Rajonet e Europes

Kejti Cela
Kejti CelaDirector (museum) à Kejti Cela
Punoi:Kejti Cela
Rajonet e Europes
Evropa ndahet ne 5 rajone 
Evropa Perëndimore 
Evropa Qendrore 
Evropa Jugore 
Evropa Lindore 
Evropa Veriore
Evropa Perendimore 
Evropa Perëndimoe është regjioni më i zhvilluar i Evropës. Përbëhet nga 
gjashtë shtete të Unionit Evropian dheMonakos.Perkatesisht:Mbretëria e 
Bashkuar, Irlanda, Holanda, Belgjika, Luksemburgu, Franca dhe Monako. 
Evropa Perëndimore me tërë pjesën e saj del në Oqeanin Atlantik, andaj shpesh në 
literaturën gjeografike quhet regjion i Atlantikut. Evropa Perëndimore ka shtrirje 
meridionale prej Skocisë në veri, deri te Spanja, në jug. 
Evropa Perëndimore përshkak të pozitës së saj quhet edhe ” dritarja e Evropës në 
botë”. 
Evropa Perëndimore ka pozitë të përshtatshme gjeografike. Këtë pozitë e ka 
shfrytëzuar që nga zbulimet e mëdha gjeografike, kur komunikacioni detar kaloi prej 
Mesdheut në Atlantik. Jeta e popujve që dalin në Oqeanin Atlantik është e lidhur me 
detin.
Veçori te tjera te EP 
 KLIMA:Klima e Evropës Perëndimore është nën ndikimin e 
detit dhe rrymës së Golfit. Evropa Perëndimore ka klimë 
oqeanike, e cila dallohet me vera të freskëta , e dimra të 
butë, me mjaft të reshura gjatë tërë vitit. Rryma e 
Golfit gjatë tërë bregdetit të Atlantikut sjell ujra të ngrohta, 
kurse erërat përëndimore e bartin avullin e ujit kah toka, 
duke sjellë mot të ndryshueshëm me vranësira dhe të 
reshura . Dallimet mes temperatuave verore e dimrore nuk 
janë të mëdha. Mjegullat e shpeshta dimrit pengojnë 
komunikacinin si në tokë, ashtu edhe në det. Edhe përgjat 
bregdetit të Norvegjisë klima është oqeanike, kurse në 
brendi të Gadishullit merr edhe veçori kontinentale. Në 
malet e lata të Skandinavisë dhe në skajin verior të Evropës, 
klima është polare
Relievi I EP 
 Në morfologjinë e relievit dallohen mallet në të cilat mbizotrojnë formacionet e 
vjetra gjeologjike. Për ndryshim prej pjesës së ulët të fushës në të cilën janë me 
ndërtim mëtë ri gjeologjik. 
 Hapsirën malore e bëjnë pjesa veriore dhe perëndimore e Britanisë sëMadhe, 
në të cilën mbizotrojnë malet e ulëta mesatare, të coptuara nga luginat e 
depresionet në një sisem pllajash dhe masivesh në formë kubesh. Malet e 
ngritura rrallëherë kalojnë lartësinë mbi 1000 m. Pjesën më të lartë të 
rrafshnaltës së Skocisë veriore e bëjnë malet Grampian, në të cilat është pika 
më e lartë e Britanisë së Madhe, Ben Nevis 1343 m. 
 Në pjesën qendrore të Britanisë së Madhe janë malet Penine dhe ato Cambrian 
si pjesë më të ngritura të relievit, ndërsa nga ana perëndimore vazhdojnë malet 
Kembriane që, duke shkuar nga jugperëndimi, arrijnë në gadiahullin Kurnel. Si 
pjesë më të ngritura kan ëenë nën ndikimi të drejtëpërdrjet të fuqive 
ekzogjene, që kësaj pjese ia kan dhënë karakteristikën themelore me format e 
llojllojshme të krijuara.Në ndrrimin e relievit inicial ka kontribuar posaqërisht 
akullzimi i kuaternarit. Në Skoci masat e akullit nën influencën e pjerrtësisë 
kanë lëvizur në drejtim të perëndimit, duke formuar kështu fjorde të thella. 
