Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Toimeentulotuen saajien elämäntilanne

39 vues

Publié le

Tuija Korpela ja Signe Jauhiainen: Toimeentulotuen saajien elämäntilanne. Esitys Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko -seminaarissa 8.4.20109.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Toimeentulotuen saajien elämäntilanne

 1. 1. Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko • klo 14.00 Iltapäiväkahvi • klo 14.30 • Tervetuloa - Signe Jauhiainen, Kela • Toimeentulotuen saajien elämäntilanne – Signe Jauhiainen, Kela • Toimeentulotuen saajien asuminen - Essi Eerola, VATT • Toimeentulotuen saajien työnteko - Annika Lehmus-Sun, Helsingin yliopisto • Kommenttipuheenvuoro - Pasi Moisio, THL • Keskustelua • klo 16.00 Tilaisuus päättyy #toimeentulotuki
 2. 2. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne Uutta tietoa toimeentulotuen saajista 8.4.2019 Kelan auditorio Tuija Korpela tutkija Kela, tutkimusyksikkö
 3. 3. Minkälaisia asioita selvitimme? 1. Keitä perustoimeentulotuen saajat ovat? 2. Kuinka pitkäkestoista perustoimeentulotuen saaminen on? 3. Millainen on perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien taloudellinen tilanne? 4. Miltä ensisijaisilta etuuksilta perustoimeentulotuelle tullaan? 5. Millaisiin ryhmiin perustoimeentulotuen saajat jakautuvat?
 4. 4. Mihin tietomme pohjautuvat? • Kelan rekistereistä kootut kotitalous- ja henkilötason aineistot perustoimeentulotuen saajista kuukausitasolla • Huhtikuun 2017 ja lokakuun 2018 välillä tukea saaneet kotitaloudet ja niihin kuuluvat henkilöt • Aineisto muodostettu tuen kohdistumisajankohdan mukaan, mukana vuoden 2018 loppuun mennessä maksetut maksut (poikkeaa Kelan virallisista toimeentulotukitilastoista, jotka muodostetaan maksukuukauden mukaan) • 340 754 kotitaloutta ja 484 191 henkilöä • Käytössä myös kysymyskohtaisia osa-aineistoja
 5. 5. Kuukausittain tukea saa keskimäärin 146 000 kotitaloutta, joista keskimäärin 10 500 ensimmäistä kertaa Kelasta 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 Huhtikuu2017 Toukokuu2017 Kesäkuu2017 Heinäkuu2017 Elokuu2017 Syyskuu2017 Lokakuu2017 Marraskuu2017 Joulukuu2017 Tammikuu2018 Helmikuu2018 Maaliskuu2018 Huhtikuu2018 Toukokuu2018 Kesäkuu2018 Heinäkuu2018 Elokuu2018 Syyskuu2018 Lokakuu2018 Ensimmäistä kertaa Kelasta toimeentulotukea saavat kotitaloudet Aiemmin Kelasta toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
 6. 6. Tukea saavien kotitalouksien profiili ei juurikaan vaihtele eri kuukausina
 7. 7. Yli puolet tuensaajista alle 35-vuotiaita, yli 65- vuotiaita 3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huhtikuu 2017 Toukokuu 2017 Kesäkuu 2017 Heinäkuu 2017 Elokuu 2017 Syyskuu 2017 Lokakuu 2017 Marraskuu 2017 Joulukuu 2017 Tammikuu 2018 Helmikuu 2018 Maaliskuu 2018 18 v tai alle 19–24 v 25–34 v 35-44 v 45-64 v 65 v tai yli
 8. 8. Lähes puolet työttömyysturvaa saavia työttömiä, neljäsosa vailla ensisijaisia etuuksia olevia työttömiä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huhtikuu 2017 Toukokuu 2017 Kesäkuu 2017 Heinäkuu 2017 Elokuu 2017 Syyskuu 2017 Lokakuu 2017 Marraskuu 2017 Joulukuu 2017 Tammikuu 2018 Helmikuu 2018 Maaliskuu 2018 Työtön Työtön, vailla etuuksia Opiskelija tai koululainen Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas Työllinen Vanhempain- tai hoitovapaalla Eläkeläinen Muuten työvoiman ulkopuolella
 9. 9. 85 % Suomen kansalaisia, 8 % pakolaismaista 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huhtikuu 2017 Toukokuu 2017 Kesäkuu 2017 Heinäkuu 2017 Elokuu 2017 Syyskuu 2017 Lokakuu 2017 Marraskuu 2017 Joulukuu 2017 Tammikuu 2018 Helmikuu 2018 Maaliskuu 2018 Suomi Pakolaismaa Viro tai Venäjä Muu EU-maa Muu tai tuntematon
 10. 10. 75 % yhden hengen kotitalouksia, 21 % lapsiperheitä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huhtikuu 2017 Toukokuu 2017 Kesäkuu 2017 Heinäkuu 2017 Elokuu 2017 Syyskuu 2017 Lokakuu 2017 Marraskuu 2017 Joulukuu 2017 Tammikuu 2018 Helmikuu 2018 Maaliskuu 2018 Yksin asuva Muu yhden hengen kt Vanhemman luona asuva Pariskunta, ei lapsia Pariskunta ja lapsi(a) Yksi aikuinen ja lapsi(a)
