Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

3. bai trinh bay lien dn july 24

 1. Tô Kim Liên – Trung tâm Giáo dục và Phát triển Đã Nẵng, 24 tháng 7 năm 2015 http://tuthiendoanhnghiep.com/
 2. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Khái niệm từ thiện doanh nghiệp Mức độ quan tâm của DN Nhận thức của DN Nguồn lực nào từ doanh nghiệp?
 3. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Các định nghĩa “từ thiện doanh nghiệp”  Hoạt động thiện nguyện “philanthropy” khác với từ thiện đơn thuần “charity” cả về quy mô và cách giải quyết gốc rễ của vấn đề;  Hoạt động từ thiện doanh nghiệp do các doanh nghiệp thực hiện;  Theo Investopedia – thì hoạt động từ thiện khác với “từ thiện”đơn thuần về quy mô  Theo Dowelldogood – Có thể không thu được lợi ích trực tiếp, nhưng có thể thu được lợi ích gián tiếp  Doanh nghiệp có thể tham gia từ thiện bằng tiền mặt và bằng hiện vật/các dịch vụ miễn phí  Theo Truist – Có mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người.
 4. http://tuthiendoanhnghiep.com/  Theo Causecast – hoạt động thiện nguyện không giống trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXH), nhưng đó là một phần của TNXHDN.  Kellie McElhaney: một giáo sư ở trường kinh doanh Haas cho rằng– “Chiến lược TNXHDN là chiến lược của doanh nghiệp được lồng ghép với các mục tiêu kinh doanh chính và năng lực để tạo ra giá trị kinh doanh và giá trị tích cực về xã hội/môi trường và lồng ghép vào các hoạt động kinh doanh thường ngày và văn hóa doanh nghiệp”  Chiến lược TNXHDN là mục tiêu cuối cùng, và từ thiện doanh nghiệp là điểm khởi đầu và là một phần quan trọng trong chiến lược TNXHDN. Các định nghĩa “từ thiện doanh nghiệp”
 5. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Mang lại lợi ích (gián tiếp) cho DN Tiền mặt Hiện vật Thời gian Kỹ thuật - 1 phần TNXHDN Hoạt động từ thiện do doanh nghiệp thực hiện Giải quyến tận gốc một vấn đề XH hoặc MT Từ thiện doanh nghiệp - Corporate Philanthropy Khái niệm “Từ thiện doanh nghiệp”
 6. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Các lĩnh vực doanh nghiệp VN hỗ trợ 73 51 47 27 17 17 14 8 7 0 20 40 60 80 % doanh nghiệp Nguồn: CECODES&VCCI, 2013, Đóng góp từ thiện của doanh nghiệp và cái nhìn về khối phi chính phủ ở Việt Nam, trang 20 (%)
 7. http://tuthiendoanhnghiep.com/ 1% 4% 4% 15% 18% 58% Mục tiêu kinh doanh khác Nâng cao năng lực của nhân viên Phát triển thị trường mới Nâng cao uy tín và hình ảnh công ty Xây dựng quan hệ với chính quyền Không có mục tiêu kinh doanh Nguồn: CECODES&VCCI, 2013, Đóng góp từ thiện của doanh nghiệp và cái nhìn về khối phi chính phủ ở Việt Nam, trang 26 Mục tiêu kinh doanh gắn với nhân đạo, từ thiện
 8. http://tuthiendoanhnghiep.com/ 0 10 20 30 40 50 60 70 Khác Không có thượng tôn pháp luật Tội phạm Chất lượng y tế Bộ máy hành chính công không Nghèo đói Chất lượng giáo dục Ô nhiễm môi trường Thất nghiệp Tham nhũng 2 6 21 27 28 34 39 47 50 61 Quan điểm của DN về các vấn đề then chốt của VN (%) Nguồn: CECODES&VCCI, 2013, Đóng góp từ thiện của doanh nghiệp và cái nhìn về khối phi chính phủ ở Việt Nam, trang 30
 9. Tại sao DN cần tham gia hỗ trợ từ thiện?  Mang lại lợi ích cho cả hai phía (cộng đồng và DN)  Tăng cường văn hóa trong kinh doanh  Nâng cao vai trò lãnh đạo và hình ảnh của doanh nghiệp đối với cộng đồng và địa phương  Phần thưởng đối với DN và người lao động http://tuthiendoanhnghiep.com/
 10. Tại sao DN cần tham gia hỗ trợ từ thiện? (tiếp) Lợi ích của các chương trình từ thiện doanh nghiệp (theo khảo sát với các doanh nghiệp) 34% 37% 37% 53% 58% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Cơ hội hợp tác với các nhà lãnh đạo địa phương Tăng cường mối quan hệ với khách hàng Thu hút hay giữ chân người lao động của doanh nghiệp Thúc đẩy môi trường làm việc, niềm tự hào và tăng cường vai trò của DN với cộng đồng Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp Nâng cao đạo đức cũng như cam kết của người lao động với doanh nghiệp http://tuthiendoanhnghiep.com/