Përkundër kësaj, në pjesën tjetër të Anglisë janë depozituar shtresat e trasha 
morenike
Demografia 
 Veçori e përgjithshme e vendeve të Evropës Perëndimore 
është dendësia e madhe e popullsisë, që shpeshherë i kalon 
200 b/km2.Megjithatë edhe në Evropën Perëndimore ka 
dallime të mëdha në dendësinë e popullsisë. 
P.sh. Anglia është shumë më e banuar se Skocia dhe 
se Irlanda, pastaj më e dendur 
është Holanda e Belgjika se Franca etj. Pjesët më të banuara 
janë ato ku janë përqendruar objektet ekonomiko-industriale, 
rrethina e qyteteve të mëdha dhe viset me tokë 
të plleshme. Zhvillimi i industrisë në një periudhë të gjatë 
ka ndikuar në zhvillimin e qyteteve të vjetra dhe në ngritjen 
e qyteteve të reja. Ky proces ka ndikuar në migrimin e 
popullsisë fshat qytet, andaj në vendet e Evropës 
Perëndimore pjesa dërmuese e popullsisë jeton në qytete.
Evropa Qendrore 
 Evropa e Mesme është regjion i Evropës kufijtë e së 
cilit vështirë definohen. Evropa e Mesme shtrihet 
ndërmjet asaj Perëndimore, Jugore dhe Evropës 
lindore. 
 Zakonisht konsiderohet se Evropës së Mesme i takojnë 
Gjermania Polonia, Çekia, Sllovakia, Zvicra, Austria, 
Hungaria, Estonia,Lituania,Letonia,Sllovenia
Vecori te EQ 
 Pozita gjeografike: 
 Ka pozitë shumë të mirë gjeografike sepse është urë lidhëse mes 
Evropës Perëndimore, Evropes Jugore dhe Evropes Lindore. 
 Evropa Qëndrore nuk ka kufij të qartë me regjionet tjera, pos me 
Evropën Jugore. Ajo është udhëkryq i komunikacionit evropian. 
Ky regjion shtrihet prej Detit të Veriut e Baltik e deri në Detin e 
Zi, prej Ultësirës Gjermano-Polake e deri në Ultësirën e Panonisë 
e të Vllahisë. Edhe pse në veri dhe në lindje ka dalje në dete, ky 
regjion më tepër ka karakter kontinental. 
 Evropa e Mesme përfshinë 10 % të sipërfaqes së Evropës dhe 23,1 
% të popullsis
Evropa Jugore 
 Evropa Jugore është pjesë jugore e kontinentit 
të Evropës, në basenin e DetitMesdhe. Evropa Jugore 
përbëhet prej tre gadishujve: Ballkanik, Apenin dhe 
Pirinej, si dhe shumë ishujve që gjenden pranë tyre. 
Evropa Jugore është është kuptim më i gjerë se Evropa 
Mesdhetare. EvropaMesdhetare pëfshin vendet 
përgjatë bregdetit të DetitMesdhe dhe pjesëve që janë 
në gji të tij
Shtetet e Evropes Jugore 
 Portugalia 
 Spanja 
 Andora 
 Italia 
 San Marino 
 Malta 
 Vatikani 
 Kroacia 
 Sllovenia 
 Bosnja dhe Hercegovina 
 Shqipëria 
 Kosova 
 Maqedonia 
 Serbia 
 Mali i Zi 
 Greqia 
 Franca (jugu) 
 Monako 
 Turqia (pjesa evropiane) 
 Bullgaria
Evropa Lindore 
 Evropa Lindore është një term që i referohet regjionit 
gjeopolitik të pjesës lindore të Evropës. Ajo ze ekstremin 
lindor te Evropes dhe shtireht midis Finlandes, Polonise, 
Sllovakise, Humgarisedhe Rumanise ne perendim dhe 
maleve Ural ne lindje. Kufirin verior e bejne deti I Bardhe, 
deti Barenc e ate jugor deti I Zi dhe liqeni Kaspik. 
Egzistojnë disa definicione për Evropën Lindore, por atyre 
shpesh i mungon preciziteti. Definicionet varen si nga 
kulturat dhe mes ekspertëve dhe shkenctarëve politik,së 
fundmi duke u bërë më pak preciz . Zakonisht, termi 
kuptohet si një regjion që shtrihet mes Evropës 
