Både føre vár og etter snar

Kenneth Gulbrandsøy
Kenneth GulbrandsøySenior Consultant at Nofas AS à Nofas AS
Både føre vár og etter snar
Om Shift Right og Forebyggende Vedlikehold
Foredragsholdere
• Håkon D. Bjørgen
– M.sc. i teoretisk fysikk
– Jobbet for Accenture siden 2010
– Vedlikeholdsansvarlig
– Teamlead og Løsningsarkitekt
• Kenneth Gulbrandsøy
– M.sc i teknisk kybernetikk
– Jobbet for Accenture siden 2014
– Ansvarlig for forebyggende vedlikehold
– Scrum Master og Verktøysansvarlig
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 2
Både føre vár og etter snar
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 3
Både føre vár og etter snar
>
Forebyggende vedlikehold –
Vedlikehold for å unngå eller å redusere
konsekvensene av svikt i et system.
> Komplekse systemer
> Kritiske systemer
> Høyere kvalitetskrav
> Økt endringstakt
Hvordan skal vi sikre kvalitet?
> Innsamling og analyse av data
> Tilbakemelding fra systemet i bruk
> Tilbakemelding fra systemet under utvikling
> Test av systemet i produksjon
Shift Right
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 4
ShiftRight
Vedlikeholdsprosesser i andre bransjer
> Regelmessig vedlikehold
Deler av systemet er stadig gjenstand for
inspeksjoner for å påse at alt ser ok ut.
>
Tilstandsbasert vedlikehold
Tilstanden til systemet avgjør hva som er
viktig å fokusere på.
> Korrektivt vedlikehold
Venter til feil oppstår og utbedrer dem
fortløpende.
> Kontinuerlig overvåkning av
tilstand
> Automatisert datainnsamling og
analyse
> Tidlig avdekke problemer for å
unngå nedetid
> Dato
> Kjørelengde
> Brukstid
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 5
Shift Right til Forebyggende vedlikehold av
programvare
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 6
Vedlikehold er en tilbakekoblet prosess
System
Måling
Tiltakavvik
faktisk tilstand
forventet
>Kybernetikk - teorien om
kommunikasjon og kontroll basert på
regulatoriske tilbakekoblinger
> Regulerende prosesser –
Scrum, energiproduksjon, opplæring,
straffeprosessen, demokrati
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 7
Overvåkning av avvik i data fra IT-systemer forenkler
forebyggende vedlikehold
Shift Right til
Forebyggende
Vedlikehold
𝐸 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 = 𝑋𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 − 𝑅𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 8
> Automatisering av prosesser krever målinger
 Tilstander må være observerbare
> Målinger må kunne automatiseres
 Manuell måling er for kostbart
> DevOps instrumenteres typisk med
 SonarQube, Jira, Jenkins
Instrumentering er en forutsetning
System
Måling
Tiltakavvik
faktisk tilstand
forventet
> Instrumentering - prosjektering, utvikling, montering,
testing og drifting av systemer som måler faktisk tilstand til
systemet som den regulerende prosessen kontrollerer
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 9
Tjenester
Programvare
Publiser!Teste!Endre!Analyser!Oppdag!
Verktøykjede for vedlikehold av programvare (AS-IS)
Custom
Custom
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 10
Tjenester
Programvare
Publiser!Teste!Endre!Analyser!Oppdag!
Verktøykjede for vedlikehold av programvare (TO-BE)
Industralisert og standardisert
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 11
Eksempel på «Etter snar»
- deteksjon og håndtering av avvik i produksjon
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 12
Deteksjon av avvik i produksjon
> Antall innlogginger
> Antall transaksjoner
> Antall innslag i logger
> Minnebruk
> CPU bruk
> Nettverkstrafikk
Avvik utløserDetektor
Historisk oppførsel
Sensor
Metrikker Utgivelseshistorikk
Håndtering
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 13
Ukentlig Batchjobb observert i et år
Høy bane
Lav bane
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 14
Eksempel på håndtering av avvik fra produksjon
Varsle relevante
deler av
virksomheten
