Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

De kracht van crownsourcing met kgi

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

De kracht van crownsourcing met kgi

 1. 1. De Kracht van crowdsourcingmet het KGI netwerk
 2. 2. De wereld van open innovatie innovation challengesmass customization Cocreatie consumer co-productie user innovation consumer communityliving lab feedback platform expertsourching social communitiesWikinomics Crowdsourcinggroup 2.0 focus crowdfunding User Generated Content lead users
 3. 3. Ideeën versus cocreatieidee versus oplossingenKlanten versus andere externenReward/winnaar versus incentiveDe crowd versus de expertsTechnisch platform versus een menselijke vraagVooraan in het innovatieproces of later in het procesBinnen (op jou platform) of buiten (in andere platforms (social media)open versus gesloteneen full-scale project of een kleine vraagTwee maanden versus een jaarStealth versus full scale PR
 4. 4. audiodraft UK Soundmap
 5. 5. de essentie van succesvolle Crowdsourcing? De kunst van het vragen stellen!
 6. 6. 8 vragen• Wat vraag ik?1.Waarom vraag ik dit?• Aan wie stel ik de vraag?• Uit welke delen bestaat mijn vraag?• Welke incentives zijn er voor beantwoording van mijn vraag?• Wanneer stel ik de vraag?• Waar stel ik de vraag?• Wat doe ik met de antwoorden op mijn vraag?
 7. 7. 1.Wat vraag ik?• Waarom vraag ik dit?
 8. 8. 3. Aan wie stel ik de vraag? wijkbewoners kennisnetwerkenexperts social communities medewerkers focusgroepde hele wereld Nederlanders lead users
 9. 9. 4. Uit welke delen bestaat mijn vraag?
 10. 10. …en waarom doen buitenstaanders eigenlijk mee?5. Welke Incentives zijn er voor het beantwoorden van mijn vraag?1. interessante uitdaging 7. gewenste functionaliteit2. plezier 8. invloed hebben• waardering (krijgen) • kennis (delen)• samenwerking (hebben) • beloningen• maatschappelijke betrokkenheid • competitie• zorg voor de community • andere?!
 11. 11. 6. Wanneer stel ik de vraag? (en hoe lang?)
 12. 12. 7. Waar stel ik mijn vraag?Bestaande netwerken Via crowdsource-intermediairs: platform en crowd beschikbaarZelf een platformlaten bouwen Een platform inkopen
 13. 13. 8. Wat doe ik met de antwoorden op mijn vraag?
 14. 14. Welke kansen ziet u met KGI voor uw organisatie?
 15. 15. R&D expertise in samenwerkingmet KGI voor uw ondernemingKGI heeft R&D experts voor uw ondernemingbeschikbaar. Meer dan 1000onderzoekers, productontwikkelaars enuitvinders staan klaar om oplossingen tebedenken voor uw vraagstukken. Ook deproblemen van uw klanten nemen we graagonder handen zodat u hen met een nieuwproduct of dienst kan bedienen.
 16. 16. Een KGI Challenge bestaat uit: Een duidelijke vraag, inclusief randvoorwaarden en achtergrond info (Relevante) experts om het vraagstuk op te lossen Een goed ingerichte brainstorm om tot oplossingen te komen Verslag van de oplossingsrichtingen via een Challenge Rapport.Interesse meld je aan bij alice@kgigroep.nl
 17. 17. VRAGEN ?

×