qendrore dheMaleve Urale, ose si shtetet Evropiane të 
"Bllokut Lindor" të dikurshëm.
Evropa Veriore 
 Evropa veriore është hapësira e cila përfshinë pjesën 
veriore të Evropës. Shtetet që përbëjnë Evropën veriore 
janë :Islanda, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Danimarka, 
Lituania, Letonia dhe Estonia.
Veçoritë fiziko-gjeografike 
 Ky rajon përbëhet nga gadishulli i Jutlandës, gadishulli Skandinav dhe ishulli i 
Islandës dhe shtetet Baltike. Relievi i Evropës Veriore ndryshon nga një vend në 
tjetrin. Gadishulli i Fino-Skandinavise përshkohet nga malet e vjetra 
Skandinave. Zonat fushore dhe kodrinore shtrihen ne jug të këtij gadishulli. 
Gadishulli i Jutlandes ka një territor tërësisht fushor. Ishulli i Islandës ka terren 
malor. Sa per hidrografinë, ajo është shume e pasur në këto vende. Klima në 
këto vende është e ftohtë, kurse në zonat bregdetare ndihet mjaft ndikimi 
zbutes i detit. Bie në sy numri i madh i liqeneve të formuara nga akullnajat e 
dikurshme. Ne peisazhin natyror mbizotërojnë pyjet konifere dhe tundrat. 
 Në klimën e Evropës Veriore, përveç gjerësisë gjeografike dhe lartësisë 
mbidetare, ndikim të madh ka edhe përhapja e masave ujore dhe tokësore dhe 
rrym e golfit poashtu edhe erërat perëndimore. Nën ndikimin e rrymës së 
Golfit dhe të erërave perëndimore brigjet perëndimore të Norvegjisë dhe të 
Islandës asnjëherë nuk arrijnë të ngrihen, dhe nikimi i ajrit të ngrohtë mund të 
vërehet edhe në mbrendësi të gadishullit. 
 Klima e mesme mbizotëron ne Julland, në bregdetin e detit të Norvegjisë dhe 
në Jug të Gadishullit të Skandinavisë. Mbrndësia e Skandinavisë dhe brigjet 
veriore të detit Baltik kanë klimë të mesme kontinentale me verëra të freskëta 
dhe të dimra të gjatë. Vetëm viset skajore veriore kanë klimë polare.
Ekonomia 
 Vendet nordike, ndryshe nga ato baltike radjiten në krye të shteteve të 
zhvilluara të botës. (tregojnë të ardhurat kombëtare për kokë banori). Një 
periudhë e gjatë pa luftëra, stabilitetit social dhe organizimin i shkëlqyer ka 
shkaktuar një nivel të lartë të zhvillimit të zonës Nordik. Edhe pse baza 
natyrore nuk ofron mundësi të mëdha, ato janë përdorur mirë. Prodhimi 
bujqësore ka qenë veçanërisht i theksuar në Danimarkë, Islandë, Në 
Norvegji dhe Danimarkë dallohet në Evropë pë rgjuajtjen e peshkut në 
Evropë. 
 Finlanda dhe Suedia konsiderohen si vende më të pasura në botë sa i 
përket pyjeve. Kështu, këto vende kanë zhvilluar teknologji të lartë në 
përpunimin e drurit, e cila është bazuar në një shumëllojshmëri e industrive 
të përpunimit të drurit. Zbulimin e naftës dhe gazit natyror në Detin e Veriut i 
ka sjellë fitime të mëdha Norvegjisë dhe bëri atë një eksportues të madh. 
 Suedia deri në dhjetë vitet e fundit llogaritej në vendet më të zhvilluara në 
Evropë, por disa vende e arritën atë. Pasuria e mineralit të hekurit, pyje dhe 
resurset ujore, kanë ndkuar në rritjen e shkallës së zhvillimit të ekonomisë 
së Suedisë. Suedia prodhon çelik me cilësi të lartë. Danimarka është një 
eksportues i mishit të derrit, mishit të konservuar, produkte qumështi dhe 
vezët
Rajonet e Europes
1 sur 16

