Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Eco-woonproject
Huissensedijk 32
Object
Huissensedijk 32, 6836 AA Arnhem
Contactpersoon
Kimo van Dijk
Derkinderenstraat 4,...
Inhoud
Voorwoord	3
Mission statement	 5
Sociaal maatschappelijke betrokkenheid	 7
Bestaande situatie	 8
Beknopt bouwkundig...
Voorwoord
Voor u ligt het projectvoorstel Eco-woonproject Huissensedijk 32. Dit document is het
resultaat van een gezamenl...
4
Mission statement
Wij zijn een gemêleerde groep mensen die elkaar vinden in een passie voor duurzaamheid
en de wil deze pa...
6
Sociaal maatschappelijke betrokkenheid
De uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatverandering en sociaal
maatscha...
Bestaande situatie
De boerderij staat op een ruim perceel van ca.
11.800 m². Op het perceel staat het hoofdgebouw,
twee sc...
9
0
4
1,3
= Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s)
4,6
5 6
7
5
2
7
10
Beknopt bouwkundig rapport
De bouwkundige staat van het huis en de
aangesloten schuur 1 zijn redelijk. Enig houtworm
is...
11
Duurzaamheid
Energiebesparing
Voor alle in dit projectvoorstel gepresenteerde bouwplannen geldt dat er zeer kritisch
zal w...
13
Stadslandbouw en permacultuur
Op het terrein staan al diverse soorten fruitbomen en een moestuin. Dit willen wij
graag ...
Optie 1
De schuren renoveren om woningen te realiseren
Beperkt slopen om leefbaarheid te vergroten
Bebouwing blijft binnen...
Optie 3
Twee oostelijke schuren helemaal slopen
Nieuwe woningen bouwen op de plaats van de gesloopte schuren
Bebouwing bli...
Verbouwing - optie 1
Uitkernen van de middelste schuur, dus voor circa de
helft tot twee derde weghalen. Hierdoor ontstaat...
17
2
0 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s)
4
1,3
6
4
5 6
5
Verbouwing - optie 2
Verwijderen van het woonhuis en de zuidelijke
helft van alle schuren om ruimte te maken voor
duurzame...
19
2
0
54
1,3
6
5 6
= Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s)
4
Verbouwing - optie 3
De schuur met het bestaande huis eraan vast blijft
in zijn geheeld bewaard. Het huis kan na verbouwin...
21
0
4,5
5
= Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s)
4
1,23
Verbouwing - optie 4
De schuur met het bestaande huis eraan vast
blijft in zijn geheeld bewaard. Het huis kan na
verbouwin...
23
0
4,5
1,2
6
5 6
= Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s)
4
3
24
Nawoord
U heeft in dit document gelezen hoe en vanuit welke visie wij binnen de gemeente
Arnhem een nieuwe vooruitstrevend...
Plan eco-woonproject grote boerderij aan de rand van Arnhem
Plan eco-woonproject grote boerderij aan de rand van Arnhem
Plan eco-woonproject grote boerderij aan de rand van Arnhem
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Plan eco-woonproject grote boerderij aan de rand van Arnhem

3 393 vues

Publié le

Wie o wie wil doet mee met ons eco woonproject op een fantastische groete boerderij met 1.3 ha land aan de rand van Arnhem?
http://www.funda.nl/koop/arnhem/huis-48830825-huissensedijk-32

In de volgende dropbox vind je alle interessante achtergrondinformatie:
https://www.dropbox.com/sh/g1m85jah3ymbibq/AAD2G_K5UjHBAIZ4oUZ_jQa0a?dl=0

Zie vooral (in de hoofdmap) ons (praat)plan dat we op dit moment aan de gemeente voorleggen. Dit is een beknopt overzicht van de mogelijkheden welke we voor onze droomboerderij zien. We zoeken nog medebewoners die met ons dit plan tot uitvoering willen én kunnen brengen!

We zoeken ongeveer 4 huishoudens extra om ons woonproject compleet te maken. Inmiddels hebben we een bod gedaan op de boerderij. De kosten voor de gezinswoningen zullen volgens de eerste grove ramingen op ongeveer 220.000 Euro uitkomen. In dat geval gaat het om een eigen woonoppervlakte van 120 m2 met daarnaast nog het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en natuurlijk de tuin van 1,3 ha. Maar koppels en eenpersoonshuishoudens zijn ook welkomen. Kleinere wooneenheden kan ook!

