Publicité
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Publicité
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Publicité
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Publicité
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Centralab workshop
Publicité
Centralab workshop
Prochain SlideShare
Workshop LávkaWorkshop Lávka
Chargement dans ... 3
1 sur 20
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Centralab workshop(20)

Publicité

Centralab workshop

 1. Workshop: CentraLab & otevřená data České centrum pro vědu a společnost ( CCSS) jako člen řešitelského konsorcia projektu CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation -3CE400P1) si Vás dovoluje pozvat na projektový workshop seznamující s řešeními a výsledky tohoto projektu. Datum: Místo: 9. 12. 2013, 10:00 –16:00 hodin Český svaz vědeckotechnických společností místnost č. 417 Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Účast na workshopu je bezplatná včetně občerstvení Hlavním tématem workshopu je nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data) pro nejrůznější aplikace v oblasti vzdělávání, životního prostředí, územního plánování, turistiky a podpory obchodu s realitami. V rámci workshopu se účastníci seznámí nejen s výsledky projektu CentraLab, jehož řešení součástí aktivit Českého Living Labu, ale i s možnostmi, jak využít otevřená data pro jejich aktivity a aplikace. Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi výzkumem, veřejným sektorem a malými a středními podniky.
 2. Klíčová témata workshopu: • Vzdělávání o životním prostředí - CentraLab • Využití nových technologií pro vzdělávání v oblasti životního prostředí a prostorových dat • Proč otevřená data ve veřejném sektoru, pozitivní příklady v ČR • Open Data a Linked Open Data, nové příležitosti pro malé a střední podnikání • Otevřená data z pohledu potencionálního investora • Nové senzorové technologie a myšlenka Open Sensor Network • Otevřený datový sklad pro územně orientovaná data • Možnosti vývoje aplikací nad otevřenými daty • Smart Tourist Data - turistické informační systémy založené na otevřených datech • Realitní mapy – otevřená data ve službách realitní kanceláře Komu je workshop určen: • Malým a středním inovačním firmám pracujícím v oblasti vzdělávání, životního prostředí, turistiky a realit • Studentům a nezávislým vývojářům pracujícím s otevřenými daty • Orgánům veřejné správy včetně státních institucí, regionů a obcí, které chtějí prostřednictvím otevřených dat podpořit rozvoj na místní, regionální a národní úrovni • Uživatelům a provozovatelům systémů o životním prostředí • Provozovatelům turistických portálů a turistických aplikací, regionálním sdružením zabývajícím se podporou turistického ruchu, provozovatelům turistických zařízení a turistickým kancelářím • Všem v realitním obchodě od provozovatelů realitních kanceláří k vývojářům a správcům portálů • Potenciálním investorům
 3. 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:30 12:30 – 13:00 Předběžný program Registrace, káva CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation) evropský projekt a jeho praktické ukázky na propojení výzkumu a praxe, praktická realizace aplikačních nadstaveb Linked Data, Open Data a Linked Open Data, datový sklad a byznys Přestávka s občerstvením 13:00 – 13:30 Vize Open Sensor Network 15:00 - 16:00 Diskuse, praktické ukázky 13:30 – 14:30 14:30 – 15:00 Vize Smart Tourist Data Realitní mapy - Otevřená data ve službách realitní kanceláře Součástí workshopu budou i praktické ukázky řešení Evropských výzkumných projektů českého Living Labu navazujících na řešení CentraLab plan4business Apps4EU SmartOpenData OpenTransportNetwork SDI4Apps
