Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в група "Мечо Пух" през учебната 2014/2015 година

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в група "Мечо Пух" през учебната 2014/2015 година (20)

Publicité

Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в група "Мечо Пух" през учебната 2014/2015 година

 1. 1. Учители: Божана Джубелиева и КатяУчители: Божана Джубелиева и Катя ДжубелиеваДжубелиева Пом. възп.: Лушка ЕлшишкаПом. възп.: Лушка Елшишка Група “МечоГрупа “Мечо Пух”Пух” ЦДГ “Пролет”ЦДГ “Пролет” -гр.Панагюрище-гр.Панагюрище
 2. 2. Нашата детска градина “Пролет” е открита през 1964 година. Тук в спокойна, творческа обстановка, прилагайки индивидуален подход ние –педагогическият екип формираме знания, умения и отношения, които са от важно значение за развитието на детската личност.
 3. 3. Детските градини у нас изпълняват две важни задачи. Първата е социална-осигуряват помощ на родителите при отглеждането на децата и им дават възможност едновременно да работят и да се грижат за малките човечета. Втората, и далеч по-важна задача, е възпитателна. Детската градина е първата степен в образователната система у нас и се грижи най-вече за възпитанието и социализацията на децата. Усилията на учителите са съсредоточени върху това детето да расте като самостоятелна и уверена личност, да усвои умения за общуване и работа в екип, да овладее добре родния си език и да се научи да го ползва правилно, да обогати речника си, да опознае света и природата около себе си, да придобие първи математически познания, да опознае тялото си и да расте здраво и жизнено…и всичко това чрез игра.
 4. 4. Използвайте всяка възможност да поговорите с учителите на групата. Попитайте ги не само как е минал денят на детето, но споделете и какво сте правили у дома. Колко повече неща знаят учителите за детето, толкова по-адекватно ще се отнасят към него. Обърнете внимание на рисунките, закачени на таблото, или на фигурките от природни материали или пластилин, които са направили децата през деня, и не ги оставяйте без коментар - това са резултати от работата на детето. Може да е само една дума, но тя показва, че сте забелязали и оценили усилията, които са вложени. Ако не сте съгласни с нещо или сте притеснени, най-добре е да говорите с учителите и заедно да стигнете до решение, без да намесвате детето. Колкото по-открити и ясни са взаимоотношенията между вас, толкова по-спокойни ще са децата. Включвайте се, колкото ви е възможно, в живота на групата и мероприятията на детската градина. Доверието между възрастните, които се грижат за детето, е здрава основа за неговото възпитание. То се гради крачка по крачка. Не се колебайте да ги направите.
 5. 5. Мили родители, не забравяйте, ние заедно с Вас се стремим към едно и също нещо- детето едновременно живеейки и радвайки се на прекрасно детство, да сложи с нашата съвместна помощ и подкрепа, началото на изграждането на своята уникална и здрава личност, да се научи на отговорност, самостоятелност... но най-вече - само да търси знания и да иска да се научи.
 6. 6. Лого на групатаЛого на групата ДевизДевиз:: “Уважавай другите, отстоявай“Уважавай другите, отстоявай себе си”себе си”
 7. 7. Педагогическият екип наПедагогическият екип на ЦДГ “Пролет” от 1997 година работиЦДГ “Пролет” от 1997 година работи попо Програма "Стъпка поПрограма "Стъпка по стъпка"стъпка" на Фондация "Отворенона Фондация "Отворено общество“общество“ Философията на Програма "Стъпка по Стъпка" е изграденаФилософията на Програма "Стъпка по Стъпка" е изградена главно върху теоретичните концепции на Жан Пиаже, Ерикглавно върху теоретичните концепции на Жан Пиаже, Ерик Ериксон и Л. С. Виготски за развитие на личността. Идеята е даЕриксон и Л. С. Виготски за развитие на личността. Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да изживеятсе осигурят благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят запълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на ХХІ век.предизвикателствата на ХХІ век.