Endring i
detektor
Endring i
Programvaren
Avvik
Batch arbeidstabell
Programvare
Kjøremønster
Applikasjonsdata
System-
spesifikasjoner
Analyse Endring
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 15
Kan termodynamikken gi oss
verdifull innsikt i levetid for programvare?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tid
Kost
Vedlikeholdbarhet
> Entropi er et mål på graden
av uorden i et system.
> Termodynamikkens andre
hovedsetning sier at i et isolert
system kan entropien aldri avta. Den kan
bare forbli konstant eller øke.
>
Vedlikeholdbarhet er en del av
ISO/IEC 25010:2011 som er en internasjonal
standard på kvalitetsmål for programvare.
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 16
Eksempel på «Føre Vár»
- deteksjon og håndtering av avvik under utvikling
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 17
Metrikker og trender i måleperioden
Linjedekning Grendekning Kompleksitet
Teknisk gjeld
> 10k – 40k videreutviklingstimer per år
(ca. 15 000 timer i perioden)
> 723 000 linjer kode i aktiv forvaltning
(økte med ca. 8000 linjer i perioden)
0
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20248 år
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 18
Deteksjon av avvik under utvikling
> Testkvalitet
> Kodekvalitet
> Datakvalitet
> Dokumentasjon
> Forutsatt programvare
> Sensor i applikasjonen
Avvik utløserDetektor
Historisk oppførsel
Sensor
Metrikker
Håndtering
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 19
Metrikker og oppløsning (Testdekning)
• Linjedekning
Mål for andel kodelinjer dekket av tester
• Grendekning
Mål på andel av linært uavhengig stier i kildekodens kontrollflytgraf (CFG) som er dekket av tester
• Stidekning
Et mål på andel av stier i CFG som er dekket.
• Fundamental sammenhenger
– Alle stier er ikke nødvendigvis tilgjengelig fra punktet i koden som det testes fra
– Syklomatisk kompleksitet er et godt mål på hvor stor grendekning man bør ha
– Syklomatisk kompleksitet og linjedekning er ikke relatert
> 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤ 𝐶𝐶 ≤ Stidekning
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 20
«Testene som forsvant» - Deteksjon
71.2 71.2
100
15
24555
24496
24460
24470
24480
24490
24500
24510
24520
24530
24540
24550
24560
24570
21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11
0
20
40
60
80
100
120
metrics:coverage metrics:stability metrics:skipCount metrics:totalCount
> Hvilke metrikk måler hvilke avvik?
 Coverage: Fanger ikke lokale endringer
 Stability: Skiller ikke mellom tester og verktøykjede
 Total Count: Fanger ikke globale endringer
 Skip Count: Verifikasjon mot endring i Total Count
> «Detektoren målte bare Coverage»
 Avviket ble oppdaget i månedlig gjennomgang
 Detektoren ble utvidet med Total Count
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 21
«Testene som forsvant» - Håndtering
71.2
71.2
100
80
15
17
24503
24555
24496
metrics:coverage metrics:stability metrics:skipCount metrics:totalCount
> Fall i antall tester  ikke et problem
 Periode med refaktorering
 Flere profiler enn normalt aktivert
 Duplisering av tester i en periode
 Stor opprydning den 16.september
> Tiltak: «Detektoren målte bare Coverage»
 Avviket oppdaget i kvartalsvis gjennomgang
 Detektoren utvidet med Total Count
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 22
Både føre vár og etter snar
Shift Right til
Forebyggende
Vedlikehold
 Avdekke problemer
tidlig
 Løse problemer før
det oppstår
hendelser
 Rask deteksjon av
avvik
 Effektiv bruk av
analysekapasitet
> Kan ta inn større og flere endringer med lavere risiko
> Kan redusere risiko ved innføring av endringer sent i utviklingsløpet
> Kan vurdere levetid ut fra vedlikeholdbarhet og enhetskostnader
Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 23
«Shift right» for å bli bedre på «shift left»!
24Copyright © 2016 Accenture All rights reserved.
Ord til ettertanke
1 sur 24