De verwachting is dat het ongeveer 1,5 jaar duurt totdat het project kan worden opgeleverd. We willen als woonvereniging met elkaar het pand aankopen en laten verbouwen, dit kan met eigen geld, met een lening van bekenden of via een hypotheek bij een bank. Het is helaas niet mogelijk om als huurder deel te nemen aan het project.

Als onze plannen je (nog steeds) aanspreken, en je deel wilt nemen aan het project dan vragen we je zo snel mogelijk (de 29e hebben we een infobijeenkomst!) een motivatie te mailen naar huissensedijk32@gmail.com. We zijn vooral op zoek naar mensen met serieuze interesse die op de korte termijn mee kunnen werken aan het realiseren van dit gave duurzame project.

De mensen met een motivatie die het meest bij ons en het initiatief aansluiten, zullen uitgenodigd worden voor nadere kennismaking op zaterdag 28 november (13:00-17:00 uur) in Arnhem. Hier zullen wij verder toelichten wie we zijn, onze (bouw)plannen presenteren en er zal vooral ruimte zijn om kennis met elkaar te maken. We zullen deze middag ook een bezoekje brengen aan de boerderij.

Kortom, spreekt ons eco-woonproject plan je aan en wil je samen met ons in deze prachtige boerderij op een unieke locatie wonen? Stuur je motivatie dan snel toe!

Deel dit bericht vooral aan vrienden en bekenden die ook interesse kunnen hebben!

