Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 46 Karin Edenius

 1. Karin Edenius Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget i Uppsala län Transportforum, 2014-01-09
 2. Res Grönt-projektet • Samverkansidé hos UL och Sunfleet - företagsfokus • Ett samarbetsprojekt med mobility management-fokus mellan Vasakronan, Trafikverket Region Öst, Sunfleet och UL • Syftade till att hjälpa företag i Uppsala Science Park att välja ett miljösmart alternativ till traditionella tjänsteresor, främst i form av kollektivtrafik kombinerat med grön bilpool. • Undersöka eventuell påverkan på arbetsresor
 3. Buss + bil = sant? • • • • • Grön bilpool och kollektivtrafik istället för tjänste- och privat bil i tjänsten Rabatterade kombinationspaket under projektperioden Stöd från Trafikverket Tydliga mätningar Res Grönt – första projektet i sitt slag! Bild lånad av Thinktrain
 4. Upplägg • Uppsala Science Park • Kommunikation via Vasakronan • Vinster – Ekonomi – Parkering – Miljömål/hållbarhetsmål – Samhällets miljövinster – Enkelt – Valmöjligheter • Synlighet
 5. Mätning • Tjänste- och arbets-/pendlingsresor • CO2 • Resvaneförändringar Motivation • Olika incitament • Tävling för både företag och anställd
 6. Genomförande • Frukostmöte och projektpåsutdelning • Sex företag deltog i projektet • Testperiod juni-december 2012 • Uppföljning och utvärdering under våren 2013 • Bilmil hos företagen och resvanor hos de anställda mättes: – Före – Direkt efter testperioden – Tre månader efter testperioden • Förhoppningen var att mäta eventuella förändringar i resmönster och bilanvändning
 7. Hur gick det? • Totalt sparade de sex deltagande företagen drygt 3 ton vad gäller tjänstebilresorna under testperioden. • Vad gäller de långsiktiga koldioxidbesparingarna så sparade deltagarna ca 8,4 ton per år vad gäller tjänstebilresorna. • Tjänsteresor med kollektivtrafik ökade med 9 procent under testperioden. • Vad gäller kollektivtrafikresandet så kunde man bland annat se att de anställda som reste med olika transportsätt fördubblade sitt tjänsteresande (antal resor) med kollektivtrafiken under testperioden. • Andelen som angett gång som transportsätt i tjänsten ökade från 5 till 70 procent tre månader efter testperioden. • Arbetsresorna med kollektivtrafiken ökade med totalt 8 procent. • Antalet kollektivtrafikresor ökade totalt med drygt 14 800 resor per år.
 8. Vinnarna Foodfiles, med fem anställda, sparade hela 988 kg CO2 under testperioden. Tomas Enoksson från Läkemedelsverket vann en elcykel genom sin motivering. Tomas har, utöver sitt flitiga cyklande, genom projektet fått en sporre och ökad stolthet i sitt cyklande.
 9. ”På en cykel tillverkad någon gång då Ulf Lundell ännu inte var gråhårig och Darin inte ens var påtänkt har jag i ur och skur genomfört 100% av mina resor till och från jobbet (och innan det universitetet). Detta projekt har hjälpt mig att finna stoltheten i detta ständiga trotsande av regn och kyla, och med projektet i ryggen har jag därmed cyklat vidare på min trotjänare även de dagar vädergudarna utövat tortyr i form av sidledsregn och motvindsblåst, trots möjlighet till både bil och buss. Numer spelar detta genomrostade metallåbäke, vars växlar för övrigt frös sönder under vargavintern 2007, emellertid på sista versen och en ny cykel är därför vad som för tillfället står högst upp på min önskelista.” - Tomas Enoksson, Läkemedelsverket
 10. Sammanfattning och lärdomar • Genom att i samverkan kombinera kollektivtrafik, grön bilpool och cykling får man ett mer konkurrenskraftigt alternativ till privat bil och tjänstebil. • Det är viktigt att ha incitament både för beslutsfattare och de anställda. • En uppmuntrande tävling ökar delaktigheten och motivationen bland deltagarna. • Att rekrytera deltagande företag tar tid. • Beteendepåverkan tar tid. • Förhoppningen är att kunna fortsätta samverka, framförallt mot företag och organisationer, för att minska behovet och användandet av tjänstebil och privat bil i tjänsten.
 11. Tack! Karin Edenius karin.edenius@ul.se 0738-18 99 61 www.vasakronan.se/resgront
Publicité