Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

PTMS eczane egitimlerimiz

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

PTMS eczane egitimlerimiz

Télécharger pour lire hors ligne

PTMS eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik eğitim programlarını başarı ile sürdürüyor. 6 yılda 10.000 eczacıya ulaştık, 1.500 eczanede birebir danışmanlık gerçekleştirdik. 3000'nin üzerinde ilaç sektörü satış profesyonelini eczane ziyaretleri konusunda eğittik. Eczacılara yönelik ilk nöromarketing eğitimlerini gerçekleştirdik.

PTMS eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik eğitim programlarını başarı ile sürdürüyor. 6 yılda 10.000 eczacıya ulaştık, 1.500 eczanede birebir danışmanlık gerçekleştirdik. 3000'nin üzerinde ilaç sektörü satış profesyonelini eczane ziyaretleri konusunda eğittik. Eczacılara yönelik ilk nöromarketing eğitimlerini gerçekleştirdik.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à PTMS eczane egitimlerimiz (20)

Publicité
Publicité

PTMS eczane egitimlerimiz

 1. 1. ECZANE EĞİTİM PROJELERİ
 2. 2. PTMS ECZANE EĞİTİMLERİ Eczacılara Yönelik İkna Bilimi Eğitimi Eczane İşletmeciliği Eczanelere Özel Tanzim Teşhir Yönetimi Eczanede Kategori Yönetimi Eczanede Verimliliği Artırmak Eczanede Ekip Yönetimi Eczanede Etkili Satış Yönetimi Hasta – Hasta Yakını ile Etkili İletişim Eczanede Değişen Hasta – Tüketici Profilleri Zor Hastalarla Kolay İletişim Kurmak Eczanede Zamanı Verimli Kullanmak Eczanede İmaj – İtibar Yönetimi Dijital Kanallarda İmaj ve İtibar Yönetimi Eczacı – Eczane Çalışanları için Sağlık Hukuku Uygulamaları Eczacılar için Güncel Finans Yönetimi Eczanelerde Stok Yönetimi
 3. 3. ECZACILARA YÖNELİK İKNA BİLİMİ EĞİTİMİ “Nörobilim Alanında Son Çalışmalar İkna ve İletişim Gücümüzü Nasıl Geliştirebilir?” • Gerçek karar verici beynimizin hangi bölgesi? • Neden duygulara hitap etmeliyiz? • 3 beyin ama 1 karar verici • Karar vericiyi etkilemek için 6 temel uyaran • SIKINTI veren durumu tanımak, KAZANCI göstermek • Hasta uyumunu ve güven ilişkisini artırmak için kritik noktalar • Etki artırıcı faktörler • Vücut dili, karizma, güven oluşturma
 4. 4. ECZANE İŞLETMECİLİĞİ • Eczane kaynaklarının etkin kullanımı • Eczane yönetim süreci analizi • Eczanede ekip yönetimi, öncelik tespiti, çözüm alternatifleri • Eczane değişim ve yönetimi • Eczane misyonu, vizyonu ve değerleri oluşturma • Eczanede görev ve sorumlulukların belirlenmesi • Eczanede kullanılan teknoloji ve çalışanlara aktarılması • Eczanede ödüllendirme sistemi geliştirilmesi • Eczanede kurulan sistemin sürekliliği • Eczanelere yönelik SWOT analizi
 5. 5. ECZANELERE ÖZEL TANZİM TEŞHİR YÖNETİMİ • Eczanede ürün kategorileri • Tanzim ve teşhir uygulamaları, kategorileri • Hasta – tüketici eczane seçim kriteri • Eczanede teşhir birimleri ve vitrin düzenlemeleri • Satış alanının değerlendirilmesi • Fotoğraflar ve reklama yönelik levhalar • Satın alma atmosferinin yaratılması • 5 duyuya hitap etme, olumlu deneyim yaratmak (ışık, görüntü, müzik, ses, koku) • Vaka çalışmaları
 6. 6. ECZANEDE KATEGORİ YÖNETİMİ • Kategori yönetimi nedir? • Kategori yönetiminde amacınız ne olmalı? • Kategori yönetimi olmazsa olmazlar • İnsanlar eczaneye neden gelir? • Eczaneler değişim • Tüketici profilleri • Ürün çeşitliliği stratejisi • Fiyat politikası • Raf düzeni • Tutundurma stratejisi • Tanzim ve teşhir stratejisi
 7. 7. ECZANEDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK • Eczanede çalışma zamanını verimli kullanmak • Eczanede takım olmak • Farklı hastalar / tüketiciler • Eczane ekibinde motivasyon • Eczanede yaratıcılık • Çalışanlara örnek olmak • Hedefler koymak • Takımdan beklentileri netleştirmek • Görev dağılımını gözden geçirmek
 8. 8. ECZANEDE EKİP YÖNETİMİ • Eczanede yöneticilik / liderlik • Nasıl bir eczane stratejisi • Eczanede bilgi paylaşımı • Eczane personeliyle görüşme • Eczaneye personel almak • Eczane çalışanları ve motivasyon • Eczanede iş bölümü • Eczanede çalışanların denetlenmesi • Eczane çalışanının eğitimi • Çalışanlar için performans sistemi kurma
