Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

3 coaching case studies

78 vues

Publié le

3 coachingopdrachten waarbij ik ingeschakeld werd als externe coach. Reële praktische case studies die het effect van coaching op de ontwikkeling van leadership en people management vaardigheden toelichten.

Publié dans : Recrutement & RH
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

3 coaching case studies

  1. 1. Case  Study 1  : Gedragsverandering Een  senior  manager  van  een  financiële  organisatie  staat  op   een  boogscheut  van  een  promotie.  Hoewel  de  CEO  een  sterk   geloof  heeft  in  zijn  potentieel,  heeft  hij  twijfels  over  de  manier   waarop  hij  zijn  team  aanstuurt.    Enige  ontevredenheid  is  waar   te  nemen  bij  een  aantal  teamleden. De  senior  manager  wordt  gezien  als  een  technisch  expert,   sterk  probleemoplossend  en  zeer  resultaatgericht.  Hij  heeft   een  perfect  inzicht  in  de  business  en  neemt  vele  initiatieven   om  tot  betere  resultaten  te  komen. Hij  is  veeleisend  ten  opzichte  van  zichzelf  en  ten  opzichte   van  zijn  teamleden.  Middelmatige  prestaties  verwacht  hij  niet   en  hij  kan  daar  heel  emotioneel  op  reageren. De  relaties  tussen  de  senior  manager  en  zijn  team  zijn  niet   goed  en  gaan  de  laatste  maanden  verder  achteruit  :  twee   medewerkers  hebben  het  bedrijf  verlaten  en  er  worden   steeds  meer  klachten  gehoord.   Impact  van  coaching Doorheen  het  coachingtraject leerde  de  senior  manager  zijn   werkomgeving  observeren  en  via  zelfreflectie  zijn  eigen   gedrag  beter  te  begrijpen.  Hij  kreeg  meer  inzicht  in  de   oorzaken  van  de  ontevredenheid  van  zijn  teamleden.   Hoewel  iedereen  overtuigd  was  van  de  kwaliteiten  van  de   senior  manager,  was  hij  onvoorspelbaar  in  zijn  reacties  en   gedrag  naar  zijn  teamleden.  Hij  was  onvoldoende  duidelijk  in   het  geven  van  instructies  en  door  een  gebrek  aan  wederzijds   vertrouwen  hadden  de  teamleden  schrik  om  bijkomende   informatie  te  vragen. Tijdens  het  coachingtraject van    6  sessies  gespreid  over  4   maanden  leerde  de  senior  manager  betere  persoonlijke   relaties  opbouwen  met  zijn  teamleden.  Hij  leerde  zijn  emoties   positief  te  kanaliseren,  duidelijke  instructies  te  geven,  betere   feedback  te  geven  en  meer  vertrouwen  te  geven  aan  zijn   medewerkers.  Daarenboven  nam  hij  meer  initiatief  om   regelmatig  met  zijn  teamleden  samen  te  zitten. Na  verloop  van  tijd  waaide  er  terug  een  positieve  wind  in  het   team  en  ontwikkelde  zich  een  persoonlijke  band  tussen  de   senior  manager  en  zijn  teamleden. Na  de  6  coachingsessies werd  de  senior  manager  nog  een   aantal  maal  opgevolgd  op  kwartaalbasis. Kris   Buggenhout Certified Coach  (ICF) Business Coaching Case  studies Contactgegevens  : GSM  :   0476  43  00  75 Mail  :   kbuggenhout@bcs-­hr.be Website  :   www.bcs-­hr.be UNLEASH  YOUR  POTENTIAL
  2. 2. Case  Study 2  : Leaderschapsvaardigheden Een  internationaal  manufacturingbedrijf  promoveert  de   primus  inter pares van  een  engineeringteam  tot  Hoofd  van   deze  afdeling.  Zijn  nieuwe  functie  blijkt  een  moeilijke  opgave   te  zijn  :  hij  ontbreekt  gezag  over  het  team  (zijn  vroegere   collega’s),  de  teamleden  houden  zich  niet  aan  gemaakte   afspraken  en  beslissingen  worden  achter  zijn  rug  genomen.   Sinds  hij  de  nieuwe  manager  is,  slaat  het  team  op  drift,  de   kwaliteit  van  de  oplossingen  is  gedaald  en  deadlines  worden   niet  gehaald.  