 4. Co je to CentraLab Projekt CentraLab – Central European Living Lab for Territorial Innovation (www.centralivinglab.eu) je realizován v rámci programu Central Europe - European Territorial Cooperation Objective. Projekt byl zahájený v květnu 2011, přičemž doba trvání byla naplánována na tři roky. Konsorcium zahrnuje deset partnerů z osmi evropských zemí (Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko). Zaměření jednotlivých partnerů je velice různorodé – od geoinformačních technologií přes nakládání s odpady nebo podporu rozvoje venkova až eko-turistice. Partnerské organizace zahrnují komerční firmy (E-zavod), univerzity (Technická univerzita Košice), regionální autority (Piemont) a neziskové organizace (České centrum pro vědu a společnost). Projekt se zaměřuje na tři základní aktivity – podpora politického prostředí pro rozvoj Living Lab-ů (pomocí tzv. Memorand o porozumění), vytvoření sítě partnerů spolupracujících v rámci konceptu Living Lab a konečně tvorba deseti přeshraničních pilotních projektů, které využívají metodiku Living Lab a ilustrují její výhody. Cílem projektu je pomocí lokálních struktur typu Living Lab aktivovat kreativní potenciál regionu pro dosahování cílů týkajících se širších otázek udržitelnosti a inteligentní specializaci („smart specialization“). To se týká také budování partnerství mezi univerzitami, výzkumnými středisky, průmyslem, poskytovateli služeb, zákazníky, místními orgány, nevládními organizacemi a občany. České centrum pro vědu a společnost (CCSS) se zabývá vývojem pilotní aplikace Vzdělávání a životní prostředí (http://environment-and-education.centralivinglab.eu/). Tento pilot je zaměřený na poskytování vzdělávacích materiálů z oblasti geoinformačních věd pro enviromentální sektor pomocí tzv. „smart katalogu“. Katalog je založený na sémantických technologiích a pro ukládání informací do znalostní báze využívá grafové struktury ve formátu RDF (Resource Descriptor Framework). Katalog integruje existující vzdělávací materiály (články, prezentace, videa a podobně). Uživatelům poskytuje prostřednictvím webového rozhraní nejen základní informace (metadata) o každé položce, ale také další informace (proto hovoříme o tzv. „smart catalogue“). Mezi tyto informace patří především různá doporučení – na materiály od stejného autora, ve stejném jazyce, se stejnými klíčovými slovy. Dále katalog poskytuje údaj o průměrné podobnosti daného materiálu s ostatními položkami katalogu a také uživatele odkazuje na pět dalších materiálů, které by se na základě výpočtu podobnosti měly co nejvíce odpovídat zvolené položce, a tudíž by měly představovat další směr studia. Témata workshopu jsou řešena v následujících pracovních balíčcích projektu CentraLab: WP4 Pilot Implementation WP3 Living Lab Policy Development WP5 Strategic Governance
 5. plan4business A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data 1 Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat a možnosti komplexních analýz jsou hlavními cíli tohoto projektu. Plan4business platforma se skládá z několika technických komponent, které jsou rozděleny do tří vrstev. Ta první obsahuje uživatelské rozhraní, především pro správu plánovacích dat, jejich integraci a konverzi a pro analytické služby nabízené touto platformou. Druhá vrstva se skládá ze dvou skupin komponent pro zpracování: 1) integrace a harmonizace dat, 2) analytické zpracování (Analyst Engine). Tato vrstva dále poskytuje rozhraní API (Application Programming Interface). Poslední vrstva je úložiště dat, které obsahuje správce dat a dva typy úložišť optimalizované pro různé operace. Přehled vztahů mezi jednotlivými vrstvami je zobrazen na obrázku níže. Komponenty platformy plan4business 1 7.FP, Contract No. 296282, 2012-2014, http://www.plan4business.eu/
 6. Apps4EU Apps 4 Europe – Turning Data into Business 2 Apps4Europe je evropský program, jehož cílem je podpořit dobré nápady v oblasti tvorby nových mobilních aplikací (Apps) a napomoci těmto aplikacím v jejich uplatnění na trhu. Program má propojit stávající vývojáře (malé podniky a nezávislé vývojáře = freelance) s potenciálními investory, a napomoci tak dobrým nápadům uplatnit se na trhu. Toto je prostřednictvím několika instrumentů, jednak tzv. byznys salónků (business lounge), kde se budou setkávat vývojáři s investory a dále prostřednictvím soutěží vývojářů nad otevřenými daty. Vývojáři i investoři mají již nyní možnost se zaregistrovat na stránkách projektu http://www.appsforeurope.eu/. 2 7.FP, Contract No.325090, 2013-2015, http://www.appsforeurope.eu/
