Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BÀI 6 THUỐC GIÃM ĐAU GÂY
NGHIỆN
MỤC TIÊU BÀI GIẢN
1. PHÂN LOẠI ĐƯƠC CÁC THUỐC GIÃM ĐAU
2. TRÌNH BÀI VỀ MORPHIN: TÁC DỤNG D...
1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐAU VÀ SỰ
GIÃM ĐAU
1. ĐỊNH NGHĨA ĐAU
2. TÍNH CHẤT ĐA HƯỚNG CỦA ĐAU
3. SINH LÝ THẦN KINH VÀ DẨN TRUYỀN ĐAU
Tính chất đa hưởng của đau
Phân biệt cảm giác đau
Nhận thức
Cảm xúc
Hành vi
Phân biệt cảm giác đau
Tính chất – cường độ
Thời gian – không gian
Hành vi thái độ
Dấu hiệu sinh tồn
Bằng lời vận động
Nhận thức
Vì đau không quan tâm bên ngoài
Nhân xét về tình trạng đau
Nhớ lại cơ đau đã trải qua
Cảm xúc
Khó chịu – bức bội
Lo lắng -trầm cảm
Sinh lý thần kinh về dẩn truyền đau
Đường dẩn truyền đau
Các chất gây đau ở ngoại vi
Tủy sống
Đồi thị
Vỏ nảo
Đường dẩn truyền đau
1. tận cùng bộ phận nhận cảm giác
đau ở da, nội tạng đi đến sừng sau
tủy sống
2. đi từ tủy sống lên đ...
Thụ thể nhận cảm giác đau nhiệt cơ
học :
Thường tập trung
Mô da
Cơ
Xương
Khớp
Các chất gây đau ngoại vi
Các kích thích
Tổn thuong mô sẻ dẩn đến sự tích tụ
nhanh chóng nhiều nhất gây đau
Các chất gây đ...
CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH VỀ ĐAU
ĐAU DO KÍCH THÍCH ĐAU NHẬN
CẢM Ở NGOẠI VI
ĐAU DO TỔN THƯƠNG THẦN KINH
ĐAU KHÔNG RỎ NGUYÊN NHÂN –...
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĐAU
GIÚP CHUẨN ĐOÁN NHẰM CHỌN
LỰA MỘT PHƯƠNG PHÁP THÍCH
HỢP NHẤT
GIÚP ĐO LƯỜNG SỰ KIỂM SOÁT
SỰ THAY ĐỔ...
PHÂN LOẠI THUỐC GIÃM ĐAU
LOẠI GIÃM ĐAU CHÍNH
THUỐC GIÃM ĐAU PHỤ
ĐỊNH NGHÃ THUỐC GIÃM ĐAU
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC
GIÃM ĐAU
THUỐC GIÃM ĐAU TRUNG
ƯƠNG
MORPHIN VÀ CÁC DẨN XUẤT
OPIOID
CÁC LOẠI OPIOID THƯỜNG DÙNG
CÁC CHẤT ĐỐI KHÁNG OPIOID
NALOXON
NALTREXON
THUỐC GIÃM ĐAU NGOẠI VI
THUỐC KHÁNG VIÊM KHÔNG
STEROID
THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM
THUỐC TRỊ ĐỘNG KINH
Phu luc thuoc-giam-dau-gay-nghien
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Phu luc thuoc-giam-dau-gay-nghien

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Phu luc thuoc-giam-dau-gay-nghien

 1. 1. BÀI 6 THUỐC GIÃM ĐAU GÂY NGHIỆN MỤC TIÊU BÀI GIẢN 1. PHÂN LOẠI ĐƯƠC CÁC THUỐC GIÃM ĐAU 2. TRÌNH BÀI VỀ MORPHIN: TÁC DỤNG DƯỢC LÝ , CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG, TÍNH CHẤT VỀ DƯỢC ĐỘNG, ĐỘC TÍNH VÀ SỬ DUNG TRỊ LIỆU 3. KỂ TÊN CÁC CHẤT TỔNG HỢP TỪ MORPHIN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DUNG TRONG TRỊ LIỆU VÀ NIÊU ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỔI LOẠI 4. TRÌNH BÀI ĐỐI KHÁNG MORPHIN, CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG
 2. 2. 1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐAU VÀ SỰ GIÃM ĐAU 1. ĐỊNH NGHĨA ĐAU 2. TÍNH CHẤT ĐA HƯỚNG CỦA ĐAU 3. SINH LÝ THẦN KINH VÀ DẨN TRUYỀN ĐAU
 3. 3. Tính chất đa hưởng của đau Phân biệt cảm giác đau Nhận thức Cảm xúc Hành vi
 4. 4. Phân biệt cảm giác đau Tính chất – cường độ Thời gian – không gian
 5. 5. Hành vi thái độ Dấu hiệu sinh tồn Bằng lời vận động
 6. 6. Nhận thức Vì đau không quan tâm bên ngoài Nhân xét về tình trạng đau Nhớ lại cơ đau đã trải qua
 7. 7. Cảm xúc Khó chịu – bức bội Lo lắng -trầm cảm
 8. 8. Sinh lý thần kinh về dẩn truyền đau Đường dẩn truyền đau Các chất gây đau ở ngoại vi Tủy sống Đồi thị Vỏ nảo
 9. 9. Đường dẩn truyền đau 1. tận cùng bộ phận nhận cảm giác đau ở da, nội tạng đi đến sừng sau tủy sống 2. đi từ tủy sống lên đồi thị 3. đi từ đồi thị lên võ nảo
 10. 10. Thụ thể nhận cảm giác đau nhiệt cơ học : Thường tập trung Mô da Cơ Xương Khớp
 11. 11. Các chất gây đau ngoại vi Các kích thích Tổn thuong mô sẻ dẩn đến sự tích tụ nhanh chóng nhiều nhất gây đau Các chất gây đau
 12. 12. CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH VỀ ĐAU ĐAU DO KÍCH THÍCH ĐAU NHẬN CẢM Ở NGOẠI VI ĐAU DO TỔN THƯƠNG THẦN KINH ĐAU KHÔNG RỎ NGUYÊN NHÂN – ĐAU DO CĂN NGUYÊN TÂM LÝ
 13. 13. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĐAU GIÚP CHUẨN ĐOÁN NHẰM CHỌN LỰA MỘT PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP NHẤT GIÚP ĐO LƯỜNG SỰ KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI MỨC ĐỘ ĐAU GIÚP KIỂM TRA MỘT CÁCH TIN CẬY KẾT QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ TRƯỚC ĐÓ
 14. 14. PHÂN LOẠI THUỐC GIÃM ĐAU LOẠI GIÃM ĐAU CHÍNH THUỐC GIÃM ĐAU PHỤ ĐỊNH NGHÃ THUỐC GIÃM ĐAU NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC GIÃM ĐAU
 15. 15. THUỐC GIÃM ĐAU TRUNG ƯƠNG MORPHIN VÀ CÁC DẨN XUẤT OPIOID CÁC LOẠI OPIOID THƯỜNG DÙNG
 16. 16. CÁC CHẤT ĐỐI KHÁNG OPIOID NALOXON NALTREXON
 17. 17. THUỐC GIÃM ĐAU NGOẠI VI THUỐC KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM THUỐC TRỊ ĐỘNG KINH

×