Recommandé

Prodhimi i energjise par
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K vues13 diapositives
Projekt ne fizike par
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K vues6 diapositives
Rajoni i Evropes Perendimore par
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes PerendimoreKlevi Hoxha
7.9K vues20 diapositives
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
24.8K vues27 diapositives
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike par
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikekoralda
43.3K vues24 diapositives
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.9K vues7 diapositives

Contenu connexe

Tendances

shkrimtaret e brezit te humbur par
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
47.4K vues12 diapositives
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit par
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.8K vues34 diapositives
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
32K vues20 diapositives
Projekti me instrumente muzike par
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeS Gashi
30.9K vues10 diapositives
Matematika ne jeten e perditshme par
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
150.9K vues15 diapositives
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr... par
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Edward Newgate
37.8K vues25 diapositives

Tendances(20)

shkrimtaret e brezit te humbur par FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.4K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K vues
Projekti me instrumente muzike par S Gashi
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzike
S Gashi30.9K vues
Matematika ne jeten e perditshme par Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana150.9K vues
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr... par Edward Newgate
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Edward Newgate37.8K vues
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K vues
Projekt ngrohja globale par Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.4K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
Ndotja e mjedisit semundjet par 16211903
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
1621190323.5K vues
Gjeografi - Evropa par Erdi Dibra
Gjeografi - EvropaGjeografi - Evropa
Gjeografi - Evropa
Erdi Dibra19.2K vues
Trashegimia natyrore e shqiperise par melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues

Similaire à Rajonet e Europes

Evropa veriore par
Evropa verioreEvropa veriore
Evropa verioreAn An
9.1K vues16 diapositives
Evropa veriore par
Evropa verioreEvropa veriore
Evropa veriorepse123
11.4K vues13 diapositives
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORE par
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIOREGUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORE
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORELedjoVladi
20 vues13 diapositives
Shqiperia par
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
19.2K vues16 diapositives
Evropa verilindore par
Evropa verilindoreEvropa verilindore
Evropa verilindoreFleurati
4.2K vues17 diapositives
Gjeografi - Evropa Veriore par
Gjeografi - Evropa VerioreGjeografi - Evropa Veriore
Gjeografi - Evropa VerioreErdi Dibra
2.3K vues14 diapositives

Similaire à Rajonet e Europes(20)

Evropa veriore par An An
Evropa verioreEvropa veriore
Evropa veriore
An An9.1K vues
Evropa veriore par pse123
Evropa verioreEvropa veriore
Evropa veriore
pse12311.4K vues
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORE par LedjoVladi
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIOREGUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORE
GUIDE TURISTIKE NE RAJONIN E EUROPES VERIORE
LedjoVladi20 vues
Shqiperia par koralda
ShqiperiaShqiperia
Shqiperia
koralda19.2K vues
Evropa verilindore par Fleurati
Evropa verilindoreEvropa verilindore
Evropa verilindore
Fleurati4.2K vues
Gjeografi - Evropa Veriore par Erdi Dibra
Gjeografi - Evropa VerioreGjeografi - Evropa Veriore
Gjeografi - Evropa Veriore
Erdi Dibra2.3K vues
Evropa perendimore. Gjeografia par Lili Salca
Evropa perendimore. GjeografiaEvropa perendimore. Gjeografia
Evropa perendimore. Gjeografia
Lili Salca19.8K vues
Shqiperia PJ1 par EGLI TAFA
Shqiperia PJ1Shqiperia PJ1
Shqiperia PJ1
EGLI TAFA1.5K vues
Shqiperia -slide par Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K vues
Pasurite natyrore te trevave shqiptare par Darla Evangjeli
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Darla Evangjeli61.7K vues
Projekt shqiperipart1 par res1ck
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1
res1ck1.5K vues
Projekt gjeografie klasa 9 par S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K vues

Plus de Kejti Cela

Ekonomia e Japonise,Fakulteti Juridik par
Ekonomia e Japonise,Fakulteti JuridikEkonomia e Japonise,Fakulteti Juridik
Ekonomia e Japonise,Fakulteti JuridikKejti Cela
4.6K vues33 diapositives
Projekt ekonomie:"Neranxi" par
Projekt ekonomie:"Neranxi"Projekt ekonomie:"Neranxi"
Projekt ekonomie:"Neranxi"Kejti Cela
2.1K vues20 diapositives
Dhuna! par
Dhuna!Dhuna!
Dhuna!Kejti Cela
8.6K vues19 diapositives
Europa Jugore par
Europa JugoreEuropa Jugore
Europa JugoreKejti Cela
10.8K vues15 diapositives
Roli i Kultures ne formimin e individit par
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individitKejti Cela
14.3K vues10 diapositives
Piramida Ushqimore par
Piramida UshqimorePiramida Ushqimore
Piramida UshqimoreKejti Cela
9.1K vues15 diapositives

Plus de Kejti Cela(14)