 7. SmartOpenData Linked Open Data for environment protection in Smart Regions3 Cílem projektu SmartOpenData je propojení existujících otevřených datových zdrojů (prostorových i neprostorových) do otevřené datové infrastruktury. To poskytne příležitosti pro malé a střední firmy k vytváření nových inovativních produktů a služeb mimo jiné v oblasti životního prostředí, regionálního rozhodování a oblastí politiky. Hodnota dat bude výrazně posílena tím, že informace budou dostupné prostřednictvím společného dotazovacího jazyka, který umožní přístup k souvisejícím souborům dat, jež jsou k dispozici v datových cloudech. Propojení otevřených dat se stane zdrojem nových údajů o životním prostředí, které umožní vytváření nových obchodních příležitostí, jakož i významný pokrok ve výzkumu v oblasti životního prostředí. Tento projekt je zaměřen na to, jak mohou být vzájemně propojeny data z veřejných zdrojů jako např. GEOSS Copernicus, INSPIRE a tzv. VGI data (OpenStreetMap, GEPWIKI, atd.), a jak tyto informace mohou urychlit pokrok v evropském environmentálním výzkumu na ochranu biodiverzity. SmartOpenData scheme 3 7.FP, Contract No. 603824, 2013 – 2015
 8. OpenTransportNet4 Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector Cílem projektu OpenTransportData (OTN) je vytvoření virtuální í služby pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související s dopravou. Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato řešení budou založena na veřejných datech, lokalizačních službách a dobrovolnicky pořizovaných datech. Projekt sjednotí prostorové geoinformace, dynamické datové toky a neprostorová data pomocí nástrojů vhodných k prořízení velkých datových zdrojů, vizualizačních nástrojů a algoritmů detekce vzoru. Projekt bude ověřen na ve čtyřech pilotních místech: Velká Británie, Belgie, Francie a Liberecký kraj. Výsledky projektu budou využívány pod Social Enterprise Freemium obchodním modelem. Řešení OTN Lite bude otevřená služba, která poskytne přístup k sadám otevřených dat a inovačního prostředí. Řešení OTN Premium bude k dispozici za poplatek, který umožní uživatelům přístup k podnikatelskému inkubátoru. 4 7. FP, Contract No. 620533, 2014 -2016
 9. SDI4Apps Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data5 Projekt SDI4Apps financovaný programem Competitiveness and Innovation Framework Programme je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data). Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty. Hlavní cíle jsou: • integrace nové generace infrastruktury prostorových informací založených na participativní a sociální validaci; • podpora jednoduchého vyhledávání a zpřístupnění prostorových informací pro každého; • propojení prostorových a neprostorových informací prostřednictvím principů propojených otevřených dat (Linked Open Data); • tvorba cloud infrastruktury podporující prostorové informace a polohové lokalizační služby (Location Based Services - LBS); • návrh otevřených aplikačně-programových rozhraní (API) podporující integraci prostorových dat a LBS do aplikací vytvořených programátory bez geoinformačních znalostí a zkušenostmi; • integrace in-situ měření a dat z pozorování Země; • více-jazyčná podpora prostorových dat; • otestování platformy prostřednictvím integrace a demonstrace série pilotních aplikací; • oslovení externích vývojářů a programátorů; • organizace soutěže vývojářů aplikací podporujících širší využití geoprostorových informací; • tvorba udržitelného obchodního modelu pro infrastruktury prostorových informací založených na cloud řešeních. 5 7.FP, Contract No. 621129, 2014 - 2017