 11. 11. Pitkäaikaisia tuen saajia enemmän kuin mitä vuositilastot näyttävät. Tukikuukausien määrä vaihtelee aloituskuukauden mukaan.
 12. 12. Huhti-syyskuussa 2017 tuensaantinsa aloittaneista 41 % sai tukea vähintään 10 kk seuraavan 12 kk aikana [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk
 13. 13. Kalenterivuosittainen tarkastelu korostaa lyhyen aikaa tukea saaneiden osuutta [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE] [CE… [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk Huhti-syyskuussa 2017 tuen saannin aloittaneet tukikuukausien määrän mukaan (seur. 12 kk) Kalenterivuonna 2018 tukea saaneet tukikuukausien määrän mukaan (Kelan tilastoista)
 14. 14. Huhtikuussa 2017 ensimmäistä kertaa tukea saaneet pitkäaikaisia tuensaajia, myöhemmin aloittaneet enimmäkseen lyhytaikaisia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huhtikuu 2017 (n=151 835) Toukokuu 2017 (n=21 606) Kesäkuu 2017 (n=25 703) Heinäkuu 2017 (n=13 721) Elokuu 2017 (n=11 134) Syyskuu 2017 (n=10 810) 1–3 kk 4–9 kk 10–12 kk
 15. 15. Tukea saatiin keskimäärin 7,2 kuukautta 12 kuukauden aikana Vähemmän • Alle 25-vuotiaat • 65 v tai vanhemmat • Vanhemman tai muiden kuin puolison kanssa asuvat • Pariskunnat • Opiskelijat • Eläkeläiset • Pitkäaikaisesti sairaat • Työlliset Enemmän • 25–64-vuotiaat miehet • 35–64-vuotiaat naiset • Työttömät • Vanhempainvapaalla olevat • Yksin asuva • Lapsiperhe • Muut kuin Suomen tai muun EU- maan kansalaiset (pl. Viro)
 16. 16. Perustoimeentulotuki täydentää tulot vastaamaan menoja. Asumismenot muodostavat yleensä 40–50 % kotitalouksien menoista.
 17. 17. Tukea saavilla yhden hengen kotitalouksilla perustoimeentulotuen osuus tuloista on 35–76 % 0 200 400 600 800 1000 1200 Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Yksin asuva Muu yhden hengen kt Vanhemman luona asuva € Muut tulot Muut etuudet Asumistuki Perustoimeentulotuki Perusosamenot Asumismenot Terveydenhoitomenot Muut menot
 18. 18. Tukea saavilla useamman hengen kotitalouksilla perustoimeentulotuen osuus on 23–28 % tuloista 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Pariskunta, ei lapsia Pariskunta ja lapsi(a) Yksi aikuinen ja lapsi(a) € Muut tulot Muut etuudet Asumistuki Perustoimeentulotuki Perusosamenot Asumismenot Terveydenhoitomenot Muut menot
 19. 19. Vailla etuuksia olevilla työttömillä perustoimeentulotuki pääasiallinen tulonlähde. Eläkeläisillä korkeat terveydenhoitomenot 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Työtön Työtön, vailla etuuksia Pitkäaikaisesti sairas Opiskelija tai koululainen Työllinen Eläkeläinen € Yksinasuvat pääasiallisen toiminnan mukaan. Muut tulot Muut etuudet Asumistuki Perustoimeentulotuki Perusosamenot Asumismenot Terveydenhoitomenot Muut menot
 20. 20. Kaksi kolmesta tuensaajasta sai jotain Kelan maksamaa ensisijaista etuutta ennen päätymistään perustoimeentulotuelle Viimesijaista turvaa tarvitaan monenlaisissa elämäntilanteissa
 21. 21. Työttömyysturva yleisin edeltävä etuus, alle 25- vuotiailla opintoraha • Reilu kolmannes perustoimeentulotuen saajista sai Kelan maksamaa työttömyysturvaa 1–3 kuukautta ennen ensimmäistä toimeentulotukikuukauttaan • Kolmannes ei saanut mitään Kelan maksamaa ensisijaista etuutta, mutta osa heistä sai todennäköisesti ansiosidonnaista työttömyysturvaa tai työtuloja • Naisilla oli miehiä useammin jotain muuta Kelan maksamaa etuutta (sairauspäiväraha, kuntoutusraha, opintoraha, eläke, vanhempainpäiväraha, kotihoidontuki) • Nuorilla usein opintorahaa, alle 25-vuotiailla harvemmin työttömyysturvaa Huom. Kotitalouden lapset eivät ole mukana tarkastelussa
 22. 22. Viimesijaista turvaa tarvitaan monenlaisissa elämäntilanteissa. Taustatekijöihin perustuva ryhmittely Yksin asuvat työttömät • Enemmistö naisia • Muu kuin Suomen kansalaisuus • Helsingin ulkopuolinen pk- seutu • Muut etuudet (paitsi eläke ja opintoraha) • Enemmistö miehiä • Suomen kansalaiset • Helsinki ja pk-seudun ulkopuoliset kaupungit • Työttömyysturva, ei etuutta • Enemmistö naisia • Suomen kansalaiset • Pienet kunnat • 45-vuotiaat ja vanhemmat • Eläke • Enemmistö miehiä • Alle 25-vuotiaat • Vanhemman luona asuvat • Pienet kunnat • Opintoraha, ei etuutta Perheelliset ja etuuksien saajat NuoretEläkeläiset Kiitos! tuija.korpela@kela.fi

×