Pys3 pbl

โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)
31 Aug 2012
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
Pys3 pbl
1 sur 24

Contenu connexe

Tendances

การวัดและประเมินผลทักษะการคิดการวัดและประเมินผลทักษะการคิด
การวัดและประเมินผลทักษะการคิดIct Krutao
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Pitsiri Lumphaopun
บทความการคิดแก้ปัญหา  ลงสไรแชร์บทความการคิดแก้ปัญหา  ลงสไรแชร์
บทความการคิดแก้ปัญหา ลงสไรแชร์bussaba_pupa
ExpandExpand
ExpandAon Narinchoti
Lectures 14 2.2Lectures 14 2.2
Lectures 14 2.2ห่างแค่ระยะทาง แต่ใจมีเธอ
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอนguest68e3471

Tendances(18)

Similaire à Pys3 pbl

K2K2
K2Nut Notapeanut
ใบงานที่1น้ะใบงานที่1น้ะ
ใบงานที่1น้ะPiyamas Songtronge
ใบงานที่1ใบงานที่1
ใบงานที่1Piyamas Songtronge
งาน2งาน2
งาน2chingching_wa
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Toystory PuccafunnyLove
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdocหลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdockrupornpana55

Pys3 pbl