 9. 9. ECZANEDE ETKİLİ SATIŞ YÖNETİMİ • Eczanede satış süreci • Karşılama • Sıkıntıları ortaya çıkarma • İtirazları giderme – satış • Kapanış (uğurlama) • Takip • Satış sürecinde doğrular ve yanlışlar • Eczane ekibi olarak dikkat edilecek noktalar • Ürünlerin hasta / tüketiciye aktarımında önemli noktalar • “Danışman Eczacı” yaklaşımı
 10. 10. HASTA – HASTA YAKINI İLE ETKİLİ İLETİŞİM • Hasta ile iletişimde ilk 10 saniye • Sağlıklı iletişimin özellikleri • İletişimin ince yönleri • Sen dili, ben dili • İletişimin sihirli kelimeleri • İyi bir dinleyici olmak • Empati • İletişim profilleri • İletişim süreci • İletişim engelleri • Grup çalışmaları
 11. 11. ECZANEDE DEĞİŞEN HASTA – TÜKETİCİ PROFİLLERİ • Eczanelerde ürün stratejisi değişimi • İlaç dışı kategori gelişimi • Tüketici yaklaşımları değişimi • Tüketici beklentileri • Eczacı ve çalışanların bakış açısı • Ekibin eğitimi • Tasarım ve ürün çeşitliliği • Eğiten eczacı yaklaşımı • Pozitif iletişim • Tüketici profilleri ve tüketici profillerine yaklaşım
 12. 12. ZOR HASTALARLA KOLAY İLETİŞİM KURMAK • Zor hasta kimdir? • Zor hasta bana neden "zor" geliyor? • Zor hastaların iletişim biçimleri • Zor hastalarla uygun iletişim • Kendimizi doğru ifade etmek • Çatışma ile başa çıkabilme • Zor insanlara yönelen öfkeyi yönetebilme
 13. 13. ECZANEDE ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK • Zaman yönetimi temel kavramlar • Zaman tuzakları • Zaman yönetiminde temel yaklaşımlar • Zaman yönetimi matriksi • Alışkanlıkların yönetimi • Alışkanlık değiştirme planı • Öncelik sırası nedir? • Eczanede zaman yönetiminde olmazsa olmazlar
 14. 14. ECZANEDE İMAJ – İTİBAR YÖNETİMİ • Bireysel imaj • Kurumsal imaj • Eczane imajı • İç imaj • Dış imaj • Markaların imajı • Hayatın her alanında marka olmak • İtibar yönetimi • Şikayet yönetimi - ürün iade yaklaşımı
 15. 15. DİJİTAL KANALLARDA İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ • Sosyal medya mecraların kullanımı ve gelişim noktaları/teknik bilgiler • Çağdaş pazarlama öğelerinin ve yeni medya düzeninin öğrenilmesi • Dijital araçları kullanarak uygulama çalışmalarının yapılması • Dijital medya stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi • Sosyal medya mecralarının entegre bir şekilde yönetilmesi
 16. 16. ECZACI – ECZANE ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK HUKUKU UYGULAMALARI • Eczacı hakları • İlaç verme sorumluluğu • Hastaya ve sosyal güvenlik kurumuna karşı yasal durumu • İlaç hazırlama biçimindeki görev • İlaç saklama ve temin etme • Jenerik ilaç verme • Malpraktis tanımı ve sağlık yaşamındaki yeri • Eczane içinde tıbbi müdahalenin yasal boyutu • Hasta güvenliği • Eczacıya karşı şiddette ele alınması gereken unsurlar • Tıbbi belgeler nedir? Nasıl düzenlenir? • Aydınlatılmış onam ve şekli • Soruşturma ve kovuşturmada karşı savunma nasıl yapılır?
 17. 17. ECZACILAR İÇİN GÜNCEL FİNANS YÖNETİMİ • Finansal analiz • Mali tablolarınız • İşletme sermayesi • Ticari denge • Tablolarım bana ne mesaj veriyor? • Şu anda durum ne? • Gelecekte ne olacak? • Kârlılığımı nasıl artırabilirim? • Aksiyon planı oluşturma • Markaların ticari verimliliklerinin saptanması • Markaların kâr/zarar tablosunun hazırlanması • Mali tabloların analizi ve iyileştirme önerileri • Kârlılık ve finansal verimliliğin sağlanması için öneriler
 18. 18. ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ • Stoklarla ilgili maliyetler • Stok değerleme yöntemleri • Ortalama maliyet yöntemi • İlk giren ilk çıkar (FIFO) • Son giren ilk çıkar (LIFO) • Stok devir hızı (SDH) nasıl hesaplanır? Ne işe yarar? • Stok sayımı (Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri) • Sipariş verme teknikleri • Ekonomik sipariş miktarı modeli, sabit sipariş periyodu modeli • Tam zamanında stoklama (JIT) • Fazla stok bulundurmak neden yanlış?
 19. 19. Eczane eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi için; Damla Çimen dcimen@ptms.com.tr 0533 209 10 79

×