Recommandé

Risikobasert testing par
Risikobasert testingRisikobasert testing
Risikobasert testingKristian Melhuus Brandser
937 vues20 diapositives
Måling og visualisering av informasjonssikkerhet par
Måling og visualisering av informasjonssikkerhetMåling og visualisering av informasjonssikkerhet
Måling og visualisering av informasjonssikkerhetTranscendent Group
615 vues30 diapositives
Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima) par
Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima)Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima)
Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima)Mintra Trainingportal - Training for the Oil and Gas Industry
701 vues21 diapositives
20210428 dnd medlemsmøte-api_testing_sb1 par
20210428 dnd medlemsmøte-api_testing_sb120210428 dnd medlemsmøte-api_testing_sb1
20210428 dnd medlemsmøte-api_testing_sb1Minh Nguyen
82 vues19 diapositives
Soa Runtime par
Soa RuntimeSoa Runtime
Soa RuntimeThor Henning Hetland
505 vues19 diapositives
Overvåkning v1.01 par
Overvåkning v1.01Overvåkning v1.01
Overvåkning v1.01Reaktor IT Service
186 vues1 diapositive

Contenu connexe

Similaire à Både føre vár og etter snar

Governance ddv par
Governance  ddvGovernance  ddv
Governance ddvdagfinnlauv
553 vues35 diapositives
Risikoanalyse par
RisikoanalyseRisikoanalyse
RisikoanalyseRino Grude
766 vues19 diapositives
2015 02-11 systemanalyser i nav par
2015 02-11 systemanalyser i nav2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i navPetter Hafskjold
446 vues20 diapositives
Smart-APITest.pdf par
Smart-APITest.pdfSmart-APITest.pdf
Smart-APITest.pdfMinh Nguyen
55 vues19 diapositives
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009 par
Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009siggen64
163 vues56 diapositives
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide share par
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide sharePraktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide share
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide shareAndreas Aasen
1.2K vues25 diapositives

Similaire à Både føre vár og etter snar(20)

Pc Ware Datasenter LøSninger 2009 par siggen64
Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009
siggen64163 vues
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide share par Andreas Aasen
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide sharePraktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide share
Praktisk veileder prosessforbedring 30.01.2014 for slide share
Andreas Aasen1.2K vues
Notifikasjoner i en asynkron verden par Joar Øyen
Notifikasjoner i en asynkron verdenNotifikasjoner i en asynkron verden
Notifikasjoner i en asynkron verden
Joar Øyen355 vues
PANDA | Cloud Systems Management Presentasjon [Norsk] par Jermund Ottermo
PANDA | Cloud Systems Management Presentasjon [Norsk]PANDA | Cloud Systems Management Presentasjon [Norsk]
PANDA | Cloud Systems Management Presentasjon [Norsk]
Jermund Ottermo55 vues
Dependability I Kritiske System par JJK
Dependability I Kritiske SystemDependability I Kritiske System
Dependability I Kritiske System
JJK261 vues
Kurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen par Nettpilot
Kurs i webanalyse og Google Analytics for KommunikasjonsforeningenKurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen
Kurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen
Nettpilot486 vues
CIOForum par tobiast
CIOForumCIOForum
CIOForum
tobiast326 vues
20211125_Odin_MBT-SB1-final.pdf par Minh Nguyen
20211125_Odin_MBT-SB1-final.pdf20211125_Odin_MBT-SB1-final.pdf
20211125_Odin_MBT-SB1-final.pdf
Minh Nguyen82 vues
Innlegg 24. oktober 2013 par frankfardal
Innlegg 24. oktober 2013Innlegg 24. oktober 2013
Innlegg 24. oktober 2013
frankfardal429 vues
Grunnsikring av windows i praksis presentasjon par Karim El-Melhaoui
Grunnsikring av windows i praksis  presentasjonGrunnsikring av windows i praksis  presentasjon
Grunnsikring av windows i praksis presentasjon

Plus de Kenneth Gulbrandsøy

Frivillig redningstjeneste 2.0 par
Frivillig redningstjeneste 2.0Frivillig redningstjeneste 2.0
Frivillig redningstjeneste 2.0Kenneth Gulbrandsøy
109 vues25 diapositives
Teknologien må sette savnede i fokus par
Teknologien må sette savnede i fokusTeknologien må sette savnede i fokus
Teknologien må sette savnede i fokusKenneth Gulbrandsøy
246 vues18 diapositives
Basis for beslutningsstøtte i søk og redning i felt par
Basis for beslutningsstøtte i søk og redning i feltBasis for beslutningsstøtte i søk og redning i felt
Basis for beslutningsstøtte i søk og redning i feltKenneth Gulbrandsøy
369 vues24 diapositives
Samhandling i KO par
Samhandling i KOSamhandling i KO
Samhandling i KOKenneth Gulbrandsøy
305 vues12 diapositives
Taktisk tankegang i felt par
Taktisk tankegang i feltTaktisk tankegang i felt
Taktisk tankegang i feltKenneth Gulbrandsøy
322 vues10 diapositives
Når lederen lykkes par
Når lederen lykkesNår lederen lykkes
Når lederen lykkesKenneth Gulbrandsøy
282 vues22 diapositives