Publié dans : Mode de vie

Plan eco-woonproject grote boerderij aan de rand van Arnhem

 1. 1. Eco-woonproject Huissensedijk 32 Object Huissensedijk 32, 6836 AA Arnhem Contactpersoon Kimo van Dijk Derkinderenstraat 4, 6717 MR Ede E-mail: kimovandijk@xs4all.nl Telefoon: 06 26596967
 2. 2. Inhoud Voorwoord 3 Mission statement 5 Sociaal maatschappelijke betrokkenheid 7 Bestaande situatie 8 Beknopt bouwkundig rapport 10 Duurzaamheid 12 Vier opties voor verbouwing Huissensedijk 32 14 Verbouwing - optie 1 16 Verbouwing - optie 2 18 Verbouwing - optie 3 20 Verbouwing - optie 4 22 Nawoord 25 Bijlagen: Bijlage I - Bouwkundig rapport
 3. 3. Voorwoord Voor u ligt het projectvoorstel Eco-woonproject Huissensedijk 32. Dit document is het resultaat van een gezamenlijke droom van een groep enthousiaste mensen die de wens deelt duurzaam en in verbondenheid te wonen. Voorafgaand aan de samenstelling van dit document hebben wij, in samenwerking met twee architecten en een bouwkundige, onze aandacht gericht op de renovatie van een oude boerderij en stallen, gelegen aan de oostelijke rand van Arnhem-Zuid. De hieruit voortvloeiende beoogde bouwplannen willen wij graag aan u voorleggen ter beoordeling. Daarnaast geven wij toelichting op de wijze waarop wij onze kernwaarden, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid in deze plannen integreren. Het bieden van een helder overzicht van de huidige bebouwing en voorgestelde bouwplannen is het hoofdzakelijke doel van dit document, om hiermee een eerste beoordeling mogelijk te maken. De vier in dit voorstel gepresenteerde mogelijke ontwerpen houden rekening met het bestemmingsplan, de omgeving, de natuur en de historische (niet monumentale) waarde van het bestaande pand en terrein. Wij ontvangen graag uw afzonderlijke inhoudelijke reactie en oordeel op elk van deze plannen. Aanvullend daarop hopen wij dat u, na het lezen van dit voorstel, kunt delen in het enthousiasme waarmee wij de plannen hebben opgesteld! 3
 4. 4. 4
 5. 5. Mission statement Wij zijn een gemêleerde groep mensen die elkaar vinden in een passie voor duurzaamheid en de wil deze passie uit te dragen naar anderen. Wij geloven dat duurzame omgang met mens, dier en natuur voorbeeld behoeft in elke leefomgeving, en wij willen daar graag een steentje aan bijdragen. Door alternatieven tastbaar te maken willen wij mensen inspireren tot verandering. Daarnaast koesteren wij de wens tot samenleven op een uitgebreidere manier dan gangbare woningbouw in Nederland mogelijk maakt. Om ruimte te bieden aan deze wensen willen we, als woonvereniging, samen een stuk land kopen om daar een woonboerderij met omgelegen (proef)tuin te ontwikkelen. Hiertoe is ons oog gevallen op een oude boerderij en perceel aan de Huissensedijk 32 te Arnhem. Gezien de authenticiteit van de boerderij en het erf, hechten wij eraan dat de eenheid en historische uitstraling van het pand behouden blijft voor Arnhem en toekomstige generaties. Tegelijkertijd biedt het ruime aanwezige bouwvlak ons mogelijkheden tot het ontwikkelen van onze duurzame en sociale ambities. Onze wens is om er gemeenschappelijk te wonen door een innovatieve combinatie van individuele wooneenheden en het delen van gemeenschappelijke ruimtes. Op deze wijze willen we 6-10 appartementen en ruimtes voor sociale, technische en professionele activiteiten creëren voor onszelf en de buurt. Ons plan voor een duurzame sociale proeftuin zal een mooie bijdrage leveren aan de sociale en ecologische duurzaamheid van de stad Arnhem en bewustwording bij omwonenden. Als directe buren van de stadsboerderij de Korenmaat (met kinderboerderij en natuureducatie centrum) zien we geruime mogelijkheden voor samenwerking en verdere uitbreiding van het type educatie dat daar wordt verleend. Hiervoor is het eerste contact al gelegd. Wij geven graag onze professionele kennis rondom duurzaamheid en zelfvoorzienend leven aan anderen door. Zo hopen wij in de toekomst een lokale voorbeeldfunctie te kunnen vervullen op het gebied van decentrale energieopwekking, recyclen van grondstoffen, slimme (afval)water systemen, energiezuinige en duurzame woningbouw, hernieuwbare mobiliteit, stadslandbouw en meditatie. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Sociaal maatschappelijke betrokkenheid De uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatverandering en sociaal maatschappelijke vraagstukken, vragen om innovatieve, creatieve en vergaande veranderingen. Dit besef is bij steeds meer mensen doorgedrongen, evenals het feit dat wij hiervoor niet slechts naar de overheden kunnen kijken als het gaat om oplossingen. Het vraagt om veranderingen in de leefwijze van mensen en een actieve inzet van iedereen. Voor velen is dit nog een abstract en niet te overzien proces. De termen die worden gebruikt genereren nog te vaak een gevoel van schaarste en beperkingen in vrijheid en ontwikkeling. Hoe is het mogelijk om een geïntegreerd antwoord te geven op deze vraagstukken, met behoud, of wellicht met toename van levensgeluk? Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan! Sterker nog, wij presenteren een model, waarbij al deze dilemma’s met elkaar worden verenigd, op harmonieuze wijze. Met ons plan creëren wij een woonwijze waarin: • verschillende generaties in verbondenheid met elkaar leven, • gebruik van goederen en faciliteiten belangrijker is dan het bezit ervan, • de productie van voedsel en de consumptie ervan dicht bij elkaar liggen, met een minimum aan verspilling, • de woningen energieneutraal zijn, • het gebruik van drinkwater wordt geminimaliseerd, door innovatieve aanpassingen aan de woningen, • besluitvorming geen enkele bewoner uitsluit, • nauwe verbinding met de natuur stress reducerend werkt. Wij zien de veranderingen die deze wereld nodig heeft en nemen de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk de benodigde veranderingen teweeg te brengen. Graag delen we ons project met anderen, in samenwerking met de lokale spelers, zoals de gemeente Arnhem, scholen en de aanliggende Stadsboerderij. Hierbij denken we aan workshops, kennismakingsavonden, rondleidingen en het creëren van educatieve spelvormen voor kinderen op het terrein. We hebben expertise op veel verschillende terreinen, zoals milieueducatie, grafische vormgeving, wet- en regelgeving, meditatie & mindfulness en levensloopbestendig wonen, die wij in ons aanbod kunnen meenemen. Bovendien staan we open voor suggesties van andere partijen en blijven graag leren. Als onderdeel van deze plannen willen wij onderzoeken of het mogelijk is een voedselbos of pluktuin te creëren. Daarvoor zouden wij graag gebruik blijven maken van de aan het terrein liggende weide, die door de huidige bewoner sinds lange tijd voor €0,- gepacht wordt. Indien ons deze mogelijkheid wordt geboden, zullen wij de verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud ervan. 7
 8. 8. Bestaande situatie De boerderij staat op een ruim perceel van ca. 11.800 m². Op het perceel staat het hoofdgebouw, twee schuren en een kapschuur. Het hoofdgebouw staat los van de twee schuren en bestaat uit de woonboerderij, opslagruimte en een schuur met paardenboxen met daarboven een hooizolder. Het woongedeelte is georiënteerd op het zuiden, de drie schuren/stallen staan aan de kant van de dijk. De twee schuren (voormalige varkensstal en koeienstal) zijn aaneengeschakeld. 8 1 2 3
 9. 9. 9 0 4 1,3 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s) 4,6 5 6 7 5 2 7
 10. 10. 10 Beknopt bouwkundig rapport De bouwkundige staat van het huis en de aangesloten schuur 1 zijn redelijk. Enig houtworm is in dragende palen geconstateerd, maar dat zou doormiddel van bestrijding met gas mogelijk opgelost kunnen worden. Het huis heeft in het verleden lekkages gehad en moet van binnen totaal gestript worden om bouwkundige problemen goed te kunnen zien en aan te pakken. Een dakkapel moet vernieuwd worden. De bouwkundige staat van schuren 2 (midden) en 3 (oosten) zijn slecht. Het houtwerk is zwak door houtworm, rot en brandjes in het verleden en moet vernieuwd worden om duurzame verbouwing en bewoning te garanderen. Alle gevels aan de noordzijde staan nog redelijk recht en kunnen tegen aanzienlijke kosten behouden blijven bij verbouw. De gevels aan de zuidzijde hebben last gehad van langdurige klimop-groei, het is te bezien of ze sterk genoeg zijn om extra raamoppervlak te creëren voor meer inpandig licht. Bij herbouw kunnen bakstenen (muren), klinkers (bestrating) en dakpannen duurzaam hergebruikt worden. Het fundament is zand op klei. Met een nieuwe fundering onder de schuren is er voldoende draagkracht om bewoning mogelijk te maken en toekomstige verzakkingen te voorkomen. De schuren staan op dit moment niet gelijkvloers, wellicht moet overwogen worden om dat aan te passen. Voor een uitgebreide rapportage, zie bijlage I
 11. 11. 11