De  senior  manager  laat  maar  begaan,  ondanks   verschillende  opmerkingen  van  zijn  directe  manager. Impact  van  coaching Tijdens  het  coachingtraject werd  het  de  senior  manager   duidelijk  dat  hij  het  moeilijk  had  om  te  functioneren  als   manager  van  een  team  waar  hij  voordien  deel  van  uitmaakte.   Hij  herinnerde  zich  dat  hij    als  teamlid  heel  goede  relaties  had   met  zijn  collega’s,  dat  er  een  goede  samenwerking  was  en   een  zeer  aangenaam  werkklimaat. Ook  in  zijn  nieuwe  functie  wilde  hij  er-­bij horen.  Hij  wilde  zijn   gezag  niet  opdringen  omdat  hij  vreesde  dat  de  eens  zo   goede  relaties  verloren  zouden  gaan.  Dit  maakte  dat  hij  de   bovenvermelde  problemen  liever  uit  de  weg  ging  dan  zijn   teamleden  op  hun  verantwoordelijkheden  te  wijzen. Wanneer  hij  hiermee  geconfronteerd  werd,  zag  hij  de   effecten  van  zijn  overtuigingen  en  gedrag  op  de  werking  van   zijn  team.     De  ommekeer  was  heel  duidelijk.  De  senior  manager  nam   zich  voor  zich  als  manager  te  positioneren,  niet  in  de   directieve  zin  van  het  woord,  maar  door  teamleden  op  hun   verantwoordelijkheid  te  wijzen,  richting  te  geven,  afspraken  te   maken  over  de  werking  van  het  team,  beslissings-­ bevoegdheden vast  te  leggen  en  formele  en  informele   vooruitgangsgesprekken  in  te  lassen. Het  resultaat  was  dat  zijn  team  stilaan  terug  op  dreef  is   gekomen,  dat  er  terug  een  wederzijds  respect  werd   opgebouwd  tussen  de  senior  manager  en  de  medewerkers   en  dat  de  resultaten  terug  verbeterden. Kris   Buggenhout Certified Coach  (ICF) Business Coaching Case  studies UNLEASH  YOUR  POTENTIAL Contactgegevens  : GSM  :   0476  43  00  75 Mail  :   kbuggenhout@bcs-­hr.be Website  :   www.bcs-­hr.be
  3. 3. Case  Study 3  : Communicatie-­ en  mentoring vaardigheden Veel  coachingtrajecten waarin  ik  ingeschakeld  wordt  als   externe  coach,  hebben  als  doel  het  ontwikkelen  van   managers  (op  alle  niveaus)  in  het  mentoren  van  teamleden   en  het  verbeteren  van  hun  communicatievaardigheden.   Hieronder  een  overzicht  van  vaardigheden  vereist  om   optimaal  te  communiceren  met  de  teamleden  en  hen  efficiënt   te  coachen  en  mentoren  : -­ Opbouwen  van  vertrouwen  en  respect  :  de  fundamenten   om  sterke  persoonlijke  relaties  te  ontwikkelen  en   onderhouden -­ Krachtige  vragen  stellen  :  de  manier  van  vragen  stellen  om   kwalitatieve  en  gerichte  antwoorden  te  krijgen -­ Luisteren  :  volledige  aandacht  geven  aan  de   gesprekspartner  en  verder  bouwen  op  zijn/haar  ideeën -­ Samenvatten  :  de  essentie  weergeven  van  wat  werd   gezegd  of  overeengekomen -­ Feedback  geven  :  op  een  duidelijke  maar  constructieve   manier  weergeven  wat  gezien  of  gehoord  werd -­ Beïnvloeden  :  een  duidelijke  impact  hebben  op  wat   anderen  denken,  doen  en  voelen -­ Adviseren  :  ondersteuning  en  raad  geven  bij  de  uitvoering   van  een  taak  of  het  nemen  van  een  beslissing -­ Coaching  :  gericht  zijn  op  de  ontwikkeling  van  anderen   Kris  Buggenhout  is  Certified Coach  (International  Coach  Federation)   die  managers  begeleidt  in  de  ontwikkeling  van  hun  leiderschaps-­‐ en   people management  vaardigheden.   Aantal  referenties  :  Infrabel,  Scania,  Darling Ingredients,  Eandis,   WZC  H.  Hart,  AZ  Glorieux,  NN,  Duvel  Moortgat,  AZ  Maria   Middelares,  … Join ”Accelerating Growth :  Develop your managers”  :   https://www.linkedin.com/groups/12010156 Kris   Buggenhout Certified Coach  (ICF) Business Coaching Case  studies Contactgegevens  : GSM  :   0476  43  00  75 Mail  :   kbuggenhout@bcs-­hr.be Website  :   www.bcs-­hr.be UNLEASH  YOUR  POTENTIAL

×