Både føre vár og etter snar

 • 1. Både føre vár og etter snar Om Shift Right og Forebyggende Vedlikehold
 • 2. Foredragsholdere • Håkon D. Bjørgen – M.sc. i teoretisk fysikk – Jobbet for Accenture siden 2010 – Vedlikeholdsansvarlig – Teamlead og Løsningsarkitekt • Kenneth Gulbrandsøy – M.sc i teknisk kybernetikk – Jobbet for Accenture siden 2014 – Ansvarlig for forebyggende vedlikehold – Scrum Master og Verktøysansvarlig Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 2
 • 3. Både føre vár og etter snar Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 3
 • 4. Både føre vár og etter snar > Forebyggende vedlikehold – Vedlikehold for å unngå eller å redusere konsekvensene av svikt i et system. > Komplekse systemer > Kritiske systemer > Høyere kvalitetskrav > Økt endringstakt Hvordan skal vi sikre kvalitet? > Innsamling og analyse av data > Tilbakemelding fra systemet i bruk > Tilbakemelding fra systemet under utvikling > Test av systemet i produksjon Shift Right Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 4
 • 5. ShiftRight Vedlikeholdsprosesser i andre bransjer > Regelmessig vedlikehold Deler av systemet er stadig gjenstand for inspeksjoner for å påse at alt ser ok ut. > Tilstandsbasert vedlikehold Tilstanden til systemet avgjør hva som er viktig å fokusere på. > Korrektivt vedlikehold Venter til feil oppstår og utbedrer dem fortløpende. > Kontinuerlig overvåkning av tilstand > Automatisert datainnsamling og analyse > Tidlig avdekke problemer for å unngå nedetid > Dato > Kjørelengde > Brukstid Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 5
 • 6. Shift Right til Forebyggende vedlikehold av programvare Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 6
 • 7. Vedlikehold er en tilbakekoblet prosess System Måling Tiltakavvik faktisk tilstand forventet >Kybernetikk - teorien om kommunikasjon og kontroll basert på regulatoriske tilbakekoblinger > Regulerende prosesser – Scrum, energiproduksjon, opplæring, straffeprosessen, demokrati Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 7
 • 8. Overvåkning av avvik i data fra IT-systemer forenkler forebyggende vedlikehold Shift Right til Forebyggende Vedlikehold 𝐸 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 = 𝑋𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 − 𝑅𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 8
 • 9. > Automatisering av prosesser krever målinger  Tilstander må være observerbare > Målinger må kunne automatiseres  Manuell måling er for kostbart > DevOps instrumenteres typisk med  SonarQube, Jira, Jenkins Instrumentering er en forutsetning System Måling Tiltakavvik faktisk tilstand forventet > Instrumentering - prosjektering, utvikling, montering, testing og drifting av systemer som måler faktisk tilstand til systemet som den regulerende prosessen kontrollerer Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 9
 • 10. Tjenester Programvare Publiser!Teste!Endre!Analyser!Oppdag! Verktøykjede for vedlikehold av programvare (AS-IS) Custom Custom Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 10
 • 11. Tjenester Programvare Publiser!Teste!Endre!Analyser!Oppdag! Verktøykjede for vedlikehold av programvare (TO-BE) Industralisert og standardisert Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 11
 • 12. Eksempel på «Etter snar» - deteksjon og håndtering av avvik i produksjon Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 12
 • 13. Deteksjon av avvik i produksjon > Antall innlogginger > Antall transaksjoner > Antall innslag i logger > Minnebruk > CPU bruk > Nettverkstrafikk Avvik utløserDetektor Historisk oppførsel Sensor Metrikker Utgivelseshistorikk Håndtering Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 13
 • 14. Ukentlig Batchjobb observert i et år Høy bane Lav bane 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 14
 • 15. Eksempel på håndtering av avvik fra produksjon Varsle relevante deler av virksomheten Endring i detektor Endring i Programvaren Avvik Batch arbeidstabell Programvare Kjøremønster Applikasjonsdata System- spesifikasjoner Analyse Endring Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 15