 10. Co je to Living Lab European Network of Living Labs Informační technologie jsou v procesu obrovského růstu. Po celé Evropě začala vznikat centra, která měla schopnost se rychleji a efektivněji přizpůsobovat novým technologiím a požadavkům a stala se základem jednotek, které nazýváme Living Lab (LL). Evropské LL tvoří základ pro otevřené pružné prostředí zaměřené na rozvoj mobilních technologií a fungují na principu vzájemné spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými a vzdělávacími institucemi, společnostmi, městy, státní správou a koncovými uživateli. Zástupci koncových uživatelů definují své požadavky a po celou dobu testování, výzkumu a vývoje nových technologií se mohou na inovačním postupu aktivně podílet, přispívat k jeho rozvoji a ovlivňovat jeho konečnou podobu. Tato aktivní tvořivá spolupráce je základem pro moderní partnerství mezi výzkumným a testovacím centrem LL a koncovými uživateli nových technologií. Český Living Lab (CLL) vznikl na základě zkušeností neziskové společnosti Wirelessinfo, která na principech LL funguje od svého založení v roce 2003. CLL představuje výzkumné a vývojové prostředí, ve kterém navzájem spolupracují různé vědecké instituce, obchodní společnosti a státní správa za účelem zpracovávání projektů v oblasti nových technologických konceptů. Jednotliví členové CLL mohou být zároveň na uživatelské, tak na výzkumné pozici. Členové CLL vybírají odborníky, kteří tvoří tým pro daný projekt. Zapojení člena CLL se odvíjí od jeho zájmu a možného přínosu, který může získat z každého jednotlivého projektu. Mohou být osloveni rovněž uživatelé mimo okruh LL, za účelem získat co nejširší počet příslušných návrhů pro řešení daného úkolu.
 11. Linked Data, Open Data a Linked Open Data Výrazy Linked Data a Open Data, případně jejich kombinace Linked Open Data, představují aktuální trend v oblasti informačních technologií, který je srovnatelný s nástupem sémantiky a ontologií před několika léty. A podobně jako v případě sémantiky a ontologií hrozí situace, kdy Linked Data a Open Data budou představovat pouze prázdné, ale často opakované výrazy, které budou součástí plamenných prezentací o potřebě implementace, změnách paradigmatu, nových možnostech a podobně teoretizujících tématech, ale setkají se s velice malým ohlasem v praxi. Tento workshop by měl alespoň naznačit cestu jak propojit geoinformační aplikace s iniciativami zaměřenými na Open Data a Linked Data. Co se vlastně pod pojmem Linked Data skrývá? Jedná se o novou generaci webového obsahu a formu jeho publikování. Ten již nebude založený na vzájemně propojených dokumentech (webových stránkách), ale struktuře jednotlivých, vzájemně prolinkovaných objektů, z nichž budou jednotlivé webové dokumenty tvořeny. Jedná se tedy o globální databázi, která má charakter komplikované multihierarchické grafové struktury, která splňuje čtyři základní pravidla. 1. Roli jednoznačného klíče pro jednotlivé objekty hrají identifikátory na URI (Uniform Resource Identifier). 2. Vyhledávání objektů je zajištěno standardizovaným protokolem HTTP URI. 3. HTTP požadavek na jednotlivá URI poskytne datovou reprezentaci daného objektu nejčastěji ve formátu RDF (Resource Descriptor Framework), případně OWL (Web Ontology Language) nebo SKOS (Simple Knowledge Organization System). 4. Tato reprezentace obsahuje i odkazy (linky) na další příbuzné objekty. Výhodou Linked Data je explicitní sémantika (definovaná pomocí vazeb mezi objekty, popisem pomocí metadat a kategorizací vlastních objektů) vhodná pro automatizované zpracování a vyhodnocení, oddělení data a prezentační či vizualizačních pravidel nebo snadná integrace takových dat. Mezi významné datové zdroje obsahující prostorová data patří například DBpedia, FAO Geopolitical Ontology nebo GeoNames. Výraz Open zdá se být v případě Linked Data trochu nadbytečný. Otevřenost však nelze stáhnout jen na technologické aspekty, jako jsou formáty nebo protokoly. Týká se možnosti dalšího využívání takových dat, proto postihuje i například právní či licenční hlediska
 12. Linked Open Data