 12. 12. Duurzaamheid Energiebesparing Voor alle in dit projectvoorstel gepresenteerde bouwplannen geldt dat er zeer kritisch zal worden gekeken naar de duurzaamheid, zowel tijdens als na de verbouwing. Energiebesparing staat daarbij hoog in het vaandel. Zo willen wij een optimale balans vinden tussen structurele duurzaamheid en (te winnen) energiebesparingen. In praktijk zullen we daarom voor materialen en technieken kiezen die resulteren in een zo laag mogelijke energieprestatie-coëfficiënt. Vraaggestuurde ventilatie, lage temperatuurverwarming in combinatie met zonneboilers en hittepompen, warmtewisselaars op douche en afvalwater, het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen (stro, hennep, etc.) en hergebruik van bakstenen en dakpannen zijn voorbeelden hiervan. Energieopwekking Naast het besparen van energie en materialen, zowel tijdens het bouwproces als daarna, is ons streven het gebouw volledig energieneutraal op te leveren. Dat wil zeggen dat alle energie die wij gebruiken, inclusief die voor huishoudelijke apparaten, lokaal en hernieuwbaar zal worden opgewekt. Hiervoor zullen wij dankbaar gebruik maken van de reeds aanwezige kapschuur, die zich met een dak op het zuiden bij uitstek leent voor een kleine 300m2 aan zonnepanelen. Extra hybride-panelen op de woongebouwen zullen naast elektriciteit tevens voorzien in warmteopwekking voor heet water en vloerverwarming. Recyclen van water, nutriënten en grondstoffen Allereerst willen we het regenwater afkoppelen van het riool om het rioleringssysteem te ontlasten en het waardevolle water te hergebruiken in het pand als WC-water en buiten als irrigatiewater. We zullen aansluiten op het afvalsysteem van Arnhem aan huis en met aanvullende eigen inzameling proberen nog meer grondstoffen te recyclen (zero waste huis). Voor ons afvalwater willen we inzetten op verschillende decentrale opties waaronder brongescheiden toiletten (compost of vergisting) met mogelijk struviet- terugwinning, zwart water fermentatie (i.c.m. GFT afval) voor productie van biogas en behandeling van grijs water via helofytenfilter op eigen terrein. Biodiversiteit Naast de monumentale en markante bomen in de tuin, leven er ook vleermuizen en bijkans een kerkuil op het terrein. Wij beschouwen dit als een aanwinst en willen er voor zorgen dat de Huissensedijk een thuis kan blijven voor de waardevolle planten en dieren die er nu zijn. De flora- en faunawet geeft nuttige aanwijzingen voor onderzoek en bescherming (tijdens en na verbouwing). In dat kader is in onze opdracht al twee keer vleermuisonderzoek gedaan. We willen snel nestkasten plaatsen om de vleermuizen te behouden tijdens de renovatie van het pand. Ook willen we onderzoeken hoe we het terrein en de woning nog diervriendelijker kunnen maken. Zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als later tijdens bewoning zullen wij ons inzetten om de biodiversiteit op het terrein te behouden en zo mogelijk te vergroten. 12
 13. 13. 13 Stadslandbouw en permacultuur Op het terrein staan al diverse soorten fruitbomen en een moestuin. Dit willen wij graag uitbreiden met stadslandbouw en permacultuur om zoveel en duurzaam mogelijk in eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien. Dit willen wij combineren met een educatieve voorbeeldfunctie en de ontwikkeling en onderhoud van de tuin sluit dan ook direct aan bij het eerder genoemde mogelijk inrichten van een proeftuin met een meer openbaar karakter. Daarnaast zal samengewerkt worden met stadsboerderij ‘de Korenmaat’, om vooral ook kinderen te laten proeven, ruiken en voelen wat de natuur ons biedt. Omgang mens-dier De hedendaagse ethiek met betrekking tot de omgang van mensen met dieren beperkt zich teveel tot het louter fysieke welzijn van het dier. Het trainen van dieren op het vertonen van gewenst gedrag geeft een illusie van contact, en heeft een negatieve impact op het mentale welzijn van dieren. Een gelijkwaardige omgang met dieren, vergt geen nieuwe methode, maar een nieuwe blik, waarbij de mens niet meer centraal staat. Wij kijken naar de relatie tussen mens en dier vanuit een nieuwe ethiek. Hierbij gaan we uit van de intrinsieke waarde van een dier, waarbij we stilstaan bij (de ontwikkeling van) een eigen belevingswereld. We stappen hiermee voorbij het beperkte kader van conventionele dierverzorging en omgang, en menen op die manier een hogere kwaliteit van leven voor zowel onze dieren én onszelf mogelijk te maken. Om ook anderen in deze beleving te kunnen laten delen willen wij, in samenwerking met de Korenmaat, workshops organiseren die bijdragen aan breder begrip van de belevingswereld van dieren voor jong en oud.
