Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema 5
Tema 5
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Tema 5.

 1. 1. Katrina Costa Freiría. Tema 5: A Unión Europea • O proceso de creación da Unión Europea. • A Unión Europea. • As institucións da Unión Europea. • A política agraria e pesqueira da Unión Europea. • Os grandes eixes de comunicación da Unión Europea. • Os servizos, o comercio e as comunicacións da Unión Europea. • España na Unión Europea. • Galicia na Unión Europea.
 2. 2. 1.1. A necesidade dun bloque comercial europeo. 1. Tratado de Roma: O mercado común europeo. 2. Mercado interior único: Unidade económica e política. 3. Políticas concretas do Tratado de Roma. • Libre circulación. • Liberdade de competencia. • Leis comúns. 1. Economías de escala para competir con Estados Unidos.
 3. 3. 1.2. A Unión Europea. 1. Tratado da Unión Europea: Tratado de Maastrich 1992 • Unión Monetaria. • Eleccións ao Parlamento Europeo (cada 5 anos). • Novos dereitos para as cidadás e cidadáns. • Políticas de soliedariedade. • Política exterior e de defensa común (non se conseguiu). • 2.002: Foi cando se instalou o euro. 1. Sucesivas ampliacións.
 4. 4. 1.3. A Unidade Europea. 1. Unidade en valores fundamentais. 2. Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios 3. Debilidades: política exterior común, desequilibrio económico.
 5. 5. 2.1. Obxectivos da Unión Europea. • O impulso do progreso económico social. • A afirmación da identidade europea no ámbito internacional. • A implantación dunha cidadanía europea. • O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. • O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario.
 6. 6. 2.2. A Unión Europea e a Heteroxeneidade. • Niveis de desenvolvemento económico e social distinto. • Diversidade cultural. • Disparidades rexionais. • Identidade nacional.
 7. 7. 2.3. Unha política rexional solidaria. 1. Fondos estructurais e fondos de cohesión: Política económica rexional. 2. Préstamos: • Para realizar investimentos. • Infraestructuras de transporte e para a subministración de enerxía. • Obras públicas comúns culturais, educativos, da problemática xuvenil • Creación de postos de traballo. • Subvencións para axudar a manter os sectores agrícola e pesqueiro.
 8. 8. 2.4. A ampliación da Unión Europea. • Grandes desequilibrios nos países que se integran nos últimos anos: Polonia, Rumanía. • Fondos comunitarios para esos países.
 9. 9. 3. As institucións da Unión Europea. • 3.1. Consello europeo: Composición e funcións. • 3.2. Consello da Unión Europea: Composición e funcións. • 3.3. Parlamento Europeo: Composición e funcións. • 3.4. Comisión Europea: Composición e funcións. • 3.5. Tribunal de Xustiza: Composición: xuíces. Función: xudicial. • 3.6. Defensor do Pobo Europeo: Composición e funcións.
 10. 10. 3.7. Outras institucións. 1. Máis importante: Banco Central Europeo. • Tribunal de Contas. • Comité das Rexións. • Banco Europeo de Investimentos. • Comité Económico Social.
 11. 11. 4.1. Unha política agraria común. • Autoabastecemento • Modernización da agricultura e gandaría. • Fomento da agricultura intensiva. • Concentración das explotacións. • Créditos baratos. • Asegurar prezos mínimos. • Limitación das importacións de alimentos procedentes fóra da Unión Europea.
 12. 12. 4.2. Obxectivos da PAC. 1. Causa do cambio da política agraria: • Aumento da produción. 1. Medidas: • Reducir a superficie de cultivo. • Conversión de terras de cultivo en zonas forestais. • Reducir os prezos de garantía. • Fomento das prácticas agrícolas sustentables. 1. O FEOGA: Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (40% do orzamento).
 13. 13. 4.3. O Sector Pesqueiro Comunitario. 1. Importancia do sector marítimo na Unión Europea. 2. Obxectivos da política pesqueira común: • Evitar a sobrepesca. 1. Medidas: • Establecemento de zonas de pesca. • Vigilancia do tamaño e volume. • Acordos e tratados fóra da Unión Europea. • Fomento da acuicultura. • Impulso da investigación.
 14. 14. 5.1. As principais zonas de industriais da Unión Europea. 1. Importancia do sector. 2. Principal zona de desenvolvemento industrial de Europa. 3. Tipos de industria: Tradicional e moderna. 4. Outras zonas industriais. 5. Crise industrial nos países do leste de Europa.
 15. 15. 5.2. A Produción industrial. • Proceso de desestruturación. • Proceso de deslocalización. • Consecuencias: Problema da falta dos recursos enerxéticos.
 16. 16. 6.1. Cara a unha economía de servizos. • Importancia no sector servicios (70% da poboación activa). • Causas do aumento do sector servizos: Desenvolvemento tecnolóxico e novas actividades das sociedades avanzadas.
 17. 17. 6.2. O Comercio. • Gran volume • 42% das exportacións mundiais van a Europa.
 18. 18. 6.3. Transportes. • Política comunitaria para mellorar e actualizar a ree de transportes. • Transporte por estrada. • Autoestradas e autovías: o que máis se desarrollou nestes últimos anos. • Rede ferroviaria. • Transporte marítimo de mercadorías: construcción de grandes portos. • Transporte aéreo.
 19. 19. 7.1. A entrada na España en Europa. • Obstáculos: Réxime ditatorial e adaptación da economía española. • A CEE.
 20. 20. 7.2. A CEE e a Unión Europea tras a incorporación española. • 1986: Entrada de España. • Membro da comisión europea. • 54 diputados europeos no Parlamento son españois.
 21. 21. 7.3. Balance da incorporación de España á Unión Europea. • Gran influencia no desenvolvemento económico e social. • Fondos europeos, aumento da renda per cápita. • Investimentos da Unión Europea.
 22. 22. 7.4. A utilización dos fondos europeos. • Tramos de autovía e AVE. • Melloras das infraestruturas dos transportes. • Programas educativos. (Erasmus). • A Tarxeta Sanitaria Europea. • Restauración de edificios de gran valor artístico. • Construcción de grandes complexos culturais.
 23. 23. 8.1. Galicia e a Unión Europea. 1. Zona de converxencia. 2. - Fondos europeos en Galicia. • Fondo europeo de pesca: 50% para Galicia. • Fondo social europeo. • Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural.
 24. 24. 8.2. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. • O Eixe Atlántico. • A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal.
 25. 25. 8.3. A participación de Galicia na Unión Europea. • Comité das rexións. • O Consello da Unión Europea: Participación técnica e política.

×