Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
PORTFOLIO

 corporate design / merchandaise, logos, annual reports, bulletins, ads, campaigns (pages 1 - 12)
 firemný diza...
ČSOB bank / ideas and visualizations merchandaise
                                    ...
ČSOB bank / idea and visualization merchandaise choccolate: gold ducat
                          ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Kika Portfolios

 1. 1. PORTFOLIO corporate design / merchandaise, logos, annual reports, bulletins, ads, campaigns (pages 1 - 12) firemný dizajn /darčekové predmety, logá, výročné správy, brožúry, inzercie, kampane (strany 1 - 12) RTA / idea and realization invitation card RTA / návrh a realizáciavizualizácia pozvánky Mgr. art. Kristína Jadroňová / + 421 904 143 077 / k.jadronova@gmail.com
 2. 2. ČSOB bank / ideas and visualizations merchandaise for campaign Variohypoteka ČSOB bank / visualizations merchandaise gifts for campaign Variohypoteka ČSOB banka / návrhy a vizualizácia darčekových ČSOB banka / vizualizácia darčekových predmetov pre kampaň Variohypotéky predmetov pre kampaň Variohypotéky ČSOB bank / visualization and montage ads for campaign Varioplan ČSOB banka / vizualizácia a fotografická montáž inzercií pre kampaň Varioplán ČSOB bank / ideas and visualizations for mortgage campaign (building tarps) ČSOB banka / návrhy a vizualizácia pre hypotekárnu kampaň (stavebné plachty) ČSOB bank / visualization for campaign Varioplan (non traditional medias) ČSOB banka / vizualizácia kampane Varioplán (netradičné média)
 3. 3. ČSOB bank / idea and visualization merchandaise choccolate: gold ducat for campaign Varioplan (non traditional media) ČSOB banka / nápad a vizualizácia darčekového predmetu: čokoládový dukátik pre kampaň Varioplán (netradičné média) ČSOB bank / visualizations PF cards for doctors ČSOB banka / vizualizácia PF kariet pre lekárov ČSOB bank / visualization PF card for leasing business ČSOB banka / vizualizácia PF karty pre lízing
 4. 4. ČSOB bank / idea and visualization image bulletin ČSOB banka / návrh a vizualizácia imidžovej brožúry
 5. 5. ČSOB bank / ideas and visualizations for ads (III. year’s winner leasing market) ČSOB banka / návrhy a vizualizácia inzercií ČSOB bank / ideas and visualizations leasing annuals reports s leasi ČSOB banka / návrhy a vizualizácia lízingových výročných správ
 6. 6. ČSOB bank / ideas and a series of visualizations for diary covers ČSOB banka / návrhy a séria vizualizácií obálok pre diáre ČSOB bank / idea and realized logo for comming EURO course ČSOB banka / nápad a realizácia loga ohľadom prichádzajúcej EURO meny
 7. 7. 1. Screen: 2. Screen: Vylnie sa text a pribehne smajlo. Smajlo sa pohodlne usadí a pohojdá sa. 3. Screen: 4. Screen: Smajlo sa veselo hojdá, z claimu začnú vypadávať kvety, Vylnie sa text, dynamicky a postupne, dole bežia ktoré voľne padajú dole. claimy: SPOLU TVORÍME BOHATŠÍ SVET 5. Screen: 6. Screen: Vylnie sa fotka, pod nou sa ukáže popis. Vylnie sa fotka, pod nou sa ukáže popis. Dole postupne bežia claimy: SPOLU TVORÍME BOHATŠÍ SVET Dole postupne bežia claimy: SPOLU TVORÍME BOHATŠÍ SVET 7. Screen: 8. Screen: Vylnie sa claim s ľava, s prava beží smajlo, ktorý si vyhadzuje kvety, Claim zastane v strede, smajlo beží a veselo vyhadzuje kvety. ktoré sa plynulo zväčšia, keď vyletujú do vzduchu. (slučka - prezentácia pokračuje odznova) ČSOB bank / idea animation and storyboard visualization TV presentation for bank branch office (Experiences for people) ČSOB banka / návrh animácie a vizualizácia storyboardu TV prezentácie určenej pre pobočky banky
 8. 8. Dynamicky sa vylnie text: Potrebujete obnoviť ... ... potom ako švihnutím ruky dynamicky sa ukáže špachtla ... ... špachtla odhadzuje “modrú farbu” (synonimum malty), postupne sa ukáže riešenie na obnovu bytového domu. V pozadí znie zvuk ako keď niekto vyškrabáva z kovového vedra maltu a potom ju natriera na stenu ... ... postupne sa ukazuje nápis, celé je to rýchle dynamické, ako keď niekto šikovne pracuje. Obraz sa postupne posúva ďalej. ... ukazuje sa nápis, obraz sa posúva ďalej ... postupne sa ukazuje nápis, obraz sa posúva ďalej ... postupne sa ukazuje nápis, obraz sa posúva ďalej vylnie sa logo ČSOB bank / idea animation and visualization storyboard for net banner (housing foundation) ČSOB banka / návrh animácie a vizualizácia storyboardu pre internetový banner
