Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Säästev planeerimine ja ehitus

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Elumaja1
Elumaja1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Säästev planeerimine ja ehitus

 1. 1. Säästev arhitektuur, linnaplaneerimine, ehitus ja sisekujundus Oktoober 2010 Katrin Kull
 2. 2. Ehitussektor on suurim energiatarbija <ul><li>Ehitussektor tarbib USAs 40% energiast ja 71% elektrist ja siit lähtub 39% kogu maa süsinikuemissioonist, mis otseselt mõjutab kliima soojenemist. </li></ul><ul><li>Kuna 40% ELi kogu energiatarbimisest toimub ehitistes, siis on ehitiste energiasäästlikkuse suurendamine üks suuremaid üldise energiakokkuhoiu võimalusi. </li></ul><ul><li>Parendusevõimalused on kolmes valdkonnas: </li></ul><ul><ul><li>Materjalid </li></ul></ul><ul><ul><li>Süsteemid </li></ul></ul><ul><ul><li>Disain </li></ul></ul>
 3. 3. Säästev planeerimine: säästev arhitektuur <ul><li>Säästev arhitektuur ( sustainable architecture ) käsitleb keskkonnateadlike tehnikate rakendamist arhitektuuris ja püüab laiemas kontekstis minimeerida ehitiste keskkonnamõju efektiivsuse suurendamise teel materjalide, energia ja arenduspinna kasutamisel </li></ul><ul><li>Kõige levinumaks eesmärgiks on energiasääst kogu ehitise olelusringi vältel </li></ul><ul><li>Levinumad kontseptsioonid: passiivmaja ja nullenergiamaja, ka aktiivmaja, säästev planeerimine, ökoehitus </li></ul>
 4. 4. Passiivmaja Sirkel & Mall OÜ
 5. 5. <ul><li>Passiivmaja kriteeriumid </li></ul><ul><ul><li>Soojusvajadus ei ole suurem kui 15 kWh/m2 aastas </li></ul></ul><ul><ul><li>Kogu primaarenergiavajadus ei ole suurem kui 120 kWh/m2 aastas </li></ul></ul><ul><li>Selle saavutamiseks vähendatakse soojakadusid ja optimeeritakse päikeseenergia passiivset kasutamist </li></ul>Passiivmaja idee
 6. 6. Soojabilanss passiivmajas <ul><li>Akendest tulev päikeseenergia, sisemised soojaallikad ja õhu kaudu antav järelküte tasakaalustavad soojakadusid </li></ul>Sirkel ja Mall OÜ
 7. 7. <ul><li>Palamuse vallamaja - Eesti esimene ühiskondlik uusehitisest passiivmaja </li></ul>Sirkel ja Mall OÜ
 8. 8. Läbimõeldud lahendused ka väljaspool maja Tareq Emtairah, Lundi Ülikool
 9. 9. Säästvad süsteemid <ul><li>Taastuvenergia tootmine </li></ul><ul><ul><li>Päikesepaneelid </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuuleturbiinid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vee soojendamine päikeseenergiaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Soojuspumbad </li></ul></ul><ul><li>Säästev veekasutus </li></ul><ul><ul><li>Märgalad, biopuhastid kanalisatsioonis </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallvee kasutus majapidamises </li></ul></ul><ul><ul><li>Vihmavee kogumine ja kasutus </li></ul></ul><ul><li>Säästev jäätmemajandus </li></ul><ul><ul><li>Prügi sorteerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Orgaanilise materjali kompostimine </li></ul></ul>
 10. 10. Säästvad materjalid <ul><li>Ei ole üht materjali, konstruktsiooni või lahendust, millele oleks selged eelised või puudused kõigis keskkonnaaspektides. Nende säästvuse hindamisel peab vaatlema erinevaid põhimõtteid ja omadusi. </li></ul><ul><li>Materjalide tootmise põhimõtted nende säästvuse hindamisel </li></ul><ul><ul><li>Energiakulu tootmisel </li></ul></ul><ul><ul><li>Ressursikulu tootmisel </li></ul></ul><ul><ul><li>Jääkainete emissioon </li></ul></ul><ul><li>Materjalide kasutuspõhimõtted </li></ul><ul><ul><li>Transpordikulud </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõju ruumi kliimale ja inimese tervisele </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiakulu ja jäätmete teke ehituse käigus </li></ul></ul><ul><ul><li>Materjalide hooldatavus ja olelusring </li></ul></ul><ul><ul><li>Soojuspidavus </li></ul></ul><ul><li>Materjalide omadused teisele ringile saatmises </li></ul><ul><ul><li>Eluiga </li></ul></ul><ul><ul><li>Taaskasutatavus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ladustatavus </li></ul></ul>
 11. 11. jetsongreen.com Väidetavalt maailma esimene aktiivmaja Taanis: teeb energiat tootes 30 aastaga tasa ka oma ehituseks kulunud energiakulu
 12. 12. rainharvest.co.za Ökoehitis, mis kasutab kohalikke materjale, sobitub ideaalselt keskkonda ja kasutab optimaalselt maad
 13. 13. Vertical Gardens Patrick Blanc
 14. 14. greenhomebuildings.com Bambus - kiirestitaastuv ressurss
