Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Георги Календеров(20)

Publicité

Зодия Близнаци и техният светоглед - математизъм

 1. От Телец към Близнаци или общото между математизма и нумерологията
 2. Откъде идват импулсите, мислите и чувствата? ● Овенът сваля импулсите от света на идеите ● Той дава възможност да научим истинските имена на своите подбуди ● На тази стъпка питаме “Кой стои зад това?” - зад тази идея, мисъл, чувство или подтик за действие. 1. ИДЕАЛИЗЪМ
 3. Допълнителният противоположен (комплементарен) цвят ● Наблюдаваме цвят или своя мисъл, чувство или волеви импулс ● Когато открием истинското му име, в душата ни се появява допълнителното и противоположно чувство, мисъл, цвят или волеви импулс. 2. РАЦИОНАЛИЗЪМ
 4. Поставяне на задача и реакция Изразът “изравняващата сила на задачата” се използва в книгата на Армен Тиугу “Жизнените задачи”. В нея е описан 12-степенният “зодиакален диалог” при реализирането на всеки духовен импулс. Силите на Телеца предизвикват импулса на т.нар. комплементарна воля. Той пита: “А не може ли да се направи иначе?”. Така жизнената задача хем се оспорва, хем се приема.
 5. Загубване на Аза при дразнението и реакцията ● Дразнението (импулсът) идва отвън; ● Съпротивителната реакция също не е в нашата власт, защото е закономерна; ● В първите две степени Азът не се изявява като свободно същество и някъде се губи.
 6. Неутрализация и субстанция на свободата ● В химията при неутрализация на киселина с основа се получава сол; ● В алхимията при неутрализацията на симпатия с антипатия се получава субстанцията на свободата.
 7. Двете сили на Близнаците и допълнителните сили В Близнаците живеят две сили: ● Силата на свързването (женска); ● Силата на освобождаването (мъжка). При взето решение, отнякъде ни се добавят допълнителни сили, с които можем да го изпълним.
 8. Зодиите, девизите и трите стъпки Зодиакален знак Девиз Действие Светоглед Овен Аз съм, Аз ръководя Име, начало, импулс Идеализъм Телец Аз притежавам, Аз мисля Задача, контраимпулс Рационализъм Близнаци Аз знам Решение, Аз- пространство Математизъм
 9. Изреченията от “Как се постигат познания за…” “Защото във всяко човешко същество, наред с обикновения човек, съществува и един по- висш човек. Той остава скрит дотогава, докато бъде пробуден. И всеки сам може да го пробуди в себе си единствено със собствени сили. Докато този по-висш човек остава спящ, остават спящи и висшите способности, намиращи се у всеки човек, които водят до свръхсетивни познания.” Ключова дума Съответствие с нашата тема Светоглед Зодиакален знак По-висш човек Аз съм, името Идеализъм Овен Пробуждане Задача, комплементарна воля Рационализъм Телец Сили Аз-пространство, решение, нови сили Математизъм Близнаци Висши способности Способности, давани във връзка с урока Материализъм Рак
 10. Математизмът е във всяка наука и задача “Във всяко отделно учение за природата може да се намери само толкова истинска наука, колкото математика има в него”. Имануел Кант Дадено, изходни условия Овен Дефиниционна област, граници на задачата Телец Решение Близнаци
 11. Залезът на материализма „Математиката е най-висшият живот. Животът на боговете е математика. Чистата математика е религия.” Новалис
 12. Човекът като компютър без душа “За мен човешкото същество е горе-долу сравнимо с компютъра. Със сигурност сме малко по- сложни от компютрите, които имаме днес. Но не мисля, че някой би допуснал идеята, че компютърът притежава безсмъртна душа.” Стивън Хокинг
 13. Новият роман на Пелевин
 14. Подвижните граници на познанието “Човек трябва да измери това, което е измеримо, и да направи измеримо това, което все още не може да бъде измерено” Галилео Галилей
 15. Възможно ли е развитие на днешните възгледи? Днешните възгледи на математистит е за света Възгледите на математистит е след тяхното разширяване
 16. Мярката, броят и теглото Николай Кузански Но Ти си наредил всичко с мярка, брой и тегло. Премъдрост Соломонова 11:20
 17. Периодични закони в музиката и Сътворението
 18. Велики, но подценявани математисти “Всемогъщ разум властва над естествения свят” Макс Планк Питагорейците: В математиката по начало числата са първичното нещо. За тях дадено число означаваше справедливостта, друго душата и Духа, трето времето и т.н.
 19. Медитация на алхимиците Който действието на числата разбира, вижда как се строи светът Четири, като първото число на елементите Навсякъде от него произлиза числото Три И ти дава Дух, Душа и Тяло. Числото Две възниква от Слънцето и Луната, От тях израства Синът Човешки, на Когото няма нищо подобно. Който превъзхожда всички земни Царства.
 20. Светата Троица ● Отецът е основата на съществуването; ● Синът, наричан още Логос или Агнеца Божий, е силата, която разпалва Творението вътре в самия Отец. ● Светият дух е битие и ставане, но и съзнание - както на земното царство, така и на божественото в човешкото същество и космоса.
 21. 1, 2, 3, 4 и днешната тема Число Знак 1. Овен 2. Телец 3. Близнаци 4. Рак
 22. Зодиакалният диалог е диалог с числата
Publicité