 9. 9. ŠETRÍME VÁS ČAS Ut euis aut numsan henim ent verilla feuipisi pisi etue modolortinim velis at, quipisc iliquamt, mt, reromm quat, consenim zzrit luptatem doloreromms ms el essit nulp v uat, qua verilla feuitem. tem. www.posta.sk bezplatná infolinka 0800 122 413 ŠETRÍME VÁS ČAS Ut euis aut numsan henim ent verilla feuipisi pisi etue modolortinim velis at, quipisc iliquamt, mt, quat, consenim zzrit luptatem doloreromms reromm ms el essit nulp v uat, qua verilla feuitem. tem. www.posta.sk bezplatná infolinka 0800 122 413 ŠETRÍME VÁS ČAS Ut euis aut numsan henim ent verilla feuipisi pisi etue modolortinim velis at, quipisc iliquamt, mt, quat, consenim zzrit luptatem doloreromms reromm ms el essit nulp v uat, qua verilla feuitem. tem. www.posta.sk bezplatná infolinka 0800 122 413 Slovenská Pošta / ideas and visualizations for campaign Slovak Post / návrhy a vizualizácia pre kampaň S môÏete byÈ vÏdy dobre naladení. Jednoducho sa bavte... Na vlnách Na vlnách O2 / ideas and visualizations merchanties O2 / návrhy a vizualizácia darčekových predmetov www.mapy.sk / idea and visualization for ad www.mapy.sk / návrh a vizualizácia inzercie
 10. 10. Willmark / primal logo Willmark / pôvodné loga Willmark / final redesign logo Willmark / finálny redizajn loga Willmark / ideas and realisations of redesign logo Willmark / návrhy a realizácie redizajnu loga
 11. 11. Willmark / corporate identity Willmark / firemná identita
 12. 12. QBE / ideas and visualizations annuals reports QBE / návrhy a vizualizácia výročných správ
 13. 13. PORTFOLIO young design (pages 13 - 17) “dizajn pre mladých” (strany 13 - 17) Mgr. art. Kristína Jadroňová / + 421 904 143 077 / k.jadronova@gmail.com
 14. 14. lavagance nce lavaga Music shop Marris / idea and realisation T-shirts for employers Hudobný obchod Marris / návrh a vizualizácia motívu na tričká pre zamestnancov marris_noviny.indd 1 10. 6. 2008 16:54:59 Music shop Marris / ideas and visualizations for ads Hudobný obchod Marris / návrhy a vizualizácia inzercií HT (music band - emo style) / ideas and visualizations for image promo materials HT (hudobná skupina - emo štýl) / návrhy a vizualizácia imidžového promo materiálu
 15. 15. Music festival Hodokvas / redisign of promo materials (bulletin, intro web page, BB) Hudobný festival Hodokvas / redizajn promo materiálu (bulletin, intro webovej stránky, BB) Music festival Pohoda / ideas and visualization motives for T-shirts Hudobný festival Pohoda / návrhy a vizualizácia motívov na tričká
 16. 16. ČSOB bank / ideas and visualizations for campaign - fun young account (citylight and mouse mat) ČSOB banka / návrhy a vizualizácia kampaňe fun účtu pre mladých (citylight a podložka pod myš)
 17. 17. idea and realisation image for desctop (own photography) návrh a realizácia podkladu pre desktop (vlastná fotografia) calendar for insurance company / idea and visualization (own photographies) kalendár pre poiťovňu / návrh a vizualizácia (vlastné fotografie) Playboy / idea and visualization PF card Playboy / návrh a vizualizácia PF karty
 18. 18. PORTFOLIO illustrations (pages 18 - 20) ilustrácie (strany 18 - 20) free illustration / fly in jungle voľná ilustrácia / let džungľou Mgr. art. Kristína Jadroňová / + 421 904 143 077 / k.jadronova@gmail.com
 19. 19. free illustration / birds morning voľná ilustrácia / vtáčie ráno illustration / idea and realization for Field Service illustration / idea and realization for christmas card ilustrácia / nápad a realizácia pre oblasť služieb ilustrácia / nápad a realizácia vianočnej karty
 20. 20. MUW Saatchi & Saatchi / idea and visualization PF card 2008 (Madonna and child) MUW Saatchi & Saatchi / návrh a vizualizácia PF karty 2008 (Madona s dieťaťom) Willmark / idea and illustion of billboard Willmark / návrh a ilustrácia billboardu
 21. 21. PORTFOLIO photography (pages 21 - 25) fotografia (strany 21 - 25) Mgr. art. Kristína Jadroňová / + 421 904 143 077 / k.jadronova@gmail.com
 22. 22. students project / today woman študentský projekt / dnešná žena
 23. 23. students project / archetypes mythology študentský projekt / archetypy mytológie
 24. 24. Modeling agency / portrait Modelingová agentúra /portrét
 25. 25. THANK YOU FOR YOUR TIME ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ

×