Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

PDI Chart, v3 in Hungarian

2 883 vues

Publié le

Here is the Personalization vs. Differentiation vs. Individualization Chart, version 3 in Hungarian.

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

PDI Chart, v3 in Hungarian

  1. 1. Személyre  szabás,  differenciálás  és  individualizáció  (3.  verzió)   Van  különbség  a  személyre  szabás,  a  differenciálás  és  az  individualizáció  között.     Az  első  tanulóközpontú,  a  másik  kettő  viszont  tanárközpontú  hozzáállás.   Személyre  szabás   Differenciálás   Individualizáció   A  tanuló…   A  tanár…   A  tanár…   saját  maga  vezérli  a  tanulás  folyamatát.   utasításokat  ad  tanulók  egy   csoportjának.   utasításokat  ad  egy  tanulónak.   érdeklődési  köreivel,  tehetségével,   kedvteléseivel  és  törekvéseivel  összhangban   folytatja  tanulmányait.   a  tanulási  szükségleteket  tanulók   egy  csoportjának   figyelembevételével  határozza  meg.   a  tanulási  szükségleteket  egy   tanuló  figyelembevételével   határozza  meg.   aktívan  részt  vesz  a  tanulási  folyamat   megtervezésében.   a  különböző  tanulói  csoportok   tanulási  szükségletei  alapján  tervezi   meg  a  tanítást.   egy  tanuló  tanulási  szükségletei   alapján  tervezi  meg  a  tanítást.   felelős  saját  tanulmányaiért;  van   beleszólása  abba,  hogyan  és  mit  tanul.   a  különböző  tanulócsoportokhoz   igazított  tanítási  módszerek   kidolgozásáért  felelős.   a  tanítás  menetének  a  tanuló   igényeihez  való  hozzáigazításáért   felelős.   meghatározza  tanulási  tervének  céljait  és   viszonyítási  pontjait;  a  tanár  útmutatását   követve  halad  előre  tanulmányaiban.   ugyanazokat  a  célkitűzéseket  állítja   az  egész  osztály,  illetve  az  osztályt   alkotó  egyes  tanulócsoportok  elé.   ugyanazokat  a  célkitűzéseket  állítja   minden  tanuló  elé;  egyedi   célkitűzéseket  fogalmaz  meg   azoknak,  akikkel  külön  foglalkozik.   elsajátítja  az  ahhoz  szükséges  készségeket,   hogy  képes  legyen  tanulmányait  előmozdító   technológiákat  és  segédeszközöket   kiválasztani.   kiválasztja  a  különböző   tanulócsoportok  tanulási   szükségleteit  támogató   technológiákat  és  segédeszközöket.   kiválasztja  az  adott  tanuló  tanulási   szükségleteit  támogató   technológiákat  és   segédeszközöket.   kapcsolatot  épít  a  tanulmányait  támogató   diáktársaival  és  tanáraival,  szakterületek   képviselőivel.   támogatja  a  tőle  függő   tanulócsoportok  tanulmányait.   tudja,  hogy  a  tanuló  csak  tőle   várhat  támogatást  tanulmányi   előrehaladásához.   elsajátítja  az  anyagot  egy  kompetenciaalapú   rendszer  keretei  között.   a  Carnegie-­‐féle  egység  (az  iskolában   eltöltött  idő)  és  az  érdemjegy   alapján  értékeli  a  tanulmányi   teljesítményt.   a  Carnegie  féle  egység  (az   iskolában  eltöltött  idő)  és  az   érdemjegy  alapján  értékeli  a   tanulmányi  teljesítményt.   tanulási  szakértővé  válik,  aki  önvezérelt   módon  figyelemmel  kíséri  saját  fejlődését;  a   tananyag,  valamint  a  készségek  elsajátítása   alapján  reflektál  a  tanulás  folyamatára.     az  adatok  és  az  értékelések  alapján   módosít  a  tanulócsoportok   tanításának  módszerén;  a   tanulmányi  előrehaladás  érdekében   visszajelzést  ad  az  egyes   tanulóknak.   az  adatok  és  az  értékelések  alapján   felméri,  mit  sikerült  a  tanulónak   elsajátítania,  majd  meghatározza  a   következő,  követendő  lépéseket.   Tanulási  jellegű  és  célú  értékelés   (kismértékben  együtt  alkalmazva  a  tanulás   értékelésével)   A  tanulás  értékelése  és  tanulási  célú   értékelés  együttesen   A  tanulás  értékelése   Barbara  Bray  &  Kathleen  McClaskey  Személyre  szabás,  differenciálás  és  individualizáció  (3.  verzió)  című  táblázatának  tartalma  a  Creative   CommonsAttribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs  3.0  Unported  License  hatálya  alá  esik.  A  táblázat  és  frissítései  a  következő  webhelyen  érhetők   el:  http://bit.ly/PDIchartv3.  A  sokszorosításra,  terjesztésre,  webhelyeken,  kurzusoldalakon  és  kiadványokban  való  közzétételre  vonatkozó   engedélyekkel  kapcsolatban  forduljon  Kathleen  McClaskey-­‐hez  a  khmcclaskey@gmail.com  e-­‐mail-­‐címen!  

×