Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Svenskablogga

 1. Bloggen i svensk- undervisningen -hur då? @kalexanderson
 2. Kristina Alexanderson
 3. .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 4. Webbstjärnan
 5. .SE:s skolsatsning
 6. Utveckla internet
 7. Egen webbplats
 8. Egen .SE-domän
 9. Support!
 10. Alla kan – vi hjälper på vägen
 11. Bloggen är en webbplats
 12. Att bygga en blogg
 13. Syfte, mottagare och struktur
 14. Källor och källhantering
 15. Blogga…
 16. Vad är en blogg?
 17. Hur fungerar en blogg?
 18. Att tänka på…
 19. Syfte
 20. Eleverna i S2 har till uppgift att gemensamt skapa en blogg i stället för ett litterärt samtal om sin läsning av romanen XX av YY. Bloggen ska vara ett litterärt samtal av intresse för både de som aktivt deltar i bloggskapandet samt för de som är allmänt intresserade av modern litteratur eller litteratur i allmänhet och som vill följa ett litterärt samtal och hur det utvecklas.
 21. Vad uppnår man?
 22. Samarbete
 23. Transparens
 24. Lär av varandra
 25. Fler deltar i samtalet
 26. Portfolio, process, produkt
 27. Klassblogg
 28. Utmaningar
 29. Bara text?
 30. Hur använder – bedöms det?
 31. Andra kunskaper?
 32. Vilket material får vi använda?
 33. Möjligheter
 34. Skriva för riktiga mottagare
 35. Webbstjärnan
 36. .SE:s skolsatsning
 37. Alla kan – vi hjälper på vägen
Publicité