 8. 8. Цел на педагогическия екип: Повишаване качеството на обучение и възпитание чрез въвеждане, прилагане и методическо  осигуряване на ДОИ
 9. 9. Задачи: 1.Педагогическо взаимодействие, ориентирано към личността на детето  за приемане и утвърждаване  на национални и европейски ценности. 2.Създаване на позитивна предметна и материална среда за формиране на умения и навици за безпроблемно адаптиране към  новата среда на новопостъпилите деца и към ученето на 6 -годишните деца от групата . 3.Активна родителска  съпричастност във възпитателно-образователния  процес и при решаване  на възникнали проблеми в детската градина.
 10. 10. Създаване на условия за адаптация иСъздаване на условия за адаптация и изява на творческите способности наизява на творческите способности на детето с активното участие надетето с активното участие на родителите.родителите. Приоритети за учебната 2014/2015г.:
 11. 11. ПРАВИЛА за родителите  и педагогическия екип на група „Мечо Пух” 1. Да влизаме усмихнати в детската градина! 2. Да уважаваме детската личност и  нейната индивидуалност! 3.  Да споделяме своите идеи, радости  и грижи в интерес на детето! 4. Да бъдем дискретни ! 5. Да изслушваме мнението на другите! 6. Да общуваме културно  на книжовен български език ! 7. Да  се съобразяваме с общоприетите  норми на поведение!
 12. 12. за 2014/2015 учебна година група ”Мечо Пух” ЦДГ “Пролет” СедмиченСедмичен денден СутринСутрин След обядСлед обяд ПонеделникПонеделник 1. ПС1. ПС 2. БЕЛ2. БЕЛ 1. ПС1. ПС 22.. КТБДКТБД ВторникВторник 1. Математика1. Математика 22. КТБД. КТБД 1. Математика1. Математика 2. ИК2. ИК СрядаСряда 11. Музика. Музика 22.. СССС 1. СС1. СС 2.2. ИИИИ ЧетвъртъкЧетвъртък 1. БЕЛ1. БЕЛ 2.2. ИИИИ 1. БЕЛ1. БЕЛ 2. ФК2. ФК ПетъкПетък 1. Музика1. Музика 2. ФК2. ФК 3.3. БДП/БАКБДП/БАК** 1.БЕЛ1.БЕЛ 2.2.ИКИК
 13. 13. ПриемПрием Игри по центровеИгри по центрове 07:30 – 08:3007:30 – 08:30 Утринно раздвижванеУтринно раздвижване 08:30 – 08:4008:30 – 08:40 ЗакускаЗакуска 08:45 – 09:1508:45 – 09:15 Педагогически ситуацииПедагогически ситуации 09:30 – 10:1509:30 – 10:15 Игри по центровеИгри по центрове РазходкаРазходка 10:15 – 11:3010:15 – 11:30 Подготовка за обядПодготовка за обяд ОбядОбяд Подготовка за сънПодготовка за сън 11:30 – 13:0011:30 – 13:00 Следобеден сънСледобеден сън 13:00 – 15:13:00 – 15:3030 Подготовка за закускаПодготовка за закуска 15:15:3030– 16:00– 16:00 ЗакускаЗакуска 116:006:00 – 16:– 16:3030 Педагогически ситуацииПедагогически ситуации 16:16:330 – 10 – 177::0000 Игри по центровеИгри по центрове 1177::000 – 18:0 – 18:0000
 14. 14. Програмна система ВИКИ ИПрограмна система ВИКИ И НИКИ за подготвителна групаНИКИ за подготвителна група www.vikiiniki.bgwww.vikiiniki.bg
 15. 15. Комплектът учебни помагала съдържа пет на брой книжки и работни листове за индивидуална работа с децата по Български език и литература, Математика, Природен свят, Социален свят, Игрова култура, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически дейности, Физическа култура и Музика. Анубис, Булвест 2000 Автори:Ст. Здравкова, К. Танева, Т. Велинова, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова
 16. 16. Заповядайте в нашия сайт на адрес: http://grupamechopuh.webnode.com/ Очакваме Ви в нашата група в социална мрежа “Фейсбук”, както и в страниците на ЦДГ”Пролет” и на група “Мечо Пух”!
 17. 17. „Доверието и уважението между Вас родителите и нас учителите са определящи за формирането на успешна детска група!!! Гаранция за щастливо детство на децата ни!“ Изготвил: старши учител Катя Джубелиева група “Мечо Пух”, ЦДГ “Пролет” гр. Панагюрище

×