Ekonomia e Japonise,Fakulteti Juridik par Kejti Cela
Ekonomia e Japonise,Fakulteti JuridikEkonomia e Japonise,Fakulteti Juridik
Ekonomia e Japonise,Fakulteti Juridik
Kejti Cela4.6K vues
Projekt ekonomie:"Neranxi" par Kejti Cela
Projekt ekonomie:"Neranxi"Projekt ekonomie:"Neranxi"
Projekt ekonomie:"Neranxi"
Kejti Cela2.1K vues
Europa Jugore par Kejti Cela
Europa JugoreEuropa Jugore
Europa Jugore
Kejti Cela10.8K vues
Roli i Kultures ne formimin e individit par Kejti Cela
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individit
Kejti Cela14.3K vues
Piramida Ushqimore par Kejti Cela
Piramida UshqimorePiramida Ushqimore
Piramida Ushqimore
Kejti Cela9.1K vues
Puna ne Shqiperi par Kejti Cela
Puna ne ShqiperiPuna ne Shqiperi
Puna ne Shqiperi
Kejti Cela2.6K vues
Cell,this micro universe par Kejti Cela
Cell,this micro universeCell,this micro universe
Cell,this micro universe
Kejti Cela665 vues
Modern Atomic Model par Kejti Cela
Modern Atomic ModelModern Atomic Model
Modern Atomic Model
Kejti Cela2.7K vues
Planetet,shkenca e tokes 10 par Kejti Cela
Planetet,shkenca e tokes 10Planetet,shkenca e tokes 10
Planetet,shkenca e tokes 10
Kejti Cela4.7K vues
Face recognition and math par Kejti Cela
Face recognition and mathFace recognition and math
Face recognition and math
Kejti Cela4.2K vues

