Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

GRADE 10 ARALIN 3 ANG ISYU NG KAHIRAPAN

GRADE 10 ARALIN 3 ANG ISYU NG KAHIRAPAN

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

GRADE 10 ARALIN 3 ANG ISYU NG KAHIRAPAN

 1. 1. YUNIT I Aralin 3 Ang Isyu ng Kahirapan Inihanda ni: JESSABEL CARLA L. BAUTISTA
 2. 2. Pakahulugan mo ang “kahirapan”. Magbigay ng mga salik o dahilan ng nagpapatotoo sa pagiging mahirap ng isang tao.
 3. 3. Mahirap ang isang tao kung … 1. 2. 3. 4. 5.
 4. 4. Ayon sa World Bank … … ang kahirapan ay kondisyon ng tao kung saan mayroon siyang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Kaakibat din dito ang kabiguan ng mga tao na makakain ng tatlong beses sa isang araw.
 5. 5. KORAPSYON  Ayon sa Phil. Center on Transnational Crime noong 1999, 30% ng kita ng pamahalaan ang nawawala sa kaban ng bayan dulot ng korapsyon.  Ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang maraming Pilipino at hindi umaangat ang kabuhayan nila. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 6. 6. KORAPSYON  Ang epekto ng korapsyon sa kahirapan ay matindi at personal sapagkat ipinagkakait nito sa mahihirap ang karapatang mapagbuti ang katayuan anila sa buhay. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 7. 7. DISENYO NG EKONOMIYA  O ang kalagayan ng kung sino ang komokontrol sa mahahalagang bahagi ng ekonomiya at ang pagkakabahagi ng yaman at opurtunidad na umunlad sa bansa. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 8. 8. DISENYO NG EKONOMIYA  Ang pangkat na komokontrol sa kayamananng isang bansa at tinatawag na OLIGARCH o isang kasapi ng OLIGARCHY Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 9. 9. DISENYO NG EKONOMIYA  OLIGARCHY – ay isang kaayusan ng bansa kung saan ang kapangyarihan at kayamanan ay nakalagak sa maliit na bilang ng mga tao.  Isinusulong lamang ng mga ito ang pansariling interes ng kanilang uri. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 10. 10. DISENYO NG EKONOMIYA Upang magkaroon ng patas at pantay na opurtunidad: 1. Huwag iluklok sa kapangyarihan ang mga oligarch.  2. Dapat maging aktibo ang pamahalaan sa pagbubukas ng oportunidad sa mga Piipino upang makapamuhunan Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 11. 11. UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT  Ang WORKFORCE ang bahagi ng populasyon ng bansa na nasa tamang edad upang makapagtrabaho.  Ang Gross Domestic Product ay nagiging sukatan ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 12. 12. UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT  UNDEREMPLOYMENT  - ito ang pagkakaroon ng trabaho na kaunti ang bayad o kaunti ang oras ng pagtratrabaho na nagtutulak sa isang tao upang humanap ng dagdag-kita o dagdag na trabaho.  Ito rin ang pagkakaroon ng trabaho ma hindi angkop sa kurso o kaya naman pagiging overqualified. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 13. 13. UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT  UNDEREMPLOYMENT  - ito ang pagkakaroon ng trabaho na kaunti ang bayad o kaunti ang oras ng pagtratrabaho na nagtutulak sa isang tao upang humanap ng dagdag-kita o dagdag na trabaho.  Ito rin ang pagkakaroon ng trabaho ma hindi angkop sa kurso o kaya naman pagiging overqualified. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 14. 14. UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT  Dahil sa unemployment, underemployment at mas mababang kita ng mga Pilipino kumpara sa kanilang pangangailangan, napipilitan ang ilang mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 15. 15. Kakulangan sa Edukasyon Batay sa talaan ng Department of Education, nasa mahigit kumulang 7% ang drop out rate sa elementray at high school levels sa Pilipinas. Mga pangunahing dahilan ay: - Kakulangan sa panustos - Malayo sa tinitirahan - Tinatamad, walang interes, mababang grado. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 16. 16. Kakulangan sa Edukasyon Upang mabawasan ang school dropouts sa Pilipinas ay ang CONDITIONAL CASH TRANSFER PROGRAM. Ito ay ang pagbibigay ng pera sa mga pinakamahirap na pamilya sa Pilipinas kapalit ng kondisyong kailangang matugunan ng mga pamilya. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 17. 17. Paglaganap ng Krimen Ayon sa Ohio State University, may ugnayan ang umeployment at ang paglaganap ng krimen. Ang dahilan kung bakit lumalaganap ang krimen sa tuwing tumataas ang umeployment rate ay dahil sa pagiging desperado ng mga taong nanangailangan ng panustos upang mabuhay. Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan
 18. 18. Pangkatang Gawain Bumuo ng sariling dayagram tungkol sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino. Ipaliwanag sa nakalaang espayo ang binuong dayagram. Mayaman Gitna Mahirap
 19. 19. Isahang Gawain Magbigay ng mungkahi upang malutas ang suliranin ng unemployment sa Pilipinas. Maglista ng tatlong mungkahi

×