 11. Các lĩnh vực các DN quan tâm hiện nay 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Lâm nghiệp Ngư nghiệp Phát triển nông thôn Bình đẳng giới Nông nghiệp Xóa đói giảm nghèo Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hỗ trợ trẻ em Bảo vệ môi trường Giáo dục BĐKH, QLRRTT 5% 8% 13% 16% 18% 21% 24% 29% 32% 47% 47% http://tuthiendoanhnghiep.com/
 12. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Nhận thức từ doanh nghiệp  Tiền là hình thức đóng góp phổ biến, rất ít DN đóng góp bằng hình thức khác (ví dụ: thời gian của nhân viên)  Đóng góp vào các hoạt động từ thiện truyền thống, ít hỗ trợ các vấn đề nóng và phức tạp của xã hội  Cần coi hỗ trợ từ thiện là một phần của mục tiêu kinh doanh, và cần có chiến lược rõ ràng, lâu dài …
 13. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Nhận thức từ doanh nghiệp  Cần nhận thức khái niệm mới về hỗ trợ từ thiện  Tạo ra một danh mục các hoạt động mà doanh nghiệp có thể hỗ trợ được (tham khảo các hoạt động của tổ chức NGO)  Chuyên nghiệp hóa lĩnh vực hỗ trợ từ thiện (hợp tác với các tổ chức chuyên môn, chuyên nghiệp)  Tăng cường hợp tác, truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm (vai trò của các tổ chức xã hội)  Cần có sự tham gia tích cực và cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp
 14. Xác định lĩnh vực hỗ trợ: gắn với lợi ích kinh doanh Xác định các lĩnh vực hỗ trợ đáp ứng nhu cầu cộng đồng và gắn với hoạt động sản xuất và kinh doanh và có sự tham gia của người lao động, giúp doanh nghiệp:  Dễ dàng xác định được xác định các tổ chức để hợp tác hay hỗ trợ;  Đáp ứng một cách dễ dàng hơn với các yêu cầu hỗ trợ hay tài trợ từ các cá nhân, tổ chức hay nhóm cộng đồng;  Hạn chế các yêu cầu tài trợ không phù hợp với mục đích yêu cầu của DN;  Đảm bảo những đóng góp của doanh nghiệp sẽ được phục vụ cho những lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm và theo những cách mà doanh nghiệp mong muốn (nêu rõ trong chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp);  Làm cho những khoản hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp có ý nghĩa hơn và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. http://tuthiendoanhnghiep.com/
 15. Các bước xây dựng chương trình từ thiện DN http://tuthiendoanhnghiep.com/ Xác định mục tiêu Xây dựng chương trình Xác định ngân sách và nguồn lực Thực hiện Đánh giá Tiến hành 5 bước
 16. Hỗ trợ bằng nguồn lực nào?  Hỗ trợ bằng tiền mặt  Hỗ trợ thông qua các khoản tài trợ (tài trợ dự án, bảo trợ hoạt động)  Hỗ trợ bằng hiện vật (hàng hóa, dịch vụ, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị)  Hỗ trợ thời gian tình nguyện của người lao động http://tuthiendoanhnghiep.com/
 17. Xác định ngân sách và nguồn lực hỗ trợ Nội dung/ Diễn giải Tài trợ Chi phí tiếp thị, thương hiệu Chi phí nhân sự (lợi ích cho người lao động) Sản phẩm và dịch vụ Thời gian của người lao động Tổng ngân sách Ngân sách (thành tiền) PERCENT http://tuthiendoanhnghiep.com/
 18. Lợi ích về thuế 12/2014: Các doanh nghiệp có quan tâm đến khấu trừ thuế không? 50% 16% 34% Có Không Không trả lời http://tuthiendoanhnghiep.com/
 19. http://tuthiendoanhnghiep.com/ “DN không thể thành công trong một xã hội thất bại. Khi có môi trường tốt, giáo dục tốt, xã hội tốt thì các DN mới có cơ hội tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Do vậy, các DN cần chung tay, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi Chính phủ và Chính phủ, để tạo lập giá trị chung cho cộng đồng, chung tay thực hiện công việc xã hội một cách có trách nhiệm - đó là mô hình của DN tiến bộ hiện đại mà nhân loại đang hướng tới” - GS Mark Kramer - Đại học Harvard -
 20. http://tuthiendoanhnghiep.com/ Tô Kim Liên Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển Website: http://www.ced.edu.vn Tel: (84-4) 3562 7494 Fax: (84-4) 3540 1991 E-mail: lientk@ced.edu.vn
Publicité