 13. Datový sklad pro Otevřená Data Do této doby si každý nový projekt budoval vlastní datový sklad, který se jednak obvykle nepodařilo naplnit dostatečnými datovými zdroji a který přestal být po skončení projektu udržován. Výzkumné projekty tak obvykle vyvinuly nové nástroje, ale ty nikdy neskončily v podobě udržitelného produktu. Druhý problém je, že zde sice existuje velké množství otevřených dat, ta jsou ale roztříštěná a obvykle v proprietárních formátech. Proto jsme v rámci projektu Plan4business začali shromažďovat a standardizovat otevřené datové zdroje. Aby byla zajištěna udržitelnost tohoto zdroje dat, byla uzavřena dohoda, že otevřené datové úložiště bude po skončení projektu Plan4business převedeno na neziskový subjekt, který zajistí další údržbu tohoto skladu. Zároveň byly uzavřeny dohody s dalšími startujícími projekty, že tyto projekty nebudou vytvářet vlastní datové sklady, ale budou nadále využívat tento sklad. V současné době se pracuje na vytvoření přístupů dle principů Linked Open Data a v příštím roce bude tento sklad otevřen i pro použití veřejností.
 14. Otevřená Data a byznys „Zpráva Digitální Británie z roku 2009 popisuje údaje jako „měnu inovací“ a „životodárnou mízu hospodářství založeného na znalostech“. Velkou část této měny inovací vytvářejí, shromažďují a financují státní správy zemí EU. Je základní surovinou celé řady nových informačních produktů a služeb, které jsou založeny na nových možnostech analýzy a vizualizace údajů z různých zdrojů. Tyto produkty zahrnují širokou škálu od systémů na podporu rozhodování pro podniky přes lokalizační služby a systémy navigace pro automobily po předpovědi počasí a další „aplikace“ pro naše chytré telefony. Velikost trhu a růst odvětví zeměpisných informací je dokladem potenciálu veřejných údajů jako hnací síly vytváření pracovních míst. Německý trh se zeměpisnými informacemi v roce 2007 podle odhadu dosahoval objemu 1,4 miliardy EUR, což je 50% nárůst od roku 2000. V Nizozemsku v roce 2008 v tomto odvětví pracovalo 15 000 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Jiné oblasti, například meteorologická data, právní informace a obchodní informace, rovněž tvoří základ neustále rostoucích trhů.“6 Přes značnou kritiku, která se objevuje v našich mediích, je u nás situace s dostupností otevřených dat (a to zvláště dat geografických) ve srovnání se zbytkem Evropy poměrně dobrá. Prim v této oblasti hraje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK), který zpřístupnil jako otevřená data velkou část údajů z katastru. Ale i další organizace uvolňují svá data (i když ne vždy v otevřených a interoperabilních formátech). To u nás otevírá nový prostor pro tvorbu nových komerčních aplikací. Cílem tohoto vorkshopu je jednak provést osvětu v dané oblasti a jednak i pomoci navázat kontakty mezi vývojáři a uživateli. Podle odhadů nedávné studie dosahoval v EU obrat trhu s informacemi veřejného sektoru v roce 2008 celkové výše 28 miliard EUR[4]. V téže studii se uvádí, že celkové ekonomické zisky, jež může přinést další zjednodušení přístupu k informacím veřejného sektoru, činí v zemích EU-27 přibližně 40 miliard EUR ročně. Celkové přímé i nepřímé hospodářské zisky z uplatňování a využití informací veřejného sektoru v ekonomice EU27 by ročně představovaly přibližně 140 miliard EUR 6 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Veřejně přístupné údajeHnací síla inovací, růstu a transparentní správy /* KOM/2011/0882 v konečném znění */
 15. Vize Open Sensor Network V posledních letech neustále klesají ceny senzorů a rozvoj nových technologií, jako např. bezdrátové senzorové sítě, které přináší nové uplatnění senzorových technologii ve stále širší oblasti. Tyto technologie jsou dnes dostupné nejen pro malé firmy, ale i jednotlivce. Problémem je, že sbíraná data jsou často dostupná úzké skupině jednotlivců nebo firem. To je dáno tím, že nejsou veřejně dostupné nástroje pro sdílení senzorových měření. Cílem Open Sensor Network je vytvořit prostředí, kde různé skupiny dobrovolníků (např. zemědělců a studentů) budou moci integrovat a sdílet měření z nízkonákladových čidel (meteorologická čidla, kvalita ovzduší, atd.) z místních a regionálních senzorů a senzorových sítí webových sítí. V současné době již probíhají první aktivity s cílem integrovat meteorologická data získávaná pomocí malých meteorologických stanic na farmách. Takové sítě by měly pomoci zemědělské výrobě.