 15. 15. onestopdesignbuild.com Metallkonstruktsioon on vastupidav ja kergelt taaskasutatav
 16. 16. science.howstuffworks.com Atlanta CDC teaduskeskus: vihmavee kogumine, isegi kondensvee kogumine, palju bambust, säästev käitumine objektil, loomulik valgus, energiasääst
 17. 17. science.howstuffworks.com Maja Californias: püstitatud 13 tunniga, eelvalmistatud tehases, energiasääst jm sääst kõigis valdkondades, 10 a tasuvusaeg
 18. 18. Science.howstuffworks.com Maja Chicagos, väidetavalt kasutab 1/10 ressurssidest, mida kasutaks tavaline majapidamine, üks sein tehtud taaskasutatud plastpudelitest
 19. 19. science.howstuffworks.com Ohio kolledž: säästev veekasutus, päikesepaneelid, taaskasutatavad materjalid
 20. 20. Science.howstuffworks.com Maja Californias: päikesepaneelid, taaskasutatud komponentidest betoon, energiasääst ventilatsioonil ja basseinivee soojendamisel
 21. 21. science.howstuffworks.com Soodsahinnalise elamise projekt Californias: päikesepaneelid, vihmavee kasutus jne
 22. 22. science.howstuffworks.com Texase kodutute keskuses on elektriliste ratastoolide laadimise koht
 23. 23. byg.dtu.dk Väidetavalt maailma esimene nullenergiamaja, mis ehitatud Taani tehnikaülikooli poolt juba eelmise sajandi 70ndatel
 24. 24. inhabitat.com Öko-kontorimaja Amsterdamis: loomulik valgus ruumides, paindlik ruumiplaneering
 25. 25. inhabitat.com Maailma esimene plussenergia-kontorihoone Dijonis
 26. 26. inhabitat.com “ Kanepimaja” USAs, mis on tehtud kanepibetoonist
 27. 27. inhabitat.com Õllekastidest paviljon Brüsseli näitusel
 28. 28. inhabitat.com Mullakottidest maja Ghanas
 29. 29. inhabitat.com Täispuhutav varjualune
 30. 30. Barjäärid <ul><li>Madal teadlikkus </li></ul><ul><li>Algne kõrgem investeering </li></ul><ul><li>Toimivust raske hinnata </li></ul><ul><li>Tihti ei ole ehitaja ega arendaja see, kes hiljem püsikulude eest maksma peab </li></ul>
 31. 31. Säästev sisekujundus <ul><li>Säästev sisekujundus püüab kogu disainilahenduse olelusringi vältel interjööride negatiivset keskkonnamõju vähendada ja positiivset mõju suurendada. </li></ul><ul><li>Põhimõtted: </li></ul><ul><ul><li>Säästev materjalivalik </li></ul></ul><ul><ul><li>Terve sisekliima (nii füüsiline kui psüühiline) </li></ul></ul><ul><ul><li>Siseõhu kvaliteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Mugavus </li></ul></ul>
 32. 32. “ Terve” ruum: ruumikliima komponendid <ul><li>Gaaside olukord ruumis </li></ul><ul><li>Õhu liikumine ruumis </li></ul><ul><li>Tolmuosakeste lendumine </li></ul><ul><li>Elektrilised omadused </li></ul><ul><li>Õhuniiskus </li></ul><ul><li>Hallituse, seente ja putukate levik </li></ul><ul><li>Müra ja vibratsioon </li></ul><ul><li>Valgustus </li></ul>
 33. 33. interiordesign.net 2010. aastal auhinnatud projekte Vana lagunenud tööstushoone säästev renoveerimine: valguslahendused, milleks pole ehitatud uusi aknaid Energiasäästule orienteeritud projekt, mh maksimaalselt lihtne ja aus katmata betoonpind, mis töötab energiasalvestina
 34. 34. treehugger.com Kodukontoris töötamine on roheline valik
 35. 35. treehugger.com Maja Amsterdamis: kõik säästvad süsteemid ja loomulik valgus
 36. 36. Suuremas plaanis säästvat (linna)planeerimist puudutavad teemad <ul><li>Esteetika </li></ul><ul><li>Turvalisus </li></ul><ul><li>Slummid, getod ja hääbumine </li></ul><ul><li>Säästev rekonstrueerimine </li></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><li>Valglinnastumine </li></ul><ul><li>Harmoonia loodusega </li></ul><ul><li>Müra, valgus ja heli </li></ul>
 37. 37. Säästva linnaplaneerimise võimalused <ul><li>Põllumajandus-aiandus linnades </li></ul><ul><li>Taastuvenergia kasutus </li></ul><ul><li>Ühistransport ja jalakäijate alad </li></ul><ul><li>Sobiv ehitustihedus </li></ul><ul><li>Integreeritud elumajade ja büroohoonete tsoonid </li></ul><ul><li>Töökoha lähedus </li></ul><ul><li>Sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavus </li></ul><ul><li>Roheline transport </li></ul><ul><li>Rohelised katusealad </li></ul><ul><li>Roheline ehitus </li></ul><ul><li>Säästev veekasutus </li></ul><ul><li>Säästev maakasutus: puutumata maastikku ei kasutata </li></ul><ul><li>Juba hoonestatud pindade taaskasutus ja ümbermõtestamine </li></ul>
 38. 38. inhabitat.com Gothenburgi “ökotoopia”, Rootsi
 39. 39. inhabitat.com Landart-projekt ja kitesurfist saadav energia Abu Dhabis
 40. 40. inhabitat.com Vanale raudteeliinile ehitatud park New Yorkis

×