Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oma väylä

153 vues

Publié le

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A. Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110947748

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Oma väylä

  1. 1. Oma väylä Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Riikka Lämsä ja Annamari Tuulio-Henriksson Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110947748
  2. 2. Oma väylä: Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus • Oma väylä -kuntoutuksen kaltaiselle psykososiaaliselle tuelle on suuri tarve. • Kuntoutujien toimintakyky, mielenterveys, sosiaalinen kompetenssi sekä koettu sosiaalinen yhteisyys vahvistuivat kuntoutuksen aikana. • Kuntoutuksen alkaessa työn ja opintojen ulkopuolella olevista 44 % onnistui saamaan jalansijaa työ- tai opiskeluelämässä, mutta yli puolet (56 %) oli kuntoutusjakson päättyessä edelleen työn tai opintojen ulkopuolella. • GAS-arvioiden mukaan kuntoutujista 60 prosenttia saavutti kuntoutukselle asettamansa tavoitteet. • Tavoitteiden saavuttamista selittivät kuntoutukseen sitoutuminen sekä luonteva vuorovaikutus ohjaajan ja kuntoutujan välillä.
  3. 3. Oma väylä: Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus • Oma väylä -kuntoutus osoittautui soveltuvaksi ja kohderyhmälle hyödylliseksi. • Kuntoutuksen räätälöitävyys asiakkaan lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti on tärkeää, sillä kuntoutujien toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa voi olla suuriakin eroja. • Neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa palveluntuottajien ammattitaito sekä kokemus neuropsykiatrisesti oireilevien kanssa toimimisesta vaikuttavat merkittävästi kuntoutuksen tuloksellisuuteen.

×