 14. 14. Optie 1 De schuren renoveren om woningen te realiseren Beperkt slopen om leefbaarheid te vergroten Bebouwing blijft binnen de contouren van de huidige boerderij Beeld vanaf de dijk blijft behouden Optie 2 Nieuwe woningen bouwen aan de zuidkant van het bouwvlak Helft schuren en gehele woonhuis slopen om ruimte te maken Bebouwing blijft binnen de contouren van de huidige boerderij Beeld vanaf de dijk blijft behouden Vier opties voor verbouwing Huissensedijk 32 14 Detaillering van deze optie op pagina 16 en 17 Detaillering van deze optie op pagina 18 en 19
 15. 15. Optie 3 Twee oostelijke schuren helemaal slopen Nieuwe woningen bouwen op de plaats van de gesloopte schuren Bebouwing blijft binnen de contouren van de huidige boerderij Beeld vanaf de dijk actualiseert Optie 4 Twee oostelijke schuren en kapschuur slopen Nieuwe woningen bouwen op de plaats van de schuren en de kapschuur Bebouwing krijgt andere contouren dan de huidige boerderij Beeld vanaf de dijk actualiseert 15 Detaillering van deze optie op pagina 20 en 21 Detaillering van deze optie op pagina 22 en 23
 16. 16. Verbouwing - optie 1 Uitkernen van de middelste schuur, dus voor circa de helft tot twee derde weghalen. Hierdoor ontstaat een U-vormig bouwvlak met de opening naar het zuiden. In de ontstane ruimte is plaats voor een (overdekte) tuin met groot terras. De schuur waar het huis aan vast zit kan waarschijnlijk in huidige vorm behouden worden. De andere schuren (m.u.v. de gevels) zullen voor de renovatie waarschijnlijk herbouwd moeten worden. In de  zijkanten en daken van alle schuren wensen we meer raamoppervlak te creëren om er te kunnen leven. 16 11 2 3
 17. 17. 17 2 0 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s) 4 1,3 6 4 5 6 5
 18. 18. Verbouwing - optie 2 Verwijderen van het woonhuis en de zuidelijke helft van alle schuren om ruimte te maken voor duurzame nieuwbouw appartementen. De noordelijke helften van de schuren zullen worden gebruikt als gemeenschappelijke ruimte. Tussen de nog staande gedeelten van de schuren en de appartementen ontstaat een met glas overdekte binnenstraat. De zuidkant van de schuren is vervangen door een grote glazen gevel. De historische gevels aan de dijkzijde blijven ongewijzigd, maar dienen wel gerenoveerd te worden. 18 1 2 3
 19. 19. 19 2 0 54 1,3 6 5 6 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s) 4
 20. 20. Verbouwing - optie 3 De schuur met het bestaande huis eraan vast blijft in zijn geheeld bewaard. Het huis kan na verbouwing bewoond worden, de schuur moet gerenoveerd worden. De overige schuren worden gesloopt en vervangen door duurzame appartementen. De kapschuur blijft bewaard om gebruikt te worden als fietsenstalling, garage, etc. Het aanzicht vanaf de dijk verandert zichtbaar, maar een stuk historie blijft bewaard in de eerste schuur en het woonhuis. 20 1 2 3
 21. 21. 21 0 4,5 5 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s) 4 1,23
 22. 22. Verbouwing - optie 4 De schuur met het bestaande huis eraan vast blijft in zijn geheeld bewaard. Het huis kan na verbouwing bewoond worden en de overige schuren worden vervangen door duurzame appartementen. De kapschuur verdwijnt voor een groot gedeelte. Het aanzicht vanaf de dijk verandert zichtbaar. De contouren van de te bouwen appartementen vallen binnen het vlak met een woonfunctie, maar buiten het gebied van de huidige bebouwing. 22 1 2 3
 23. 23. 23 0 4,5 1,2 6 5 6 = Kijkhoek + afbeeldingsnummer(s) 4 3
 24. 24. 24
 25. 25. Nawoord U heeft in dit document gelezen hoe en vanuit welke visie wij binnen de gemeente Arnhem een nieuwe vooruitstrevende ecologische woonvereniging willen vestigen. Wij zien graag uit naar uw beoordeling van en adviezen op de vier plannen zoals deze aan u gepresenteerd zijn. Wellicht dat u na het lezen de indruk heeft dat wij belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien. Wij denken dan aan lokale en/of regionale ontwikkelingen dan wel andersoortig essentiële zaken die van invloed zijn of betrekking hebben op ons plan. Hierbij nodigen wij u expliciet uit ons hier over te informeren. Mocht u nog aanvullende vragen hebben voordat u een weloverwogen advies kunt geven aan ons, dan hopen wij dat u de vrijheid voelt en neemt deze te stellen. Tot slot staan wij ook zeer zeker open voor uw adviezen met betrekking tot het toepassen van mogelijke subsidieregelingen om onze duurzame en groene aanpak van de Huissensedijk 32 verder vorm te geven en te ondersteunen. Namens de (hopelijk) toekomstige bewonersvereniging Huissensedijk 32, Vriendelijke groet, Kimo van Dijk Emma Daniëls Rinus Groeneveld Sam Molenaar Sanne Raes Verena Böttcher Saskia Böttcher Jelle de Vries 25

×