Rajonet e Europes

 • 3. Evropa ndahet ne 5 rajone Evropa Perëndimore Evropa Qendrore Evropa Jugore Evropa Lindore Evropa Veriore
 • 4. Evropa Perendimore Evropa Perëndimoe është regjioni më i zhvilluar i Evropës. Përbëhet nga gjashtë shtete të Unionit Evropian dheMonakos.Perkatesisht:Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Holanda, Belgjika, Luksemburgu, Franca dhe Monako. Evropa Perëndimore me tërë pjesën e saj del në Oqeanin Atlantik, andaj shpesh në literaturën gjeografike quhet regjion i Atlantikut. Evropa Perëndimore ka shtrirje meridionale prej Skocisë në veri, deri te Spanja, në jug. Evropa Perëndimore përshkak të pozitës së saj quhet edhe ” dritarja e Evropës në botë”. Evropa Perëndimore ka pozitë të përshtatshme gjeografike. Këtë pozitë e ka shfrytëzuar që nga zbulimet e mëdha gjeografike, kur komunikacioni detar kaloi prej Mesdheut në Atlantik. Jeta e popujve që dalin në Oqeanin Atlantik është e lidhur me detin.
 • 5. Veçori te tjera te EP  KLIMA:Klima e Evropës Perëndimore është nën ndikimin e detit dhe rrymës së Golfit. Evropa Perëndimore ka klimë oqeanike, e cila dallohet me vera të freskëta , e dimra të butë, me mjaft të reshura gjatë tërë vitit. Rryma e Golfit gjatë tërë bregdetit të Atlantikut sjell ujra të ngrohta, kurse erërat përëndimore e bartin avullin e ujit kah toka, duke sjellë mot të ndryshueshëm me vranësira dhe të reshura . Dallimet mes temperatuave verore e dimrore nuk janë të mëdha. Mjegullat e shpeshta dimrit pengojnë komunikacinin si në tokë, ashtu edhe në det. Edhe përgjat bregdetit të Norvegjisë klima është oqeanike, kurse në brendi të Gadishullit merr edhe veçori kontinentale. Në malet e lata të Skandinavisë dhe në skajin verior të Evropës, klima është polare
 • 6. Relievi I EP  Në morfologjinë e relievit dallohen mallet në të cilat mbizotrojnë formacionet e vjetra gjeologjike. Për ndryshim prej pjesës së ulët të fushës në të cilën janë me ndërtim mëtë ri gjeologjik.  Hapsirën malore e bëjnë pjesa veriore dhe perëndimore e Britanisë sëMadhe, në të cilën mbizotrojnë malet e ulëta mesatare, të coptuara nga luginat e depresionet në një sisem pllajash dhe masivesh në formë kubesh. Malet e ngritura rrallëherë kalojnë lartësinë mbi 1000 m. Pjesën më të lartë të rrafshnaltës së Skocisë veriore e bëjnë malet Grampian, në të cilat është pika më e lartë e Britanisë së Madhe, Ben Nevis 1343 m.  Në pjesën qendrore të Britanisë së Madhe janë malet Penine dhe ato Cambrian si pjesë më të ngritura të relievit, ndërsa nga ana perëndimore vazhdojnë malet Kembriane që, duke shkuar nga jugperëndimi, arrijnë në gadiahullin Kurnel. Si pjesë më të ngritura kan ëenë nën ndikimi të drejtëpërdrjet të fuqive ekzogjene, që kësaj pjese ia kan dhënë karakteristikën themelore me format e llojllojshme të krijuara.Në ndrrimin e relievit inicial ka kontribuar posaqërisht akullzimi i kuaternarit. Në Skoci masat e akullit nën influencën e pjerrtësisë kanë lëvizur në drejtim të perëndimit, duke formuar kështu fjorde të thella. Përkundër kësaj, në pjesën tjetër të Anglisë janë depozituar shtresat e trasha morenike
 • 7. Demografia  Veçori e përgjithshme e vendeve të Evropës Perëndimore është dendësia e madhe e popullsisë, që shpeshherë i kalon 200 b/km2.Megjithatë edhe në Evropën Perëndimore ka dallime të mëdha në dendësinë e popullsisë. P.sh. Anglia është shumë më e banuar se Skocia dhe se Irlanda, pastaj më e dendur është Holanda e Belgjika se Franca etj. Pjesët më të banuara janë ato ku janë përqendruar objektet ekonomiko-industriale, rrethina e qyteteve të mëdha dhe viset me tokë të plleshme. Zhvillimi i industrisë në një periudhë të gjatë ka ndikuar në zhvillimin e qyteteve të vjetra dhe në ngritjen e qyteteve të reja. Ky proces ka ndikuar në migrimin e popullsisë fshat qytet, andaj në vendet e Evropës Perëndimore pjesa dërmuese e popullsisë jeton në qytete.
 • 8. Evropa Qendrore  Evropa e Mesme është regjion i Evropës kufijtë e së cilit vështirë definohen. Evropa e Mesme shtrihet ndërmjet asaj Perëndimore, Jugore dhe Evropës lindore.  Zakonisht konsiderohet se Evropës së Mesme i takojnë Gjermania Polonia, Çekia, Sllovakia, Zvicra, Austria, Hungaria, Estonia,Lituania,Letonia,Sllovenia
 • 9. Vecori te EQ  Pozita gjeografike:  Ka pozitë shumë të mirë gjeografike sepse është urë lidhëse mes Evropës Perëndimore, Evropes Jugore dhe Evropes Lindore.  Evropa Qëndrore nuk ka kufij të qartë me regjionet tjera, pos me Evropën Jugore. Ajo është udhëkryq i komunikacionit evropian. Ky regjion shtrihet prej Detit të Veriut e Baltik e deri në Detin e Zi, prej Ultësirës Gjermano-Polake e deri në Ultësirën e Panonisë e të Vllahisë. Edhe pse në veri dhe në lindje ka dalje në dete, ky regjion më tepër ka karakter kontinental.  Evropa e Mesme përfshinë 10 % të sipërfaqes së Evropës dhe 23,1 % të popullsis
