Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa

178 vues

Publié le

Huttunen K, Kosonen J, Waaramaa T, Laakso M-L.Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 8, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036302

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa

  1. 1. Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa Kerttu Huttunen, Joanna Kosonen, Teija Waaramaa ja Marja-Leena Laakso Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 8 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036302
  2. 2. Pelin vaikuttavuutta mitattiin seuraavilla tehtävillä Alkumittaukset 1. ja 2. asteen mielen mallin testit Kielelliset testit Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Kyselylomakkeet vanhemmille, puhe- ja toimintaterapeutille sekä opettajalle Loppumittaukset Kun peliä on pelattu 2 kk (8–16 h) Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Kyselylomakkeet vanhemmille, puhe- ja toimintaterapeutille sekä opettajalle Seurantamittaukset Pelaamisjakson jälkeen oltu 1 kk pelaamatta Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Harjoittelu Tunne-etsivät-pelillä 2 kk (min. 8 h, maks. 16 h) t
  3. 3. Tunnetaitojen harjoittelu tuotti tuloksia • Tutkittiin lapsia, joilla oli autismin kirjon häiriö, ADHD, kielellinen erityisvaikeus tai kuulovika sekä vaikeus tunnistaa tunteita • Lapset pelasivat Tunne-etsivät-peliä 2 kk:n ajan noin tunnin viikossa • Ennen pelaamisjaksoa heidän tunteidenerottelutaitonsa olivat ikätasosta jäljessä • Pelaamisen myötä taidot paranivat: ikätaso saavutettiin seitsemässä testiosiossa kahdeksasta • Vanhempien arviot lapsensa taidoista eivät sen sijaan muuttuneet pelaamista edeltävästä tasosta • Saadut tulokset rohkaisevat Tunne-etsivät pelin käyttöön lasten tunnetaitojen harjoittelussa

×