 • 16. Kan termodynamikken gi oss verdifull innsikt i levetid for programvare? 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tid Kost Vedlikeholdbarhet > Entropi er et mål på graden av uorden i et system. > Termodynamikkens andre hovedsetning sier at i et isolert system kan entropien aldri avta. Den kan bare forbli konstant eller øke. > Vedlikeholdbarhet er en del av ISO/IEC 25010:2011 som er en internasjonal standard på kvalitetsmål for programvare. Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 16
 • 17. Eksempel på «Føre Vár» - deteksjon og håndtering av avvik under utvikling Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 17
 • 18. Metrikker og trender i måleperioden Linjedekning Grendekning Kompleksitet Teknisk gjeld > 10k – 40k videreutviklingstimer per år (ca. 15 000 timer i perioden) > 723 000 linjer kode i aktiv forvaltning (økte med ca. 8000 linjer i perioden) 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20248 år Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 18
 • 19. Deteksjon av avvik under utvikling > Testkvalitet > Kodekvalitet > Datakvalitet > Dokumentasjon > Forutsatt programvare > Sensor i applikasjonen Avvik utløserDetektor Historisk oppførsel Sensor Metrikker Håndtering Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 19
 • 20. Metrikker og oppløsning (Testdekning) • Linjedekning Mål for andel kodelinjer dekket av tester • Grendekning Mål på andel av linært uavhengig stier i kildekodens kontrollflytgraf (CFG) som er dekket av tester • Stidekning Et mål på andel av stier i CFG som er dekket. • Fundamental sammenhenger – Alle stier er ikke nødvendigvis tilgjengelig fra punktet i koden som det testes fra – Syklomatisk kompleksitet er et godt mål på hvor stor grendekning man bør ha – Syklomatisk kompleksitet og linjedekning er ikke relatert > 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤ 𝐶𝐶 ≤ Stidekning Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 20
 • 21. «Testene som forsvant» - Deteksjon 71.2 71.2 100 15 24555 24496 24460 24470 24480 24490 24500 24510 24520 24530 24540 24550 24560 24570 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 0 20 40 60 80 100 120 metrics:coverage metrics:stability metrics:skipCount metrics:totalCount > Hvilke metrikk måler hvilke avvik?  Coverage: Fanger ikke lokale endringer  Stability: Skiller ikke mellom tester og verktøykjede  Total Count: Fanger ikke globale endringer  Skip Count: Verifikasjon mot endring i Total Count > «Detektoren målte bare Coverage»  Avviket ble oppdaget i månedlig gjennomgang  Detektoren ble utvidet med Total Count Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 21
 • 22. «Testene som forsvant» - Håndtering 71.2 71.2 100 80 15 17 24503 24555 24496 metrics:coverage metrics:stability metrics:skipCount metrics:totalCount > Fall i antall tester  ikke et problem  Periode med refaktorering  Flere profiler enn normalt aktivert  Duplisering av tester i en periode  Stor opprydning den 16.september > Tiltak: «Detektoren målte bare Coverage»  Avviket oppdaget i kvartalsvis gjennomgang  Detektoren utvidet med Total Count Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 22
 • 23. Både føre vár og etter snar Shift Right til Forebyggende Vedlikehold  Avdekke problemer tidlig  Løse problemer før det oppstår hendelser  Rask deteksjon av avvik  Effektiv bruk av analysekapasitet > Kan ta inn større og flere endringer med lavere risiko > Kan redusere risiko ved innføring av endringer sent i utviklingsløpet > Kan vurdere levetid ut fra vedlikeholdbarhet og enhetskostnader Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. 23
 • 24. «Shift right» for å bli bedre på «shift left»! 24Copyright © 2016 Accenture All rights reserved. Ord til ettertanke

Notes de l'éditeur

 1. Håkon
 2. Håkon Kenneth
 3. Håkon
 4. Håkon
 5. Håkon
 6. Håkon
 7. Kenneth
 8. Kenneth
 9. Kenneth
 10. Kenneth
 11. Kenneth
 12. Håkon
 13. Håkon
 14. Håkon
 15. Håkon
 16. Håkon
 17. Håkon
 18. Håkon
 19. Kenneth
 20. Kenneth
 21. Kenneth
 22. Kenneth
 23. Kenneth