Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ePR.BG - Медиа мониторинг

701 vues

Publié le

Представяне на модул "Медиа мониторинг" - част от уеб базирана система ePR.BG. Мониторинг на медии, новинарски издания, блогове, форуми, социални мрежи.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

ePR.BG - Медиа мониторинг

 1. 1. ePR.BGУеб-базирана система за дигитален PRePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата1
 2. 2. Повече за ePR.BGePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата2-- Създаване и идеология --
 3. 3. Медиа мониторингПровеждане на медиа мониторинг внад 70 000 онлайн източника.Търсенето се осъществява на базакомбинации от ключови думи, споддръжка на различни оператори(AND/OR/NOT) за по-добрапрецизност и конкретика нарезулатите.Бързо идентифициране на кризиснимоменти в онлайн пространството.Възможност за оценка и анализ напотребителски мнения и нагласи.Автоматизиране на процеса настатистика и обобщаване нанамерените резултати.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата3--- Процеси и основни принципи ---Директна комуникация спотребители и отговор на коментарив социалните мрежи Facebook иTwitter. Следене на комуникациятавъв форуми и сайтове за споделянена видео съдържание.Търсене и намиране нарезултати в е-източнициАнализ и оценка на мнения ипотребителски нагласиДиректни взаимоотношения спотребители
 4. 4. Медиа мониторингePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата4Новинарски издания, блогове, форуми, социални мрежи
 5. 5. Мониторинг в реално времеС ePR.BG получавате онлайнсъдържание в реално време Автоматично получаване наспецифични новини; Постоянен мониторинг намедии, новини, информационнипотоци във форуми, блогове,социални мрежи; Над 70 000 онлайнизточника в България; Персонализиране на резултатитеи информацията; Анализ и оценка на намеренитерезултати.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата5-- Новини и коментари в реално време --
 6. 6. Процес на мониторингePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата6--- Търсене по профили и ключови думи ---Потребителски мненияи коментариЗаписване нарезултатите вePR.bgСписък с намерени резултати,според профили и ключовидуми за търсенеОбобщаване, статистикаи докладСъздадени статии в новинарскииздания и медии;Статии в онлайн печатни изданияПървичнаобработкаОценка и анализСтатии икоментари вблогове, форуми,социални мрежи
 7. 7. Профили за търсенеePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата7-- Комбинации от ключови думи --Профили за търсенеМониторинга се провежда на базапредварително създадени профилиза търсене. Всеки един профил есамостоятелен и има своятатематичност.Ключови думиВсеки един профил е съставен откомбинация от ключови думи, чрезкоито се търси в различнитеизточници.Оператори за търсенеЗа да се конкретизира и прецезиратърсенето може да се ползватразлични оператори, катоAND, OR, NOT и други.Профил1Профил2Профил3Профил5Профил6Профил4
 8. 8. Източници за мониторингОсъществява се мониторинг на редица медии, новинарски сайтове, информационни платформи.ePR.bg успешно наблюдава активната блогосфера, форуми и социални мрежи, сайтове за видео споделяне.Провежда се мониторинг на източници, с изцяло потребителско генерирано съдържание.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата8-- Уеб сайтове, форуми, социални мрежи --Над 5000медии,информационниагенции ипорталиНад 6000блогаНад 500форумаНад 30 000Facebookстраници игрупиНад 10 000Twitterпрофила
 9. 9. Мониторинг на социални мрежиСледене на българскотоTwitter общество.Анализ и оценка изцяло наBG профили в социалнатамрежа. Наблюдаване на BGтуитове и мониторинг на#потребители в социалнатамрежа Twitter.Мониторинг насподеленото съдържание вYouTube и vBox7.Възможност за анализ иоценка на потребителскикоментари към каченитевидео клиповете всоциалните мрежи.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата9-- Най-популярните социални мрежи в България --Провеждане на медиамониторинг на публичнотосъдържание на Facebook –страници, групи и профили.Възможност за директнакомуникация в мрежатапрез ePR.BG и реакция нанамерени резултати.Данни от публичнитекръгове, групи и дискусиивъв втората най-голямасоциална мрежа.Статистика и преглед нарезултати, с възможност заоценка и допълнителнаманипулация.
 10. 10. Управление и достъп от всяка точкаePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата10-- Изцяло уеб; SaaS модел на управление --
 11. 11. АдминистрацияePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата11-- Права за достъп и управление --Един ръководител на екипСъздаване на профил на ръководител на екипа/администратор.Делигиране на права за достъп и функционалности.Акаунти за всеки член на екипаСъздаване на неограничен брой подпрофили към главният акаунт иразпределяне на права за достъп, според правата на админ.Общ ресурс за всичкиВсички профили ползват общ ресурс , достъпа до който се управляваот администратор.Разпреденение на правата на ниво действия – add/edit/delete, завсички функционалности.Определяне на достъпа до конкретни профили за търсене,статистика и други.
 12. 12. Статитика и анализСтатистика за предвиждане на заплахи и възможности;Изследване и оценка на потребителските поведения, рейтинг на влияещи хора върху мнението за бранда;Сравнителна статистика за отделни брандове и марки;Всекидневен експорт на статистически данни.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата12-- Богата статистика за намерените резултати --405мнения89 88 21 17 8 3
 13. 13. Полезни инструментиеPR.BG предлага набор от полезни функционалности, които улесняват всекидневните задължения исъздават предпоставки за повишаване на начеството на извършваните услуги.ePR.BG е изцяло в помощ на PR специалиста и се грижи за оптимизация на процесите.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата13-- Улесняване на работата и задачите --Резултати поe-mailОпределяте кой ден от седмицата,в кой час и на кой e-mail да бъдатизпращани намерените резултати.TODOсписъкНапълно функциониращ модулза разпределяне на задачи в екипа.Отбелязване на % завършеност, статус,крайна дата и още възможностиРаботенкалендарСобствен и споделен календар с колеги,за да записвате ежедневните си задачи занамерени резултати от мониторинга и други.ЕкипнисъобщенияВътрешно-екипни съобщения, създаванена бележки по намерени резултати изадачи.
 14. 14. Обратна връзка от клиентиот нашите клиенти споделят, че сePR.BG оптимизират процесите вежедневните си задължения инамират системата за полезна втяхната работа като PRспециалисти.от клиентите на ePR.bg са на мнение, чепровежданият медиа мониторинг наИнтернет пространството в Българияотговаря на техните потребности, католесно идентифицират проблемите затехният бранд.ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата14-- Мнения и впечатления от клиенти --Медиа мониторинг на българското онлайн пространство и анализ на резултатите78,4 % 95,7 %
 15. 15. Дизайн и функционаностиePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата15-- Windows Desktop симулация, прозорци за различнитефункционалноси, лесен и интуативен дизайн --
 16. 16. ОРМ.БГ ООДград Пловдив, ул. Стефан Стамболов 50, ет.3тел. +359 32 307440 § 0700 20 601e-mail: info@epr.bg | www.epr.bgePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата16

×