةنط‬ ‫بةدةست‬ ‫هاوسةنطى‬ ‫وةورةكان‬ ‫تةالرة‬ ‫بةمةش‬ ‫ئاو‬ ‫حةوزى‬ ‫ضةناين‬ ‫دروستكردنى‬ ‫لةريطةى‬ ‫بهينيت‬ ‫بةدةست‬ ‫تةواو‬ ‫هاوسةنطى‬ ‫بيناكة‬ ‫دةبيت‬ ‫بنية‬ ‫دةواتة‬ ‫كة‬ ‫هةية‬ ‫وا‬ ‫تةالرى‬ ‫بةرزى‬ ‫ضونكة‬ ‫ئاو‬ ‫وواستنةوةى‬ ‫بن‬ ‫ناويت‬ ‫بةرزى‬ ‫توانا‬ ‫ثةمثى‬ ‫كة‬ ‫ئةوةية‬ ‫ترى‬ ‫اليةنيكى‬ , ‫دةهينيت‬‫بنية‬ ‫مةتر‬ ‫كيلن‬ ‫يةك‬ . ‫بيت‬ ‫شيوةية‬ ‫بةم‬ ‫دةبيت‬ ‫وواستنةوة‬ ‫باشرتن‬
 35. ‫عبدالصمد‬‫زرار‬‫ئامادةكردنى:محمد‬www.ge4c.com muhamad.zrar@gmail.com Page 35 ‫سةرضاوة‬ ‫ئينتةرنيت‬ ‫لة‬ ‫وةرورتن‬ ‫سوود‬‫لةسةر‬ ‫بابةتيك‬ ‫تةنها‬‫ثةمث‬ ‫هةلبذاردنى‬‫و‬‫وواستنةوة‬ ‫يةكةمى‬ ‫جورى‬‫لة‬ www.andaziar.com ‫هةر‬ ‫لةوةل‬ ‫ببورن‬.............‫بابةتةكة‬ ‫لةسةر‬ ‫وكورتيةك‬ ‫كةم‬ www.ge4c.com 12-10-2014
Publicité