 • 10. Evropa Jugore  Evropa Jugore është pjesë jugore e kontinentit të Evropës, në basenin e DetitMesdhe. Evropa Jugore përbëhet prej tre gadishujve: Ballkanik, Apenin dhe Pirinej, si dhe shumë ishujve që gjenden pranë tyre. Evropa Jugore është është kuptim më i gjerë se Evropa Mesdhetare. EvropaMesdhetare pëfshin vendet përgjatë bregdetit të DetitMesdhe dhe pjesëve që janë në gji të tij
 • 11. Shtetet e Evropes Jugore  Portugalia  Spanja  Andora  Italia  San Marino  Malta  Vatikani  Kroacia  Sllovenia  Bosnja dhe Hercegovina  Shqipëria  Kosova  Maqedonia  Serbia  Mali i Zi  Greqia  Franca (jugu)  Monako  Turqia (pjesa evropiane)  Bullgaria
 • 12. Evropa Lindore  Evropa Lindore është një term që i referohet regjionit gjeopolitik të pjesës lindore të Evropës. Ajo ze ekstremin lindor te Evropes dhe shtireht midis Finlandes, Polonise, Sllovakise, Humgarisedhe Rumanise ne perendim dhe maleve Ural ne lindje. Kufirin verior e bejne deti I Bardhe, deti Barenc e ate jugor deti I Zi dhe liqeni Kaspik. Egzistojnë disa definicione për Evropën Lindore, por atyre shpesh i mungon preciziteti. Definicionet varen si nga kulturat dhe mes ekspertëve dhe shkenctarëve politik,së fundmi duke u bërë më pak preciz . Zakonisht, termi kuptohet si një regjion që shtrihet mes Evropës qendrore dheMaleve Urale, ose si shtetet Evropiane të "Bllokut Lindor" të dikurshëm.
 • 13. Evropa Veriore  Evropa veriore është hapësira e cila përfshinë pjesën veriore të Evropës. Shtetet që përbëjnë Evropën veriore janë :Islanda, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Danimarka, Lituania, Letonia dhe Estonia.
 • 14. Veçoritë fiziko-gjeografike  Ky rajon përbëhet nga gadishulli i Jutlandës, gadishulli Skandinav dhe ishulli i Islandës dhe shtetet Baltike. Relievi i Evropës Veriore ndryshon nga një vend në tjetrin. Gadishulli i Fino-Skandinavise përshkohet nga malet e vjetra Skandinave. Zonat fushore dhe kodrinore shtrihen ne jug të këtij gadishulli. Gadishulli i Jutlandes ka një territor tërësisht fushor. Ishulli i Islandës ka terren malor. Sa per hidrografinë, ajo është shume e pasur në këto vende. Klima në këto vende është e ftohtë, kurse në zonat bregdetare ndihet mjaft ndikimi zbutes i detit. Bie në sy numri i madh i liqeneve të formuara nga akullnajat e dikurshme. Ne peisazhin natyror mbizotërojnë pyjet konifere dhe tundrat.  Në klimën e Evropës Veriore, përveç gjerësisë gjeografike dhe lartësisë mbidetare, ndikim të madh ka edhe përhapja e masave ujore dhe tokësore dhe rrym e golfit poashtu edhe erërat perëndimore. Nën ndikimin e rrymës së Golfit dhe të erërave perëndimore brigjet perëndimore të Norvegjisë dhe të Islandës asnjëherë nuk arrijnë të ngrihen, dhe nikimi i ajrit të ngrohtë mund të vërehet edhe në mbrendësi të gadishullit.  Klima e mesme mbizotëron ne Julland, në bregdetin e detit të Norvegjisë dhe në Jug të Gadishullit të Skandinavisë. Mbrndësia e Skandinavisë dhe brigjet veriore të detit Baltik kanë klimë të mesme kontinentale me verëra të freskëta dhe të dimra të gjatë. Vetëm viset skajore veriore kanë klimë polare.
 • 15. Ekonomia  Vendet nordike, ndryshe nga ato baltike radjiten në krye të shteteve të zhvilluara të botës. (tregojnë të ardhurat kombëtare për kokë banori). Një periudhë e gjatë pa luftëra, stabilitetit social dhe organizimin i shkëlqyer ka shkaktuar një nivel të lartë të zhvillimit të zonës Nordik. Edhe pse baza natyrore nuk ofron mundësi të mëdha, ato janë përdorur mirë. Prodhimi bujqësore ka qenë veçanërisht i theksuar në Danimarkë, Islandë, Në Norvegji dhe Danimarkë dallohet në Evropë pë rgjuajtjen e peshkut në Evropë.  Finlanda dhe Suedia konsiderohen si vende më të pasura në botë sa i përket pyjeve. Kështu, këto vende kanë zhvilluar teknologji të lartë në përpunimin e drurit, e cila është bazuar në një shumëllojshmëri e industrive të përpunimit të drurit. Zbulimin e naftës dhe gazit natyror në Detin e Veriut i ka sjellë fitime të mëdha Norvegjisë dhe bëri atë një eksportues të madh.  Suedia deri në dhjetë vitet e fundit llogaritej në vendet më të zhvilluara në Evropë, por disa vende e arritën atë. Pasuria e mineralit të hekurit, pyje dhe resurset ujore, kanë ndkuar në rritjen e shkallës së zhvillimit të ekonomisë së Suedisë. Suedia prodhon çelik me cilësi të lartë. Danimarka është një eksportues i mishit të derrit, mishit të konservuar, produkte qumështi dhe vezët