 16. Vize Smart Tourist Data Uvádí se, že všechny informace, ať prostorové či neprostorové, relevantní pro cestovní ruch jsou již k dispozici na webu. V oblasti turistiky můžeme pozorovat dva trendy: • • Sběr lokálních detailních udržovaných dat na místní úrovni – přednost je aktuálnost a přesnost dat. Globální data sbíraná globálními poskytovateli. Existují dílčí řešení nabízená např. službami Google Maps a Mapy.cz, ale ty jsou založeny na proprietárních technologiích, ruční práci s daty, a zdaleka nenabízí šíři služeb a provázanost informačních zdrojů, kterých je možné se současnými technologiemi dosáhnout. Dosud však neexistuje žádný sjednocující prvek, který by umožňoval všechna data najít souhrnně, rychle a snadno na jednom místě bez nutnosti hledání na mnoha internetových stránkách. Zcela chybí integrační platforma, která by kombinací jednotlivých služeb využitelných pro cestovní ruch vytvářela zcela novou – vyšší úroveň využití informací. To je právě oblast, na kterou se zaměřuje vize Smart Tourist Data. Existuje několik možností, jak tyto informace integrovat. Ppředevším se však jedná o iniciativu Linked Open Data. Toto řešení umožňuje propojení prakticky jakýchkoli informací dostupných na webu pomocí sémantického přístupu a v souladu technickými návody směrnice INSPIRE, která důkladně popisuje standardy služeb prostorových dat, datových struktur, metadat a standardu RDF konsorcia W3C. Ukázka propojení dat z portálu NISA GO do globálního portálu Habitats
 17. Realitní Mapy – Otevřená Data ve službách realitní kanceláře Location Evaluator je aplikace pro uživatelsky přívětivý přístup k datům z různých zdrojů zahrnující statické, analytické a katastrální informace. Aplikace umožňuje uživateli vygenerovat obsáhlý report o kraji, obci nebo bodu zájmu (momentální omezeno na budovy) v České republice pomocí navigace v mapě. Reporty jsou prezentovány ve formě popisných informací, grafů a mapových podkladů.
 18. Thematic Map Viewer – prohlížeč tematických dat z orientací na plánování. Uživateli nabízí sérii předefinových tematických interaktivních map, které jsou přístupné přes vyhledávání v mapě. HALE (Humboldt Alignment Editor) – nástroj pro mapování konceptuálních schemat např. při harmonizaci dat (např. XML, GML, CSV, SHP). Nástroj umožňuje vytvořit
 19. mapování mezi dvěma conceptuálními schématy a provést samotnou transformaci dat. Embeded Map – Aplikace, která umožňuje uživatelům vložit interaktivní mapu do jejich webových stránek. Uživatel může definovat řadu parametrů, jako např. rozměr okna, mapový výřez, úroveň podrobnosti a mapové podklady.
Publicité